Đề kiếm tra toán cao cấp 2012

Chia sẻ: anhchangxuixeo1002

Bài 2: Có bao nhiêu chuỗi nhị phân dài 9 bit, sao cho có nhiều nhất 2 bit bằng 0 Bài 3: Cho hàm Bool sau: F(x,y,z,t) = x z + x t + x + xyzt + y + yz a) Vẽ biểu đồ K của hàm trên. b) Dùng biểu đồ trên tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản