Đề tài - CHÚ ẾCH CON

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
98
lượt xem
11
download

Đề tài - CHÚ ẾCH CON

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ biết đặc điểm , đặc trưng của con ếch. - Trẻ biết giá trị dinh dưỡng của ếch đối với con người. - Thông qua các hoạt động phát triển kĩ năng : + Biết diễn đạt ngôn ngữ + Kỹ năng hoạt động nhóm + Kỹ năng so sánh. + Kỹ năng tạo hình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài - CHÚ ẾCH CON

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tài : CHÚ CH CON Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I.M C ÍCH YÊU C U : - Tr bi t c i m, c trưng c a con ch. - Tr bi t giá tr dinh dư ng c a ch i v i con ngư i. - Thông qua các ho t ng phát tri n kĩ năng : + Bi t di n t ngôn ng + K năng ho t ng nhóm + K năng so sánh. + K năng t o hình. II. CHU N B : - ch th t và h - Tranh và th quy trình phát tri n c a ch. - Gi y, dây, h … - Nh c “ Chú ch con” Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com III. TI N HÀNH : 1. Ho t ng 1 : Th tài quan sát - Cho tr quan sát ch th t và ưa ra nh n xét. - Cho tr v n ng sáng t o t o dáng con ch. - Cho tr quan sát tranh quy trình sinh s n c a ch…nh n xét c a tr . 2. Ho t ng 2: ch âu r i ? - Tr dùng gi y x p hình con ch và dùng nguyên v t li u m t o ao và lá sen - Tr s p x p ch vào ao sen. 3. Ho t ng 3: Ai n ích trư c - Cho tr óng vai làm chú ch con, nh y au xem ai v ích trư c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản