Đề kiểm tra học kì II, mộn vật lí lớp 6 năm học 2010 - 2011

Chia sẻ: 300990

Tài liệu được biên soạn công phu, phù hợp với tất cả các học sinh, ở mọi trình độ khác nhau, tài liệu đi từ đơn giản đến phức tạp, nhắm giúp các em dễ làm bài trong các kì thi và tham khảo dễ dàng...

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kì II, mộn vật lí lớp 6 năm học 2010 - 2011

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Phòng GD&ĐT LIEN CHIEU
Trường THCS NOSLEEP Năm học 2010-2011
MÔN: VẬT LÝ 6

Phần I - Khoanh tròn vào 1 chữ cái trước để trả lời đúng:
1. Máy cơ đơn giản nào sau đây không lợi về lực:
a. Mặt phẳng nghiêng c. Ròng rọc động
b. Ròng rọc cố định d. Đòn bẩy
2. Khi đặt bình cầu đựng nước vào nước nóng người ta thấy mực chất lỏng trong
ống thủy tinh mới đầu tụt xuống sau tăng lên cao hơn mực nước ban đầu. Điều đó
chứng tỏ:
a. Thể tích của nước tăng nhiều hơn thể b. Thể tích của nước tăng ít hơn thể tích
tích của bình của bình
c. Thể tích của nước tăng còn thể tích của d. Thể tích của bình tăng trước, thể tích
của nước tăng sau và tăng nhiều hơn.
bình không tăng
3. Các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều dưới đây, cách nào là đúng
nhất.
a. Rắn, khí , lỏng c. Rắn , lỏng, khí
b. Khí, rắn, lỏng d. Lỏng, khí, rắn
4. Nhiệt độ phòng là 27 C, trong nhiệt giai Kenvin nhiệt độ đó có giá trị là:
0

a. 300 K c. 30 K
b. 3000 K d. 3.0000 K
5. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi:
a. Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và c. Phụ thuộc vào nhiệt độ
trong lòng chất lỏng
b. Phụ thuộc vào mặt thoáng của chất d. Phụ thuộc vào gió
lỏng
6. Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến sự nóng chảy:
a. Đun nhựa đường để rải nhựa c. Hàn thiếc
b. Bó củi đang cháy d. Ngọn nến đang cháy
7. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là của sự sôi:
a. Xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào của chất c. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng chất lỏng
lỏng
b. Phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, mặt d. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với
htoáng của chất lỏng mỗi chất lỏng
8. Nhiệt kế rượu hoạt động dựa trên cơ sở hiện tượng:
a. Giản nở vì nhiệt c. Nóng chảy
b. Đông đặc d. Bay hơi


Phần II: Tự luận.
1. Tại sao rót nước sôi vào cốc thủy tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn là rót nước sôi
vào cốc thủy tinh mỏng?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................1
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Cho biết sự khác nhau giữa sự bay hơi và sự sôi?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Hình dưới đây vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi
đun nóng một chất rắn.


100

90

80

70

60

50
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Hỏi:
a. Ở nhiệt độ nào chất rắn bắt đầu nóng chảy?
b. Chất rắn này là chất gì?
c. Thời gian đông đặc kéo dài bao nhiêu phút?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................2
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Phòng GD&ĐT Hương Trà ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA
Trường THCS Hương Toàn HỌC KỲ II
NĂM học 2008-2009
MÔN: VẬT LÝ 6


Phần I (4đ): Câu 1 đến câu 8 mỗi câu đúng được 0,5đ
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Phương án đúng b d c b a b d a
Phần II (6đ)
Câu 1: 1,5đ
- Nêu được mỗi thành cốc đều giản nở vì nhiệt
- Cốc mỏng dãn nở đều
- Cốc dày dãn nở không đều nên cốc dễ vở
Câu 2: 1,5đ
Sự bay hơi Sự sôi
- Xảy ra bất kỳ nhiệt độ nào của chất lỏng - Xảy ra ở một nhiệt độ xác định
- Chất lỏng biến thành hơi chỉ xảy ra ở mặt - Chất lỏng biến thành hơi xảy ra đồng thời
ở mặt thoáng và ở trong lòng chất lỏng
thoáng
Câu 3: 3 đ
a. 80oC (1đ)
b. Băng phiến (0,5đ)
c. 5 phút (1đ)
3
MA TRẬN BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010 – 2011 – MÔN V ẬT LÝ 6

Trình
Trắc nghiệm khách quan
độ
Lĩnh
vực KT Tự luận Tổng
KT Biết Hiểu Vận dụng

Ròng rọc – 1 1
đòn bẩy
Sự nở vì 1 1 2
nhiệt – chất
rắn – lỏng -
khí
Ứng dụng 1(1,5 điểm) 1
Sự nở vì
nhiệt
Nhiệt kế - 1 1 2
nhiệt giai
Sự bay hơi 1 (1,5 điểm)
1 2
– sự ngưng
tụ, sự sôi
Sự nóng 1 (3 điểm)
1 1 3
chảy – sự
đông đặc
Tổng 5 2 1 3 11
Trong số 0,5 0,5 0,5
điểm
Tổng điểm 2,5 1,0 0,5 6 10
Tỉ lệ (%) 25 10 5 60 100
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản