ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 NÂNG CAO - Mã đề: 352

Chia sẻ: westham2518

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra học kì i - môn hóa học - lớp 11 nâng cao - mã đề: 352', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 NÂNG CAO - Mã đề: 352

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 NÂNG CAO

Đề chính thức Thời gian: 45 phút (Không kể giao đề)

Mã đ ề: 352

A. Trắc nghiệm:

Câu 1 : Khi nhiệt phân ho àn toàn trong bình kín thì thu được các sản
phẩm nào sau đây?

A. B.

C. D.

Câu 2 : Hợp chất nào của nitơ không được tạo ra khi cho tác dụng với kim
loại?

A. B. C. D.

Câu 3 : Cho phương trình phản ứng:Hệ số cân bằng của phản ứng trên tương ứ ng là:

A. 1,4,1,1,2 B. 8,30,8,3,15 C. 4,14,4,1,5 D. 8,30,8,3,9

Câu 4 : Cho 8,8 g dung dịch tác dụng với 9,8 g dung dịch
. Sau phản ứng, trong dung dịch có các muối:

A. và B. và

C. và D. và

Câu 5 : Dãy nào sau đây đều gồm các bazơ theo cả A-rê-ni-ut và Bron-stêt?

A. B.C. D.

Câu 6 : Cho các dung dịch
. Có thể dùng một hóa
chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên?
A. Dung d ịch B. Dung d ịch

C. Dung dịch D. Dung d ịch

Câu 7 : Dãy chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh?

A. B.

C. D.

Câu 8 : Các ion nào sau đây đ ồng thời tồn tại trong dung dịch?

A. B.

C. D.

Câu 9 : Sau khi trộn 400 ml dung dịch với 100 ml dung d ịch
thì pH dung dịch sau khi trộn là:

A. 1 B. 5 C. 2 D. 4

Câu 10: Dãy chất nào sau đây đ ều có pH > 7 ?

A. B.

C. D.

Câu 11: Phản ứng hóa học nào sau đây đều đúng với M là và :


A. B.


C. D.

p hản ứng đ ược với tất cả các chất nào trong dãy sau cho sản phẩm là
Câu 12:
các chất khí ?

A. B.

C. D.

B. Tự luận:
Bài 1: Có các chất sau: . Hãy lập
một d ãy chuyển hóa biểu diễn mối quan hệ giữa chúng. Viết các phương trình phản
ứng.

Bài 2: Hãy nhận biết các dung dịch sau:
. Viết phương trình ion rút gọn nếu có.

Bài 3: Cho 6,24 g hỗn hợp gồm p hản ứng vừa đủ với 1,4 lít dung dịch

loãng, thu đ ược 0,896 lít khí duy nhất (đktc).

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp.

c) Tính nồng độ mol của dung dịch .

Cho: H = 1, Cu = 64, Fe = 56, O = 16, N = 14.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản