ĐỀ TÀI : NHỮNG CHIẾC LÁ THẦN KÌ - Độ tuổi : 5-6 tuổi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
5
download

ĐỀ TÀI : NHỮNG CHIẾC LÁ THẦN KÌ - Độ tuổi : 5-6 tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ biết được thêm một số công dụng của lá ngoài việc cung cấp oxy, làm sạch không khí, cho bóng mát còn có khả năng chữa bệnh, dùng làm thực phẩm. - Phát triển khả năng phân loại của trẻ qua hoạt động phân loại lá. - Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường xung quanh trẻ. - Phát triển khả năng làm việc theo nhóm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI : NHỮNG CHIẾC LÁ THẦN KÌ - Độ tuổi : 5-6 tuổi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com TÀI : NH NG CHI C LÁ TH N KÌ tu i : 5-6 tu i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH YÊU C U : - Tr bi t ư c thêm m t s công d ng c a lá ngoài vi c cung c p oxy, làm s ch không khí, cho bóng mát còn có kh năng ch a b nh, dùng làm th c ph m. - Phát tri n kh năng phân lo i c a tr qua ho t ng phân lo i lá. - Giáo d c tr bi t b o v môi trư ng xung quanh tr . - Phát tri n kh năng làm vi c theo nhóm. II. CHU N B : - Máy vi tính, màn chi u - Lá b c hà, lá d a, lá c m, lá chu i, lá khuynh di p, rau d p cá, rau má… - Máy xay sinh t , túi l c, lá chu i, g o , u xanh, th t heo - Khuôn nh a, ly.. III. TI N HÀNH: 1. Ho t ng 1 : Nh ng chi c lá th n kì Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cô cho tr k v công d ng c a lá cây mà tr ã bi t. - Cô gi i thi u thêm v công d ng ch a b nh và làm th c ph m c a m t s lo i lá. VD : lá b c hà : ch a s t, thông c …. Lá khuynh di p : làm mát da Rau d p cá: ch a sưng nh t Rau má: ch a m n, làm v t thương mau lành Lá c m : dùng n u xôi cho ra màu tím Lá d a : có mùi thơm dùng làm bánh, rau câu, n u nư c u ng - Tr k t lu n v công d ng c a lá. 2. Ho t ng 2 : Bé chơi v i lá - Cho tr khám phá nh ng chi c lá - T p cho tr phân lo i và nh n di n lá qua hình d ng, màu s c, mùi v . 3. Ho t ng 3: Úm ba la hóa ra lá th n Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Chia tr làm 2 nhóm,th c hi n m t s món ăn, nư c u ng có s d ng lá Cô cho tr xem cách th c hi n gói bánh tét và làm nư c rau má trên máy chi u - Nhóm s gói bánh tét b ng lá chu i: tr ph n công b n r a lá, x p lá, gói bánh. - Nhóm làm nư c rau má: chia nhóm nh t lá, r a s ch, xay lá, v t nư c. Cho tr cùng u ng nư c rau má còn bánh tét s g i c p dư ng lu c bánh và cho tr thư ng th c bu i chi u. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản