Đề luyện thi đại học: Phương trình - bất phương trình - hệ phương trình đại số

Chia sẻ: nguyentu971991

Tài liệu tham khảo về bài tập trắc nghiệm luyện thi đại học về Phương trình - bất phương trình - hệ phương trình đại số. Đây là tài liệu khoá học phương pháp giải nhanh toán, dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học - cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức.

Nội dung Text: Đề luyện thi đại học: Phương trình - bất phương trình - hệ phương trình đại số

Đề luyện tập số 2: Phương trình – bất phương trình – hệ
phương trình đại số
(Các em hãy cố gắng tự làm, lời giải thầy sẽ gửi sau 1 tuần, sau đó chúng ta cùng
trao đổi từng bài ở Box dành riêng cho lớp luyện thi Toán VIP)

Bài 1. Giải các phương trình chứa căn thức sau:

1, x − 3 = 5 − 3x + 4 11, 3x − 2 + x − 1 = 4 x − 9 + 2 3 x 2 − 5 x + 2

2, x 2 + 5 x + 1 = ( x + 4) x 2 + x + 1 12, 3
2 − x = 1− x −1

3, 4 18 − x = 5 − 4 x − 1 13, x3 + 1 = 23 2x − 1

( )
4, 3 2 + x − 2 = 2 x + x + 6 14, 5 x 2 + 14 x + 9 − x 2 − x − 20 = 5 x + 1

5, 2 x2 + 8x + 6 + x2 −1 = 2 x + 2 15, 2 3 3x − 2 + 3 6 − 5 x = 8

6, x( x − 1) + x( x + 2) = 2 x 2 16, 2 x + 7 − 5 − x = 3x − 2

7, 3
x+ 4 − 3 x− 3 = 1 17, x + 2 7 − x = 2 x − 1 + − x 2 + 8 x − 7 + 1

x+3
8, x + 4 − x 2 = 2 + 3 x 4 − x 2 18, 2 x 2 + 4 x =
2

9, x 2 − 3x + 3 + x 2 − 3x + 6 = 3 19, −4 x 2 + 13 x − 5 = 3 x + 1

5 5 2
10, x2 + 2x + 4 = 3 x3 + 4x 20, − x2 + 1 − x2 + − x − 1 − x2 = x + 1
4 4

Bài 2. Giải các bất phương trình vô tỷ sau:

1, ( x − 3) x 2 − 4 ≤ x 2 − 9 5, x +1 > 3 − x + 4

2, x + 3 ≥ 2x − 8 + 7 − x 6, 5 x 2 + 10 x + 1 ≥ 7 − x 2 − 2 x

1 − 1 − 4x2
3,
x 2 2
6, 2 x + x −1 −1
+ 2 ≤ 2x + 2 x −1
2 −1
x 12Bài 8. Giải các bất phương trình logarit:

1 1
2 x 2 − 3x + 1 + log 2 ( x − 1) ≥
2
1, log x +1 ( −2 x ) > 2 4, log 1
2
2 2


2, (log x 8 + log 4 x 2 )log 2 2x ≥ 0 5, log 3 log 1 x − 3 < 1 ( 2
)
2


2x2 + 3 log 3 ( x − 1) + log ( 2 x − 1) − 2
2

3, log x −2 1 đúng với mọi x ∈ R
2
2, m.2 x − 2 x − 3 ≤ m + 1 có nghiệm
m+23, m ( )
x 2 − 2 x + 2 + 1 + x (2 − x ) ≤ 0 có nghiệm x ∈  0;1 + 3 
 

Bài 12. Tìm tham số m để hệ phương trình:

2 x − y − m = 0
 7 2 x + x +1 − 7 2+ x +1 + 2010 x ≤ 2010

1,  có nghiệm duy nhất 2,  2 có
 x + xy = 1
  x − (m + 2) x + 2m + 3 ≥ 0

nghiệm

( x 2 + 1) m + ( n 2 + 1) y = 2

3,  có nghiệm với mọi n ∈ R
 m + nxy + x 2 y = 1


 x y
e = 2007 −
 y2 −1
Bài 13. Chứng minh rằng hệ  có đúng 2 nghiệm thỏa mãn điều
e y = 2007 − x

 x2 −1
kiện x > 0, y > 0

− 2 ( m − a ) .62 x + ( m + 1) .42 x
2 2 2
−x −x −x
Bài 14. Xác định m để bpt: 92 x ≥ 0 nghiệm đúng với
mọi thỏa mãn x ≥ 1

Bài 15. Xác định m để pt
log 3 x.log 3 ( x − 2 x + 3) − m log 3 x − 2 log 3 ( x − 2 x + 3) + 2m = 0 có 3 nghiệm phân biệt
2 2
Hocmai.vn


5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản