Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 10

Chia sẻ: meomaysp

SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TOÁN 10 Thời gian: 90 phút Câu 1.(2đ) Xét sự đồng biến , nghịch biến và vẽ đồ thị hàm số: y = x 2 − 2x − 1 Câu 2.(3đ) Cho

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 10

 

  1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC MÔN: TOÁN 10 TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN Thời gian: 90 phút Câu 1.(2đ) Xét sự đồng biến , nghịch biến và vẽ đồ thị hàm số: y = x 2 − 2x − 1 Câu 2.(3đ) Cho phương trình: mx 2 + (m + 1) x + 1 = 0 a. Giải phương trình với m = 2 b. Tìm m để phương trình có nghiệm 2x + 6 − x + 1 = 2 Câu 3.(2đ) Giải phương trình: Câu 4.(2đ) Cho tam giác ABC, gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC , CA, AB. Chứng minh rằng: →  →  →  BP + CN = MA Câu 5.(1đ) Cho a, b, c, x, y, z thoả mãn điều kiện: ay − 2cz + bx = 0 và ab − c 2 > 0 xy − z 2 ≤ 0 CMR: ...............Hết..............
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản