ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 Đề số 2

Chia sẻ: buddy9

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra học kì i môn lịch sử lớp 8 đề số 2', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 8

Đề số 2: (Thời gian làm bài: 45 phút)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời
đúng(4 điểm)
1. Hiện tượng mới về kinh tế ở Tây Âu thế kỉ XVI – XVIII là:
A. Xuất hiện các xưởng dệt vải, luyện kim…
B. Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán
C. Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò to lớn
D. Cả ba hiện tượng trên
2. Cuộc cách mạng tư sản dầu tiên trên thế giới là:
A. Hà Lan
B. Anh
C. Pháp
D. Mĩ
3. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789 – 1794
là:
A. Đẳng cấp thứ ba bất bình với đẳng cấp quí tộc và tăng lữ
B. Nhân dân được các nhà tư tưởng lúc đó thức tỉnh
C. Sự phát triển của sản xuất bị chế độ phong kiến cản trở
D. Chế độ phong kiến dưới thời Lu-i XVI bị suy yếu
4. Cách mạng công nghiệp đã :
A. Chuyển từ sản xuất thủ công nghiệp sang sản xuất nông nghiệp
B. Chuyển từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc
C. Chuyển từ sản xuất thủ công nghiệp sang buôn bán
D. Chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp
5. Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở:
A. Mĩ
B. Pháp
C. Anh

1
D. Đức
6. Đến giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm
chiếm thuộc địa chủ yếu nhằm:
A. Mở rộng lãnh thổ
B. Khai hoá văn minh cho nước khác
C. Tranh giành thị trường, nguồn tài nguyên, nhân lực
D. Thoả mãn nhu cầu thống trị thế giới của giai cấp tư sản
7. Nét nổi bật của phong trào công nhân từ 1848 – 1849 đến 1870 là:
A. Đập phá máy móc
B. Đấu tranh quyết liệt với tư sản để chống áp bức bóc lột
C. Di cư sang miền đất mới
D. Chống lại giai cấp phong kiến
8. Công xã Pari là nhà nước:
A. Chiế m hữu nô lệ
B. Phong kiến
C. Tư sản
D. Kiểu mới của nhân dân


Phần II. Tự luận (6 điểm)
Câu 2 (1,5 điểm). Những thành tựu chủ yếu về khoa học kĩ thuật thế kỉ XVIII -
XIX
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................2
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Câu 3 (3 điểm). Trình bày ý nghĩa lịch sử của Công xã Pari
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Câu 4 (1,5 điểm): Căn cứ vào đâu để nói: “Đến giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa
Tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới”.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản