ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 9 Đề số 2

Chia sẻ: buddy8

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn địa lí, học kì i, lớp 9 đề số 2', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 9 Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 9
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU )
Các chủ đề/ nội dung Các mức độ tư duy Tổng
điểm
Nhận biết Vận dụng/
Thông
hiểu kĩ năng
1. Vùng Trung du và miền núi 3,0 điểm
Câu 1d Câu 3b Câu 3a
Bắc Bộ (0,5 đ) (0,5 đ) (1,0 đ)
Câu 3 c
(1,0 đ)
2. Vùng đồng bằng Sông 1,0 điểm
Câu 1a, 1b
Hồng (1,0 đ)


3. Vùng Bắc Trung Bộ và 4,0 điểm
Câu 1c Câu 4b Câu 4a
vùng Duyên hải Nam Trung (0,5 đ) (2,5 đ) (1,0 đ)
Bộ


4. Thế mạnh kinh tế của các 2,0 điểm
Câu 2
(2,0 đ)
vùng
Tổng điểm 2,0 điểm 5,0 điểm 3,0 điểm 10 điểm
1
B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm)
Câu 1 (2 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng hoặc đúng nhất trong các
câu sau:
a) Nguyên nhân chủ yếu làm cho đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao
nhất cả nước là:
A. đất phù sa màu mỡ.
B. khí hậu và thuỷ văn thuận lợi.
C. thâm canh, tăng năng suất, tăng vụ.
D. nguồn lao động dồi dào.
b) Đồng bằng sông Hồng là vùng có mật độ dân số:
A. rất cao.
B. cao nhất trong các vùng của cả nước.
C. thuộc loại cao nhất cả nước.
D. thuộc loại cao của cả nước.
c) Khó khăn trong phát triển nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:
A. diện tích đồng bằng nhỏ hẹp.
B. thường bị thiên tai (hạn hán, bão lụt...).
C. đất xấu, cát lấn.
D. Tất cả các ý trên.
d) Cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng được ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
mà không trồng được ở Tây Nguyên?
A. Cà phê.
B. Hồi.
C. Cao su.
D. Điều.
2
Câu 2 (2 điểm)
Ghép mỗi ý ở bên trái với một ý ở bên phải thể hiện đúng thế mạnh về kinh tế của
từng vùng.
1. Trung du và miền núi Bắc Bộ a. Nghề rừng, chăn nuôi gia súc lớn
2. Đồng bằng sông Hồng b. Trồng cây lương thực, chăn nuôi
gia cầm
3. Bắc Trung Bộ c. Khai thác và nuôi trồng thuỷ sản
4. Duyên hải Nam Trung Bộ d. Sản xuất lúa gạo, nuôi trồng và
đánh bắt thủy, hải sản.
e. Khai thác khoáng sản, phát triển
thuỷ điện


II . Tự luận (6 điểm)
Câu 3 (2,5 điểm)
Dựa vào lược đồ dưới đây và kiến thức đã học:
3
Hãy :
a) Nêu nhận xét khái quát về nguồn tài nguyên khoáng sản của vùng Trung du và
miền núi Bắc Bộ và sự phân bố của chúng.
b) Giải thích vì sao ngành công nghiệp khai khoáng và thuỷ điện là những ngành
công nghiệp quan trọng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
c) Giải thích vì sao ngành công nghiệp luyện kim lại được phân bố ở Thái Nguyên?
Câu 4 (3,5 điểm)
Dựa vào bảng số liệu dưới đây :
Sản lượng thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
năm 2002 (nghìn tấn)
Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ
Nuôi trồng 38,8 27,6
Khai thác 153,7 493,5
Hãy :
a) Tính tỉ trọng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác của vùng Bắc Trung
Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ so với toàn vùng Duyên hải miền Trung (gồm 2 vùng
trên).
b) So sánh sản lượng thuỷ sản của vùng Bắc Trung Bộ với vùng Duyên hải Nam
Trung Bộ và giải thích.
4
5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản