ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 6 Đề số 1

Chia sẻ: buddy8

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn địa lí, học kì i, lớp 6 đề số 1', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 6 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 6
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Các chủ đề/ nội dung Các mức độ tư duy Tổng
điểm
Nhận biết Vậndụng/
Thông
hiểu kĩ năng
1. Hệ quả của chuyển động tự 1,0 điểm
Câu 1a Câu 1b
quay quanh trục của Trái Đất (0,5 đ) (0,5 đ)
2. Chuyển động của Trái Đất 4,5 điểm
Câu 3b Câu 3a
quanh Mặt Trời và hệ quả (3,5 đ) (1 đ)
3. Sự phân bố lục địa và đại 0,5 điểm
Câu 1c
dương trên bề mặt Trái Đất (0,5 đ)
4. Tác động của ngoại lực đến
địa hình bề mặt Trái Đất 0,5 điểm
Câu 1d
(0,5 đ)
5. Địa hình bề mặt Trái Đất 1,0 điểm
Câu 2
(1 đ)
6. Núi lửa và động đất 2,5 điểm
Câu 4b Câu 4a
(1,5 đ) (1 đ)
Tổng điểm 3,0 điểm 5,5 điểm 1,5 điểm 10 điểm
1
B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đúng trong các câu sau:
a) Mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm do:
A. Mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đằng Tây.
B. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Đông sang Tây.
C. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.
D. Trái Đất chuyển động từ Đông sang Tây.
b) Việt Nam ở khu vực giờ thứ 7, khi Luân Đôn là 2 giờ thì ở Hà Nội là:
A. 5 giờ.
B. 7 giờ.
C. 9 giờ.
D. 11giờ.
c) Đại dương chiếm khoảng mấy phần diện tích bề mặt Trái Đất?
A. 1 phần 3.
B. 2 phần 3.
C. 2 phần 4.
D. 3 phần 4.
d) Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt đất là:
A. tạo ra các nếp uốn.
B. tạo ra các đứt gãy.
C. làm cho địa hình bề mặt đất thêm gồ ghề.
D. san bằng, hạ thấp địa hình.
Câu 2 ( 1 điểm)
Chọn các cụm từ cho trước trong ngoặc (đỉnh nhọn, đỉnh tròn, trên 500m, 200m,
nhô cao, mực nước biển) điền vào những chỗ chấm (…) để có khái niệm đúng về núi.
Núi là một dạng địa hình ........(1)............rõ rệt trên mặt đất. Độ cao của núi
thường trên......(2)….so với............(3).................., có…….(4)……., sườn dốc.


2
II. Tự luận ( 7 điểm)
Câu 3: (4,5 điểm)
Dựa vào hình vẽ dưới đây và kiến thức đã học:
Hãy cho biết:
a) Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào?
Nhận xét về độ nghiêng và hướng nghiêng của trục Trái Đất vào các ngày hạ
chí, đông chí, xuân phân và thu phân.
b) Nguyên nhân của hiện tượng mùa và sự hình thành mùa nóng, mùa lạnh trên Trái Đất.
Câu 4 (2,5 điểm)
a) Sự khác nhau giữa hiện tượng núi lửa và hiện tượng động đất?
b) Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do
động đất gây ra?
3
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản