Đề kiểm tra HKI môn Toán lớp 11

Chia sẻ: quoctuanspt

Tài liệu ôn thi môn toán tham khảo trong kỳ thi kiểm tra học kỳ I năm học 2008 - 2009 khối 11 ban cơ bản. Đây là đề thi của Sở giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế - Trường Trung học phổ thông Cao Thắng. Thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian giao đề.

Nội dung Text: Đề kiểm tra HKI môn Toán lớp 11

 

  1. Sở GD&ĐT TT Huế KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 -2009 Trường THPT Cao Thắng MÔN: TOÁN - KHỐI 11- BAN CƠ BẢN š¯› Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề ---------------------------------- Câu 1 (3,0 điểm) 1 − sin3x 1) Tìm tập xác định của hàm số y = cos x 2) Giải các phương trình sau: π  1 a. sin  − x  = 3  2 b. tan x + 1 − 2cot x = 0 Câu 2 (2,5 điểm) ( ) 7 1) Tìm hệ số của x11 trong khai triển 2x + x2 . 2) Có hai hộp, hộp thứ nhất đựng 3 quả cầu đỏ, 4 quả cầu xanh; hộp thứ hai đựng 5 quả cầu đỏ, 2 quả cầu xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu, mỗi hộp 1 quả. Tính xác suất sao cho hai quả cầu được chọn: a. Màu đỏ. b. Có đúng một quả cầu màu đỏ. Câu 3 (1,5 điểm) Cho một cấp số cộng (un) biết u5 = 23 , u19 = 121. a. Tìm số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng. b. Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó. Câu 4 (2,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x – 3y + 6 = 0 và đường tròn tâm I(2; −1 ) bán kính 3. a. Tìm phương trình ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ r v = ( −2;4) b. Tìm phương trình ảnh của đường tròn tâm I bán kính 3 qua phép đối xứng trục Oy. Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ABCD) và (AMN). -----HẾT----- Họ và tên học sinh:…………………………………. Lớp :………….. Số báo danh :…………..
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản