Đề tài " Các ví dụ về vi phạm pháp luật "

Chia sẻ: lamdtk

Chị Thanh (40 tuổi, không chồng), có quan hệ với anh Lê Mạnh H (đã có vợ), và sinh được 1 đứa con (cháu Minh). Sau khi chấm dứt quan hệ với anh H, chị luôn bị 1 người tên Đỗ Thị Kim Duân (43 tuổi)-vợ của H, gọi điện thoại chửi mắng.  Ngày 06/11/2009, Duân đến nhà chị Thanh (Đông Anh, Hà Nội). Tại đây, Duân xin được bế đứa trẻ, chị Thanh đồng ý. Lấy cớ nghe điện thoại, Duân bế cháu xuống bếp và dùng chiếc kim khâu lốp dài 7cm mang theo đâm vào đỉnh thóp đầu cháu. Sợ bị phát hiện, Duân...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài " Các ví dụ về vi phạm pháp luật "

Thực hiện:
1. Đinh Thị Đức Hạnh
2. Dương Thị Thu Hằng
3. Nguyễn Thị Hằng
4. Trương Thị Hiền
5. Nguyễn Thị Thu Hoàng
6. Đào Thị Kiều Lam
7.Huỳnh Thị Thu Ny
8.Trần Thị Như Ngọc
9.Hoàng Thị Thúy
10.Nguyễn Thị Đài Trang
11.Đoàn Thị Khánh Tú
1. Vi phạm hình sự (tội phạm)
2. Vi phạm hành chính
3. Vi phạm dân sự
4. Vi phạm kỷ luật nhà nước
VI PHẠM PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
TÌNH HUốNG:
 Chị Thanh (40 tuổi, không chồng), có quan hệ với anh Lê
Mạnh H (đã có vợ), và sinh được 1 đứa con (cháu Minh). Sau
khi chấm dứt quan hệ với anh H, chị luôn bị 1 người tên Đỗ
Thị Kim Duân (43 tuổi)-vợ của H, gọi điện thoại chửi mắng.

 Ngày 06/11/2009, Duân đến nhà chị Thanh (Đông Anh, Hà
Nội). Tại đây, Duân xin được bế đứa trẻ, chị Thanh đồng ý.
Lấy cớ nghe điện thoại, Duân bế cháu xuống bếp và dùng
chiếc kim khâu lốp dài 7cm mang theo đâm vào đỉnh thóp đầu
cháu. Sợ bị phát hiện, Duân lấy mũ đậy vết đâm lại, nhưng
máu chảy quá nhiều, cháu khóc thét lên nên bị mọi người
phát hiện. Sau khi đưa đi cấp cứu,cháu Minh(40 ngày
tuổi)qua đời.

 Duân (SN 1974, Đông Anh, Hà Nội) không có bệnh về thần
kinh, chưa có tiền án, tiền sự, là một người làm ruộng.
VI PHẠM PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
CấU THÀNH VI PHạM PHÁP LUậT:
o Về mặt khách quan:
- Hành vi: việc làm của Duân (dùng kim khâu lốp đâm
xuyên đầu đứa trẻ sơ sinh 40 ngày tuổi) là hành vi dã
man, lấy đi tính mạng đứa trẻ, gây nguy hiểm cho xã
hội được qui định tại Bộ Luật hình sự
- Hậu quả: gây nên cái chết của cháu Minh, gây tổn
thương tinh thần gia đình đứa trẻ và bất bình trong xã
hội. Thiệt hại được gây ra trực tiếp bởi hành vi trái
pháp luật.
- Thời gian: diễn ra vào sáng ngày 06/11/2009
- Địa điểm: tại nhà bếp của chị Thanh.
- Hung khí: là một cái kim khâu lốp dài 7cm đã được
chuẩn bị từ trước.
VI PHẠM PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
CấU THÀNH VI PHạM PHÁP LUậT
 Mặt khách thể:
Hành vi của Duân đã xâm phạm tới Quyền được bảo
đảm về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của
công dân, vi phạm đến quan hệ xã hội được pháp luật
bảo vệ.
VI PHẠM PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
CấU THÀNH VI PHạM PHÁP LUậT
 Mặt chủ quan:
- Lỗi: hành vi của Duân là lỗi cố ý trực tiếp. Bởi Duân là
người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý, biết rõ việc
mình làm là trái pháp luật gây hậu qủa nghiêm trọng,
nhưng vẫn mong muốn hậu quả xảy ra. Duân có mang
theo hung khí và có thủ đoạn tinh vi (lấy cớ nghe điện
thoại, che đậy vết thương của bé Minh)
- Động cơ: Duân thực hiện hành vi này là do ghen tuông
với mẹ đứa trẻ.
- Mục đích: Duân muốn giết chết đứa trẻ để trả thù mẹ
đứa trẻ.
VI PHẠM PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
CấU THÀNH VI PHạM PHÁP LUậT
 Chủ thể vi phạm:
- Chủ thể của vppl này là Đỗ Thị Kim Duân (43 tuổi) là
một công dân có đủ khả năng nhận thức và điều khiển
hành vi của mình.
- Như vậy, xét về các nặt cấu thành nên vppl có thể kết
luận đây là một hành vi vppl hình sự nghiêm trọng. Cần
được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
VIPH ẠM   ÀN H   Í H
  H CH N
TÌ H   U ỐN G
N H
Tháng 9/2008, Bộ Tài nguyên Môi trường
đã phát hiện ra vụ việc sai phạm của công
ty Bột ngọt Vedan (Công ty TNHH Vedan
Việt Nam).
Theo đó thì công ty Vedan đã hằng ngày xã
nước thải bẩn (chưa qua xử lý) trực tiếp ra
sông Thị Vải (Đồng Nai) suốt 14 năm qua
kể từ khi đi vào hoạt động (1994): khoảng
45000m3 /1 tháng
Hành động này gây ô nhiễm nặng cho dòng
sông Thị Vải, gây chết các sinh vật sống ở
sông này và ảnh hưởng trầm trọng đến sức
khỏe người dân ven sông…
VIPH ẠM   ÀN H   Í H
  H CH N
CẤU THÀNH VI PHAM PHÁP LUẬT
Mặt khách quan:
‾ Hành vi nguy hiểm: xã nước thải bẩn chưa qua
xử lý ra sông Thị Vải: 45000 m3 /1 tháng. Đây là
hành vi trái pháp luật hành chính.
‾ Hậu quả: dòng sông bị ô nhiễm nặng, phá hủy
môi trường sống và làm thủy sản chết hàng loạt,
gây thiệt hại cho các hộ nuôi thủy sản và ảnh
hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân sống
ven sông. Những thiệt hại đó do hành vi trái pháp
luật của công ty Vedan gây ra trực tiếp và gián
tiếp.
‾ Thời gian: 14 năm (từ năm 1994-2008)
‾ Địa điểm: sông Thị Vải (thuộc địa phận tỉnh
Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh).
‾ Phương tiện: sử dụng hệ thống ống xã ngầm.
VIPH ẠM   ÀN H   Í H
  H CH N
CẤU THÀNH VI PHAM PHÁP LUẬT
Mặt khách thể:
Việc làm của công ty Vedan đã xâm hại
đến các quy tắc quản lý nhà nước: vi
phạm trật tự quản lý nhà nước, làm tổn
hại đến các qua hệ xã hội được pháp
luật bảo vệ.
VIPH ẠM   ÀN H   Í H
  H CH N
CẤU THÀNH VI PHAM PHÁP LUẬT
Mặt chủ quan:
‾ Lỗi: là lỗi cố ý gián tiếp.Vì, Công ty Vedan khi
thực hiện hành vi này thì nhận thấy trước hậu
quả, tuy không mong muốn nhưng vẫn để hậu
quả xảy ra.
‾ Mục đích: Nhằm giảm bớt chi phi xử lý nước
thải. Theo quy định thì công ty Vedan phải đầu
tư khoảng 1 chục triệu để xử lý 1 m3 dịch thải
đậm đặc. Đáng ra phải chi từ 15%-20% vốn
đầu tư cho việc xử lý nước thải thì Công ty
Vedan chỉ dành 1,5% vốn cho việc đó.
VIPH ẠM   ÀN H   Í H
  H CH N
CẤU THÀNH VI PHAM PHÁP LUẬT
Mặt chủ thể vi phạm:
‾ Công ty Vedan (thuộc Công ty TNHH Vedan
Việt Nam) là 1 công ty thực phẩm với 100%
vốn đầu tư Đài Loan.
‾ Được xây dựng từ năm 1991
‾ Có giấy phép hoạt động từ năm 1994
Là một tổ chức có đầy đủ trách nhiệm
pháp lý khi thực hiện hành vi trái pháp luật này.
VI PHẠM DÂN SỰ
TÌNH HUỐNG
N guyễn    ường 25 uổi  ến  e) à i vi năm  
T.C ( t ,B Tr ,l s nh  ên  2 
tường  H   Đô.
r Đ Tây 
N ăm  2006,qua nt net  ường 
  I er ,C quen  ớianh  uy Vi tK i u 
v   H ( ệ  ề
Ú c)
N ăm  2009,A nh  uy  ề hăm   và r t ihuyện  ợ 
  H v t quê  tú ạ   Ch Lách,  
B ến  e.Đúng úc    ường 
Tr   l này,C không  tền  óng  ọc  ,
có i đ h phí 
nhi u ần  tường  ắc  ở.
ề l nhà r nh nh
1/ 2009,C ường  n  anh  uy  ơivà   ạiđêm .2/ 2009 
2/   đế nhà  H ch   ở l     2/
Lợidụng úc  H uy  ivắng,t  
  l anh  đ   ủ không khóa,C ường  ã ấy 
  đ l
đi1  ếc ắc  l ng 
  chi l 2 ượ vàng  18K
Sau    được  ơn  ti u  ng,C ường  ua  ộtchi c 
khibán  h 22 rệ đồ   m m   ế
xe  áy  gởitền  m ẹ r   ợ,cho  nội
m và   i cho  tả n   bà   
VI PHẠM DÂN SỰ
CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT
  ặtkhách 
M   quan
‐ H ành  :vi c àm   ủa 
vi  ệ l c anh  ường l y  ắp  l ng 
C (ấ c 2 ượ vàng 
18K ,bán ấy i n   ử  ụng heo  ục  í rêng)l hành 
  l tề để s d t m đ ch i  à 
viviphạm  
    pháp uậtdân ự  c  định ạiB ộ  ậtdân 
l   s đượ quy  t   Lu  

s .
‐ H ậu  ả:gây hi thạivề  ặtvậtchấtđốivớianh  uy
qu   t ệ     m           H
‐ Thờigi  
  an:ngày  2/
2/ 2009 
‐ Địa  i m :N hà  H uy  
để   anh  (huyên  ợ 
Ch Lách,B ến  e)
  Tr
‐ Thủ  oạn:Lợidụng úc  H uy  ắng  và ủ 
đ     l anh  v nhà  t không 
khóa
  
  
VI PHẠM DÂN SỰ
CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT
  ặtkhách hể:
M   t
   nh  ường  ã    ạm   n 
 A C đ xâm ph đế quan  ệ àis n  c 
h t  ả đượ pháp 
l ậtbảo  ệ
u   v
  
  
VI PHẠM DÂN SỰ
CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT
  ặtchủ 
M   quan:
‐ Lỗi à ỗicố  tực i p.B ởivìC ường  n hấy r c 
:l l   ý r tế       nhì t tướ
hậu  ả hi thạido  ì gây a,nhưng  ẫn  ong  uốn 
qu t ệ     m nh  r   v m m
cho  ậu  ả  ó  ảy a.
h qu đ x r
‐ Động  ơ:K hông  tền  ộp  ọc  ,nhận hấy  H uy 
c   có i n h phí  t anh 
l ngườigi có  C ường  ã  ổil t .
à    àu  nên  đ n  òng ham
‐ M ục  í  r  i n  ọc  ,gi m ẹ r   ợ  s   ụng 
đ ch:tả tề h phí  úp  tả n và ử d
vào  ục  í cá 
m đ ch  nhân m ua  m áy)
( xe 
  
VI PHẠM DÂN SỰ
CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT
  ặtchủ hể:
M   t
  A nh  ường 25 uổi i vi  
   C ( t ,s nh  ên,không  ắc  ảibệnh  ề 
m ph   v
t ần  nh)l ngườicó    ăng ực r nhi m  
h ki  à    đủ n l tách  ệ pháp ý 
l
khit ực  ện 
 h hi hành    ạm  
viph pháp.
  V ăn  n Si vi nă    r ng  aiH ọc  ,C ần 
Lê  A ( nh  ên  m 2,tườ Đ   X 
Thơ)nhi u ần  ỏ  ọc,quay  tong  ờ  ểm  r nên 
  ề l b h   cóp r gi ki ta 
bị  áo  ên  ắc  ở  ều ần.A n  ện r ở  ý úc 
gi vi nh nh nhi l   hi tú  K t xá 
tường ạicòn hường 
r l   t xuyên  ống  a,r u.
u bi  ượ
An đã liên tục vi phạm từ cuối năm 2006 đến tháng 6-
2007, và vượt quá giới hạn chấp nhận của nhà trường.
  ặt khách quan:
M
‾ Hành vi: việc làm của An (nhiều lần bỏ học, quay cóp,
uống rượu, bia) là hành vi vi phạm kỷ luật nhà trường, ký
túc xá.
‾ Hậu quả: Gây ảnh hưởng xấu đến các sinh viên khác,
cũng như tương lai của An và xâm phạm đến quy tắc
quản lý của nhà trường.
‾ Thời gian: Từ cuối năm 2006 đến tháng 6-2007
‾ Địa điểm: Trường ĐH X, Cần Thơ, khu Ký túc xá nhà
trường.
 Mặt khách thể:
Lê Văn An đã vi phạm, và xem thường quy tắc quản lý
của nhà trường, ký túc xá. Đó là các quy tắc mà An buộc
phải thực hiện khi theo học tại trường và lưu trú tại ký
túc xá.
 Mặt chủ quan:
‾ Lỗi: là lỗi cố ý trực tiếp. Bởi vì, An đã nhìn thấy trước
hậu quả xã hội do hành vi của mình gây ra, nhưng vẫn
mong muốn hành vi ấy xảy ra
‾ Nguyên nhân: tính vô kỷ luật và sự xem thường kỷ luật
nhà trường của An, thiếu tinh thần học tập và sự cầu
tiến đáng có của một sinh viên
  ặtchủ hể:
M   t
    V ăn  n s nh  ên  ăm   tường  H   ,C ần  ơ)l
  Lê  A ( i vi n 2 r Đ X  Th  à 
ngườicó    ăng ực r nhi m  
  đủ n l tách  ệ pháp ý   hực  ện 
l khit hi
hành      ạm    
viviph này.

Tài Liệu Kinh tế - Thương mại Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản