Đề kiểm tra hình học lớp 11

Chia sẻ: hayvuilen_hihi

Tài liệu tham khảo về Đề kiểm tra hình học lớp 11...

Nội dung Text: Đề kiểm tra hình học lớp 11

TRƯỜNG THPT LÝ SƠN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Tổ : Toán - tin Môn:Hìnhhọclớp11(chươngtrìnhchuẩn).
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề )

Câu 1 ( 5 điểm )
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(3; 2) , đường th ẳng d có ph ương trình
: x + 4y – 5 = 0 và đường tròn ( C ) có ph ương trình x 2 + y 2 - 2x + 4y – 4 = 0 .Nêu
rõ tọa độ điểm ảnh của A , d và ( C ) lần lượt qua các phép biến hình sau qua phép
r
tịnh tiến theo véc tơ v = (1; −5) .

Câu 2 ( 4 điểm )
Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A( 3;0 ) ,B(0 ; 4) , C(-1 ; -2) và
đường thẳng d có phương trình 3x - 4y -5 = 0. Hãy xác định tọa độ các đỉnh A’B’C’
và phương trình của đường thẳng d’ theo thứ tự là ảnh của tam giác ABC và
đường thẳng d qua phép quay tâm O , góc quay 90 0 .
Câu 3 (1 điểm)
Cho tam giác ABC tâm O ,ba đường cao AA 1 , BB 1 và CC 1 .
Hãy tìm xem có những phép đồng dạng nào biến tam giác ABC thành chính nó .
---------------------------- Hết ----------------------------
TRƯỜNG THPT LÝ SƠN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Tổ : Toán - tin Môn:Hìnhhọclớp11(chươngtrìnhchuẩn).
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề )

Câu 1 ( 5 điểm )
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(3; 2) , đường th ẳng d có ph ương trình
: x + 4y – 5 = 0 và đường tròn ( C ) có ph ương trình x 2 + y 2 - 2x + 4y – 4 = 0 .Nêu
rõ tọa độ điểm ảnh của A , d và ( C ) lần lượt qua các phép biến hình sau qua phép
r
tịnh tiến theo véc tơ v = (1; −5) .

Câu 2 ( 4 điểm )
Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A( 3;0 ) ,B(0 ; 4) , C(-1 ; -2) và
đường thẳng d có phương trình 3x - 4y -5 = 0. Hãy xác định tọa độ các đỉnh A’B’C’
và phương trình của đường thẳng d’ theo thứ tự là ảnh của tam giác ABC và
đường thẳng d qua phép quay tâm O , góc quay 90 0 .
Câu 3 (1 điểm)
Cho tam giác ABC tâm O ,ba đường cao AA 1 , BB 1 và CC 1 .
Hãy tìm xem có những phép đồng dạng nào biến tam giác ABC thành chính nó .
---------------------------- Hết ----------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản