Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật khen thưởng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
87
lượt xem
2
download

Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật khen thưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Pháp chế Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Căn cứ vào thời gian họp Hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú Đối tượng thực hiện: Cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật khen thưởng

  1. Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật khen thưởng Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Pháp chế Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Căn cứ vào thời gian họp Hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định khen thưởng Các bước Mô tả bước Tên bước Đơn vị có cá nhân đạt tiêu chuẩn phong tặng danh hiệu “Thầy 1. Bước 1 thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu về Vụ Pháp chế Bộ Y tế. Vụ Pháp chế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và trình Hội đồng thi đua Bé xét duyệt trước khi gửi hồ sơ và tờ trình về Ban thi 2. Bước 2 đua khen thưởng Trung ương xem xét và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi nhận được quyết định phong tặng của Ban thi đua khen thưởng trung ương gửi về, Bộ Y tế tổ chức lễ trao tặng cho các cá nhân, tổ chức được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân 3. Bước 3 dân”, “Thầy thuốc ưu tú” Đối với trường hợp Không được xét phong tặng theo thông báo của Ban thi đua khen thưởng Trung ương. Bộ Y tế phải thông
  3. Mô tả bước Tên bước báo lại cho đơn vị đề nghị biết. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ cá nhân - Bản thành tích cá nhân không quá 3 trang, phải là bản đánh máy, có xác nhận của thủ trưởng trực tiếp (ký tên, đóng dấu). Phần khai các hình thức khen thưởng đã đạt phải ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quyết định khen thưởng. - Bản khai thành tích nghiên cứu khoa học có xác nhận của thủ trưởng đơn vị 1. (ký tên, đóng dấu) kèm theo bản sao hợp pháp Biên bản nghiệm thu của Hội đồng Khoa học Công nghệ, Hội đồng sáng kiến cấp có thẩm quyền hoặc Bằng sáng chế. - Bản nhận xét của chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú về việc chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước đối với mỗi thầy thuốc. 2. Hồ sơ đề nghị của Hội đồng cấp dưới trình Hội đồng cấp trên: (Mỗi mẫu nộp 02 bản)
  4. Thành phần hồ sơ - Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. - Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. - Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. - Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. - Báo cáo về quy trình xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Thầy thuốc ưu tú. - Biên bản kiểm phiếu bầu Thầy thuốc nhân dân. - Biên bản kiểm phiếu bầu Thầy thuốc ưu tú. - Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. - Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. - Quyết định thành lập Hội đồng cấp dưới. Số bộ hồ sơ: Hồ sơ cá nhân: Mỗi Hồ sơ nộp về Hội đồng cấp Bộ: 03 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định THÔNG TƯ Mẫu 1a : Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng 1. 01/2008/TT-BYT danh hiệu Thầy thuốc nhân dân ngày... 2. Mẫu 1b: Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng THÔNG TƯ
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định danh hiệu Thầy thuốc ưu tú 01/2008/TT-BYT ngày... THÔNG TƯ Mẫu 2a: Bản khai thành tích khoa học đề nghị 3. 01/2008/TT-BYT xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân ngày... THÔNG TƯ Mẫu 2b: Bản khai thành tích khoa học đề nghị 4. 01/2008/TT-BYT xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú ngày... THÔNG TƯ Mẫu 3: Tờ trình về việc đề nghị phong tặng danh 5. 01/2008/TT-BYT hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú ngày... THÔNG TƯ Mẫu 4a: Biên bản kiểm phiếu bầu Thầy thuốc 6. 01/2008/TT-BYT nhân dân ngày... Mẫu 4b: Biên bản kiểm phiếu bầu Thầy thuốc ưu THÔNG TƯ 7. tú 01/2008/TT-BYT
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định ngày... THÔNG TƯ Mẫu 5a: Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng 8. 01/2008/TT-BYT danh hiệu Thầy thuốc nhân dân ngày... THÔNG TƯ Mẫu 5b: Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng 9. 01/2008/TT-BYT danh hiệu Thầy thuốc ưu tú ngày... THÔNG TƯ Mẫu 6a: Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng 10. 01/2008/TT-BYT danh hiệu Thầy thuốc nhân dân ngày... THÔNG TƯ Mẫu 6b: Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng 11. 01/2008/TT-BYT danh hiệu Thầy thuốc ưu tú ngày... THÔNG TƯ Mẫu 7: Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu thầy 12. 01/2008/TT-BYT thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú ngày...
  7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định THÔNG TƯ Mẫu 8a: Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu 13. 01/2008/TT-BYT Thầy thuốc nhân dân ngày... THÔNG TƯ Mẫu 8b: Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu 14. 01/2008/TT-BYT Thầy thuốc ưu tú ngày... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản