Đề kiểm tra HK1 - Môn Toán (2)

Chia sẻ: Ngoc Ha Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1.003
lượt xem
132
download

Đề kiểm tra HK1 - Môn Toán (2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra HK1 - Môn Toán (2)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK1 - Môn Toán (2)

  1. Trường THPT Hàm Rồng Đề Kiểm tra học kỳ I Đề B Môn :TOÁN Lớp :11 Thời gian làm bài :90 phút Ngày thi: 19- 20/12/2008 Câu 1:(3 điểm) Giải các phương trình sau : Π 1. 2cos(2x- )+ 3 =0 4 2. cos2x + sinxcos200 = cosxsin200 3. 3sin2x +2sinxcosx + cos2x = 3 Câu 2 :(2 điểm) Cho 6 chữ số 2,3,4,5,6,7. 1.Từ các chữ số trên lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số phân biệt ? 2.Có thể lập được bao nhiêu số có 7 chữ số,chia hết cho 3 và có mặt đủ 6 chữ số trên. Câu 3 :(1 điểm) Một chiếc đèn xạc điện chiếu sáng có 2 bóng A và B hoạt động độc lập với nhau.Xác suất để đèn A và B sáng tốt lần lượt là 0,8 và 0,7.Tính xác suất để có ít nhất một đèn sáng tốt . Câu 4 :(1điểm)Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm I(1;-2) và đường thẳng d có phương trình 2x – y + 3 = 0. Hãy viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua V(I,-3). Câu 5 :(2 điểm)Cho tứ diện ABCD.Gọi I,J lần lượt là trung điểm của DC ,BC. Trên cạnh AD lấy điểm K sao cho DK = 2KA. 1.Xác định thiết diện của tứ diện khi cắt bởi (IJK). 2.Gọi H là trung điểm JC.Chứng minh AH//(IJK). Câu 6a:(1điểm)(Dành cho ban cơ bản) Biết tổng tất cả các hệ số của khai triển nhị thức (x3+1)n bằng 512,hãy xác định hệ số a của số hạng ax12 trong khai triển đó. Câu 6b:(1điểm)(Dành cho ban tự nhiên)
  2. Rút gọn biểu thức P = C 0 n+3 + C 12 n+3 + ... + C n+1 3 . 2 2n+ Trường THPT Hàm Rồng Đề Kiểm tra học kỳ I Đề A Môn :TOÁN Lớp :11 Thời gian làm bài :90 phút Ngày thi: 19- 20/12/2008 Câu 1:(3 điểm) Giải các phương trình sau : Π 1. 2cos(3x+ )+1=0 4 2. sin3x + sinxsin100 = cosxcos100 3. sin2x +2sinxcosx + 3cos2x = 3 Câu 2 :(2 điểm) Cho 6 chữ số 1,2,3,4,5,6. 1.Từ các chữ số trên lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số phân biệt ? 2.Có thể lập được bao nhiêu số có 7 chữ số,chia hết cho 3 và có mặt đủ 6 chữ số trên. Câu 3 :(1 điểm) Một chiếc đèn xạc điện chiếu sáng có 2 bóng A và B hoạt động độc lập với nhau.Xác suất để đèn A và B sáng tốt lần lượt là 0,8 và 0,7.Tính xác suất để có đúng một đèn sáng tốt . Câu 4 :(1điểm)Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm I(1;-2) và đường thẳng d có phương trình 2x – y + 3 = 0. Hãy viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua V(I,-2). Câu 5 :(2 điểm)Cho tứ diện ABCD.Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AC ,BC. Trên cạnh BD lấy điểm K sao cho BK = 2KD. 1.Xác định thiết diện của tứ diện khi cắt bởi (IJK). 2.Gọi H là trung điểm IC.Chứng minh DH//(IJK). Câu 6a:(1điểm)(Dành cho ban cơ bản)
  3. Biết tổng tất cả các hệ số của khai triển nhị thức (x2+1)n bằng 1024,hãy xác định hệ số a của số hạng ax12 trong khai triển đó. Câu 6b:(1điểm)(Dành cho ban tự nhiên) Rút gọn biểu thức P = C 0 n+1 + C 12 n+1 + ... + C n n+1 . 2 2
Đồng bộ tài khoản