Đề kiếm tra toán cao cấp 2012

Chia sẻ: anhchangxuixeo1002

Bài 2: Có bao nhiêu chuỗi nhị phân dài 9 bit, sao cho có nhiều nhất 2 bit bằng 0 Bài 3: Cho hàm Bool sau: F(x,y,z,t) = x z + x t + x + xyzt + y + yz a) Vẽ biểu đồ K của hàm trên. b) Dùng biểu đồ trên tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool.

Nội dung Text: Đề kiếm tra toán cao cấp 2012

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ – Chép đề trước khi làm.

ĐỀ 1 (ĐỀ LẺ)
Bài 1:
Chứng minh biểu thức mệnh đề sau là hằng đúng
((a ∨ b) → (b∨ c)) ∨ ((a ∨ b) ∧ ┐b ∧ ┐c)
Bài 2:
Có bao nhiêu chuỗi nhị phân dài 9 bit, sao cho có nhiều nhất 2 bit bằng 0
Bài 3:
Cho hàm Bool sau:
F(x,y,z,t) = x y z + x y z t + x y z t + xyzt + x y z + x yz
a) Vẽ biểu đồ K của hàm trên.
b) Dùng biểu đồ trên tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool.

ĐỀ 2 (ĐỀ CHẴN)
Bài 1:
Chứng minh biểu thức mệnh đề sau là hằng sai
((a ∨ b) → (b∨ c)) ∧ ((a ∨ b) ∧ ┐b ∧ ┐c)
Bài 2:
Có bao nhiêu chuỗi nhị phân dài 9 bit, sao cho có ít nhất 2 bit bằng 0
Bài 3:
Cho hàm Bool sau:
F(x,y,z,t) = x y z t + x y zt + x y z + x yz + x y z + x y z t
a) Vẽ biểu đồ K của hàm trên.
b) Dùng biểu đồ trên tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool.
Hết
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản