Đề kiểm tra học kì 2 môn địa lý lớp 7 THCS Trần Phú

Chia sẻ: hoamai_do

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra học kì 2 môn địa lý lớp 7 THCS Trần Phú để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kì 2 môn địa lý lớp 7 THCS Trần Phú

Phòng GD&ĐT Đại Lộc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Môn : ĐỊA LÝ Lớp : 7

Người ra đề : Đỗ Thị Ngọc
Đơn vị : THCS Trần Phú


A. MA TRẬN ĐỀ

Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
KQ TL KQ TL KQ TL
Châu Phi C10
0,5
Châu Mĩ C1,4,5,6 C2,3 C1,3
2 1 3
Châu Nam Cực C8 C7
0,5 0,5
Châu Âu C8 C2
0,5 2
Tổng
3 3,5 3,5 10,0B. NỘI DUNG ĐỀ

Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5đ)
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1: Hệ thống Coocđie và dãy núi Apalat ở Bắc Mĩ thuộc loại nào sau đây:
36 A Coocđie là núi già, Apalat là núi trẻ
b B Coocđie là núi trẻ, Appalat là núi già
C Cả hai là núi già
D Cả hai là núi trẻ
Câu 2: Tiêu chí nào sau đây không phải là đặc điểm của nền nông nghiệp Hoa Kỳ,
Canađa:
38 A Năng suất cao
B Sản lượng lớn
C Diện tích rộng
d D Tỉ lệ lao động cao
Câu 3: Các ngành công nghiệp nào sau đây không phải là thế mạnh của “vành đai
Mặt Trời”
39 a A Công nghiệp dệt may và thực phẩm
B Công nghiệp hoá chất và lọc dầu
C Công nghiệp hàng không và vũ trụ
D Công nghiệp điện tử và vi điện tử
Câu 4: Rừng xích đạo xanh quanh năm điển hình nhất thế giới phát triển ở:
42 A Đồng bằng Đông Âu
B Đồng bằng trung tâm
c C Đồng bằng Amadôn
D Đồng bằng Tây Xibia
Câu 5: Eo đất Trung Mỹ và quần đảo Ăngti nằm trong môi trường:
42 A Ôn đới
B Hàn đới
C Cận nhiệt đới
d D Nhiệt đới
Câu 6: Khu vực Trung và Nam Mĩ dẫn đầu thế giới về tốc độ đô thị hoá số dân sống
trong đô thị chiếm:
43 a A 75%
B 76%
C 77%
D 78%
Câu 7: Gió tín phong thổi đến lục đia Ôxtrâylia theo hướng:
48 A Tây Bắc- Đông Nam
B Tây nam- Đông Bắc
C Đông Bắc Tây Nam
d D Đông Nam- Tây Bắc
Câu 8: Châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới là:
49 A Châu Phi
b B Châu Đại Dương
C Châu Mỹ
D Châu Âu
Câu 9: Nước nào có kiểu khí hậu ôn đới hải dương điển hình của Châu Âu:
51 A Tây Ban Ban
B Nauy
c C Anh
D Pháp
Câu 10: Nền kinh tế Bắc Phi phát triển chủ yếu dựa vào:
A Ngành trồng cây công nghiệp và cây ăn quả
B Thu thuế giao thông vận tải qua kênh đào Xuyê
C Khai thác, xuất khẩu dầu khí và du lịch
D Ngành trồng cây lương thực và cây công nghiệp

Phần 2 : TỰ LUẬN (5đ)
Câu 1: (1đ) Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy điền phép tính và kết quả
Vào chỗ ……..
Nước Dân số (triệu Tổng sản phẩm Thu nhập bình quân đầu người
người) trong nước(triệu (USD/ người)
USD)
Pháp 59,2 1 294 246 …………………………………
Hoa Kì 284,5 10 171 400 ………………………………….
Câu 2: (2đ) Kể tên các kiểu khí hậu Châu Âu? Giải thích vì sao càng đi về phía Đông
của châu lục khí hậu càng mang tính chất lục địa sâu sắc?
Câu 3:( 2đ) Phân biệt khí hậu, dân cư giữa lục địa Bắc Mỹ và lục địa Nam Mỹ?
C. Đáp án và biểu điểm:
1. Trắc nghiệm : ( 5,0 điểm )
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b d a c d a d b c c
II / Tự luận: ( 5đ)
Câu 1: Điền đúng phép tính và kết quả của 1 nước cho 0,5đ . Học sinh chỉ điền đúng kết
quả hoặc phép tính cho 0,25đ.
Câu 2: Kể đúng 4 kiểu khí hậu: Hàn đới, ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, Địa Trung
Hải. Mỗi kiểu cho 0,25đ
Giải thích:
- Càng đi về phía Đông càng xa biển (0,25đ)
- Ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới càng
giảm(0,5đ)
- Lượng mưa giảm dần nên tính chất lục địa càng sâu sắc (0,25đ)
Câu 3: (2đ) Khí hậu
+ Phần lãnh thổ Bắc Mĩ nằm trong môi trường đới ôn hoà, đại bộ phận lãnh thổ có khí
hậu ôn đới.(0,5đ)
+ Phần lãnh thổ Nam Mĩ nằm trong môi trường đới nóng, khí hậu xích đạo và cận xích
đạo chiếm phần lớn lãnh thổ (o,5đ)
* Dân cư:
+ Bắc Mĩ: Chủng tộc Ơrôpêôit chiếm tỉ lệ lớn hơn 3/4 dân số Bắc Mĩ.Ngôn ngữ chính là
tiếng Anh.(0,5đ)
+ Nam Mĩ: có tỉ lệ người lai nhiều hơn Băc Mĩ. Ngôn ngữ chính tiếng Tây Ban Nha, Bồ
Đồ Nha thuộc nhóm ngôn ngữ la tinh (0,5đ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản