Đề kiểm tra HKI môn Toán lớp 11

Chia sẻ: quoctuanspt

Tài liệu ôn thi môn toán tham khảo trong kỳ thi kiểm tra học kỳ I năm học 2008 - 2009 khối 11 ban cơ bản. Đây là đề thi của Sở giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế - Trường Trung học phổ thông Cao Thắng. Thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian giao đề.

Nội dung Text: Đề kiểm tra HKI môn Toán lớp 11

Sở GD&ĐT TT Huế KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 -2009
Trường THPT Cao Thắng MÔN: TOÁN - KHỐI 11- BAN CƠ BẢN
š¯› Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề
----------------------------------

Câu 1 (3,0 điểm)
1 − sin3x
1) Tìm tập xác định của hàm số y =
cos x
2) Giải các phương trình sau:
π  1
a. sin  − x  =
3  2
b. tan x + 1 − 2cot x = 0

Câu 2 (2,5 điểm)
( )
7
1) Tìm hệ số của x11 trong khai triển 2x + x2 .
2) Có hai hộp, hộp thứ nhất đựng 3 quả cầu đỏ, 4 quả cầu xanh; hộp thứ hai đựng
5 quả cầu đỏ, 2 quả cầu xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu, mỗi hộp 1 quả. Tính xác
suất sao cho hai quả cầu được chọn:
a. Màu đỏ.
b. Có đúng một quả cầu màu đỏ.

Câu 3 (1,5 điểm)
Cho một cấp số cộng (un) biết u5 = 23 , u19 = 121.
a. Tìm số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng.
b. Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

Câu 4 (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x – 3y + 6 = 0 và
đường tròn tâm I(2; −1 ) bán kính 3.
a. Tìm phương trình ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ
r
v = ( −2;4)
b. Tìm phương trình ảnh của đường tròn tâm I bán kính 3 qua phép đối xứng
trục Oy.

Câu 5 (1,0 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là
trung điểm của SB và SD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ABCD) và (AMN).


-----HẾT-----

Họ và tên học sinh:………………………………….
Lớp :…………..
Số báo danh :…………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản