đề kiểm tra học kì I Môn: Lịch sử 8.

Chia sẻ: bupbelen

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra học kì i môn: lịch sử 8.', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: đề kiểm tra học kì I Môn: Lịch sử 8.

đề kiểm tra học kì i

Môn: Lịch sử 8. (đề chẵn)

Thời gian: 45’

Năm học 2005-2006
Trắc nghiệm khách quan (3đ)
I.

( Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0.5đ)
Khoanh tròn đáp án em cho là đúng:

1. Máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên
ở Anh là vào

A. Những năm 60 của thế kỉ XV B. Những
năm 60 của thế kỉ XVI

C. Những năm 60 của thế kỉ XVII D. Những
năm 60 của thế kỉ XVIII.2. Năm 1784 Giêm Oát là người hoàn thành việc phát minh ra:

A. Máy dệt B. Máy kéo sợi

C. Máy hơi nước D. Đầu máy xe lửa.
3. Hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp về mặt
xã hộilà:

A. Giai cấp tư sản nắm chính quyền B. Xã hội mất đi một
số giai cấp trong xã hội cũ.

C. Rất nhiều người ở nông thôn ra thành phố. D. Hình thành
2 giai cấp : tư sản và vô sản.4. ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc
có ý nghĩa:

A. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, chế độ cộng hoà ra đời.

B. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản Trung Quốc phát triển.

C. Cuộc cách mạng ảnh hưởng không nhỏ tới phong trào đấu
tranh ở một số nước châu á.

D. Cả A, B, C đều đúng.5. Tìm những thông tin ở cột A tương ứng với những thông tin
ở cột B sau đó ghi vào cột bên cạnh.

Ví dụ: 7B

Nhà khoa Phát minh
học

1. Mác & A. Tìm ra định luật bảo toàn vật
ăng-ghen chất và năng lượng

2. Niu-tơn B. Sự phát triển của thực vật và
đời sống của mô thực vật.

3. Đac-uyn C. Thuyết tiến hoá và di truyền.

4. Lô-mô- D. Thuyết vạn vấp hấp dẫn
nô-xốp

5. Puốc- E. Chủ nghĩa xã hội khoa học
kin-giơ

6. Điền các từ sau vào chỗ trống sao cho phù hợp với đoạn
thông tin sau:

Liên minh Hiệp ước

Đế quốc Thuộc địa

“…Mâu thuẫn giữa các nước ………..về vấn
đề……………trở nên gay gắt, dẫn đến sự hình thành hai khối
quân sự kình địch nhau: khối………………gồm Đức, áo, Hung,
I-ta-li-a ra đời năm 1882; khối ……………của ba nước Anh,
Pháp, Nga hình thành năm 1907”.
II. Tự luận (7đ)

Câu 1: ( 3 đ) Em hãy nêu diễn biến Cách mạngtháng Mười
Nga năm 1917.

Câu 2: (4đ) Em hãy trình bày về cuộc khủng hoảng kinh tế thế
giới (1929-1933) và những hậu quả của nó.
đề kiểm tra học kì i

Môn: Lịch sử 8. (đề lẻ)

Thời gian: 45’

Năm học 2005-2006
II. Trắc nghiệm khách quan (3đ)

( Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0.5đ)

Khoanh tròn đáp án em cho là đúng:

1. Năm 1784 Giêm Oát là người hoàn thành việc phát minh ra:

A. Máy dệt B. Máy kéo sợi
C. Máy hơi nước D. Đầu máy xe lửa.

2. Trong lĩnh vực công nghiệp, từ nửa sau thế kỉ XVIII sản xuất
bằng máy móc được tiến hành đầu tiên ở:

A. Pháp B. Mĩ

C. Đức D. Anh

3. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các nước Đông Nam á bị
thực dân phương Tây nhòm ngó và xâm lược là do:

A. Các nước này có vị trí địa lí quan trọng B. Là các
nước giàu tài nguyên thiên nhiên

C. Hầu hết các chế độ phong kiến suy yếu D. Cả 3 ý
trên.

4. Những nội dung chính của chính sách kinh tế mới do Lê-nin
đề xướng:

A. Thực hiện chế độ thu thuế lương thực B.

5. Tìm những thông tin ở cột A tương ứng với những thông tin
ở cột B sau đó ghi vào cột bên cạnh.

Ví dụ: 6B

Năm Sự kiện

1) 1871 A. Cách mạng Tháng Mười Nga
bùng nổ

2) 1889 B. Cách mạng Tân Hợi- Trung
Quốc

3) 1911 C. Công xã Pari thành lập

4) 1914 D. Quốc tế thứ hai thành lập

5) 1917 E. Cuộc chiến tranh thế giới thứ 2
bắt đầu.
6. Điền các từ sau vào chỗ trống sao cho phù hợp với đoạn
thông tin sau:

Liên minh Hiệp ước

Đế quốc Thuộc địa

“…Mâu thuẫn giữa các nước ………..về vấn
đề……………trở nên gay gắt, dẫn đến sự hình thành hai khối
quân sự kình địch nhau: khối………………gồm Đức, áo, Hung,
I-ta-li-a ra đời năm 1882; khối ……………của ba nước Anh,
Pháp, Nga hình thành năm 1907”.
II. Tự luận (7đ)

Câu 1: ( 3 đ) Em hãy nêu diễn biến Cách mạngtháng Mười
Nga năm 1917.

Câu 2: (4đ) Em hãy trình bày về cuộc khủng hoảng kinh tế thế
giới (1929-1933) và những hậu quả của nó.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản