Đề kiểm tra học kỳ II - Môn công nghệ 7

Chia sẻ: ctnhukieu9

Đề kiểm tra học kỳ II Môn công nghệ lớp 7 –Thời gian : 45 phút. Điểm bằng số Điểm bằng chữ Giám thị Giám khảo đề bài I. Trắc nghiệm ( 2 điểm ) H•y khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng: 1. Vai trò của chăn nuôi là: a. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. b. Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón và nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác. c. Cung cấp lâm sản. 2. Đặc điểm về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi là: a. Lớn nhanh. b. Lớn...

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kỳ II - Môn công nghệ 7

Đ ề kiểm tra học kỳ II

Năm học 2010 - 2011

Họ và tên:……………… Môn công nghệ lớp 7 –Thời gian : 45 phút.

Lớp: .....................Điểm bằng số Điểm bằng chữ Giám th ị Giám khảo
đề bài


I. Trắc nghiệm ( 2 điểm )

H•y khoanh tròn vào ch ữ cái đầu câu trả lời đúng:

1 . Vai trò của chăn nuôi là:

a. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con ngư ời.

b . Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón và nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác.

c. Cung cấp lâm sản.

2 . Đặc điểm về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi là:

a. Lớn nhanh.

b . Lớn chậm, không đồng đều.

c. Không đồng đều, theo giai đoạn và theo chu kỳ.

3 . Khai thác trắng là:

a. Chặt to àn bộ cây rừng trong 3 đến 4 lần khai thác.

b . Chặt to àn bộ cây rừng trong một lần.
c. Chon chặt cây đ• già, cây có phẩm chất và sức sống kém. Giữ lại cây còn non, cây gỗ tốt

và có sức sống mạnh.

4 .Thức ăn tinh gồm những loại sau:

a. Cám, ngô, đậu tương.

b . Ngô, đậu tương, phân hữu cơ.

c. Phân lân, phân đ ạm, chất khoáng.

II. Tự luận ( 8 điểm )

Câu1. ( 3 điểm ) Dựa vào đâu người ta phân loại thức ăn? Nh ư thế n ào được gọi là thức ăn

giàu Prôtêin, thức ăn giàu gluxít và thức ăn thô xanh?

Câu2 ( 1,5 điểm ) Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả?

Câu 3 ( 1,5 điểm ) H•y cho biết điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam ?

Câu 4 ( 2 điểm ) Em h•y cho biết những nguyên nhân nào gây ra bệnh cho vật nuôi?

Bài làm

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................... ................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................... ............................. ...................

.................................................................................................... ................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................... ................................................

....................................................................................................................................................
.................................................................................................... ................................................

............................................................................................................. .......................................

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................... ................................................

......................................................................................................................................... ...........

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................... ................................................

............................................................................................................................. .......................

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................... ...

................................................................................................. ...................................................

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ...............

Đáp án và thang điểm môn công nghệ 7.

I . Tắc nghiệm ( 2 điểm )

Khoanh đúng mỗi ý được 0,5 điểm.
1 . b; 2. c; 3.b; 4.a

II. Tự luận ( 8 điểm )

Câu 1 ( 3 điểm )

- Dựa vào thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn để phân loại thức ăn:

+ Thức ăn có h àm lượng Prôtêin > 14% thuộc loại thức ăn giàu Prôtêin .

+ Thức ăn có h àm lượng Gluxít > 50% thuộc loại thức ăn giàu Gluxít .

+ Thức ăn có h àm lượng xơ > 30% thuộc loại thức ăn thô .

Câu 2 ( 1,5 điểm ) Để nhân giống thuần chủng đạt kết quả phải:

Có mục đích rõ ràng.
-

Chọn được nhiều cá thể đực, cái cùng tham gia.
-

Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi thư ờng xuyên.
-

Câu3 ( 1,5 điểm ) Điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam:

Ch ỉ được khai thác chọn, không được khai thác trắng.
-

Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế.
-

Lư ợng gỗ khai thác chọn nhỏ hơn 35% lượng gỗ của khu rừng khai thác.
-

Câu 4 ( 2 điểm ) Những nguyên nhân gây ra bệnh cho vật nuôi gồm:

- Yếu tố bên trong ( yếu tố di truyền ).

- Yếu tố bên ngoài ( môi trư ờng sống của vật nuôi ):

+ Cơ học ( chấn thương )

+ Lý học ( nhiệt độ cao ... )

+ Hoá học ( ngộ độc )

+ Sinh học: Kí sinh trùng; Vi sinh vật: vi rút, vi khuẩn...
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản