ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 1

Chia sẻ: buddy9

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn lịch sử, học kì ii, lớp 8 đề số 1', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 1

ĐỀ K IỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8


Đề số 1: (Thời gian làm bài: 45 phút)
Phần một: Trắ c nghiệm khách quan( 4 điểm)
Câu 1 (3 điểm). Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả
lời đúng
1. Nguyên nhân sâu xa thực dân Pháp đem quân xâm lược Việt Nam là:
A. Bảo vệ giáo sĩ Pháp và giáo dân Việt Nam đang bị sát hại.
B. Khai hoá vă n minh cho người Việt Nam
C. Chiế m Việ t Nam làm thuộc địa và că n cứ quân sự
D. Trả thù triề u đình Huế đã làm nhục quốc thể nước Pháp
2. “Bình Tây Đại nguyên soái” là danh hiệu nhân dân phong cho thủ lĩnh
nào có tên dưới đ ây?
A. Trươ ng Đ ịnh
B. Nguyễn Hữu Huân
C. Nguyễn Trung Trực
D. Võ Duy Dương
3. Theo Hiệp ước Giáp Tuất (15 - 3 - 1874) triều đình Huế đã:
A. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiế m 3 tỉnh miền Đông Nam kì
B. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiế m đ óng 6 tỉnh Nam kì
C. Chính thức thừa nhận nền bảo hộ c ủa Pháp trên toàn bộ nước Việt Nam
D. Thừa nhận nền bảo hộ c ủa Pháp đối với Bắc kì
4. Sau khi Ri-vi-e b ị giết tạ i Cầ u Giấy (19 - 5 - 1883) thực dân Pháp đã có
hành động gì ?
A. Rút khỏi Bắc kì như nă m 1874
B. Mở cuộc đàm phán mới với triều đình
C. Đem quân tấn công vào Huế, buộc phong kiế n Nguyễ n đầ u hàng
D. Án binh bất độ ng, chờ cơ hộ i mới.
5. Nă m 1885 phe chủ chiến trong triều đình Huế mở cuộc tấn công vào
lực lượng quân Pháp đóng trong thành, mục tiêu chính là:

1
A. Loại trừ p he đầu hàng
B. Đưa Hàm Nghi lên ngôi
C. Chống lại sự o ép, giành lại chủ q uyề n từ tay Pháp
D. Tập trung quyền lực vào tay Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết
6. Lí do cơ bản nào làm cho các đề nghị cả i cách của các sĩ phu yêu nước
cuố i thế k ỉ XIX không thực hiện được?
A. Không có tiền
B. Không có thời gian
C. Tính không hiện thực của các đề nghị cải cách
D. Triề u đình bảo thủ, không chấp nhậ n cải cách
Câu 2(1điểm): Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ … để hoàn chỉnh câu
nói dưới đây của Nguyễn Trung Trực trước khi bị Pháp chém đ ầu:
“Bao giờ …………… nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết ……………… đánh
Tây”
Phần hai: Tự luận( 6 điểm)
Câu 3(4điểm): Trình bày những nét chính về cuộc khở i nghĩa Hương Khê(
1885 – 1896). Tại sao nói cuộc khở i nghĩa Hươ ng Khê là cuộc khởi nghĩa có bước
phát triển cao nhất trong phong trào Cần V ương?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
2
Câu 4(2điểm): Vì sao Nguyễ n Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản