Đề kiểm tra HK 2 môn Lịch sử lớp 11 lần 2 năm 2015 - THPT Phan Chu Trinh

Chia sẻ: Lê Thanh Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
7
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra HK 2 môn Lịch sử lớp 11 lần 2 năm 2015 - THPT Phan Chu Trinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Đề kiểm tra HK 2 môn Lịch sử lớp 11 lần 2 năm 2015 của trường THPT Phan Chu Trinh dành cho các em học sinh lớp 11 ôn luyện đề kiểm tra và quý thầy cô trong việc tìm tài liệu tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 2 môn Lịch sử lớp 11 lần 2 năm 2015 - THPT Phan Chu Trinh

SỞ GD-ĐT NINH THUẬN<br /> TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LẦN 2 (2014 - 2015)<br /> Môn: Lịch sử Lớp: 11 C.Trình chuẩn<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> (Không kể thời gian phát đề)<br /> <br /> Tiết 34<br /> I. MỤC ĐÍCH<br /> - Nhằm kiểm tra những kiến thức học sinh đã học trong học kỳ II.<br /> - Kiểm tra đánh giá quá trình học tập của học sinh so với mục tiêu của chương trình đề<br /> ra .<br /> - Đánh giá, điều chỉnh quá trình giảng dạy của giáo viên.<br /> 1-Về kiến thức : Học sinh nắm được<br /> - Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).<br /> - Lịch sử Việt Nam (1858 – 1918).<br /> 2-Về kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày vấn đề, viết bài, kĩ năng<br /> vận dụng kiến thức để phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện.<br /> 3-Về thái độ:<br /> - Giáo dục ý thức độc lập suy nghĩ, tự giác làm bài không dựa dẫm vào người khác<br /> II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM KIỂM TRA<br /> Hình thức : Tự luận<br /> III. THIẾT LẬP MA TRẬN<br /> Chủ đề<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Chủ đề 1:<br /> Xã hội Việt<br /> Nam trong cuộc<br /> khai thác lần thứ<br /> nhất của Thực<br /> dân Pháp<br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 5<br /> <br /> Thông<br /> hiểu<br /> <br /> Vận<br /> dụng<br /> <br /> Trình bày được những chuyển<br /> biến về kinh tế: sự xuất hiện của<br /> đồn điền, hầm mỏ, một số cơ sở<br /> công nghiệp và đường sắt, bến<br /> cảng. Pháp độc chiếm về nội và<br /> ngoại thương.<br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 5<br /> <br /> Chủ đề<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Chủ đề 2:<br /> Phong trào yêu nước<br /> và cách mạng ở Việt<br /> Nam từ đầu thế kỷ XX<br /> đến chiến tranh thế<br /> giới thứ nhất (1914).<br /> <br /> Trình bày tóm tắt phong<br /> trào yêu nước tiêu biểu<br /> đầu thế kỷ XX: xu hướng<br /> bạo động của Phan Bội<br /> Châu, xu hướng cải cách<br /> của Phan Chu Trinh, Đông<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 5<br /> Thông<br /> hiểu<br /> <br /> Vận<br /> dụng<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 5<br /> <br /> Kinh nghĩa thục, vụ đầu<br /> độc binh sĩ Pháp ở Hà<br /> Nội, hoạt động của nghĩa<br /> quân Yên Thế.<br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 5<br /> <br /> Chủ đề<br /> <br /> Tổng số câu: 2<br /> Tổng số điểm: 10<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Tổng số câu: 2<br /> Tổng số điểm: 10<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 5<br /> Vận dụng<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> Số câu: 2<br /> Số điểm: 10<br /> <br /> IV – ĐỀ KIỂM TRA<br /> SỞ GD-ĐT NINH THUẬN<br /> TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HK II Lần 2(2014 - 2015)<br /> Môn: Lịch Sử Lớp:11 C.Trình chuẩn<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> <br /> Câu 1: Nêu những chuyển biến về kinh tế ở Việt Nam dưới tác động của cuộc<br /> khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực dân Pháp. (5 điểm)<br /> Câu 2: Trình bày xu hướng và hoạt động cải cách của Phan Chu Trinh vào đầu<br /> thế kỷ XX. (5 điểm)<br /> <br /> SỞ GD-ĐT NINH THUẬN<br /> TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA LẠI (2014 - 2015)<br /> Môn: Lịch sử Lớp: 11 C.Trình chuẩn<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> (Không kể thời gian phát đề)<br /> <br /> ĐÁP ÁN<br /> <br /> Câu<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Gợi ý đáp án<br /> Điểm<br /> Nêu những chuyển biến về kinh tế ở Việt Nam dưới tác động của<br /> 5,0 đ<br /> cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực dân Pháp.<br /> Năm 1897 sau khi hoàn tất việc xâm lược Việt Nam, Pháp tiến<br /> 1,0<br /> hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.<br /> - Nông nghiệp: Pháp tiến hành cướp đoạt ruộng đất của nhân dân<br /> 1,0<br /> ta để lập đồn điền.<br /> - Công nghiệp: Pháp tăng cường khai thác mỏ như mỏ than đá,<br /> thiếc, kẽm…đồng thời xây dựng các cơ sở công nghiệp nhằm phục vụ 1,0<br /> đời sống như điện, nước…<br /> - GTVT:nhằm phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa, Pháp<br /> tiến hành xây dựng hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, mở rộng<br /> 1,0<br /> bến cảng…<br /> Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất phương thức sản xuất<br /> 1,0<br /> TBCN đã bắt đầu du nhập vào Việt Nam.<br /> Trình bày xu hướng và hoạt động cải cách của Phan Chu<br /> 5,0 đ<br /> Trinh vào đầu thế kỷ XX.<br /> - Chủ trương:<br /> + Dựa vào dân → biết lấy dân làm gốc.<br /> 0,5<br /> + Dựa vào Pháp.<br /> 0,5<br /> + Dùng cải cách để đấu tranh giành độc lập.<br /> 0,5<br /> Cứu dân để cứu nước.<br /> - Xu hướng hoạt động:<br /> + Mục tiêu: đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hũ bại để giành<br /> 1,0<br /> độc lập → Xác định chưa đúng kẻ thù cơ bản.<br /> + Phương pháp: dùng cải cách ôn hòa → Con đường, phương<br /> 1,0<br /> pháp đấu tranh ôn hòa không đúng đắn.<br /> - Hoạt động tiêu biểu:<br /> + Kinh tế: thực hiện chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh,<br /> 0,5<br /> nông hội…<br /> + Giáo dục: mở nhiều trường học dạy chữ Quốc ngữ thay thế cho<br /> 0,5<br /> tứ thư, ngũ kinh…<br /> + Văn hóa: thực hiện vận động cải cách trang phục và lối sống…<br /> 0,5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản