ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP 9 (KHÁNH HÒA)Đề số 1

Chia sẻ: buddy8

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn địa lí, học kì ii, lớp 9 (khánh hòa)đề số 1', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP 9 (KHÁNH HÒA)Đề số 1

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN ĐỊA LÍ, LỚP 9
DIÊN KHÁNH - KHÁNH HOÀ
Thời gian làm bài: 45 phút
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1: 3 điểm
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa ở đầu ý đúng trong các câu sau:
a) Đông Nam Bộ đứng đầu cả nước về diện tích và sản lượng cây:
A. chè.
B. cà phê.
C. cao su.
D. quế, hồi.
b) Giá trị sản lượng công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh chiếm khoảng bao nhiêu phần
trăm giá trị sản lượng công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ?
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
c) Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất của cả nước, thể hiện:
A. diện tích trồng lúa chiếm khoảng trên 50% diện tích trồng lúa của cả nước.
B. sản lượng lúa chiếm khoảng trên 50% sản lượng lúa của cả nước.
C. năng suất lúa cao nhất cả nước.
D. Cả 2 ý A và B.
d) Nước ta có bao nhiêu tỉnh/ thành phố giáp biển?
A. 27.
B. 28.
C. 29.
D. 30.
e) Côn Đảo là huyện đảo thuộc tỉnh:
A. Quảng Trị.
B. Kiên Giang.
C. Quảng Ngãi.
D. Bà Rịa - Vũng Tàu.

1
g) Đảo nào trong các đảo ven bờ dưới đây có diện tích lớn nhất?
A. Cát Bà.
B. Lý Sơn.
C. Phú Quý.
D. Phú Quốc.
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 2: 2,5 điểm
Trình bày tình hình phát triển của ngành công nghiệp- xây dựng ở vùng Đông
Nam Bộ ? Vì sao TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả nước?
Câu 3: 2,0 điểm
Trình bày những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên
nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long đối với việc phát triển nông nghiệp của vùng
Câu 4: 2,5 điểm
Tại sao phải phát triển tổng hợp kinh tế biển? Nêu những phương hướng chính để
bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo ở nước ta.
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản