Đề tài: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CN CTY TNHH TM KHATOCO Ở ĐÀ NẴNG

Chia sẻ: Vo Van Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
252
lượt xem
111
download

Đề tài: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CN CTY TNHH TM KHATOCO Ở ĐÀ NẴNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nghiên cứu của Herzberg đã đề xuất mô hình hai nhân tố.Nhân tố hài lòng: đạt quả kết mong muốn, sự thừa nhận của tổ chức, lãnh đạo, đồng nghiệp, trách nhiệm, thăng tiến trong nghề nghiệp…….Nhân tố không hài lòng: chế độ, chính sách, các điều kiện làm việc, quan hệ đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo,,,,,,,,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CN CTY TNHH TM KHATOCO Ở ĐÀ NẴNG

 1. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CN CTY TNHH TM KHATOCO Ở ĐÀ NẴNG GVHD: Thầy Nguyễn Văn Ánh Nhóm “Phong Cách” – Lớp T16KDN SVTH: 1. Nguyễn Hoàng Thục Yên 2. Bùi Thị Thanh Thúy 3. Phạm Thị Bích Trâm 4. Đoàn Quách Mỹ Hạnh 5. Nguyễn Thị Kim Huệ
 2. Nội dung trình bày Giới thiệu, mục tiêu của việc đánh 1 giá Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng (TM) 2 Phương pháp nghiên cứu, mô hình 3 Kiểm định các thang đo 4 4 Kết quả đo lường sự hài lòng, 5 5 giải pháp và đóng góp ý kiến Nhóm Phong Cách www.themegallery.com
 3. 1.Giới thiệu, mục tiêu của việc đánh giá Hài lòng Thỏa mãn Nhóm Phong Cách www.themegallery.com 3
 4. 1.Giới thiệu, mục tiêu của việc đánh giá Tăng mức độ hài Duy trì tinh lòng của khách hàng thần, hiệu quả làm việc của NV Hoàn thiện Giữ chân m ục chính sách người tài giỏi tiêu nhân sự Thông tin cơ sở cho Giải quyết những việc tái cơ cấu DN, Mâu thuẩn nội bộ đánh giá các cấp Quản lý www.themegallery.com Nhóm Phong Cách
 5. 1.Giới thiệu, mục tiêu của việc, khảo sát - Những nội dung khảo sát - Đối tượng tham gia - Quyền lợi khi tham gia - Thời gian dự kiến thực hiện khảo sát - Hình thức khảo sát - Chi phí tham gia miễn phí, bảo mật. Nhóm Phong Cách www.themegallery.com
 6. 2. Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng (TM) Nhân tố hài lòng: đạt quả kết mong Các nghiên muốn, sự thừa nhận của tổ chức, lãnh cứu của đạo, đồng nghiệp, trách nhiệm, thăng tiến Herzberg đã trong nghề nghiệp……. đề xuất mô Nhân tố không hài lòng: chế độ, hình hai nhân chính sách, các điều kiện làm việc, tố quan hệ đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo,,,,,,,, www.themegallery.com
 7. 2. Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng (TM) ng ệc cô vi ng ng cô ro c ần Tệ ph vi nh hà ct Cá M ức hân án độ hài C lòng Nhóm Phong Cách www.themegallery.com 7
 8. 2. Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng (TM) Mô hình nghiên cứu Nhóm Phong Cách www.themegallery.com 8
 9. 2. Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng (TM) Mối quan hệ Các thành phần trong CV Hài lòng (TM ) Hài lòng (TM ) Các yếu tố cá nhân Các yếu tố tập thể, tổ Hài lòng (TM ) chức…. Nhóm Phong9Cách www.themegallery.com
 10. 3. Phương pháp nghiên cứu, mô hình 3.1 PP nghiên cứu pp định lượng pp định tính - giai đoạn nghiên cứu chính thức -giai đoạn nghiên cứu khám phá -sử dụng thang đo để kiểm định và đo lường -nghiên cứu các tài liệu thứ cấp -tiến hành phân tích: đánh giá, thống kê mô -thảo luận với một số tả, kiểm định….. người lao động Nhóm Phong Cách www.themegallery.com
 11. 3. Phương pháp nghiên cứu, mô hình 3.2Quy trình nghiên cứu Nhóm Phong Cách www.themegallery.com
 12. 3. Phương pháp nghiên cứu, mô hình Nghiên cứu Chính thức Diễn đạt và mã hóa Thiết kế thang đo phiếu khảo sát Nhóm Phong Cách www.themegallery.com
 13. 4. Kiểm định thang đo 4.1 Mô tả dữ liệu thu thập được 1 1 Cơ cấu về tuổi 2 Cơ cấu về giới tính 3 Cơ cấu về trình độ 4 Cơ cấu bộ phận 5 Cơ cấu thu nhập Nhóm Phong Cách www.themegallery.com
 14. 4. Kiểm định thang đo 4.1 Mô tả4.1 Mô uả dữthập đượthập được dữ liệ t thu liệu thu c 6.2 % 5.4 % 9.2% 11.5 54.5% % 22.3% Nhóm Phong Cách www.themegallery.com
 15. 4. Kiểm định thang đo 4.2 Kết quả đánh giá thang đo Cronbach Alpha tiền thang lãnh cơ lương đạo đo đánh phúc môi hội đồng “bản giá trường đào nghiệp lợi chất thực làm tạo công hiện việc và việc” công thăng việc tiến Nhóm Phong Cách www.themegallery.com
 16. 4. Kiểm định thang đo 4.2 Kết quả đánh giá thang đo Cronbach Alpha của thang đo “môi trường làm việc” Nhóm Phong Cách www.themegallery.com
 17. 4. Kiểm định thang đo 4.3 Kết quả phân tích nhân tố: B 1: phân tích nhân PP trích PP trích tố theo “Principal “Principal tiêu chuẩn Component Component Eigenvalue Analysis” vớii Analysis” vớ phép quay phép quay “Varimax” phân “Varimax” phân B 2:Sau khi tiếp tục ích nhân ố các ttích nhân ttố các loại bỏ các quan thành phần độc thành phần độc sát chưa hợp lý ở ập. llập. bước 1 Nhóm Phong Cách www.themegallery.com
 18. 4. Kiểm định thang đo 4.4 Kết quả đo lường mức độ hài lòng của NLĐ về bản chất công việc về cơ hội đào tạo và thăng tiến Kết về lãnh đạo quả thống về đồng nghiệp kê mô về tiền lương tả mức về môi trường làm việc độ hài lòng về đánh giá thực hiện công việc Sự hài lòng chung của người lao động với tổ chức Nhóm Phong Cách www.themegallery.com
 19. 4. Kiểm định thang đo 4.4 Kết quả đo lường mức độ hài lòng của NLĐ về bản chất công việc www.themegallery.com
 20. 4. Kiểm định thang đo 4.5 Kiểm định sự khác biệt về mức độ hài lòng theo các đặc điểm cá nhân: Kiểm định về sự khác biệt thu giới trình bộ tuổ tính độ nhập phận i www.themegallery.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản