Đề kiểm tra HKI Llet's go 1B

Chia sẻ: trangiangnamdhqn

Tài liệu ôn tập Môn: Tiếng Anh dành cho trẻ em theo Chương trình Let’s go 1B. Tài liệu hay và bổ ích cho các bé luyện thi tốt.

Nội dung Text: Đề kiểm tra HKI Llet's go 1B

Đề kiểm tra học kỳ 1
Môn: Tiếng Anh ( Chương trình Let’s go 1B)

Name: ……………………………………..
Class: 4…… - Trường tiểu học Thạch Quý

-------------------***---------------------
I. Nối các bức tranh với các cụm từ phù hợp :
A B C D E
1. jump rope __E__ 3. fly a kite ___ 5.climb a tree ____
2. play with a yoyo ___ 4. ride a bicycle ___
II. Khoanh tròn đáp án đúng :

1.Is it a kite? 2. Where is the cat?
a .Yes, it is. a .It’s by the bag.
b. No, it is not. b. It’s in the bag.
3. How is the weather? 4. How many trees are there?. a. It’s sunny a. There are four trees
b. It’s rainy b. There are three trees
III.Dựa vào tranh viết câu trả lời cho những câu hỏi sau:
1. How many flowers are there? 2. How’s the weather?
….………………… ………………………
3. Can she ride a bicycle? 4. Is it a chair?
……………………. ………………….
VI. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh:
1. old /are / you / how / ?
…………………………………..
2. you / climb / can/ you /tree /a /?
…………………………………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản