Đề kiểm tra toán lớp 3

Chia sẻ: dieuanhtranmai

Đây là đề kiểm tra toán trắc nghiệm lớp 3 dành cho học sinh và giáo viên tham khảo.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề kiểm tra toán lớp 3

TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn

Bộ đề môn: Toán 3
1. Chủ đề: Đề 3
Câu 1 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây)
Chữ số in đậm trong số 1000 chỉ :
 0 trăm
• 0 chục
 0 đơn vị
 0 nghìn

Câu 2 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây)
999 + …..< 1000
Cần điền vào dấu chấm là:
•0
 1
 2
 3

Câu 3 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây)
Hãy điền số còn thiếu vào các vạch của tia số rồi trả lời câu hỏi:
…..< 3
Số cần điền vào dấu chấm là:
       0
       1
       2
• Cả 0 , 1 và 2.

Câu 4 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây)5 < …..< 9
Số cần điền vào dấu chấm là:
       6 và 7
       7 và 8
• 6 , 7 và 8
       8 và 6

Câu 5 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây)9 < ......< 10
Số cần điền vào chỗ chấm là :
       9
       10
1
TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn
       9 và 10
• không có số nào.

Câu 6 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây)
20 × 4 - 29 =
       80
• 51
       33
       175

Câu 7 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây)
406 - 20 × 4 =
• 326
       202
       368
       328

Câu 8 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây)
90 : 3 - 16 =
       30
        80
• 14
       49

Câu 9 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây)
100 : 5 : 4 =
       20
• 5
       16
       24

Câu 10 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây)
6×5:3=
       33
       68
       62
• 10

Câu 11 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây)
Tìm x
3 × x = 11
       x = 14
       x = 8
       x = 33
• Không tìm được x.

Câu 12 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây)
10 × 6 : 2 .........10 × 3

2
TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn
Cần điền vào dấu chấm là :
       >
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản