Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật khen thưởng

Chia sẻ: nuockhoangthiennhien

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Pháp chế Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Căn cứ vào thời gian họp Hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú Đối tượng thực hiện: Cá nhân

Nội dung Text: Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật khen thưởng

Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”,
“Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và
đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và
đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật khen thưởng

Thông tin

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Bộ Y tế

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Vụ Pháp chế

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Căn cứ vào thời gian họp Hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy
thuốc ưu tú

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định khen thưởng
Các bướcMô tả bước
Tên bướcĐơn vị có cá nhân đạt tiêu chuẩn phong tặng danh hiệu “Thầy
1. Bước 1 thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” gửi hồ sơ đề nghị xét tặng
danh hiệu về Vụ Pháp chế Bộ Y tế.Vụ Pháp chế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và trình Hội đồng
thi đua Bé xét duyệt trước khi gửi hồ sơ và tờ trình về Ban thi
2. Bước 2
đua khen thưởng Trung ương xem xét và trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt.Khi nhận được quyết định phong tặng của Ban thi đua khen
thưởng trung ương gửi về, Bộ Y tế tổ chức lễ trao tặng cho các
cá nhân, tổ chức được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân
3. Bước 3
dân”, “Thầy thuốc ưu tú”
Đối với trường hợp Không được xét phong tặng theo thông báo
của Ban thi đua khen thưởng Trung ương. Bộ Y tế phải thông
Mô tả bước
Tên bước


báo lại cho đơn vị đề nghị biết.
H ồ sơThành phần hồ sơ1. Hồ sơ cá nhân
- Bản thành tích cá nhân không quá 3 trang, phải là bản đánh máy, có xác
nhận của thủ trưởng trực tiếp (ký tên, đóng dấu). Phần khai các hình thức
khen thưởng đã đạt phải ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, cơ quan ban
hành Quyết định khen thưởng.
- Bản khai thành tích nghiên cứu khoa học có xác nhận của thủ trưởng đơn vị
1.
(ký tên, đóng dấu) kèm theo bản sao hợp pháp Biên bản nghiệm thu của Hội
đồng Khoa học Công nghệ, Hội đồng sáng kiến cấp có thẩm quyền hoặc
Bằng sáng chế.
- Bản nhận xét của chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú
về việc chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước đối với mỗi thầy
thuốc.2. Hồ sơ đề nghị của Hội đồng cấp dưới trình Hội đồng cấp trên: (Mỗi mẫu nộp
02 bản)
Thành phần hồ sơ


- Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân.
- Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
- Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân.
- Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
- Báo cáo về quy trình xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Thầy
thuốc ưu tú.
- Biên bản kiểm phiếu bầu Thầy thuốc nhân dân.
- Biên bản kiểm phiếu bầu Thầy thuốc ưu tú.
- Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân.
- Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
- Quyết định thành lập Hội đồng cấp dưới.Số bộ hồ sơ:

Hồ sơ cá nhân: Mỗi Hồ sơ nộp về Hội đồng cấp Bộ: 03 (bộ)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui địnhTHÔNG TƯ
Mẫu 1a : Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng
1. 01/2008/TT-BYT
danh hiệu Thầy thuốc nhân dân
ngày...2.
Mẫu 1b: Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng THÔNG TƯ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định


danh hiệu Thầy thuốc ưu tú 01/2008/TT-BYT
ngày...THÔNG TƯ
Mẫu 2a: Bản khai thành tích khoa học đề nghị
3. 01/2008/TT-BYT
xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân
ngày...THÔNG TƯ
Mẫu 2b: Bản khai thành tích khoa học đề nghị
4. 01/2008/TT-BYT
xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú
ngày...THÔNG TƯ
Mẫu 3: Tờ trình về việc đề nghị phong tặng danh
5. 01/2008/TT-BYT
hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú
ngày...THÔNG TƯ
Mẫu 4a: Biên bản kiểm phiếu bầu Thầy thuốc
6. 01/2008/TT-BYT
nhân dân
ngày...Mẫu 4b: Biên bản kiểm phiếu bầu Thầy thuốc ưu
THÔNG TƯ
7.

01/2008/TT-BYT
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định


ngày...THÔNG TƯ
Mẫu 5a: Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng
8. 01/2008/TT-BYT
danh hiệu Thầy thuốc nhân dân
ngày...THÔNG TƯ
Mẫu 5b: Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng
9. 01/2008/TT-BYT
danh hiệu Thầy thuốc ưu tú
ngày...THÔNG TƯ
Mẫu 6a: Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng
10. 01/2008/TT-BYT
danh hiệu Thầy thuốc nhân dân
ngày...THÔNG TƯ
Mẫu 6b: Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng
11. 01/2008/TT-BYT
danh hiệu Thầy thuốc ưu tú
ngày...THÔNG TƯ
Mẫu 7: Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu thầy
12. 01/2008/TT-BYT
thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú
ngày...
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui địnhTHÔNG TƯ
Mẫu 8a: Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu
13. 01/2008/TT-BYT
Thầy thuốc nhân dân
ngày...THÔNG TƯ
Mẫu 8b: Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu
14. 01/2008/TT-BYT
Thầy thuốc ưu tú
ngày...
Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản