ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 (SƠN LA) Đề số 5

Chia sẻ: buddy9

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra học kỳ ii môn lịch sử lớp 9 (sơn la) đề số 5', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 (SƠN LA) Đề số 5

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
SƠN LA MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút


I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2đ)

1. Sự kiện có tiếng vang lớn đèi với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân
dân các nước thuộc địa Pháp vào n¨m 1919 tại Pa-ri là :
A. Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc Xai
B. Hội nghị Véc Xai khai mạc
C. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc
D. Quốc tế cộng sản thành lập

2. Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất được
tiến hành vào ngày:
A. 06/01/1946
B. 25/04/1976
C. 09/01/1950
D. 07/05/1954

3. Chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cho cao trào :
A. Tìm Mĩ mà đánh, lùng Nguỵ mà diệt.
B. Tìm Nguỵ mà đánh, tìm Mĩ mà diệt
C. Tiêu diệt giặc Mĩ,đánh tan quân đồng minh
D. Đánh tan giăc Mĩ, giải phóng miền Nam

4. Đại hội Đảng đã đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả
nước là:
A. Đại hội Đảng lần thứ III
B. Đại hội Đảng lần thứ IV
C. Đại hội Đảng lần thứ VII
D. Đại hội Đảng lần thứ VIII

Câu 2: Hãy điền tiếp sự kiện lịch sử tương ứng với các mốc thời gian sau cho
đúng với diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 (1đ)

A. 24/3/1975:…………………………………………………………………….
B. 26/3/1975:…………………………………………………………………….
C. 29/3/1975:………………………………………………………………….....
D. 30/4/1975:…………………………………………………………………….
II. Tự luận (7điểm)

Câu 3: Mốc thời gian tõ ngày 18/12/1972 đến 29/12/1972 gợi cho em nhớ đến sự kiện
lịch sử nào?(1đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


Câu 4: Quốc hội khoá VI (1976), kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì?(3đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


Câu 5: Vì sao cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta thắng lợi?(3đ)

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản