ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 6 Đề số 1

Chia sẻ: buddy9

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn lịch sử, học kì i, lớp 6 đề số 1', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 6 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 6


Đề số 1: (Thời gian làm bài: 45 phút)

Phần 1 Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1(2 điểm). Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu
trả lời đúng
1. Các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài người là ở:
A. Châu Á và châu Phi
B. Châu Mĩ
C. Châu Âu
D. Châu Mĩ La tinh
2. Chủ nô và nô lệ là hai giai cấp chính của:
A. Xã hội chiếm hữu nô lệ
B. Xã hội tư bản chủ nghĩa
C. Xã hội nguyên thuỷ
D. Xã hội phong kiến
3. Các triều đại phong kiến phương Bắc đưa người Hán sang ở nước ta
nhằm mục đích:
A. Giúp nhân dân ta xây dựng kinh tế
B. Giải quyết việc dân trung Hoa không đủ đất sinh sống
C. Từng bước bắt dân ta theo luật pháp và phong tục của họ
D. Xây dựng tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước
4. Âm mưu thâm độc nhất trong chính sách cai trị của nhà Hán đối với
nước ta là:
A. Bắt nhân dân ta cống nộp những sản vật quí hiếm
B. Bắt nhân dân ta đi lao dịch
C. Thu thuế nặng
D. Đưa người Hán sang ở nước ta
Câu 2.(2 điểm). Hãy nối tên nước với các thành tựu văn hoá của nước
đó cho đúng
1. Ai Cập a. Vạn lí trường thành
2. Hi lạp b. Kim tự tháp
3. In -đô -nê –xi- a c. Tượng lực sĩ ném đĩa
4. Ấn Độ d. Chùa hang A- Jan- ta
e. Khu đền tháp Bô- rô- bu- đua
Phần hai: Tự luận( 6 điểm)

Câu 3.( 3 điểm). Tại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông cổ đại là chế
độ chuyên chế ?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Câu 4. ( 3 điểm). Hãy nêu những thành tựu văn hoá lớn của các quốc gia
phương Đông cổ đại và trình bày một trong những thành tựu văn hoá đó
còn được sử dụng đến ngày nay.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản