Đề kiểm tra hình học lớp 11

Chia sẻ: hayvuilen_hihi

Tài liệu tham khảo về Đề kiểm tra hình học lớp 11...

Nội dung Text: Đề kiểm tra hình học lớp 11

 

  1. TRƯỜNG THPT LÝ SƠN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Tổ : Toán - tin Môn:Hìnhhọclớp11(chươngtrìnhchuẩn). Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề ) Câu 1 ( 5 điểm ) Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(3; 2) , đường th ẳng d có ph ương trình : x + 4y – 5 = 0 và đường tròn ( C ) có ph ương trình x 2 + y 2 - 2x + 4y – 4 = 0 .Nêu rõ tọa độ điểm ảnh của A , d và ( C ) lần lượt qua các phép biến hình sau qua phép r tịnh tiến theo véc tơ v = (1; −5) . Câu 2 ( 4 điểm ) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A( 3;0 ) ,B(0 ; 4) , C(-1 ; -2) và đường thẳng d có phương trình 3x - 4y -5 = 0. Hãy xác định tọa độ các đỉnh A’B’C’ và phương trình của đường thẳng d’ theo thứ tự là ảnh của tam giác ABC và đường thẳng d qua phép quay tâm O , góc quay 90 0 . Câu 3 (1 điểm) Cho tam giác ABC tâm O ,ba đường cao AA 1 , BB 1 và CC 1 . Hãy tìm xem có những phép đồng dạng nào biến tam giác ABC thành chính nó . ---------------------------- Hết ---------------------------- TRƯỜNG THPT LÝ SƠN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Tổ : Toán - tin Môn:Hìnhhọclớp11(chươngtrìnhchuẩn). Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề ) Câu 1 ( 5 điểm ) Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(3; 2) , đường th ẳng d có ph ương trình : x + 4y – 5 = 0 và đường tròn ( C ) có ph ương trình x 2 + y 2 - 2x + 4y – 4 = 0 .Nêu rõ tọa độ điểm ảnh của A , d và ( C ) lần lượt qua các phép biến hình sau qua phép r tịnh tiến theo véc tơ v = (1; −5) . Câu 2 ( 4 điểm ) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A( 3;0 ) ,B(0 ; 4) , C(-1 ; -2) và đường thẳng d có phương trình 3x - 4y -5 = 0. Hãy xác định tọa độ các đỉnh A’B’C’ và phương trình của đường thẳng d’ theo thứ tự là ảnh của tam giác ABC và đường thẳng d qua phép quay tâm O , góc quay 90 0 . Câu 3 (1 điểm) Cho tam giác ABC tâm O ,ba đường cao AA 1 , BB 1 và CC 1 . Hãy tìm xem có những phép đồng dạng nào biến tam giác ABC thành chính nó . ---------------------------- Hết ----------------------------
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản