Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Đề kiếm tra toán cao cấp 2012

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 4

0
55
views

Bài 2: Có bao nhiêu chuỗi nhị phân dài 9 bit, sao cho có nhiều nhất 2 bit bằng 0 Bài 3: Cho hàm Bool sau: F(x,y,z,t) = x z + x t + x + xyzt + y + yz a) Vẽ biểu đồ K của hàm trên. b) Dùng biểu đồ trên tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool.

Đề kiếm tra toán cao cấp 2012
Nội dung Text

  1. BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ – Chép đề trước khi làm. ĐỀ 1 (ĐỀ LẺ) Bài 1: Chứng minh biểu thức mệnh đề sau là hằng đúng ((a ∨ b) → (b∨ c)) ∨ ((a ∨ b) ∧ ┐b ∧ ┐c) Bài 2: Có bao nhiêu chuỗi nhị phân dài 9 bit, sao cho có nhiều nhất 2 bit bằng 0 Bài 3: Cho hàm Bool sau: F(x,y,z,t) = x y z + x y z t + x y z t + xyzt + x y z + x yz a) Vẽ biểu đồ K của hàm trên. b) Dùng biểu đồ trên tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool. ĐỀ 2 (ĐỀ CHẴN) Bài 1: Chứng minh biểu thức mệnh đề sau là hằng sai ((a ∨ b) → (b∨ c)) ∧ ((a ∨ b) ∧ ┐b ∧ ┐c) Bài 2: Có bao nhiêu chuỗi nhị phân dài 9 bit, sao cho có ít nhất 2 bit bằng 0 Bài 3: Cho hàm Bool sau: F(x,y,z,t) = x y z t + x y zt + x y z + x yz + x y z + x y z t a) Vẽ biểu đồ K của hàm trên. b) Dùng biểu đồ trên tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool. Hết
Đồng bộ tài khoản