Đề kiểm tra toán lớp 4

Chia sẻ: yang259

Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra toán lớp 4

Nội dung Text: Đề kiểm tra toán lớp 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
5
1) Phân số nào dưới đây bé hơn ? (0,5 đ)
9

5 21 25 8
A. B. C. D.
8 36 45 18

2) Dãy phân số nào dưới đây được viết theo thứ tự từ lớn đến bé? (0,5 đ)
3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3
A. ; ; B. ; ; C. ; ; D. ; ;
8 3 2 2 3 8 3 8 2 3 2 8

7 1
3) Tìm x, biết: − x = (1 đ)
5 2

19 9 6 8
A. x = B. x = C. x = D. x =
10 10 3 7

4) Trong các hình dưới đây, hình nào có diện tích lớn nhất? (1 đ)
12 cm
5 cm
(Hình 1) 4 cm

(Hình 2)


5 cm 6 cm


4 cm 3 cm
(Hình
(Hình 3)
4)
A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4

5. Tính: (3 đ)
2 1
a) − = ..........................................................................................................................................
3 5
3 1 2
b) + × = .....................................................................................................................................
4 4 5

5 2
c) : 5 × = .....................................................................................................................................
6 5

6. Vieỏt tieỏp vaứo choó chaỏm: (1 đ)
Tỡm x:
11 2 2
x- = x
5 5 3
11
x- = ........................................
5
x = ........................................
x = ........................................


1. Mẹ hơn con 27 tuổi, 3 năm nửa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ và tuổi con
hiện nay? (3 đ)

Bài giải:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản