ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 1

Chia sẻ: buddy8

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn địa lí, học kì i, lớp 7 đề số 1', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 7
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (B ẢNG HAI CHIỀU)

Nội dung Biết Hiểu Vận dụng/kĩ Tổng
năng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Môi trường xích đạo ẩm 1 1
(0,5đ) (0,5đ)
Môi trường đới lạnh 1 1
(1,0đ) (1,0đ)
Dân số đới nóng 1 1
(0,5đ) (0,5đ)
Nông nghiệp đới nóng 1 1
(0,5đ) (0,5đ)
Hoạt động kinh tế hoang 1 1
mạc (0,5đ) (0,5đ)
Khí hậu châu Phi 1 1
(3đ) (3đ)
Dân số thế giới 1 1
(4đ) (4đ)
Tổng điểm 3 1 3 7
(1,5đ) (1,0đ) (7,5đ) (10đ)
1
B. NỘI DUNG ĐỀ
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa ở đầu ý đúng trong các câu sau:
Câu 1.
Biểu đồ dưới đây là biểu đồ khí hậu của môi trường nào?


A. Nhiệt đới.
B. Xích đạo ẩm.
C. Nhiệt đới gió mùa.
D. Hoang mạc.
Câu 2. Các cây công nghiệp chủ yếu ở đới nóng là:
A. cà phê, cao su, bông, ngô.
B. cao su, lạc, chè, khoai.
C. cà phê, cao su, bông, dừa, lạc, mía.
D. cao su, cà phê, chè, ngô, lạc.

Câu 3. Dân số ở đới nóng chiếm:
A. gần 50% dân số thế giới.
B. hơn 35% dân số thế giới.
C. 40% dân số thế giới.
D. khoảng 60% dân số thế giới.
Câu 4. Ý nào dưới đây không phải là hoạt động kinh tế cổ truyền ở hoang mạc?
A. Chăn nuôi du mục, vận chuyển hàng hóa.
B. Trồng trọt trong các ốc đảo, chăn nuôi.
C. Khai thác dầu khí, khoáng sản.
D. Vận chuyển hàng và buôn bán qua các hoang mạc.
2
Câu 5. Chọn các cụm từ trong ngoặc ( 2- 3 tháng, 3- 4 tháng, thực vật, động vật,
-8oC, -10oC, mùa hạ, mùa xuân) và điền vào các chỗ trống (…) trong câu sau cho
phù hợp:
“ Ở gần cực khí hậu lạnh quanh năm, mùa hạ chỉ dài ….………(1)………
Nhiệt độ trung bình luôn dưới ……(2).................. Đất đóng băng quanh năm,…..
……………(3)…………... chỉ phát triển được vào…….(4)………………ngắn
ngủi trong những thung lũng kín gió, khi lớp băng trên mặt tan đi”.


II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (4 điểm):
Dựa vào biểu đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy:
- Nhận xét và giải thích tình hình tăng dân số thế giới từ đầu thế kỷ XIX đến
cuối thế kỷ XX.
- Nêu hậu quả của việc tăng dân số nhanh.
3
Câu 2 (3 điểm):
Dựa vào lược đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao châu Phi
có khí hậu nóng và khô vào bậc nhất thế giới.
4
5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản