ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ I, LỚP 8 Đề 1

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
198
lượt xem
32
download

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ I, LỚP 8 Đề 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn âm nhạc, học kì i, lớp 8 đề 1', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ I, LỚP 8 Đề 1

  1. ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ I, LỚP 8 Đề 1 (Thời gian làm bài : 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nội dung kiến thức cần đánh giá Cấp độ tư duy cần đánh giá Nhận biết Vận dụng Vận dụng Thông hiểu ở mức độ ở mức độ thấp cao Học hát Câu 1 Câu 8 Câu 9 Nhạc lí Câu 2, 3 Tập đọc nhạc Câu 5 Câu 4 Câu 10 Âm nhạc thường thức Câu 6 Câu 7 Tổng số câu hỏi 5 2 1 2 Tổng số điểm 5 2 1 2 Tỷ lệ 50% 20% 10% 20% B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan Trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ A, B, C hoặc D (mỗi câu chỉ có một đáp án đúng). Câu 1. Câu hát Khoảng trời bình yên rộng cánh chim bay có trong bài hát nào? A. Mùa thu ngày khai trường C. Tuổi hồng B. Lí dĩa bánh bò D. Hò ba lí Câu 2. Giọng La thứ hoà thanh là gì? A. Giọng thứ có âm bậc IV nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên. B. Giọng thứ có âm bậc V nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên. C. Giọng thứ có âm bậc VI nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên. D. Giọng thứ có âm bậc VII nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên. Câu 3. Hoá biểu có hai dấu thăng gồm những âm nào thăng? A. Pha thăng, Rê thăng C. Đô thăng, Pha thăng B. Pha thăng, Đô thăng D. Đô thăng, Rê thăng
  2. Câu 4. Đây là tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào? A. TĐN số 1- Chiếc đèn ông sao C. TĐN số 3- Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót B. TĐN số 2- Trở về Su-ri-en-tô D. TĐN số 4- Chim hót đầu xuân Câu 5. Bài TĐN nào viết ở nhịp ? A. TĐN số 1- Chiếc đèn ông sao C. TĐN số 4- Chim hót đầu xuân B. TĐN số 2- Trở về Su-ri-en-tô D. Cả A và C Câu 6. Nhạc sĩ Trần Hoàn là tác giả bài hát nào? A. Một mùa xuân nho nhỏ C. Mùa thu ngày khai trường B. Bóng cây kơ-nia D. Tuổi hồng Câu 7. Nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam là nhạc cụ nào? A. Trống C. Đàn t’ rưng B. Cồng, chiêng D. Đàn đá II. Tự luận Hãy hoàn thành các bài tập sau đây. Câu 8. Chép lời bài hát Lí dĩa bánh bò. .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... Câu 9. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Tuổi hồng (viết dưới 50 chữ). .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... Câu 10. Trong những ô nhịp mở đầu của bài TĐN số 4- Chim hót đầu xuân còn 2 nốt nhạc viết sai trường độ. Em hãy sửa lại cho đúng rồi chép tất cả xuống khuông nhạc dưới.
  3. Đáp án 1. Trắc nghiệm khách quan Câu 1. Câu hát Khoảng trời bình yên rộng cánh chim bay có trong bài hát nào? C. Tuổi hồng Câu 2. Giọng La thứ hoà thanh là gì? D. Giọng thứ có âm bậc VII nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên. Câu 3. Hoá biểu có hai dấu thăng gồm những âm nào thăng? B. Pha thăng, Đô thăng Câu 4. Đây là tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào? B. TĐN số 2- Trở về Su-ri-en-tô Câu 5. Bài TĐN nào viết ở nhịp ? D. Cả A và C Câu 6. Nhạc sĩ Trần Hoàn là tác giả bài hát nào? A. Một mùa xuân nho nhỏ Câu 7. Nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam là nhạc cụ nào? D. Đàn đá 2. Tự luận Câu 8. Chép lời bài hát Lí dĩa bánh bò. Theo SGK Âm nhạc 8, trang 12. Câu 9. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Tuổi hồng (viết dưới 50 chữ). HS viết nhiều cảm nhận khác nhau (về nội dung, sắc thái, tình cảm...), GV đánh giá tuỳ theo từng bài. Câu 10. Đáp án đúng là:
  4. Thang điểm 1. Trắc nghiệm khách quan Câu 1. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 2. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 3. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 4. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 5. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 6. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 7. Trả lời đúng được 1 điểm. 2. Tự luận Câu 8. Hoàn thành được 1 điểm. Câu 9. Hoàn thành được 1 điểm. Câu 10. Hoàn thành được 1 điểm. Nhóm biên soạn: Hoàng Long - Hoàng Lân - Lê Anh Tuấn - Lê Minh Châu. Địa chỉ: Phòng Nghệ thuật - Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục. Bộ Giáo dục và Đ ào tạo. Đ T: 0912.206.222
Đồng bộ tài khoản