ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ LỚP 8(KHÁNH HÒA) Đề số 1

Chia sẻ: buddy9

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra học kỳ ii môn lịch sử lớp 8(khánh hòa) đề số 1', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ LỚP 8(KHÁNH HÒA) Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2đ)

1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất vào năm:
A. 1859
B. 1873
C. 1882
D. 1883
2. Người thay mặt vua Hàm Nghi ra “ Chiếu Cần Vương” là :
A. Hoàng Diệu
B. Hoàng Hoa Thám
C. Tôn Thất Thuyết
D. Nguyễn Thiện Thuật
3. Ngày 5/6/1862, nhà Nguyễn đã kí với Pháp:
A. Hiệp ước Hác măng
B. Hiệp ước Pa tơ nốt
C. Hiệp ước Nhâm Tuất
D. Hiệp ước Giáp Tuất
4. Nhân dân Nam bộ đã tôn Trương Định là :
A. Bình Nam Đại Nguyên Soái
B. Bình Tây Đại Nguyên Soái
C. Bình Định Vương.
D. Bắc Bình Vương

Câu 2: Nối thời gian ở cột A tương ứng với sự kiện ở cột B cho đúng. (2đ)
Thời gian (A) Sự kiện (B)
1. 1858 A. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất.
2. 1859 B. Thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng
3. 1873 C. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai
4. 1882 D. Thực dân Pháp đánh chiếm Gia Định
II. Tự luận (6đ):
C©u 3: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Vì sao nói cuộc khởi nghĩa
Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? ( 3đ )
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
C©u 4: Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai như thế nào. Nhân dân Bắc Kì
tiếp tục kháng chiến chống Pháp ra sao? ( 3 đ )
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản