Đề tài " CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT " - Phần 1

Chia sẻ: lemy_b2001

Cán cân thanh toán quốc tế là một trong những tài khoản kinh tế vĩ mô quan trọng phản ánh hoạt động kinh tế đối ngoại của một nước với phần còn lại của thế giới. Nó có quan hệ chặt chẽ với các tài khoản kinh tế vĩ mô khác như bản cân đối ngân sách, cân đối tiền tệ, hệ thống tài khoản quốc gia. Chính vì vậy, cán cân thanh toán đã trở thành công cụ quan trọng để đề ra các chính sách phát triển kinh tế và những diễn biến trong cán cân thanh toán của một nước là mối quan...

Nội dung Text: Đề tài " CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT " - Phần 1

Cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam hiện nay
Thực trạng và phương hướng giải quyết
CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY
THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT
Cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam hiện nay
Thực trạng và phương hướng giải quyết. 1
Cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam hiện nay
Thực trạng và phương hướng giải quyết

LỜI MỞ ĐẦU

Cán cân thanh toán quốc tế là một trong những tài khoản kinh tế vĩ mô
quan trọng phản ánh hoạt động kinh tế đối ngoại của một nước với phần còn lại
của thế giới. Nó có quan hệ chặt chẽ với các tài khoản kinh tế vĩ mô khác nh ư
bản cân đối ngân sách, cân đối tiền tệ, hệ thống tài khoản quốc gia. Chính vì vậy,
cán cân thanh toán đã trở thành công cụ quan trọng để đề ra các chính sách phát
triển kinh tế và những diễn biến trong cán cân thanh toán của một nước là mối
quan tâm hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách.

Trong nền kinh tế mở và hội nhập quốc tế, mối quan hệ giữa các quốc gia
là rất phong phú và đa dạng, bao gồm: thương mại, đầu tư, du lich, văn hóa, quân
sự, chính trị,… Những mối quan hệ này tạo nên nguồn thu, chi ngoại tệ cho một
quốc gia và được phản ánh chặt chẽ trên cán cân thanh toán. Trong điều kiện nền
kinh tế mở hiện nay, việc theo dõi các luồng ngoại tệ ra vào là hết sức quan trọng
để có được những chính sách đúng đắn, hiệu quả cho nền kinh tế, điều này khiến
cho vai trò của cán cân thanh toán trở nên hết sức quan trọng. Tuy nhiên, trong điều
kiện nền kinh tế phát triển quá nóng và đang gặp nhiều khó khăn, môi trường kinh
tế quốc tế diễn biến tiêu cực, cán cân thanh toán phản ánh những diễn biến xấu
của nền kinh tế. Thâm hụt trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán Việt
Nam được đánh giá là một trong 3 ngòi nổ của khủng hoảng kinh tế. Vậy, thực
chất cán cân thanh toán là gì, vai trò và sức ảnh hưởng của nó đ ến đâu trong n ền
kinh tế thời kỳ hội nhập hiện nay. Với đề tài tìm hiểu về cán cân thanh toán quốc
tế và tình hình cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam, đề án này sẽ làm rõ một số
vấn đề về cán cân thanh toán và thực tế diễn biến ở Việt Nam, cũng như chỉ ra
những nguy cơ tiểm ần trong cán cân thanh toán của Việt Nam trong thời gian gần
đây.

Do hạn chế về thời gian cũng như trình độ nghiên cứu, đề án không thể
tránh khỏi thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp, chỉ bảo của cô và các
bạn.
Xin chân thành cảm ơn!

Cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam hiện nay
Thực trạng và phương hướng giải quyết. 2
Cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam hiện nay
Thực trạng và phương hướng giải quyết


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: Cán cân thanh toán quốc tế_BOP........................................................5
Chương 2: Thực trạng cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.....................24

2.1 Tổng quan cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam 2000-2009
Bảng 2: Tài khoản Cán cân Thanh toán của Việt Nam từ 2000-2009
2.2Thực trạng của cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam từ 2000 đến nay.
2.2.1 Cán cân tài khoản vãng lai
2.2.1.1Cán cân thương mại (TB)
2.2.1.2Cán cân dịch vụ (SE)
2.2.1.3Cán cân thu nhập (IC)
2.2.1.4Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều (Tr)
2.2.1.5Mối quan hệ giữa tiết kiệm, đầu tư và thâm hụt cán cân vãng lai.
2.2.2Cán cân vốn (Capital Balance – K)
2.2.2.1Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
2.2.2.2Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII)
2.3 Những tồn tại trong cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam hiện nayChương 3: Các biện pháp điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam. 44

3.1 Phương hướng điều chỉnh cán cân thanh toán
3.2 Những biện pháp nhằm điều chỉnh cán cân thanh toán Quốc tế của Việt
Nam
3.2.1 Những biện pháp khuyến khích xuất khẩu
3.2.2 Những biện pháp nhằm điều tiết nhập khẩu
3.2.3 Biện pháp thu hút chuyển tiền nước ngoài
3.2.4 Những biện pháp thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nước ngoài
3.2.4.1 Thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI)
3.2.4.2 Quản lý, sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức(ODA)
3.2.5 Tăng tiết kiệm
3.2.6 Giảm chi tiêu
3.2.6.1 Sử dụng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.
3.2.6.2 Biện pháp điều chỉnh tỷ giá


Cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam hiện nay
Thực trạng và phương hướng giải quyết. 3

Top Download

Xem thêm »

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản