Đề kiểm tra học kì 1 môn vật lý lớp 6

Chia sẻ: doidieumuonnoi

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra học kì 1 môn vật lý lớp 6 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kì 1 môn vật lý lớp 6

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn Vật lí lớp 6
I/ Mục tiêu:
_ HS vận dụng những kiến thức đã được học trong chương cơ học vào làm bài kiểm
tra
_ Đánh giá kết quả học tập của học sinh
_ Biết cách trình bày bài kiểm tra
_ Rèn luyện tính cẩn thận, khoa học
II/ Chuẩn bị:
1. GV: Đề bài
2. HS: Dụng cụ học tập, kiến thức đã học
III/ Tiến trình kiểm tra:
1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số
2. Phát đề
Đề bài:
I/ Phần trắc nghiệm: ( 4đ )
Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Để đo chiều dài của 1 vật ( khoảng 30cm ) nên chọn thước nào trong các
thước đã cho sau đây là phù hợp nhất ?
A. Thước có GHĐ 20 cm và ĐCNN 1 mm
B. Thước có GHĐ 20 cm và ĐCNN 1 cm
C. Thước có GHĐ 50 cm và ĐCNN 1 mm
D. Thước có GHĐ 1 m và ĐCNN 5 cm
Câu 2: Hai lực nào sau đây được gọi là 2 lực cân bằng ?
A. Hai lực cùng phương, cùng chiều, mạnh như nhau tác dụng lên 2 vật khác nhau
B. Hai lực cùng phương, cùng chiều, mạnh như nhau tác dụng lên cùng 1 vật
C. Hai lực cùng phương, ngược chiều, mạnh như nhau tác dụng lên 2 vật khác
nhau
D. Hai lực cùng phương, ngược chiều, mạnh như nhau tác dụng lên cùng 1 vật
Câu 3: Phát biểu nào sau đây về lực đàn hồi của một lò xo là đúng ?
A. Hai lò xo có chiều dài khác nhau, lò xo nào dài hơn thì lực đàn hồi mạnh hơn
B. Độ biến dạng của lò xo càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ
C. Độ biến dạng của lò xo khi bị kéo dãn càng lớn thì lực đàn hồi càng nhỏ
D. Chiều dài của lò xo khi bị nén càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ
Câu 4: Khi kéo vật có khối lượng 1kg lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng
1 lực có cường độ như thế nào ?
A. Lực ít nhất bằng 1000 N C. Lực ít nhất bằng 10 N
B. Lực ít nhất bằng 100 N D. Lực ít nhất bằng 1 N
Câu 5: Đơn vị của trọng lượng riêng là gì ?
A. N/m2 B. N/m3 C. N.m3 D. Kg/m3
Câu 6: Một lít ( l ) bằng giá trị nào dưới đây ?
A. 1 m3 B. 1 dm3 C. 1 cm3 D. 1 mm3
Câu 7: Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối
lượng riêng ?
A. d = V.D B. d = P.V C. d = 10D D. P = 10m
Câu 8: Quả cân 900g có trọng lượng là bao nhiêu ?
A. 0,9 N B. 9 N C. 90 N D. 900 N
II/ Phần tự luận: ( 6đ )
Câu 9: ( 3đ ) Một vật có khối lượng 800g được treo vào một sợi dây không giãn,
cố định
a, Giải thích vì sao vật đứng yên ?
b, Cắt sợi dây, vật rơi xuống, giải thích vì sao ?
Câu 10: ( 3đ ) Mỗi hòn gạch “ hai lỗ “ có khối lượng 1,6kg, hòn gạch có thể tích
1300 cm3. Mỗi lỗ có thể tích 190 cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng
của gạch ?

3/ Đáp án - thang điểm
I/ Phần trắc nghiệm: ( 4đ )
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
C D B C B B C B
II/ Phần tự luận:
Câu 9: ( 3đ )
a, Vật đứng yên vì vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng ( trọng lực và lực kéo của
dây ) P = T = 8 N
b, Khi cắt dây, không còn lực kéo của dây nữa trọng lực sẽ làm vật rơi xuống
Câu 10: ( 3đ )
Tóm tắt:
mgạch = 1,6 ( kg )
Vgạch = 1300 ( cm3 )
Vlỗ = 190 ( cm3 )
Tính: Dgạch , dgạch ?
Giải:
Thể tích thật của viên gạch ( không tính 2 lỗ ) là :
V = 1300 - 2.190 = 1300 - 380 = 920 ( cm3 )
Đổi: 920 ( cm3 ) = 0,00092 ( m3 )
m
Áp dụng công thức: m = V.D  D =
V
Ta có :
m 1.6
Dgạch = gach =  1739 ( kg/m3 )
V 0,00092
Vì d = 10D . Nên ta có trọng lượng của gạch là :
dgạch = 10.1739 = 17390 ( N/m3 )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản