Đề kiểm tra HKI Llet's go 1B

Chia sẻ: trangiangnamdhqn

Tài liệu ôn tập Môn: Tiếng Anh dành cho trẻ em theo Chương trình Let’s go 1B. Tài liệu hay và bổ ích cho các bé luyện thi tốt.

Nội dung Text: Đề kiểm tra HKI Llet's go 1B

 

  1. Đề kiểm tra học kỳ 1 Môn: Tiếng Anh ( Chương trình Let’s go 1B) Name: …………………………………….. Class: 4…… - Trường tiểu học Thạch Quý -------------------***--------------------- I. Nối các bức tranh với các cụm từ phù hợp : A B C D E 1. jump rope __E__ 3. fly a kite ___ 5.climb a tree ____ 2. play with a yoyo ___ 4. ride a bicycle ___ II. Khoanh tròn đáp án đúng : 1.Is it a kite? 2. Where is the cat? a .Yes, it is. a .It’s by the bag. b. No, it is not. b. It’s in the bag. 3. How is the weather? 4. How many trees are there? . a. It’s sunny a. There are four trees b. It’s rainy b. There are three trees III.Dựa vào tranh viết câu trả lời cho những câu hỏi sau: 1. How many flowers are there? 2. How’s the weather? ….………………… ……………………… 3. Can she ride a bicycle? 4. Is it a chair?
  2. ……………………. …………………. VI. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh: 1. old /are / you / how / ? ………………………………….. 2. you / climb / can/ you /tree /a /? …………………………………..
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản