Đề kiểm tra học kì I Sử 12 năm học 2012-2013 Đề số 1

Chia sẻ: poqueen

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra học kì I Sử 12 năm học 2012-2013 Đề số 1 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kì I Sử 12 năm học 2012-2013 Đề số 1

( Đề số 1)

Đề kiểm tra học kì I - Sử 12- Năm học 2012-2013

(Thời gian: 45 phút)


Câu 1 (3,5 điểm)

Hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong phong trào dân chủ 1936-1939. Qua đó em có nhận
xét gì về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh của phong trào này?

Câu 2 (2,5 điểm)

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?

Câu 3 (4,0 điểm)

Trình bày chủ trương, sách lược của Đảng, chính phủ và Chủ Tịch Hồ chí Minh đối phó
với thực dân Pháp từ ngày 6 - 3 - 1946 đến trước ngày 19 - 12 - 1946 và ý nghĩa của chủ
trương , sách lược đó ?
Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang

PHẦN HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn lịch sử lớp 12

PHẦN HƯỚNG DẪN CHẤM CỤ THỂ
NỘI DUNG ĐIỂM

CÂU 1 Hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong phong trào dân chủ 1936-1939. Qua
(3,5 điểm) đó em có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh
của phong trào này?
- Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ :
+ Phong trào Đông Dương đại hội, Đảng vận động nhân dân thảo ra bản 0,5 điểm
“Dân nguyện” gửi tới phái đoàn của Quốc hội Pháp sang điều tra tình hình
Đông Dương, tiến tới triệu tập Đông Dương đại hội (8 -1936)
+ Phong trào đón Gôđa và Brêviê năm 1937 : lợi dụng sự kiện Gôđa sang 0,5 điểm
điều tra tình hình và Brêviê sang nhận chức Toàn quyền Đông Dương, Đảng tổ
chức quần chúng mít tinh “đón rước”, biểu dương lực lượng ; đưa yêu sách về
dân sinh, dân chủ.
+ Phong trào dân sinh, dân chủ trong những năm 1937 – 1939, với các cuộc 0,5 điểm
mít tinh biểu tình của nhân dân vẫn diễn ra sôi nổi, đặc biệt là cuộc đấu tranh
ngày 1-5-1938 ở Hà Nội và nhiều thành phố khác.
- Đấu tranh nghị trường : Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã đưa người ra 0,25 điểm
tranh cử vào các cơ quan chính quyền thực dân, như Viện dân biểu, Hội đồng
quản hạt.
- Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí công khai: Đảng và Mặt trận đã ra nhiều tờ 0,25 điểm
báo công khai, như Tiền phong, Dân chúng … để tuyên truyền đường lối của
Đảng, tập hợp quần chúng đấu tranh.
*Nhận xét về quy mô, lực lượng và hình thức đấu tranh của phong trào
- Phong trào đấu tranh diễn ra với quy mô lớn trên phạm vi cả nước. 0,5 điểm
- Lực lượng tham gia đông đảo bao gồm công nhân, nông dân tiểu thương, 0,5 điểm
tiểu tư sản tri thức.
- Hình thức đấu tranh phong phú: Công khai, hợp pháp, đấu tranh nghị 0,5 điểm
trường..


Câu 2. Cách mạng tháng Tám thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?
(2,5 điểm)
1, Đối với dân tộc: (1,5 điểm)
+ Tạo ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nô lệ của 0,5 điểm
Pháp hơn 80 năm và Nhật gần 5 năm, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa…
+ Mở ra một kỉ nguyên mới: kỉ nguyên ĐL, tự do, kỉ nguyên nhân dân nắm 0,5 điểm
Chính quyền, làm chủ đất nước…
+ Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền, chuẩn bị cho 0,5 điểm
những thắng lợi tiếp theo…

2, Đối với thế giới (1,0 điểm)
+ Góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít 0,5 điểm
+ Cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng…. 0,5 điểm
Câu 3. Trình bày chủ trương , sách lược của Đảng, chính phủ và Chủ Tịch Hồ chí
(4 điểm) Minh đối phó với thực dân Pháp và ý nghĩa của chủ trương , sách lược đó ?

1, Chủ trương , sách lược của Đảng, Chính phủ và Chủ Tịch Hồ chí Minh
đối phó với thực dân Pháp (2,0 điểm)
+ Pháp ký với chính phủ Trung Hoa dân quốc hiệp ước Hoa - Pháp (2/1946 ) 0,5 điểm
, theo đó Pháp được đưa quân ra miền Bắc thay quân Trung Hoa dân Quốc
làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật . …
+ Hiệp ước Hoa - Pháp đặt nhân dân ta trước hai con đường phải lựa chọn : 0,5 điểm
Hoặc cầm súng chiến đấu không cho chúng đổ bộ lên miền Bắc ; hoặc hòa
hoãn ; nhân nhượng Pháp để tránh đối phó cùng lúc với nhiều kẻ thù .

+ Ban thuờng vụ Trung ương Đảng họp; do Hồ chí Minh chủ trì đã chọn giải 0,5 điểm
pháp “ Hòa để tiến”
+ Chiều ngày 6 – 3 – 1946 ; Chủ tịch Hồ chí Minh thay mặt chính phủ Viện 0,5 điểm
Nam dân chủ Cộng Hòa ký với G. Xanhtơni ; đại diện chính phủ Pháp bản
Hiệp định sơ bộ

2, Nội dung hiệp định sơ bộ : (1,0 điểm)
+ Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc 0,25 đ
gia tự do ; nằm trong khối liên hệp Pháp , có chính phủ riêng ; nghị viện riêng
+ Chính phủ Việt Nam đồng ý để cho 15000 quân Pháp đựoc ra miền Bắc làm 0,25 đ
nhiệm vụ giải giáp quân Nhật và rút dần trong thời hạn 5 Năm.
+ Hai bên ngừng mọi cuộc xung đột ở miền Nam đi đến cuộc đàm phán chính 0,25 đ
thức …
- Ta và Pháp tiếp tục đàm phán ở hội nghị Phôngtennơblô, nhưng thất bại . 0,25 đ
Ngày 14-9-1946; Hồ Chí Minh ký với chính phủ Pháp bản Tạm ước tiếp tục
nhượng bộ một số yêu sách về kinh tế-văn hóa …

3, Ý nghĩa của chủ trương , sách lược đó : (1,0 điểm)
+ Với việc ký hiệp định sơ bộ và Tạm ước ; Ta tránh được cuộc chiến đấu với 0,5 điểm
nhiều kẻ thù cùng một lúc ; đẩy được quân Trung hoa dân quốc về nước
+ Có thêm thời gian để chuẩn bị lực lượng ...Pháp phải thừa nhận Việt Nam là 0,5 điểm
một quốc gia tự do .


MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI CHẤM BÀI:
1.Hướng dẫn chấm chỉ nêu những ý cơ bản. Người chấm thi cần cân nhắc mức độ thí sinh đã làm được,
đối chiếu với yêu cầu của từng nội dung để cho điểm thích hợp.
2.Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng mà vẫn đáp ứng được những yêu cầu cơ bản trong đáp án thì cho đủ
điểm như quy định.
3.Phần trả lời của thí sinh phải đủ các ý, đúng chính tả, chữ viết rõ ràng thìmới cho điểm tối đa.
4.Nếu bài làm có sai phạm về lập trường tư tưởng chính trị thì tùy mức độ mà trừ điểm cho thỏa đáng.
5.Việc vào điểm ở bài thi phải theo quy chế hiện hành.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản