ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 (ĐỒNG NAI) Đề số 6

Chia sẻ: buddy9

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra học kỳ ii môn lịch sử lớp 9 (đồng nai) đề số 6', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 (ĐỒNG NAI) Đề số 6

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút


I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu 1: Hãy chọn và điền những cụm từ cho sẵn dưới đây vào chỗ … cho đúng (1đ )
• lãnh đạo cách mạng
• đế quốc
• nông dân
• dân tộc
• phong kiến
• tư sản người Việt
“ Giai cấp Công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng là: bị 3 tầng áp bức bóc lột
của……………………và t− s¶n ng−êi ViÖt có quan hệ tự nhiên g¾n bó với giai cấp
n«ng d©n; kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất khuất của d©n téc. Trên cơ
sở đó, giai cấp công nhân Việt Nam nhanh chóng vươn lên nắm
quyền…………………….nước ta.”

Câu 2: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2 ®iÓm)

1- Khu giải phóng Việt Bắc gồm :
A. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang,Thái Nguyên.
B. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Bình, Tuyên Quang, Hà Giang.
C. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Bình.
D. Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Bình, Sơn La, Mộc Châu, Lạng Sơn.

2 - Chính phủ ta kí Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 với Pháp là để :
A. Câu kết với Pháp
B. Giảm nhẹ hoạt động xâm lược của Pháp ở Nam Bộ
C. Nhằm nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch về nước, tranh thủ
thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến.
D. Xây dựng lực lượng chống Tưởng

3- Nơi thí điểm xây dựng các Hội cứu quốc của Mặt trân Việt minh là :
A. Cao Bằng
B. Thái Nguyên
C. Tuyên Quang
D. Bắc Cạn

4- Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng Sản ở Việt Nam đã diễn ra từ ngày :
A. 3/2 đến 7/2/1930
B. 3/1 đến 6/1/1930
C. 3/2 đến 7/2/1930
D. 3/2 đến 8/2/1930
II. Tự luận: (7điểm).

Câu 3: Hãy nêu những biện pháp để giải quyết giặc đói, giÆc dốt và những khó khăn
về tài chính ở nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945. (2đ)

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Câu 4: Tại sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ ? Tóm tắt diễn biến của
chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. (3đ)

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Câu 5: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và “Chiến lược Việt Nam hoá
chiến tranh” (1969-1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam có những điểm gì giống và
khác nhau. (2đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản