Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn lịch sử trường ptdt nội trú tiên yên

Chia sẻ: bupbelen

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn lịch sử trường ptdt nội trú tiên yên', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn lịch sử trường ptdt nội trú tiên yên

trường ptdt nội trú tiên yên

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2008 - 2009

Môn: Lịch sử 8I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm)

1. Trong các nước sau, những nước nào đó tiến hành
cuộc cỏch mạng Tư sản đầu tiên trên thế giới? (0,5
điểm)

(Chọn câu trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm)

A. Pháp B. Hà Lan C. Mỹ
D. Anh2. Điền thời gian và sự kiện vào bảng dưới đây cho
đúng. (3,5 điểm)

(Học sinh kẻ lại bảng này vào trong bài làm).Thời gian Sự kiện

1566
Cách mạng tư sản Anh

1776

1789 –
1794

Tuyên ngôn của Đảng Cộng
sản

1848 –
1849

1871
II. phần ii: tự luận (6,0 điểm)Trình bày hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của
Công xã Pa-ri?
____________________
*) Chú ý: - Trong phần Trắc nghiệm, học sinh không
phải chép lại đề bài mà chỉ cần chọn các
phương án đúng nhất và ghi vào bài làm.

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
_________ Hết ________
Phần i: Trắc nghiệm (4,0 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) Đáp án B.

Câu 2: (0,5 điểm)

Thời gian Sự kiện

1566 Các mạng Hà Lan

1640 –
Cách mạng tư sản Anh
1688

Tuyên ngôn độc lập của hợp
1776
chúng quốc Hoa kỳ

1789 –
Các mạng tư sản Pháp
1794

Tuyên ngôn của Đảng Cộng
1848
sản

1848 – Phong trào cách mạng ở
II. phần ii:
1849 Pháp và Đức
(6,0
tự luận
1871 Công xã Pa-ri
điểm)Nội dung đáp án Biểu
điểm

a) Hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri: 4,0

- Năm 1870, chiến tranh Pháp – Phổ nổ ra
0,75
trong điều kiện không có lợi cho Pháp.

- Ngày 2-9-1870, Pháp bị thất bại. Quân Phổ
0,75
tiến sâu vào đất Pháp bao vây Pa-ri.

- Ngày 4-9-1870, nhân dân Pa-ri, đa số là
công nhân, đã đứng lên khởi nghĩa lật đổ
chính quyền Na-pê-nê-ông III, thành lập nên
1,5
chế độ Cộng hoà. Chính phủ lâm thời của
giai cấp tư sản được thành lập mang tên
"Chính phủ vệ quốc".

- Chính phủ vệ quốc đầu hàng quân Phổ, xin
đình chiến. Nhân dân Pa-ri quyết tâm chiến 1,0
đấu bảo vệ Tổ quốc.

b) ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri: 2,0

- Có ý nghĩa lớn lao, là hình ảnh của chế độ
1,0
xã hội tiến bộ mới, cổ vũ cho nhân dân lao
động toàn thế giới đấu tranh cho một xã hội
tốt đẹp hơn.

- Để lại bài học vô cùng quý báu như: Các
mạng muốn thắng lợi thì phải có Đảng cách
1,0
mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên
minh công nông, phải kiên quyết trấn áp kẻ
thù._________ Hết ________
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản