Đề tài " Đánh giá thực trạng và nhu cầu sử dụng Laptop của sinh viên Đại Học Tây Đô "

Chia sẻ: ntkiet87

Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học – kỷ thuật, ngành công nghệ thông tin đã từng bước không ngừng được cải thiện và mở rộng. Sự tiến bộ của ngành đã dần làm giảm đáng kể khoảng cách về không gian và thời gian, không chỉ khiến con người đến gần nhau hơn, đồng thời là cầu nối mang cả kho tàng tri thức nhân loại đến với mỗi người. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của con người đã được cải thiện đáng kể, nhất là nhu cầu về thông tin và truyền thông. Thời đại mà một lượng thông tin...

Nội dung Text: Đề tài " Đánh giá thực trạng và nhu cầu sử dụng Laptop của sinh viên Đại Học Tây Đô "

Đánh giá thực trạng và nhu cầu sử dụng Laptop của sinh viên Đại Học Tây Đô

Chương 1 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học – kỷ thuật, ngành công
nghệ thông tin đã từng bước không ngừng được cải thiện và mở rộng. Sự tiến
bộ của ngành đã dần làm giảm đáng kể khoảng cách về không gian và thời gian,
không chỉ khiến con người đến gần nhau hơn, đồng thời là cầu nối mang cả
kho tàng tri thức nhân loại đến với mỗi người. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống
của con người đã được cải thiện đáng kể, nhất là nhu cầu về thông tin và
truyền thông. Thời đại mà một lượng thông tin nhỏ bé có thể mang đến sự
thành công cho một người hay sự phá sản của cả một tập đoàn. Và con đường
ngắn nhất giúp ta tiếp cận với tất cả những thứ quí giá đó chính là những chiếc
máy tính thông minh. Theo đó, máy tính có những sự phát triển đáng kinh ngạc
từ những cổ máy lớn nhất bằng cả ngôi nhà đến những chiếc máy siêu mỏng
chỉ vài centimet. Những chiếc Laptop đã phần nào cơ bản cách mạng con đường
tiếp cận với thế giới bên ngoài của con người bởi những đặc tính ưu việt của
mình. Nó đã là một thứ trang bị không thể thiếu cho hành trang của mỗi người
khi bước vào cuộc sống từ học tập, nghiên cứu đến công việc kinh doanh…
Laptop đã thực sự ngày càng trở nên vô cùng gần gũi với con người hiện đại.
Với sinh viên ngày nay, Laptop không còn là một cổ máy quá đắt, xa vời với
mình nữa, ngược lại việc sở hữu một chiếc laptop đã vô cùng dễ dàng và có
nhiều ưu đãi. Ngày càng có nhiều sinh viên sở hữu những chiếc laptop phục vụ
cho việc học tập, nghiên cứu và giải trí của mình. Hơn nữa, cùng với sự xuất
hiện ngày càng nhiều số lượng laptop trên thị trường với nhiều mẫu mã, giá cả
của nhiều thương hiệu cả lớn lẫn nhỏ, phù hợp với túi tiền của sinh viên.
Thêm vào đó, với những chương trình bán Laptop trợ giá, giảm giá dành cho
sinh viên đã góp phần rút ngắn khoảng cách khả năng tài chính và nhu cầu mua
Laptop. Riêng tại trường Đại học Tây Đô, khi mà trường có kế hoạch sẽ phủ
sóng Wifi toàn trường vào năm 2011 với mong muốn phục vụ tốt hơn nhu cầu
học tập, nghiên cứu của sinh viên trường, đã có nhiều bạn sinh viên được gia
đình đầu tư cho những chiếc máy tính. Qua đó, có thể thấy nhu cầu sử dụng
laptop của sinh viên đang ngày càng tăng lên. Để đánh giá một cách tổng quát
thực trạng nhu cầu sử dụng laptop của sinh viên trường Đại học Tây Đô, đồng

GVHD: Ths. Vũ Thùy Dương 1 SVTT: Nhóm 19
Đánh giá thực trạng và nhu cầu sử dụng Laptop của sinh viên Đại Học Tây Đô
thời có một số gợi ý nhằm giúp các bạn sở hữu một chiếc Laptop vừa đáp ứng
tốt nhu cầu lại vừa hợp túi tiền, nhóm chúng tôi chọn đề tài “Đánh giá thực
trạng nhu cầu sử dụng Laptop của sinh viên Đại Học Tây Đô”.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Tìm hiểu về thực trạng và nhu cầu sử dụng laptop của sinh viên Đại
Học Tây Đô. Từ đó đưa ra những kiến nghị để giúp các bạn sinh viên lựa chọn
cho mình một chiếc Laptop phù hợp với túi tiền và mục đích sử dụng của mình.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Tìm hiểu về tình hình sử dụng laptop của sinh viên trường Đại Học Tây
Đô.
- Nhu cầu sử dụng laptop của các bạn sinh viên.
- Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng laptop của các bạn sinh viên
trường Đại Học Tây Đô.
- Đưa ra những kiến nghị để giúp các bạn lựa chọn một chiếc laptop phù
hợp với mình.
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
- Nhu cầu sử dụng Laptop của sinh viên tăng.
- Sinh viên chọn những sản phẩm có mức giá khoảng 10 triệu.
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
- Ngày nay sinh viên có cần thiết phải sở hữu một chiếc Laptop để phục
vụ cho việc học tập, nghiên cứu, giải trí,… của mình hay không?
- Có phải đa số sinh viên trường Đại Học Tây Đô đều có nhu cầu sử
dụng laptop hay không?
- Có phải những nhân tố:
+ Để tiện lợi cho việc học tập, nghiên cứu, giải trí,…
+ Giá cả Laptop phù hợp
+ Nhiều tính năng vượt trội
+ Kiểu dáng đẹp…
đã ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng laptop của sinh viên?GVHD: Ths. Vũ Thùy Dương 2 SVTT: Nhóm 19
Đánh giá thực trạng và nhu cầu sử dụng Laptop của sinh viên Đại Học Tây Đô


1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
- Đề tài được thực hiện tại trường Đại Học Tây Đô.
1.4.2. Thời gian thực hiện đề tài
- Đề tài được thực hiện từ ngày 01/01/2010 đến 01/06/2010.
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
- Phân tích thực trạng nhu cầu sử dụng Laptop của sinh viên Đại Học
Tây Đô, cụ thể là ở các khoa: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Khoa Ngữ
Văn và Khoa Công Nghệ.
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN
CỨU
Đề tài “Thực trạng và nhu cầu sử dụng xe đạp điên ở thành phố Cần
Thơ”
GVHD: Ths. Vũ Thùy Dương 3 SVTT: Nhóm 19
Đánh giá thực trạng và nhu cầu sử dụng Laptop của sinh viên Đại Học Tây Đô
Chương 2 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Phương pháp thống kê mô tả
Là các phương pháp có liên quan đến việc thu thập số liệu, tóm tắt trình
bài, tính toán và mô tả các đặc trưng khác nhau để phản ánh một cách tổng quát
các đối tượng nghiên cứu.
2.1.2. Phương pháp thống kê suy luận
Là các phương pháp ước lượng đặc trưng của tổng thể, phân tích mối
liên quan giữa các hiện tượng nghiên cứu, dự đoán hoặc đưa ra quyết định trên
cở sở thông tin thu thập từ kết quả quan sát mẫu.
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
Chúng tôi chọn vùng có tính đại diện cao. Trong đề tài này nhóm tôi
chọn ba khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh; Khoa Ngữ Văn và Khoa Công
Nghệ. Bởi vì ba khoa trên là ba khoa có số lượng sinh viên mỗi khoa nhiều hơn
các khoa khác của trường và tổng số lượng sinh viên của ba khoa này chiếm
khoảng trên 70% tổng số sinh viên của trường.
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
- Sơ cấp: Tiến hành thiết kế bảng câu hỏi để phỏng vấn trực tiếp các
sinh viên trong trường Đại học Tây Đô.
- Thứ cấp: Sử dụng số liệu ở những cửa hàng bán Laptop trên địa bàn
thành phố Cần Thơ.
- Phương pháp chọn mẫu có hệ thống, tiến hành phỏng vấn trực tiếp
sinh viên, chọn ngẫu nhiên 100 bạn để phỏng vấn.
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
- Mục tiêu 1: Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả thực trạng
nhu cầu sử dụng Laptop của sinh viên Đại học Tây Đô.GVHD: Ths. Vũ Thùy Dương 4 SVTT: Nhóm 19
Đánh giá thực trạng và nhu cầu sử dụng Laptop của sinh viên Đại Học Tây Đô
- Mục tiêu 2: Từ mô tả trên sử dụng phương pháp suy luận để đưa ra các
biện pháp nhằm giúp cho sinh viên lựa chọn cho mình một Laptop phù hợp.
Chương 3 – LỢI ÍCH CỦA LAPTOP ĐEM LẠI CHO SINH VIÊN


3.1. NHU CẦU HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU
3.2. NHU CẦU GIẢI TRÍ
Chương 4 – NHU CẦU SỬ DỤNG LAPTOP CỦA SINH VIÊN


4.1. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG LAPTOP CỦA SINH VIÊN
4.2. XU HƯỚNG NHU CẦU SỬ DỤNG LAPTOP
Chương 5 - PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU
CẦU SỬ DỤNG LAPTOP


5.1. NHỮNG YẾU TỐ THUẬN LỢI ĐỐI VỚI NHU CẦU SỬ DỤNG
LAPTOP
5.2. CÁC YẾU TỐ KHÓ KHĂN ẢNH HƯỞNG NHU CẦU SỬ DỤNG
LAPTOP
Chương 6 - MỘT SỐ GỢI Ý, KHUYẾN CÁO


6.1. ĐỐI VỚI NHÀ SẢN XUẤT LAPTOP
6.2. ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHI MUA LAPTOP
GVHD: Ths. Vũ Thùy Dương 5 SVTT: Nhóm 19
Đánh giá thực trạng và nhu cầu sử dụng Laptop của sinh viên Đại Học Tây Đô


Chương 7 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
7.1. KẾT LUẬN
7.2. KIẾN NGHỊ
GVHD: Ths. Vũ Thùy Dương 6 SVTT: Nhóm 19

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Tài Liệu Quản trị kinh doanh Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản