ĐỀ TÀI: DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Chia sẻ: lacmatmuaxuan

Việt Nam là một trong những nước có nhiều điều kiện để phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Với bờ biển dài trên 3200km, diện tích mặt biển rộng và khí hậu nhiệt đới gió mùa nên vùng biển nước ta có nhiều loài hải sản quý hiếm và có giá trị kinh tế cao. Theo thống kê sơ bộ, biển Việt Nam có khoảng 2000 loài cá, trong đó đã định tên gần 800 loài và hơn 40 loài có giá trị kinh tế cao. Ngoài nguồn cá, nước ta còn có nguồn đặc sản quý chiếm 20% tổng sản lượng...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐỀ TÀI: DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI

DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN
THỦY SẢN
MỤC LỤC
MỤC LỤC
PHẦN I ...................................................................................................................................... 6
SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ............................................................................................. 6
Bản đồ Thanh Hóa . (được chụp qua vệ tinh) ............................................................................. 7
Cảnh thu mua nguyên liệu trên tàu. ............................................................................................. 8
Tàu khai thác tại địa phương. ...................................................................................................... 8
PHẦN II..................................................................................................................................... 9
1) Quy mô thị trường hiện tại và tương lai: ............................................................................. 9
Sản phẩm tôm đã được sơ chế. ............................................................................................... 10
2) Vùng thị trường tiêu thụ sản phẩm:................................................................................... 10
PHẦN III ................................................................................................................................. 13
Mẫu MĐ-1 ............................................................................................................................... 13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ................................................................. 13
KÍNH GỬI: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ..... ........................................................... 13
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)................................................. Nam/Nữ ......................... 13
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................… .................................... 14
ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VỚI NỘI DUNG SAU: ......................... 14
1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) .................... .................................... 14
2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................… .................................... 14
Điện thoại: ......................................... Fax: .........................................… .................................... 14
3. Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................… .................................... 14
4. Vốn điều lệ :........... ............................................................................................................... 15
5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:................….................................... 15
6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: ........................................ .................................... 15
7. Tên, địa chỉ chi nhánh: .......................................................................................................... 15
8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................................................................ 15
Mẫu MĐ-2 ................................................................................................................................ 16
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ................................................................. 16
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ ....................................................................... 16
Kính gửi : Bộ Kế hoạch và Đầu tư.................................................................................... 16
I. Chủ đầu tư : ......................................................................................................................... 16
A. Bên (các Bên)Việt Nam: ..................................................................................................... 16
B. Bên (các Bên) nước ngoài: .................................................................................................. 17
Ghi chú: Nếu có nhiều chủ đầu tư thì mô tả riêng từng chủ đầu tư............................................ 17
II. doanh nghiệp xin thành lập ............................................................................................... 17
5.1. Tổng vốn đầu tư dự kiến.................đô la Mỹ, trong đó: ...................................................... 17
5.2. Nguồn vốn: ........................................................................................................................ 17
III. chúng tôi xin cam kết ........................................................................................................ 19
IV. Các tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm : .......................................................................... 19
Làm tại ..., ngày.. tháng.... năm... ............................................................................................. 20
SẢN PHẨM PHẢI ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ: ...................................... 21
Tôm nguyên liệu. ..................................................................................................................... 23
Tôm bỏ đầu.............................................................................................................................. 23
Cảnh thu mua cá nguyên liệu từ tàu khai thác. .................................................................... 28
Hệ thống cấp đông . .................................................................................................................. 31
Thành phần dinh dưỡng của cá thành phẩm .......................................................................... 34
1,98  1,7
ĐMT =  1,84 ............................................................................................................ 34
2
NLT = ĐMT x MT = 1,84 x 12 = 22,08 tấn ................................................................................. 34
ĐMC = 5/2 =2,5........................................................................................................................ 34
NLC = ĐMC x MC = 2,5 x 3 = 7,5 tấn ........................................................................................ 34
NL = NLT + NLC = 22,08 + 7.5 = 29,58 tấn............................................................................... 34
3) Chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu cho dự án: ............................................................ 35
I.Dụng cụ, thiết bị sản xuất:.................................................................................................... 35
G Gđá 8250 8250
 24,23 m3 .............................................................................. 36

VNL = =

1  2 841 572
VNL xt C 24,23x 4
 10,1 m3 ............................................................................................. 36
VH  
t1 x H 12 x 0,8
Chọn kích thước hồ là: 2500 x 1500 x800 mm được làm bằng inox........................................... 36
G NL GT GC 22080 7500
 33,79 m3 .................................................................. 36
VNL     
 NL T  C 840 1000
1,76
nR   46 rổ...................................................................................................... 37
0,55 x 0,35 x0,2
a. Bàn xử lý: chọn bàn inox kích thước: 2,4x1,1x0,8 (m) .......................................................... 37
b. Bể rửa: ................................................................................................................................. 37
c. Rổ đựng bán thành phẩm: .................................................................................................. 37
a. Bàn xử lý: ............................................................................................................................ 38
b. Rổ đựng bán thành phẩm: .................................................................................................. 38
c. Một số dụng cụ khác: .......................................................................................................... 38
a. Bàn xử lý: ............................................................................................................................ 38
b. Rổ đựng bán thành phẩm: .................................................................................................. 38
c. Một số dụng cụ khác: .......................................................................................................... 38
a.Bàn xử lý: ............................................................................................................................. 38
b. Khuôn, mâm cấp đông:....................................................................................................... 38
13.229 x7,58
=> n KH   2.985 khuôn ....................................................................................... 39
2,1x16
a. Bàn:...................................................................................................................................... 39
b. Các thiết bị khác: ................................................................................................................ 39
II) CHỌN MÁY MÓC THIẾT BỊ CHO HỆ THỐNG LẠNH: ............................................. 40
Máy rửa nguyên liệu. .............................................................................................................. 42
a. Số lượng máy rửa: ............................................................................................................... 42
b. Tính thể tích nước rửa trong ngày: .................................................................................... 42
III) THIẾT KẾ KHO LẠNH:................................................................................................. 43
IV) CHỌN MÁY NÉN: ........................................................................................................... 45
Nhiệt độ ngưng tụ : ................................................................................................................... 45
Nhiệt độ quá nhiệt : ................................................................................................................... 46
Ta chọn chu trình làm lạnh trực tiếp ..................................................................................... 46
Chọn áp suất trung gian : ....................................................................................................... 46
Thông số các điểm nút của chu trình ..................................................................................... 46
Khu công nghiệp Lễ Môn – Thanh Hóa. ................................................................................ 47
Tổng quan về tỉnh Thanh Hóa: .................................................................................................. 47
Hình ảnh : Tàu đánh bắt thủy sản Thanh Hóa. ........................................................................... 48
Sơ đồ tổng thể khu công nghiệp Lễ Môn. .................................................................................. 50
PHẦN 4: .................................................................................................................................. 51
PHẦN 5: .................................................................................................................................. 60
PĐ  n  t
P KWh .................................................................................................................. 61
1000
(44 + 332,02)*277 = 104.157,5 KWh ........................................................................................ 62
Định mức nước rửa nguyên liệu là: 2,5m3/tấn nguyên liệu......................................................... 63
PHẦN 6: .................................................................................................................................. 64
Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải:................................................................................ 65
Bể chứa nước thải................................................................................................................... 66
PHẦN 7: .................................................................................................................................. 66
PHẦN 8: .................................................................................................................................. 70
THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ............................. 70
KẾT LUẬN: ............................................................................................................................ 73
PHẦN I
SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Việt Nam là một trong những nước có nhiều điều kiện để phát triển ngành công
nghiệp chế biến thủy sản. Với bờ biển dài trên 3200km, diện tích mặt biển rộng và khí
hậu nhiệt đới gió mùa nên vùng biển nước ta có nhiều loài hải sản quý hiếm và có giá trị
kinh tế cao. Theo thống kê sơ bộ, biển Việt Nam có khoảng 2000 loài cá, trong đó đã
định tên gần 800 loài và hơn 40 loài có giá trị kinh tế cao. Ngoài nguồn cá, nước ta còn
có nguồn đặc sản quý chiế m 20% tổng sản lượng thủy sản nói chung và có một vị trí kinh
tế đáng kể. Đó là các loài: tôm, cua, ghẹ, mực, nghêu, sò,…Bên cạnh những thuận lợi về
trữ lượng hải sản, nước ta còn có diện tích mặt nước rất lớn với hệ thống sông ngòi chằng
chịt để phát triển nuôi tôm đồng, tôm nước lợ, nuôi cá và các loài thủy đặc sản khác.
Việt Nam gia nhập các nước ASEAN và ngành thuỷ sản Việt Nam trở thành thành viên
của tổ chức nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC). Ngành chế biến thuỷ sản có chiều hướng
phát triển tốt. Chất lượng sản phẩm thuỷ sản không ngừng được nâng cao do các cơ sở
chế biến ngày càng hiện đại, công nghiệp tiên tiến, quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến
năm 2009, Việt Nam đã có 544 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản quy mô công nghiệp,
trong đó 410 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn ngành về điều kiện an
toàn vệ sinh thực phẩm, 414 doanh nghiệp đã áp dụng các quy phạm để đạt tiêu chuẩn
sản xuất sạch hơn, được phép xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Liên bang Nga… Từ 18 doanh nghiệp năm 1999, đến nay đã có 269 doanh
nghiệp chế biến được cấp phép xuất khẩu vào thị trường EU.
Ngày 11 tháng 01 năm 2006 thủ tướng Chính Phủ đã có quyết định số 10/2006/QĐ-
TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2015 và định
hướng đến năm 2020, theo đó tiếp tục phát huy lợi thế về tiềm năng, tr ên cơ sở công
nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển công
nghiệp chế biến và dịch vụ nghề cá, hình thành các trung tâm ngh ề cá lớn tại một số trọng
điểm ven biển và đồng bằng Nam Bộ. Đa dạng cơ cấu sản phẩm thủy sản chế biến, đồng
thời phát triển sản xuất một số loại sản phẩm chủ lực mang tính đặc tr ưng của thuỷ sản
Việt Nam, có giá trị và sức cạnh tranh cao để chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu, giữ vững
là ngành có kim ngạch xuất khẩu cao.
Ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản phải nâng cấp đồng bộ về cơ sở hạ tầng, đổi mới
công nghệ, đổi mới trang thiết bị các cơ sở chế biến thuỷ sản hiện có và phát triển thêm
để nâng tổng công suất cấp đông lên 3.700 - 4.500 tấn/ngày vào năm 2012; các cơ sở chế
biến thủy sản (theo phương thức công nghiệp) đều đạt tiêu chuẩn ngành về điều kiện an
toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản; phấn đấu áp dụng hệ thống quản lý chất l ượng phù hợp
tiêu chuẩn quốc tế ở doanh nghiệp có điều kiện; đa dạng hoá các mặt h àng thuỷ sản chế
biến, nâng tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng và tươi sống. Đến năm
2015 đưa sản lượng thuỷ sản chế biến xuất khẩu đạt 965.000 tấn với giá trị kim ngạch
xuất khẩu đạt 11 tỷ USD.
Bản đồ Thanh Hóa . (được chụp qua vệ tinh)Thanh Hoá là một tỉnh ven biển nằm ở Bắc Trung Bộ, với tiềm năng phong phú về
biển, nuôi trồng thuỷ sản, diện tích vùng biển khoảng 23.000 km2, bờ biển dài 102 km
với 7 cửa lạch trong đó có 3 cửa sông lạch lớn là Lạch Trường, Lạch Hới và Lạch Bạng
đang được tập trung quy hoạch đầu tư xây dựng thành những trung tâm nghề cá lớn của
tỉnh, kinh tế thuỷ sản của tỉnh ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc
dân. Với dân số 3.673 ngàn người bằng 4.5% dân số cả nước với 27 huyện, thị xã, thành
phố.
Cảnh thu mua nguyên liệu trên tàu.
Tàu khai thác tại địa phương.
PHẦN II
THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ

1) Quy mô thị trường hiện tại và tương lai:

Hiện nay toàn tỉnh có 2 xí nghiệp chế biến thủy sản lớn là : Công ty Cổ phần Thủy sản
Thanh Hóa, với suất: 5.600 tấn sản phẩm/năm; Công ty Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản
Thanh Hóa, năng suất: Hóa 6.300 tấn sản phẩm/năm; ngoài ra còn có một số Doanh
nghiệp tư nhân khác cũng cùng tham gia vào lĩnh vực chế biến Thủy Sản của tỉnh và
cung cấp một số lượng không nhỏ về Thủy Hải Sản thông qua hệ thống siêu thị,đặc biệt
là khu vực Hà Nội và một số tỉnh lân cận khu vực phía Bắc. Nhìn chung năng lực chế
biến thủy sản của các doanh nghiệp và của các công ty trong tỉnh còn tương đối yếu chưa
thể đảm nhận hết các nguồn nguyên liệu hiện có của địa phương.

Năm 2010, Việt Nam xuất khẩu thuỷ sản sang 37 thị trường chính, nhưng chủ yếu
sang Nhật Bản, Hoa Kỳ. Đứng thứ nhất về kim ngạch xuất khẩu là thị trường Nhật Bản
với 760.725.464 USD, chiếm 17,89% tổng kim ngạch; tiếp theo là thị trường Hoa Kỳ với
711.145.746 USD, chiếm 16,73%.

Trên cơ sở này, theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm 2012 sẽ tăng khoảng 7,6% so với năm 2010
và đạt khoảng 4,8 tỷ USD. Còn theo dự báo của Bộ Công Th ương, kim ngạch xuất khẩu
thuỷ sản năm nay sẽ đạt 4,7 tỉ USD do kinh tế thế giới, nhất l à các nước: Mỹ, EU, Nhật
Bản… là những thị trường xuất khẩu thuỷ sản chính của Việt Nam đang trên đà phục hồi
nhanh chóng trong thời gian tới .Đó là dấu hiệu tốt và đáng mừng cho nghành khai
thác,nuôi trồng,chế biến và xuất khẩu Thuỷ Hải Sản của Việt Nam trong những năm tới
.Thúc đẩy và làm thay đổi tỷ trọng về cơ cấu xuất khẩu chung của cả nước.Đó cũng là
cũng là cơ sở và là tiền đề để đưa nghành Thủy sản của Việt Nam nói chung và nghành
chế biến nói riêng mở rộng ra khu vực và thế giới.
Sản phẩm tôm đã được sơ chế.

2) Vùng thị trường tiêu thụ sản phẩm:

 Về thị trường trong nước:

Trong gian gần đây khi mà dịch cúm gia cầm thường xuyên xảy ra với thời gian
dài trên cả nước thì người dân có xu hướng chuyển từ nguồn thực phẩm gia cầm
sang nguồn thực phẩm thay thế là Thủy hải sản .Vì vậy thị trường thủy sản trong
nước cũng được nhiều công ty và doanh nghiệp chú ý và có hướng mở rộng, thông
qua hệ thống phân phối là siêu thị, những cửa hàng phân phối thủy sản và những
đầu mối chợ tiêu thụ với số lượng lớn đặc biệt là ở những thành phố lớn như :TP
Hà Nội , Lạng Sơn ,Quảng Ninh, chợ Long Biên.. người tiêu dùng trong nước cũng
khá quen thuộc với những sản phẩm thủy sản này, với giá thành phù hợp, tiện lợi,
đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về vệ sinh và hàm lượng dinh dưỡng có trong sản phẩm.

Bên cạnh, đó với hệ thống nhà hàng, khách sạn ngày được mở rộng thì đó cũng
là thị trường tốt cho việc tiêu thụ sản phẩm, ở lĩnh vực này khách hàng yêu cầu
những sản phẩm phải thực sự đảm bảo về chất lượng và an toàn vệ sinh, nhưng
cũng có phần dễ chịu hơn với nhà cung cấp so với thị trường xuất khẩu. Có thời
điểm thị trường xuất khẩu Thủy sản gặp khó khăn ở thị trường xuất khẩu nước
ngoài khi xuất khẩu.Do những dào cản về thuế, về mặt pháp lý và những đòi hỏi
khắt khe về tiêu chuẩn của sản phẩm khi xuất khẩu vào những thị trường này ngày
càng khắt khe hơn.

Với việc kêu gọi “Người Việt dùng hàng Việt” thì ý thức của người tiêu dùng đã có
nhiều thay đổi và đang chuyển biến tích cực, rõ rệt. Để làm tốt được điều này chính
doanh nghiệp đã tự thay đổi nhiều về việc đánh giá đúng về thị tr ường nội địa và có
nhiều sự thay đổi về công nghệ chế biến, việc bảo quản từ khâu khai thác ,vận
chuyển, đến việc tạo ra những sản sản phẩm có chất lượng cao,mẫu mã, giá cả phù
hợp …và dịch vụ tốt trong phân phối để thu hút người tiêu dùng trong nước.

 Về thị trường nước ngoài:

Mặt hàng thủy sản không chỉ được ưa chuộng trong nước mà còn cả trên thế giới. Do
đó ngoài thị trường tiêu thụ trong nước, nhà máy sẽ tiến hành xuất khẩu sản phẩm ra thế
giới. Ngoài thị trường chính là EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ thì doanh nghiệp sẽ mở rộng sang
các nước Đông Âu, Bắc Phi, Ấn Độ

Hiện nay một số thông tin không chính xác về sản phẩm cá tra, cá ba sa ở một số thị
trường đã được minh oan như: cuối năm 2009, Bộ Y tế và tiêu dùng Tây Ban Nha đã
công nhận cá tra, cá ba sa xuất khẩu của Việt Nam đáp ứng các quy định về an toàn thực
phẩm của Liên minh châu Âu. Ngoài ra, Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
(JVEPA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1-10-2009, trên 86% hàng nông sản, thủy sản
của Việt Nam được hưởng ưu đãi rất lớn về thuế, trong đó các mặt hàng tôm đã được
giảm thuế xuất khẩu xuống 1-2%... Đây là điều kiện thuận lợi cho DN thủy sản Việt Nam
khi xuất khẩu vào thị trường này.

Bộ Công thương đánh giá, năm 2011, có thể tăng xuất khẩu thủy sản sang EU. Các n ước
EU nhập nhiều nhất philê cá đông lạnh, chủ yếu là cá tuyết, cá tuyết vàng và cá tra, sau
đó là tôm đông lạnh và cá ngừ. Trị giá nhập khẩu cả khối EU khoảng 42 tỷ USD/năm.
Nhưng xuất khẩu của Việt Nam mới chỉ chiếm 3% kim ngạch nhập khẩu của khu vực
này, dự kiến năm 2011 nâng tỷ lệ này lên 3,7% (khoảng 1,6 tỷ USD). Một số thị trường
khác cũng rất quan trọng như Hàn Quốc, Nga, Trung Đông đang trở thành những thị
trường không thể bỏ qua với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
Hiệp hội của các nhà chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết xuất
khẩu sang hai thị trường Bắc Mỹ trong năm đã tăng gấp hơn năm năm qua. Các thị
trường truyền thống có kinh nghiệm tương tự. Xuất khẩu sang Nhật Bản đã kiếm được
hơn $ 10.000.000 Mỹ và Đài Loan tăng gấp đôi đến 1.000.000 $.

Tuy nhiên, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu bị giảm cả giá trị và số lượng. Các thành
viên VASEP đã đổ lỗi một phần vấn đề về pháp luật mới của EC nhằm đấu tranh chống
bất hợp pháp, không được báo cáo và không được kiểm soát (IUU) đánh cá. Các doanh
nghiệp lo ngại rằng những thách thức ngày càng nhiều trước khi xuất khẩu thủy sản sang
EU phải có xác nhận pháp lý và chứng nhận sự phù hợp là một vé vào cửa cho hải sản
của Việt Nam.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong khi xuất khẩu thủy sản
sang một số thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Mỹ, EU gặp nhiều khó khăn, nhiều
doanh nghiệp đã chuyển hướng khai thác các thị trường mới như: Cộng hòa Síp, Bra-xin,
Ca-na-đa, Phi-li-pin, U-ru-goay, U-crai-na, An-giê-ri… Bên cạnh việc chú trọng mở rộng
thị trường, nhiều doanh nghiệp chế biến thuỷ sản đã có kế hoạch xây dựng các nhà máy
chế biến nhằm tăng công suất và đa dạng hoá sản phẩm thuỷ sản. Nhiều công ty đã chọn
mô hình khép kín từ nuôi trồng đến gia công chế biến theo quy trình công nghệ tiên tiến
của nước ngoài. Quy hoạch vùng nuôi cá theo hướng sạch,an toàn vệ sinh vừa đảm bảo
nguồn nước và môi trường cho người dân xung quanh khu vực; vừa tạo ra sản phẩm an
toàn cho người tiêu dùng, đảm bảo tốt cho việc xuất khẩu.PHẦN III

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CỦA DỰ ÁN:

A) HÌNH THỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN, CỐNG SUẤT CỦA DỰ ÁN:
1. Hình thức đầu tư của dự án: công trình xây dựng mới.
2. Công suất của dự án:
Sản lượng thiết kế của nhà máy là: 3.577.511 Kg tôm/năm và 832.622Kg cá/năm.
Theo thực trạng nguồn nguyên liệu thủy sản hiện nay, các vùng nguyên liệu ở Việt
Nam còn chưa được quy hoach, sản xuất tràn lan, không hiệu quả,…dễ dẫn tới tình
trạng thiếu nguyên liệu. Hơn nữa ngành thủy sản là ngành có độ rủi ro cao, nguồn
nguyên liệu thủy sản chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố tự nhiên bên ngoài như
môi trường, dịch bênh,…
Do đó dự kiến công suất hoạt động của nhà máy như sau:

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10
Tôm 75% 70% 65% 65% 60% 75% 75% 60% 70% 60%
Cá 70% 50% 65% 60% 55% 70% 60% 75% 60% 70%

 Một số mẫu đơn cơ bản trong quá trình thành lập công ty:

Mẫu MĐ-1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN
KÍNH GỬI: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH .....

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)................................................. Nam/Nữ

Chức danh: ..........................................................................................

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .............................Quốc tịch: .............
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................…

...........................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................

...........................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................

Email: .............................................. Website: ......................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VỚI NỘI DUNG SAU:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ....................

............................................................................................................….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .................................................

Tên công ty viết tắt: .................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................…

............................................................................................................….

Điện thoại: ......................................... Fax: .........................................…

Email: ............................................... Website: ...................................…

3. Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................…

............................................................................................................….

............................................................................................................….

............................................................................................................….

............................................................................................................….
4. Vốn điều lệ :...........

- Tổng số cổ phần: ...............................................................................…

- Mệnh giá cổ phần: ............................................................................…

5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:................…

.................................................................................................................

6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: ........................................

.................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc) công ty không đồng thời làm Giám đốc (hoặc Tổng Giám
đốc) của doanh nghiệp khác.

- Trụ sở chính thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh
doanh.

....., ngày.....
tháng.... năm.....
Đại diện theo pháp
luật của công ty

(Ký và ghi
rõ họ tên)

Kèm theo Giấy đề nghị:

-...............

-................

-...............

Mẫu MĐ-2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày......tháng.......năm......


ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
(áp dụng đối với tất cả các hình thức đầu tư)

Kính gửi : Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(hoặc UBND tỉnh, thành phố...,
hoặc Ban quản lý KCN tỉnh, thành phố...)

- Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000;

- Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy
định chi tiết chi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,

Những người ký dưới đây trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (UBND tỉnh, thành phố...., Ban quản lý
khu công nghiệp tỉnh, thành phố...) Đơn đăng ký cấp Giấy phép đầu t ư theo quy định của Luật
Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

I. Chủ đầu tư :

A. Bên (các Bên)Việt Nam:

1. Tên công ty: .................................................................................
2. Đại diện được uỷ quyền: ...........................................................
Chức vụ: .......................................................................................
3. Trụ sở chính: ...............................................................................
Điện thoại: ....................... Telex: ....................... Fax: .................
4. Ngành nghề kinh doanh chính:
5. Giấy phép thành lập công ty:
Đăng ký tại: .................................. ngày:


B. Bên (các Bên) nước ngoài:

1. Tên công ty hoặc cá nhân: ............................................................
2. Đại diện được uỷ quyền: ..............................................................
Chức vụ: .......................................................................................
Quốc tịch: ....................................................................................
Địa chỉ thường trú: .......................................................................
3. Trụ sở chính: ...............................................................................
Điện thoại: ....................... Telex: ....................... Fax: .....................
4. Ngành nghề kinh doanh chính: ....................................................
5. Giấy phép thành lập công ty: (hoặc số hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân)
Đăng ký tại: .................................. ngày: ....................................

Ghi chú: Nếu có nhiều chủ đầu tư thì mô tả riêng từng chủ đầu tư

II. doanh nghiệp xin thành lập

1. Tên gọi của Doanh nghiệp (trường hợp Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp 100% vốn
nước ngoài), tên gọi Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
- Tên tiếng Việt:
- Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài thông dụng:

2. Hình thức đầu tư: ( Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Doanh nghiệp liên doanh, Hợp đồng
hợp tác kinh doanh)

3. Mục tiêu hoạt động chính của Doanh nghiệp (hoặc của Hợp đồng hợp tác kinh doanh):
............................................................

4. Thời hạn hoạt động của Doanh nghiệp (hoặc của Hợp đồng hợp tác kinh doanh): ...... năm.

5. Vốn đầu tư:
5.1. Tổng vốn đầu tư dự kiến.................đô la Mỹ, trong đó:
- Vốn cố định:.............đô la Mỹ, bao gồm:
+ Nhà xưởng:.............m2, trị giá.............đô la Mỹ
+ Văn phòng:.............m2, trị giá..............đô la Mỹ
+ Máy móc thiết bị :................đô la Mỹ,
+ Vốn cố định khác:.............đô la Mỹ
- Vốn lưu động:................đô la Mỹ
5.2. Nguồn vốn:
Tổng số:......................đô la Mỹ, trong đó:
- Vốn pháp định (hoặc vốn góp để thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh).......................đô la
Mỹ, trong đó:
+ Bên Việt Nam góp:...................đô la Mỹ, gồm:
- Tiền:..............đô la Mỹ
- Tài sản khác:......tương đương ... đô la Mỹ (nêu chi tiết)

+ Bên nước ngoài góp..............đô la Mỹ, bao gồm:
- Tiền nước ngoài:..............đô la Mỹ
- Thiết bị, máy móc, vật tư:...................đô la Mỹ
- Vốn khác:....................đô la Mỹ (chi tiết)

- Vốn vay:..... ...........đô la Mỹ

(Nêu rõ Bên chịu trách nhiệm dàn xếp vốn vay, các điều kiện vay trả, bảo lãnh).

6. Danh mục các sản phẩm chủ yếu và dự kiến thị trường tiêu thụ:


Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm sản xuất ổn định
Tên sản Số lượng T ỷ lệ tiêu thụ(%) Số lượng T ỷ lệ tiêu thụ(%)
......
phẩm
Đơn vị Số lượng Xuất Đơn vị Số Xuất
Trong Trong
nước khẩu lượng nước khẩu
7. Qui trình công nghệ chủ yếu và tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm: .....
(Trình bày ngắn gọn quy trình công nghệ hoặc sơ đồ quy trình công nghệ chủ yếu; nếu có
chuyển giao công nghệ, trình bày chi tiết trong hồ sơ kèm theo)

8. Danh mục thiết bị, máy mócTên thiết bị Tính năng Hiện trạng Nước sản xuất Số lượng Ước giá Giá trị
kỹ thuật
Mới Đã qua sử
dụng


( nếu là thiết bị đã qua sử dụng cần bổ sung các thông tin về năm chế tạo , đánh giá chất l ượng
và giá trị còn lại , các biện pháp tân trang, sửa chữa và nâng cấp sẽ được áp dụng)

9. Mặt bằng địa điểm và xây dựng - kiến trúc (áp dụng đối với các dự án ngo ài KCN, KCX)
- Địa chỉ (xã, huyện, tỉnh), ranh giới và/hoặc toạ độ địa lý của địa điểm dự án (kèm theo
bản vẽ).
- Hiện trạng mặt bằng và cơ sở hạ tầng của địa điểm (đường sá, điện nước, thoát nước
...)
- Diện tích mặt đất, mặt nước, mặt biển sử dụng cho dự án và mức giá cho thuê.
- Nguồn gốc khu đất; Giá trị đền bù, di chuyển cần thực hiện để giải phóng mặt bằng trên
cơ sở thoả thuận với Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố (nếu có).
- Sơ đồ tổng mặt bằng (kèm theo bản vẽ)
10. Các nhu cầu cho sản xuất
- Nhu cầu về lao động vào năm sản xuất ổn định, trong đó, chia ra tổng số người Việt Nam và
người nước ngoài.
- Nhu cầu về điện vào năm sản xuất ổn định là... Kwh/năm với công suất sử dụng cực đại là ...
KW.
- Nhu cầu về nước cho sản xuất vào năm sản xuất ổn định:...m3/ ngày đêm
- Nhu cầu về nguyên liệu chính cho năm sản xuất ổn định:

Tên nguyên liệu Số lượng Ước giá Dự kiến nguồn cung cấp
(nhập khẩu hay tại Việt Nam)


11. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án:(kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư)
-Hoàn thành thủ tục đăng ký hoạt động của Doanh ng hiệp (hoặc Hợp đồng
tháng thứ.......
HTKD):
-Thuê địa điểm , thuê nhà xưởng hoặc mua nhà xưởng: tháng thứ......
-Khởi công xây dựng : tháng thứ .......
-Lắp đặt thiết bị: tháng thứ.......
-Bắt đầu hoạt động : tháng thứ.......
-Sản xuất thương mại: tháng thứ......

12. Khả năng và biện pháp cân đối ngoại tệ của dự án:...............................

13. Kiến nghị về các ưu đãi:.............................

III. chúng tôi xin cam kết
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn xin và hồ sơ
kèm theo.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước
ngoài và các quy định của Giấy phép đầu t ư.

IV. Các tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm :
1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức Hợp đồng HTKD); Hợp đồng liên
doanh và Điều lệ Doanh nghiệp liên doanh (nếu đầu tư theo hình thức Doanh nghiệp liên
doanh); Điều lệ Doanh nghiệp (nếu đầu tư theo hình thức Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài).
Những tài liệu nêu trên được lập theo mẫu hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý (Giấy phép hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối
với chủ đầu tư là doanh nghiệp, bản sao hộ chiếu đối với chủ đầu tư là cá nhân người nước
ngoài), tình hình tài chính của các Bên (chứng nhận của Ngân hàng về số dư tài khoản hoặc báo
cáo hoạt động tài chính);
3. Các hồ sơ quy định tại các Điều 81, 82, 89, 95 của Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng
7 năm 2000.

Làm tại ..., ngày.. tháng.... năm...

Bên (các Bên) nước ngoài Bên (các Bên) Việt Nam
(Ký tên đóng dấu) (Ký tên đóng dấu)
B) LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:
1. Dự kiến kế hoạch đấu thầu:

Kế hoạch đấu thầu của dự án bao gồm:
- Phần công việc đã thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
- Phần công việc không đấu thầu.
- Phần công việc chỉ định đấu thầu.
- Phần công việc chào hàng cạnh tranh.
- Phần công việc đấu thầu.

2. Phần công việc xin không đấu thầu;

Phần công việc xin không đấu thầu, chủ yếu l à các phần việc liên quan đến các chi phí
khác theo định mức cố định hoặc các công việc không thể đấu thầu, bao gồm:
- Thẩm định TKKT và TDT.
- Kiểm định chất lượng công trình, kiểm tra môi trường.
- Chi phí cho bộ máy quản lý điều hành (lương, văn phòng phẩm, điện, nước, bảo vệ,
quảng cáo, tiếp thị, khởi công, khánh thành,…)
- Chi phí ủy thác nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật.
- Dịch vụ kỹ thuật đào tạo.
- Bảo hiểm công trình.
- Thuê đất.
- Vốn lưu động
- Vốn dự phòng
- Lãi vay trong thời gian xây dựng
- Quyết toán công trình
- Chi khác.

3. Phần công việc chỉ định đấu thầu:

- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ
thuật; lập hồ sơ mời thầu và đánh giá gói thầu xây lắp chính cho dự án: dự kiến chỉ
định Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex.
- Tư vấn quản lý dự án: dự kiến chỉ định Công ty cổ phần t ư vấn xây dựng và quản lý
dự án Thái Bình Dương.
- Thiết kế các hạng mục phụ trợ và thiết kế phục vụ thi công: Chỉ định 1 đơn vị tư vấn
trong nước.
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu các phần còn lại: chỉ định các đơn vị tư
vấn trong nước theo chuyên ngành.
- Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy: chỉ định các
đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Công an.
- Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công hệ thống thông tin liên lạc: chỉ định các đơn vị
chuyên ngành thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông.
4. Phần công việc chào hàng cạnh tranh:
Chủ yếu là trang thiết bị văn phòng làm việc, ô tô phục vụ hoạt động của Ban quản lý
dự án, các thiết bị lẻ có giá trị thấp.
5. Phần đấu thầu:
- Đấu thầu quốc tế, rộng rãi, 02 giai đoạn, cung cấp thiết kế, thiết bị vật tư và dịch vụ
kỹ thuật
- Đấu thầu xây dựng trong nươc, rộng rãi cho các gói thầu xây dựng, lắp đặt, chế tạo tại
chỗ, cung cấp vật tư thiết bị trong nước có giá trị lớn.

C) XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT:
1. Cơ cấu sản phẩm sản xuất:
Do nguyên liệu chính về nhà máy chủ yếu là tôm nên các mặt hàng nhà máy sản xuất
chủ yếu là:
- Tôm nguyên con đông lạnh HOSO (Head On Sell On)
- Tôm vỏ bỏ đầu đông lạnh HLSO (Head Less Sell On)
- Tôm thịt còn đuôi PDTO (Peeled Deveined Tail On)
- Tôm thịt (PD và PUD) đông lạnh (Peeled and Deveined or Peeled and
Undeveined).
Ngoài những sản phẩm trên, nhà máy còn sản xuất nhiều sản phẩm khác vào những
thời diểm thiếu nguyên liệu tôm như: nghêu (sống, luộc), cá , cá mú (cắt khúc, fillet),
bạch tuộc,mực ống nguyên con,…
SẢN PHẨM PHẢI ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ:
Hiện nay, thị trường thế giới đang đặt ra các tiêu chuẩn rất cao cho mặt hàng thủy sản
xuất khẩu. Muốn vượt qua các rào cản do các nước nhập khẩu đặt ra, phải đáp ứng và
tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm từ nuôi trồng cho đến chế biến và
tiêu thụ. Do đó để vượt qua những rào cản kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu,
nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và tăng kim ngạch xuất khẩu thì sản
phẩm của công ty phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như:
+ Tiêu chuẩn SQF 1000 – 2000CM:
SQF 1000 – 2000CM là chữ viết tắt tiếng Anh: Safe Quality Food (Thực phẩm An
toàn & Chất lượng) đã được triển khai 15 năm, đầu tiên tại Úc, sau đó, năm 2000,
Viện Tiếp thị Thực phẩm (FMI) Hoa Kỳ làm chủ sở hữu và điều hành. Tiêu chuẩn
SQF đáp ứng được các tiêu chí an toàn thực phẩm nghiêm ngặt của Hoa Kỳ và các
tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm quốc tế khác, cũng như những đòi hỏi của người tiêu
dùng.
+ Tiêu chuẩn quốc tế Global GAP:
Tiêu chuẩn quốc tế Global GAP là tiêu chuẩn đòi hỏi cao nhất hiện nay được áp dụng
cho lĩnh vực nuôi thủy sản, với yêu cầu kiểm soát chuỗi khép kín từ con giống, nuôi
trồng và chế biến đáp ứng được các tiêu chí chính về: An toàn thực phẩm, Bảo vệ môi
trường - bảo tồn sinh học, Chuẩn mực đạo đức - An sinh xã hội, Truy xuất được
nguồn gốc sản phẩm.
+ Tiêu chuẩn BRC:
Tiêu chuẩn toàn cầu BRC – Hàng tiêu dùng (BRC Global Standard – Consumer
Products) do tổ chức BRC (British Retail Consortium) – hiệp hội bán lẻ ở Anh xây
dựng và phát triển. Tiêu chuẩn này được xem như là một chiếc vé gia nhập vào thị
trường và còn là cơ hội chứng minh sự cam kết của công ty bạn về thực phẩm an toàn,
chất lượng, và hợp pháp trong một môi trường cải tiến liên tục
+ Tiêu chuẩn IFS:
International Food Standard (IFS) là tiểu chuẩn thực phẩm quốc tế do Gobal Food
Safety Initiative (GFSI) ban hành yêu cầu sản phẩm được tạo ra an toàn, nhằm thỏa
mãn nhu cầu của khách hàng và yêu cầu luật pháp.

2. Quy trình công nghệ chế biến:

a. Quy trình sản xuất tôm HLSO:
Tôm nguyên liệu.
Tôm bỏ đầu.
Tiếp nhận nguyên liệu


Rửa 1


Sơ chế


Rửa 2


Phân cỡ


Rửa 3Cân, xếp khuôn Cấp đông IQF


Chờ đông block Mạ băng, cân


Cấp đông Bao gói, dò kim
loại

Tách khuôn, mạ Đóng thùng, bảo
băng quản

Bao gói, dò kim
loại

Đóng thùng, bảo
quản

b. Quy trình sản xuất tôm thịt đông BLOCK:
Nguyên liệuRửa 1Sơ chế, bóc nõnRửa 2Phân cỡRửa 3CânXếp khuônChờ đông, cấp đôngRa tủ, mạ băngBao gói, dò kim loạiĐóng thùng, bảo quản
Thuyết minh quy trình:
 Tiếp nhận nguyên liệu:
Nguyên liệu tôm sau khi thu hoạch được muối đá bằng cách ướp một lớp đá với một lớp
tôm trong thùng cách nhiệt và được chuyển về nhà máy bằng xe lạnh, nhiệt độ nguyên
liệu ≤ 40C.
Tại nhà máy tôm được tiếp nhận sau khi kiểm tra nhiệt độ nguyên liệu, kiểm tra tất cả các
giấy tờ để chứng minh nguồn gốc của lô tôm không bị nhiễm dư lượng thuốc trừ sâu, kim
loại nặng, kháng sinh cấm, dư lượng kháng sinh hạn chế sử dụng, sulphit bảo quản cũng
như kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan.
 Rửa 1:
Tốm sau khi tiếp nhận sẽ cho vào máy rửa một cách nhẹ nhàng, hạn chế va đập làm đứt
vỏ tôm. Nước rửa có nhiệt độ ≤ 50C và có nồng độ Clorine là 100ppm.
Mỗi lần rửa không quá 100 rổ (500 Kg) nguyên liệu. Dùng rổ hứng tôm tại đầu ra của
máy rửa, thao tác phải nhanh, chính xác tránh làm rơi vãi tôm. Công nhân rửa phải bổ
sung đá thường xuyên để đảm bảo nhiệt độ nước rửa ≤ 50C, bổ sung 2 thùng đá vảy (loại
120 lít) sau khi rửa 100 rổ (500kg). Kiểm tra nồng độ Clorine định kì (30 phút/lần) đồng
thời phải thay nước rửa sau khi rửa 200 rổ (1000Kg).
 Sơ chế:
Tôm sau khi qua công đoạn rửa 1 sẽ được chuyển qua khâu sơ chế. Tôm được sơ chế
trong thau nước lạnh, nhiệt độ nước trong thau ≤150C.
Công đoạn sơ chế gồm các bước: lặt đầu, bóc vở, rút tim (tùy mặt hàng). Công đoạn này
đòi hỏi thao tác của người công nhân phải đúng kĩ thuật tránh làm long đầu tôm (dạng
nguyên con), nứt đầu tôm (dạng tôm vỏ), dập thân tôm hoặc đứt đuôi tôm (dạng tôm thịt
hoặc tôm PTO).
 Rửa 2:
Sau khi sơ chế, tôm được rửa sạch tạp chất (vỏ, chân, râu, …). Tôm được rửa trong thùng
nước lạnh, nhiệt độ nước từ 5 – 100C. nồng độ Clorine 50ppm. Rổ chứa tôm không quá ½
rổ, nhúng ngập rổ tôm vào thùng, khuấy trộn tôm và gạt bỏ tạp chất ra khỏi rổ. Tôm sau
khi rửa xong được chuyển tới khu phân cỡ.
 Phân cỡ:
Tôm sau khi qua công đoạn rửa 2 được chuyển sang phân cỡ. Cỡ tôm đ ược tính bằng số
con/pound (1 pound = 453,6g). Thông thường được phân thành các cỡ sau: U-8, 8-12. 13-
15,16-20, 21-25, 26-30,…Ngoài ra tôm còn được phân ra thành các loại như: loại 1, loại
2, loại 3,… để sản xuất các mặt hàng khác nhau.
 Rửa 3:
Tôm sau khi phân cỡ được rửa qua 2 thùng nước lạnh, nhiệt độ nước rửa từ 5-100C.
Thùng 1 có nồng độ Clorine là 20ppm, thùng 2 là nước thường.
 Cân, xếp khuôn:
Tôm sau khi rửa được để ráo và tiến hành cân trọng lượng theo yêu cầu của khách hàng,
thông thường cân 1,8kg hoặc 2kg và cộng thêm một lượng phụ trội theo quy định để đảm
bảo sau khi rả đông sản phẩm còn đúng trọng lượng theo yêu cầu. Tôm được cân theo
từng cỡ, loại, tôm được cân trong các rổ nhựa nhỏ, sau khi cân xong th ì cho vào khuôn
ngay, mỗi khuôn đạt một thẻ cỡ vào.
Cách xếp khuôn:
Trước hết đặt thẻ cỡ ở thành khuôn sao cho mặt có in số, kí hiệu của bánh tôm
-
quay ra thành khuôn. Xếp tôm theo nguyên tắc mái ngói, mặt dưới hướng bụng
lên trên, mặt trên hướng bụng xuống phía dưới, mục đích là để giấu chân tôm
vào bên trong.
Ở mặt dưới: hai hàng bên được xếp trước, hàng giữa được xếp sau. Xếp con
-
sau chồng lên con trước và hướng bụng lên trên.
Ở mặt bên: hai hàng giữa xếp trước, hai hàng bên xếp sau, con sau đè lên con
-
trước và úp bụng xuống dưới. Hai hàng trên xếp đầu quay ra thành khuôn, hai
hàng giữa xếp đầu chụm vào nhau.
Sau khi xếp xong, dùng đáy khuôn khác ép nhẹ vào bề mặt khuôn tôm cho
-
bằng phẳng, châm nước cho ngập bề mặt khuôn tôm rồi chuyển tới kho chờ
đông nếu như không có tủ trống.
 Chờ đông:
Công đoạn chờ đông chỉ xảy ra khi không có tủ trống. Khuôn tôm sau khi châm n ước
được chuyển vào kho chờ đông, nhiệt độ kho: 0-40C, thời gian chờ đông không quá 2h
(nói chung càng ngắn càng tốt).
 Cấp đông IQF và đông block:
 Đông block:
Tôm sau khi chờ đông có khối lượng đủ cho một tủ cấp đông thì tiến hành cấp đông
ngay. Xếp các khuôn từ dưới lên trên cho đến khi đầy tủ, hạ dàn lạnh và đóng cửa tủ lại.
Thời gian cấp đông ≤ 2h, nhiệt độ tủ ≤ -400C, nhiệt độ tấm sản phẩm ≤ -180C.
 Đối với sản phẩm đông IQF:
Tôm sau khi qua công đoạn rửa 3 để ráo 5 phút, sau đó được chuyển qua khu vực cấp
đông IQF. Tôm được rãi nhẹ nhàng, rời rạc, không dính nhau đều khắp trên bề mặt băng
chuyền theo từng cỡ. Thời gian tôm đi hết băng chuyền khoảng 10 -15 phút. Khi chuyển
sang cỡ tôm khác phải thay đổi tốc độ băng chuyền để có thời gian cấp đông thích hợp.
 Tách khuôn, mạ băng, cân, bao gói PE:
 Đông block:
Tách khuôn dưới vòi chảy, khuôn sản phẩm được đặt úp, dùng tay ấn nhẹ để tách bánh
tôm ra khỏi khuôn tôm. Bánh tôm sau khi tách ra được mạ băng và cho vào túi PE, hàn
kín miệng.
 Đông IQF:
Sản phẩm sau khi ra khỏi tủ đông thì tiến hành cân theo trọng lượng tịnh, mạ băng, cho
vào túi PE, hàn kín miệng và chuyển sang công đoạn dò kim loại.
 Dò kim loại:
Sản phẩm sau khi bao gói PE được đưa từng túi qua máy dò kim loại để phát hiện, loại bỏ
những sản phẩm bị nhiễm mãnh kim loại.
 Đóng thùng, bảo quản:
Sản phẩm sau khi qua máy dò kim loại được cho vào thùng các tông với số lượng: 10 túi
cùng cỡ, loại (đối với sản phẩm đông IQF) hoặc 6 block cùng cỡ, loại (đối với sản phẩm
đông block) cho vào 1 thùng các tông.
Trên thùng các tông phải ghi đầy đủ các thông tin: tên sản phẩm, cỡ, trọng lượng tịnh,
ngày sản xuất,… Sauk hi đóng thùng sản phẩm được đưa ngay vào kho lạnh và được bảo
quản ở nhiệt độ ≤ -200C.
c. Quy trình sản xuất cá thu.
Cảnh thu mua cá nguyên liệu từ tàu khai thác.
Tiếp nhận nguyên liệuCắt tiết - Rửa 1Fillet – Rửa 2Cắt khúc


Phân cỡ - phân loạiRửa 3Cân – Rửa 4Xếp khuônChờ đôngCấp đôngTách khuôn – bao gói


Bảo quản
Thuyết minh quy trình:
 Tiếp nhận nguyên liệu:
Nguyên liệu được đưa về nhà máy bằng ghe. Tại nhà máy bộ phận thu mua tiến hành
kiểm tra về chất lượng, trọng lượng và hồ sơ nguyên liệu. Sau đó tiến hành cân nhận
nguyên liệu.
 Cắt tiết – Rửa 1:
Nguyên liệu sau khi được tiếp nhận sẽ tiến hành cắt tiết và cho vào hồ nước rửa có pha
Clorine nồng độ 50ppm để rửa. Mục đích là để rửa sạch máu, tạp chất, giảm tối đa lượng
vi sinh vật bám trên cá.
Sau khi rửa xong, nguyên liệu được vớt ra để ráo nước và chuyển sang công đoạn fillet.
 Fillet – Rửa 2:
 Fillet:
- Công nhân tiến hành fillet cá bằng dao inox để tách phần thịt cá ra khỏi xương.
- Yêu cầu:
+ Miếng cá fillet phải có bề mặt phẳng, lán.
+ Không còn sót thịt trên xương, không làm vỡ nội tạng.
 Rửa 2:
- Miếng cá sau khi fillet được rửa lần lượt qua 2 thùng nước lạnh có nhiệt
độ ≤70C.
+ Nước rửa 1: nồng độ Clorine 20ppm.
+ Nước rửa 2: nước lạnh sạch.
- Trong quá trình rửa phải khuấy đảo nhẹ.
 Cắt khúc:
- Mục đích: Cắt khúc cá sẽ loại bớt lượng vi sinh vật đồng thời tăng giá trị cảm
quan cho sản phẩm, phù hợp cho việc đóng gói sản phẩm.
 Rửa 3:
Miếng fillet được rửa qua 2 thùng nước lạnh có nhiệt độ ≤70C.
+ Thùng 1: nồng độ Clorine là 10ppm.
+ Thùng 2: nước lạnh sạch.
 Cân – Rửa 4:
- Bán thành phẩm được cân theo từng cỡ khác nhau. Trọng lượng tịnh là 5kg. Thường
cân 5100 -5150g cho một khuôn 5kg.
- Sau khi cân bán thành phẩm được rửa qua 3 thùng nước lạnh nhiệt độ ≤70C.
+ 2 thùng có pha Clorine nồng độ 5ppm.
+ 1 thùng nước sạch.
 Xếp khuôn:
Khuôn sử dụng được làm bằng nhôm. Trước khi sử dụng khuôn phải được rửa sạch.
-
Tiến hành: trải tấm PE ở đáy khuôn cho bằng phẳng và sát góc khuôn. Xếp từng
-
miếng cá, chiều dài miếng fillet theo chiều dài khuôn. Xếp 1 lớp cá, 1 lớp PE. Cuối
cùng đặt thẻ cỡ lên miếng PE cuối cùng.
 Chờ đông:
Bán thành phẩm sau khi tiếp xúc khuôn xong nếu không cấp đông kịp thì đưa ngay vào
kho chờ đông, nhiệt độ kho: 0÷40C.
 Cấp đông:
Bán thành phẩm được làm lạnh đông trong tủ đông tiếp xúc, nhiệt độ tủ đông l à:
-35÷-400C.
 Tách khuôn – Bao gói:
Tiến hành tách khuôn dưới vòi nước chảy.
-
Hai block cùng cỡ, loại cho vào một thùng các tông, sau đó đậy nẹp 2 dây ngang, 2
-
dây dọc.
 Bảo quản:
Sản phẩm sau khi bao gói, đóng thùng hoàn chỉnh phải đưa ngay vào kho trữ đông, nhiệt
độ kho là : -18÷-200C.
Hệ thống cấp đông .

3. Xác định công suất huy động:
Công suất các công đoạn chính là khối lượng của nguyên liệu vào hay lượng bán
thành phẩm được tạo ra ở một công đoạn nào đó trong một thời gian nhất định. Dựa vào
công suất các công đoạn để tính toán, thiết kế, bố trí lực lượng lao động, máy móc, dụng
cụ cần thiết đảm bảo cho quá trình sản xuất được tiến hành bình thường.

b. Đối với tôm:
Định mức tiêu hao
Lượng hao hụt nguyên
Công đoạn nguyên liệu và bán thành
liệu và bán thành phẩm
phẩm
Nguyên liệu
G = 22.080 Kg


Xử lý
GXL = 13629 Kg 1,62 8451 Kg


Phân cỡ, loại
GPC = 13494 Kg 1,01 135 Kg


Cân, xếp khuôn
GXK = 13229 Kg 1,02 265 Kg


Cấp đông
GCĐ = 12843 Kg 1,03 386 Kg

c. Đối với cá :
Định mức tiêu hao
Lượng hao hụt nguyên
Công đoạn nguyên liệu và bán thành
liệu và bán thành phẩm
phẩm
Nguyên liệu
G = 7.500 Kg


Xử lý
GXL = 3.191 Kg 2,35 4309 Kg


Phân cỡ, loại
GPC = 3.128 Kg 1,02 63 Kg


Cân, xếp khuôn
GXK = 3.097 Kg 1,01 31 Kg
Cấp đông
GCĐ = 3.006 Kg 1,03 91 Kg


D) XÁC ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO DỰ ÁN:
1. Lựa chọn nguyên vật liệu cho dự án:
* Lý do chọn nguyên vật liệu cho dự án:
- Đối với tôm:
Tôm là một trong những loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, l à nguồn thực phẩm dễ
tiêu hóa và có giá trị dinh dưỡng cao. Sau đây là bảng thành phần hóa học của tôm
(tính theo trọng lượng tươi):

Thành phần Đơn vị (g/100g)
STT mg/100g
1 Protit 19 – 33
2 Lipit 0,3 – 1,4
Nước
3 76 – 79
4 Tro 1,3 – 1,87
5 Canxi 29 – 50
6 Photpho 33 – 67,6
Sắt
7 1,2 – 5,1
8 Natri 11 – 127
9 Kali 127 – 565

Năm 2009, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên xuất khẩu thủy sản sau nhiều năm
tăng trưởng mạnh, đã giảm 6%. Thế nhưng tôm sú lại là mặt hàng duy nhất tăng trưởng
3%, đạt 1,675 tỉ đô la Mỹ và nhờ chiếm tỷ trọng lớn, tới hơn 40% trong tổng kim ngạch
xuất khẩu thủy sản nên ngành thủy sản xem con tôm sú chính là mặt hàng đã giúp ngành
này không tụt giảm mạnh. Năm 2009 Việt Nam xuất khẩu tôm vào 82 thị trường. Tôm sú
vẫn là mặt hàng chủ lực, chiếm trên 75% giá trị xuất khẩu mặt hàng tôm. Hàn Quốc,
Trung Quốc và Australia đang trở thành những thị trường hết sức tiềm năng với doanh số
tăng đáng kể, chiếm gần 20% thị phần xuất khẩu. Đức cũng là một thị trường rất đáng
chú ý, chiếm gần 30% tổng kim ngạch nhập khẩu tôm của 10 nước châu Âu cộng lại.
Năm 2010, tôm sú vẫn là sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Kim ngạch xuất khẩu tôm sú dự
kiến sẽ đạt 1,4 tỷ USD. Mặt khác chế biến các mặt hàng tôm xuất khẩu vào thị trường
Nhật Bản có thể sẽ được hưởng thuế suất 0% do Việt Nam đã tiền hành đàm phán hiệp
định với Nhật Bản về xuất nhập khẩu thủy sản.
Cá là một món ăn quý có nhiều protein, nhiều chất khoáng quan trọng và có gần đủ
các loại vitamin, đặc biệt nhiều vitamin A và D trong gan cá và một số vitamin nhóm B..
Lượng protein trong cá biển vào khoảng 23% đến 28%, tương đối cao hơn các loài cá
nước ngọt khác (16-17% tùy loại cá). Quan trọng hơn nữa là thành phần các protein trong
cá biển vừa có chứa đầy đủ các acid amin cần thiết cho cơ thể lại vừa có tỷ lệ các acid
amin thiết yếu (EAA) rất cân bằng và phù hợp với nhu cầu EAA của con người.

Thành phần dinh dưỡng của cá thành phẩm
Thành phần dinh dưỡng trên 100g thành phẩm ăn được
Tổng năng Chất đạm Tổng Chất béo chưa Cholesterol Natri
lượng cung lượng chất
(g) bão hòa (có
(%) (mg)
cấp (calori) béo (g) DHA, EPA) (g)


124.52 23.42 3.42 1.78 0.025 70.6


2. Xác định nhu cầu và chi phí nguyên vật liệu của dự án:
a) Lượng nguyên liệu cần thiết:
- Đối với tôm (tôm sú): NLT = ĐMT x MT
Trong đó:
+ ĐMT: định mức nguyên liệu tôm (nguyên liệu/thành phẩm)
+ Mt: lượng thành phẩm tôm sản xuất trong 1 ngày (tấn).
Theo thực nghiệm ta có:
 Định mức tôm sú thịt trung bình: 1,98
 Định mức tôm sú vỏ bỏ đầu: 1,7
Định mức tôm sú trung bình:
1,98  1,7
ĐM T =  1,84
2
 Lượng nguyên liệu tôm cần thiết cho 1 ngày sản xuất là:
NLT = ĐMT x MT = 1,84 x 12 = 22,08 tấn
- Đối với cá: NLC = ĐMC x MC
 Định mức cá nguyên con :2,3
 Định mức cá cắt khúc : 2,7
Định mức cá trung bình:
ĐMC = 5/2 =2,5
 Lượng nguyên liệu cá cần cho 1 ngày sản xuất là:
NLC = ĐMC x MC = 2,5 x 3 = 7,5 tấn
Tổng lượng nguyên liệu cần cho 1 ngày sản xuất:
NL = NLT + NLC = 22,08 + 7.5 = 29,58 tấn
b) Chi phí nguyên vật liệu của dự án:
Giá thu mua nguyên liệu như sau:
- Tôm: 140.000đ/Kg = 0,14 triệu đồng/Kg
- Cá: 16.000đ/Kg = 0,016 triệu đồng/Kg
Đơn giá trên sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát hàng năm là 7%/năm.
Lượng nguyên liệu thu mua trong từng năm biến động theo khả năng cung ứng của thị
trường. Mức nguyên liệu thu mua theo công suất thiết kế là: 6.116.160Kg tôm/năm và
2.077.500Kg cá/năm.
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10
75% 70% 65% 65% 60% 75% 75% 60% 70% 60%
70% 50% 65% 60% 55% 70% 60% 75% 60% 70%

Chi phí nguyên vật liệu hàng năm là:

Khoản mục Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
đơn giá tôm 0.1400 0.1498 0.1603 0.1715 0.1835
CP nguyên liệu tôm 687150.58 686234.38 681822.87 729550.47
đơn giá cá 0.0160 0.0171 0.0183 0.0196 0.0210
CP nguyên liệu cá 24896.76 19028.24 26468.28 26142.52
Tổng chi phí nguyên
liệu 712047.34 705262.61 708291.15 755692.98

Khoản mục Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10
đơn giá tôm 0.1964 0.2101 0.2248 0.2405 0.2574 0.2754
CP nguyên liệu tôm 720571.39 963764.23 1031227.73 882730.93 1101942.45 1010638.65
đơn giá cá 0.0224 0.0240 0.0257 0.0275 0.0294 0.0315
CP nguyên liệu cá 25641.45 34918.99 32025.71 42834.38 36666.23 45771.68
Tổng chi phí nguyên
liệu 746212.84 998683.22 1063253.43 925565.31 1138608.68 1056410.32

3) Chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu cho dự án:
Do nhà máy đặt tại tỉnh Thanh Hóa nên có nguồn nguyên liệu rất lớn, đặc biệt là nguồn
nguyên liệu đánh bắt trên biển.

E. XÁC ĐỊNH NHU CẦU CÔNG NGHỆ, TRANG THIẾT BỊ:
I.Dụng cụ, thiết bị sản xuất:
1. Dụng cụ, thiết bị cho phòng tiếp nhận nguyên liệu:
Tại phòng tiếp nhận nguyên liệu ta bố trí các thiết bị, dụng cụ sau:
a. Thùng chứa nguyên liệu:
 Thùng chứa nguyên liệu cá:
Nguyên liệu cá chế biến là nguyên liệu tươi sống, sau khi tiếp nhận th ì được đem vào
phòng xử lý ngay.
Chọn thùng cá có kích thước: 0,8 x0,8 x0,7m chứa khoảng 70 – 80Kg nguyên liệu
để tiện vận chuyển.
Trung bình cứ 2 công nhân thì sử dụng 1 thùng chứa nên số thùng chứa cần thiết là
7500
nr =  4,6 thùng
800 x 2
Chọn 5 thùng.
 Hồ bảo quản nguyên liệu tôm:
Do nguyên liệu về nhà máy không ổn định về số lượng và không về cùng một lúc.
Mặt khác nguyên liệu được xử lý ngay khoảng 25% nên ta có thể chọn lượng nguyên
liệu về nhà máy mỗi đợt là 11 tấn (11.000Kg)
 Lượng nguyên liệu tôm cần bảo quản là
G = 75% x 11.000 =8.250 Kg
Do bảo quản nguyên liệu theo tỷ lệ tôm : đá là 1:1 nên
Gđá = 8.250 Kg
 Thể tích nguyên liệu:
G Gđá 8250 8250 3
VNL = =  24,23 m


1  2 841 572
Trong đó: - 1 là khối lượng riêng của nguyên liệu và không khí ( 1 =841Kg/m3)
-  2 là khối lượng riêng của đá và không khí (  2 =572Kg/m3)
=> Tổng thể tích các hồ:
VNL xt C 24,23x 4
 10,1 m3
VH  
t1 x H 12 x 0,8
Trong đó:
 tc: thời gian 1 chu kỳ sử dụng hồ (4h)
 t1: thời gian làm việc của hồ trong 1 ngày (12h)
  H = 0,8: hệ số sử dụng hồ
Chọn kích thước hồ là: 2500 x 1500 x800 mm được làm bằng inox
Vậy số hồ cần dùng là:
10,1
 3,4 hồ
nH 
2,5 x1,5 x 0 x8
Chọn 4 hồ.

b. Bể rửa nguyên liệu cá:
Chọn 2 bể kích thước 3000x1500x800mm để chứa và rửa cá sau khi cắt tiết.
c. Rổ đựng nguyên liệu:
Chọn rổ làm bằng nhựa, kích thước 0,55x0,35x0,2m dùng để chứa nguyên liệu khi đưa
vào phòng xử lý.
- Thể tích nguyên liệu cần đựng:
G NL GT GC 22080 7500
 33,79 m3
VNL     
 NL T  C 840 1000
Trong đó:
o GT, GC: khối lượng nguyên liệu tôm, cá cần cho 1 ngày sản xuất (Kg)
o  T =840Kg/m3: khối lượng riêng của tôm.
o  C =1000Kg/m3: khối lượng riêng của cá.
Thể tích tất cả các rổ:
-

VNL xTc 33,79 x0,25
 1,76 m3
VR  
TL x R 6 x 0,8
Trong đó:
o TC: thời gian 1 chu kỳ làm việc của rổ (TC=15 phút)
o TL: thời gian làm việc của rổ trong 1 ngày (TL=6h)
o  R : hệ số sử dụng thể tích rổ (  R =0,8)
 số lượng rổ:
1,76
 46 rổ
nR 
0,55 x 0,35 x0,2
Chọn 46 rổ. Chọn thêm 10 rổ dự trữ nữa. Tổng số rổ là 56 rổ.
d. Một số dụng cụ, thiết bị khác:
- Bàn tiếp nhận: chọn 3 bàn inox, kích thước: 2,4x1,1x0,8 (m)
- Cân tạ: 2 cái.
- Bàn thống kê: 2 cái
2.Dụng cụ, thiết bị cho đội II:
a. Bàn xử lý: chọn bàn inox kích thước: 2,4x1,1x0,8 (m)
Số lượng bàn cần thiết là:
Lb ni xL 9 x0,8
 1,5 bàn
n  
lb 2 xlb 2 x 2,4
Trong đó:
o n: số lượng bàn cần dùng.
o Lb: chiều dài tất cả các bàn (m)
o ni: số lao động trên công đoạn i.
o L: định mức chiều dài cho 1 công nhân (L= 0,8m)
o lb: chiều dài 1 bàn (lb=2,4m).
Chọn 2 bàn dùng để fillet cá và 1 bàn đặt cạnh máy lạn da.
b. Bể rửa:
Chọn bể rửa bằng inox, kích thước 0,8x0,5m.
Vì bán thành phẩm sau khi fillet được rửa qua 2 nước nên sẽ có 2 bể rửa bán thành phẩm.
c. Rổ đựng bán thành phẩm:
Định mức trung bình 1 công nhân sử dụng 2 rổ chứa bán thành phẩm, kích thước:
0,55x0,35x0,2(m). Do đó số rổ cần thiết là: 9 x 2=18 rổ.
d.Một số thiết bị, dụng cụ khác:
- Máy lạn da: 1 cái
- Thớt nhựa: 10 cái
- Cân: 2 cái
- Thùng đựng phế liệu: 4 thùng
- Dao fillet: 10 cái
3.Dụng cụ, thiết bị cho đội III:
a. Bàn xử lý:
- Chọn bàn inox kích thước 2,4 x 1,1 x 0,8 (m)
35 x0,8
- Số bàn cần thiết: n=  6 bàn
2 x 2,4
b. Rổ đựng bán thành phẩm:
- Chọn rổ bằng nhựa, kích th ước 0,3 x 0,15 x 0,1 (m), trung bình cứ 1 công nhân thì sử
dụng 2 rổ.
- Vậy số rổ cần thiết là 35 x 2 =70 rổ.
c. Một số dụng cụ khác:
- Cân: 2 cái.
- Thớt nhựa: 35 cái.
- Dao xử lý: 35 cái.
4.Dụng cụ, thiết bị cho đội IV:
a. Bàn xử lý:
- Chọn bàn xử lý kích thước 2,4 x 1,1 x 0,8 (m)
81x0,8
- Số bàn cần thiết là n=  14 bàn.
2 x 2,4
b. Rổ đựng bán thành phẩm:
- Chọn rổ bằng nhựa, kích th ước 0,3 x 0,15 x 0,1 (m), trung bình cứ 1 công nhân thì sử
dụng 2 rổ.
- Vậy số rổ cần thiết là 81x 2 =80 rổ.
c. Một số dụng cụ khác:
- Cân: 2 cái.
- Dao xử lý: 81 cái.
5. Dụng cụ, thiết bị cho đội xếp khuôn:
a.Bàn xử lý:
- Chọn bàn xử lý kích thước 2,4 x 1,1 x 0,8 (m)
106 x 0,8
- Số bàn cần thiết là n=  18 bàn.
2 x 2,4
b. Khuôn, mâm cấp đông:
 Số lượng khuôn, mâm cấp đông cho sản phẩm tôm:
 Số lượng khuôn:
Khuôn được làm bằng thép không rỉ, không xảy ra bất cứ phản ứng nào với bán thành
phẩm. Kích thước khuôn như sau:
- Tôm vỏ không đầu:
+ 277 x 217 x 70 mm
+ 267 x 207 (đáy)
- Tôm thịt:
+ 277 x 217 x 60 mm
+ 267 x 207 (đáy)
- Số lượng khuôn cần thiết là:
G XK xt C
n KH 
G KH xt1
Trong đó:
+ GXK: khối lượng bán thành phẩm ở khâu xếp khuôn (Kg)
+ GKH: khối lượng bán thành phẩm trong 1 khuôn (Kg)
Để bù lại sự hao hụt trọng lượng trong quá trình cấp đông và bảo quản
thường cân phụ trội là: 3-5%. Ở đây chọn khối lượng tịnh của bánh tôm là
2Kg nên GKH=2,1Kg/khuôn.
+ t1: thời gian sử dụng khuôn trong 1 ngày (16h).
+ tc: thời gian 1 chu kỳ thay khuôn, bao gồm:
 Thời gian xếp khuôn: 5 phút (0,08h)
 Thời gian chờ đông: 3h
 Thời gian cấp đông: 4h
 Thời gian tách rửa khuôn và chuyển đến phòng xếp khuôn: 0,5h
 tc=0,08+3+4+0,5=7,58h
13.229 x7,58
=> n KH   2.985 khuôn
2,1x16
Chọn thêm 115 khuôn để dự phòng. Vậy tổng số khuôn là: 2.985+115=3100 khuôn.
 Số lượng mâm cấp đông:
Mâm cấp đông để xếp khuôn lên được làm bằng tôn tráng kẽm và chứa đủ 4 khuôn tôm,
kích thước: 590 x 480 x 30mm
Do mỗi mâm chứa 4 khuôn nên số lượng mâm cần là: 3.100/4=775 mâm.
 Số lượng khuôn cấp đông cho sản phẩm cá:
- Dùng khuôn có kích thước: 700 x 550 x 250mm
- Số lượng khuôn cần là:
G XK xt c 3.097 x7,58
 288 khuôn.
n KH  
G KH xt1 5,1x16
Trong đó GKH= 5,1Kg bao gồm khối lượng tịnh của cá là 5Kg và cân phụ trội 2%.
Chọn thêm 50 khuôn dự trữ. Vậy tổng số khuôn là 338 khuôn.
6. Dụng cụ, thiết bị cho đội thành phẩm:
a. Bàn:
- Chọn bàn inox kích thước 2,4 x 1,1 x 0,8 (m)
30 x 0,8
- Số bàn cần thiết là n=  5 bàn.
2 x 2,4
b. Các thiết bị khác:
- Cân bàn: 4 cái.
- Bể mạ băng: 2 cái.
- Xe thùng đưa bán thành phẩm vào cấp đông: 5 xe.
- Máy hút chân không: 2 máy.
- Máy dò kim loại: 2 máy.
- Máy hàn miệng túi PE: 3 máy.
Bàn nẹp dây: 2 bàn.
-
II) CHỌN MÁY MÓC THIẾT BỊ CHO HỆ THỐNG LẠNH:
1. Tủ đông tiếp xúc:
-Tủ đông tiếp xúc là thiết bị đang được sử dụng rộng rãi để đông nhanh các loại
thủy sản. Sản phẩm gần như được tiếp xúc trực tiếp với dàn lạnh cho nên rút ngắn
được thời gian đông lạnh. Nhiệt độ tủ từ -40 – 500C.
- Tủ đông tiếp xúc được cấu tạo bởi dàn khung kim loại chịu lực và được bao bọc
4 phía bằng thép không rỉ, giữa lớp thép người ta phun vật liệu cách nhiệt
polyuretan. Vì vậy kết cấu bao che của tủ đông tiếp xúc rất đơn giản và gọn nhẹ.
- Dàn lạnh là các tấm plate làm bằng hợp kim nhôm, bên trong có chứa tác nhân
lỏng bay hơi. Các tấm plate này vừa là dàn đặt các khuôn sản phẩm, vừa là dàn
lạnh thu nhiệt sản phẩm. Ngoài ra tủ còn có hệ thống ben thủy lực điều khiển các
tấm plate di chuyển lên hoặc ép xuống giúp cho 2 bề mặt của sản phẩm được tiếp
xúc với dàn lạnh.
- Chọn 4 tủ đông tiếp xúc năng suất 1000Kg/mẻ.
Thông số kỹ thuật của tủ đông tiếp xúc:

Năng suất 1000 Kg/mẻ
Hiệu MYCOM
Nước sản xuất Nhật
≤ -180C
Nhiệt độ tâm sản phẩm
Số tấm plate 11
Kích thước tấm plate 2,020L x 1,252W x 22T
Kích thước tủ 3300 x 1760 x 2010 mm

2. Tủ đông IQF:

Hệ thống lạnh I.Q.F được viết tắt từ chữ tiếng Anh Individual Quickly Freezer, nghĩa là
hệ thống cấp đông nhanh các sản phẩm rời. Một trong những điểm đặc biệt của hệ thống
I.Q.F là các sản phẩm được đặt trên cácbăng chuyền, chuyển dộng với tốc độ chậm, trong
quá trình đó nó tiếp xúc với không khí lạnh nhiệt độ thấp và nhiệt độ hạ xuống rất
nhanh.Buồng cấp đông kiểu I.Q.F chuyên sử dụng để cấp đông các sản phẩm dạng rời.
Tốc độ băng tải di chuyển có thể điều chỉnh được tuỳ thuộc vào loại sản phẩm và yêu cầu
công nghệ. Trong quá trình di chuyển trên băng chuyền sản phẩm tiếp xúc với không khí
đối lưu cưỡng bức với tốc độ lớn, nhiệt độ thấp -35  -43 0C và hạ nhiệt độ rất nhanh.
Vỏ bao che buồng cấp đông là các tấm cách nhiệt polyurethan, hai mặt bọc inox.

Bên trong hệ thống cấp đông IQF siêu tốc có bố trí 1 hoặc 2 băng tải sản phẩm có khả
năng điều chỉnh tốc độ vô cấp, tuỳ theo yêu cầu cấp đông của nhiều sản phẩm khác nhau.
Các dàn lạnh xếp thành 02 dãy 2 bên băng tải. Để dòng không khí hướng tập trung vào
sản phẩm trên băng tải, người ta lắp hệ thống ống hướng gió cũng bằng vật liệu thép
không rỉ.

Buồng cấp đông có bao che cách nhiệt bằng polyurethan, d ày 150 - 200mm, hai bên 2 lớp
inox, phủ sơn nhựa thực phẩm màu trắng hai mặt. Buồng cấp đông có cửa ra vào kiểu
kho lạnh với hệ thống điện trở nhiệt sưởi cửa, bên trong cũng có hệ thống đèn chiếu sáng.
Hệ thống băng tải rất đơn giản được thiết kế để giảm thiểu chi phí bảo dưỡng. Tốc độ của
băng có thể thay đổi cho từng loại sản phẩm cấp đông khác nhau. Băng tải cấp đông
chuyển động có thể điều chỉnh vô cấp nhờ bộ biến tần và đạt tốc độ khoảng từ 0,5 - 10
m/phút, cho thời gian cấp đông từ 0,5 phút đén 10 phút.

Khung đỡ băng tải và các thiết bị cũng làm bằng vật liệu inox. Dàn lạnh làm bằng thép
không rỉ với các cánh tản nhiệt bằng nhôm thiết kế cho bơm cấp dịch tuần hoàn NH3/R22
bước cánh được thiết kế đặc biệt để tăng hiệu quả truyền nhiệt và vệ sinh dễ dàng. Băng
tải bằng inox dạng lưới có kích cỡ M8 x 2,5 (bước 8mm và thanh inox cỡ 2,5mm).

Chiều cao cho thông sản phẩm khoảng 50mm (tiêu chuẩn 35mm). Tất cả bề mặt và sàn
đều kín nước, bên trong máy cấp đông có độ dốc nghiêng để tháo nước dễ dàng.

Hệ thống xả tuyết dàn lạnh bằng nước hoạt động tự động vào cuối ca sản xuất.

Thông số kĩ thuật của tủ đông IQF:

Hiệu MYCOM
Năng suất 350 Kg/h
≤ -180C
Nhiệt độ trung tâm sản phẩm
-40  -450C
Nhiệt độ buồng đông
Vật liệu cách nhiệt PU dày 150 mm
Chiều rộng băng tải 1200 mm
Kích thước buồng đông 11000x3000x3300 mm
3  5 phút
Thời gian đông
Motor băng tải 3 phase/380V/50Hz

3. Máy rửa nguyên liệu (cho nguyên liệu tôm):
Máy rửa nguyên liệu.
Cơ sở sản xuất HOÀNG VIỆT a. Số lượng máy rửa:
Công suất 1500 2000 Kg/h Ta có:
Động cơ 3 phase, 380V, 1/2HP G 22080
n   0,92
Kích thước 5200 x 1350 x 1400 mm G M  t 2000  12
Vận tốc băng chuyền 10m/phút
Bơm nước 5HP, 3 phase, 380V Trong đó:
Vật liệu Inox - n: số lượng máy
rửa.
- G: lượng nguyên liệu tôm vào nhà máy trong 1 ngày (Kg).
- GM: năng suất máy rửa (2000Kg/h).
- T: thời gian làm việc của máy trong ngày (12h).
Vậy chọn 1 máy rửa nguyên liệu có thông số kĩ thuật như trên.
b. Tính thể tích nước rửa trong ngày:
Vn  G  v  22080  2,5  10 3  55,2( m 3 )
Trong đó:
- Vn: thể tích nước rửa (m3)
- G: lượng nguyên liệu vào nhà máy trong 1 ngày (Kg).
- v: định mức thể tích nước rửa cho 1 Kg nguyên liệu. Theo thực tế sản xuất chọn v
= 2,5lít/Kg = 2,5 x 10-3 m3/Kg.
III) THIẾT KẾ KHO LẠNH:
1. Kho bảo quản thành phẩm:
a. Tính sức chứa kho:
G = GNM x Z x n
Trong đó:
+ GNM: năng suất nhà máy (tấn/ngày)
+ Z: số ngày tối đa cho phép lưu sản phẩm trong kho (20 ngày)
+ n: hệ số dao động (n = 1,1)
- Kho chứa sản phẩm tôm: GT = 12 x 20 x 1,1 =264 tấn.
- Kho chứa sản phẩm cá: GC = 3 x 20 x 1,1 = 66 tấn.
 Vậy ta thiết kế 2 kho: kho 1: 270 tấn chứa sản phẩm tôm và kho 2: 70 tấn chứa
sản phẩm cá.
b. Tính thể tích và diện tích xây dựng:
- Thể tích hữu ích của kho:
G
Vh 
gv
Trong đó:
 G: sức chứa của kho
 gv: định mức thể tích hữu ích (chọn gv = 0,45 tấn/m3)
Diện tích hữu ích của kho: là diện tích chiếm chỗ thực tế của hàng hóa trong kho.
-
Vh
Fh 
Hh
Với Hh là chiều cao hữu ích, phụ thuộc vào phương pháp xếp hàng trong kho.
Hh = Hxd – Hs - Ht
 Hxd: chiều cao xây dựng, chọn Hxd = 4m.
 Hs: khoảng cách từ sàn tới sản phẩm, chọn Hs = 0,2m.
 Ht: khoảng cách từ trần tới sản phẩm, chọn Ht = 0,8m
=> Hh = 4 – 0,2 -0,8 = 3m
- Tải trọng nền: 0,45 x 3 = 1,35 tấn.
- Diện tích xây dựng:
Fh
Fxd 
F
Với  F : hệ số sử dụng diện tích có tính đến diện tích mất mát để h àng, đường đi giữa
lô hàng, cột, tường và các diện tích lắp đặt thiết bị như: dàn bay hơi, quạt,…
Bảng hệ số sử dụng diện tích theo kho:
Diện tích kho lạnh (m2) F
Đến 20 0,50÷0,60
20÷100 0,70÷0,75
100÷400 0,75÷0,8
Trên 400 0,8÷0,85

Bảng tính toán diện tích kho bảo quản thành phẩm:
Vh (m3) Fh (m2) Fxd (m2)
Kho G (tấn) Kích thước
Kho 1 270 600 200 250 25mx10m
Kho 2 70 155,6 51,9 70 10mx7m

2. Kho chờ đông:
- Lượng bán thành phẩm tôm và cá đưa vào kho chờ đông trong 1 ngày là: 13229 +
3097 = 16326 Kg.
- Lượng bán thành phẩm đưa vào kho chờ đông trong 1 giờ:
16326/16 = 1020,4 Kg/h
Chọn thời gian đông là 4 giờ.
Vậy dung tích của kho chờ đông là: 1020,4 x 4 = 4081,6 Kg.
 Phải thiết kế kho chờ đông dung tích 4,1 tấn.
 Tính kích thước kho:
G 4,1
 8. 2m 2
- Tính thể tích hữu ích: Vh  
g v 0,5
Chọn gv = 0.5 tấn/m3.
Vh 8,2
 5,1m 2
- Diện tích hữu ích: Fh  
H h 1,6
Với Hh là chiều cao hữu ích, chọn Hh = 1,6m.
- Chiều cao xây dựng: H xd  H h  H s  H t  1,6  0,2  0,8  2,6m
Với Hs: khoảng cách từ sàn tới bán thành phẩm (chọn Hh = 0,2m)
Ht: khoảng cách từ trần tới bán thành phẩm (chọn Ht = 0,8m).
Fh 5,1
 10,2m 2
- Diện tích xây dựng: Fxd  
 F 0,5
Vậy chọn kích thước kho là 4 x 3 m.

3. Kho bảo quản đá:
Theo thực tế sản xuất, lượng đá tiêu hao cho 1 Kg thành phẩm là 2,6Kg còn lượng đá
dùng để bảo quản nguyên liệu thì theo tỷ lệ 1:1.
- Lượng đá dùng trong chế biến cá: 3 x 2,6 = 7,8 tấn/ngày.
- Lượng đá dùng trong chế biến tôm: 12 x 2,6 = 31,2 tấn/ngày.
- Lượng đá dùng để bảo quản tôm là: 75% x 22,08 = 16,56 tấn/ngày.
Vậy ta thiết kế như sau:
- Một kho đá vảy 10 tấn dùng cho chế biến cá.
Một kho đá vảy 20 tấn và một kho đá xay 30 tấn dùng cho chế biến và bảo quản
-
tôm.
 Tính kích thước kho:
Gd
(với gv là hệ số chất tải, chọn gv = 0,917 tấn/m3).
Thể tích hữu ích: Vh 
-
gv
V
Diện tích hữu ích: Fh  h (Với Hh là chiều cao hữu ích, chọn Hh = 1,3m)
-
Hh
Chiều cao xây dựng: Hxd = Hh + Hs + Ht = 1,3 + 0 + 1,2 = 2,5m.
-
Fh
Diện tích xây dựng: Fxd  ( chọn  F = 0,75).
-
F
Bảng tính toán diện tích kho đá:
Vh (m3) Fh (m2) Fxd (m2)
Kho Gđ (tấn) Kích thước
Kho ĐV1 10 10,9 8,4 11,2 4 x 3m
Kho ĐV2 20 21,8 16,8 22,4 6 x 4m
Kho ĐV3 30 32,7 25,2 33,6 7 x 5m
Như vậy ta chọn 2 máy đá vảy IL-500 có các thông số như sau:
1. Năng suất đông đá (Kg/h) với nước có nhiệt độ 280C. 800
-22-400C
2. Nhiệt độ bay hơi của môi chất lạnh
3. Chi phí nước (không tuần hoàn) (m3/h) 1,1
4. Chi phí điện cho 1 tấn đá (KWh/T) 2,13
5. Bề mặt truyền nhiệt của thiết bị bay hơi (m2) 4,75
2
6. Lượng đá thu được trên 1m truyền nhiệt, Kg/h 168
7. Công suất điện của các máy cào, KW 2
8. Khối lượng (Kg) 1600
9. Chi phí lạnh với t2 = 250C (KW) 58

IV) CHỌN MÁY NÉN:
• Môi chất sử dụng trong chu trình là NH3
• Chọn nhiệt độ sôi của môi chất trong dàn lạnh thấp hơn nhiệt độ buồng lạnh 100C
vậy ta chọn t0 = -300C
Nhiệt độ ngưng tụ :
• Ta chọn phương pháp giải nhiệt là nước , sử dụng bình ngưng ống vỏ nằm ngang
cho hệ thống.
• Nước giải nhiệt bình ngưng được tuần hoàn qua tháp giải nhiệt .
• tk = tw2 + Δtk
tk : nhiệt độ ngưng tụ
tw2 : nhiệt độ nước ra khỏi bình ngưng
Δtk: hiệu nhiệt độ ngưng tụ ( chọn 50C )
tw2 = tw1 + 50C
tw1 : nhiệt độ nước vào bình ngưng
với tw1 = tw + (3 ÷ 4 )0C
với tw = 33,50C
vậy tk = 33,5 + 3,5 + 5 +5 = 470C.
Nhiệt độ quá nhiệt :
Để đảm bảo hơi hút về máy nén không bị lẫn lỏng ta quá nhiệt hơi hút về Đối với NH3
chọn độ quá nhiệt từ 5÷150K ở đây ta chọn tqn = -200C
Ta chọn chu trình làm lạnh trực tiếp
t0 = -30 0C p0 = 1,194 (bar)
0
tk = 47 C pk = 18,794 (bar)
tỉ số nén :
п = 18,794/1,194 = 15,7323 > 9
Vậy ta sử dụng chu trình 2 cấp bình trung gian ống xoắn làm mát trung gian hoàn toàn
Chọn áp suất trung gian :
Ptg = 4,7383 ttg = 2,5 0C
Đối với bình trung gian ống xoắn ta chọn nhiệt độ quá lạnh cao hơn nhiệt độ trung gian
từ 4 ÷6 0C vậy chọn nhiệt độ quá lạnh : tql = 6,5 0C
Thông số các điểm nút của chu trình

Nhiệt độ, t Áp suất, p Thể tích riêng, v
Entanpi, h
Điểm nút
(0C) (m3/kg)
(bar) (KJ/Kg)
1’ -30 1,198 1722,1
1 -25 1,198 1740 1
2 70 4,68 1925
3 46 18,315 1870
4 154 18,315 2100
5’ 46 18,315 710
5 40 18,315 685
6 5 18,315 520
7 2 4,68 685
10 -30 1,198 520F. XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM ĐÀU TƯ VÀ NHU CẦU XÂY DỰNG:
1.Chọn địa điểm đầu tư:
i. Yêu cầu về địa điểm xây dựng nhà máy chế biến thủy sản:
Địa điểm xây dựng nhà máy chế biến thủy sản phải hội đủ các yếu tố sau:
- Phù hợp với quy hoạch ngành thủy sản và quy hoạch tổng thể của tỉnh.
- Có nguồn nước đảm bảo cho các hoạt động sản xuất của nhà máy.
- Có nguồn điện ổn định đảm bảo cho các hoạt động chế biến và bảo quản sản phẩm
không bị gián đoạn.
- Thuận tiện về giao thông vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm.
- Gần thị trường tiêu thụ và gần nơi cung ứng nguyên vật liệu.
Không bị ảnh hưởng của các yếu tố như: mùi hôi, khói, bui, các tác nhân gây
-
nhiễm khác từ môi trường xung quanh và không khí bị ngập nước, đọng nước khi
trời mưa hoặc khi nước triều dâng cao.
ii. Mô tả khu vực:
Nhà máy được thiết kế đặt tại khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa, trên một
diện tích rộng, xa vùng dân cư, điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu nhiệt đới gió
mùa.
Khu công nghiệp Lễ Môn – Thanh Hóa.


Tổng quan về tỉnh Thanh Hóa:

Thanh Hoá là một tỉnh ven biển nằm ở Bắc Trung Bộ, với tiềm năng phong phú về
biển, nuôi trồng thuỷ sản, diện tích vùng biển khoảng 23.000 km2, bờ biển dài 102 km
với 7 cửa lạch trong đó có 3 cửa sông lạch lớn là Lạch Trường, Lạch Hới và Lạch Bạng
đang được tập trung quy hoạch đầu tư xây dựng thành những trung tâm nghề cá lớn của
tỉnh, kinh tế thuỷ sản của tỉnh ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc
dân. Với dân số 3.673 ngàn người bằng 4.5% dân số cả nước với 27 huyện, thị xã, thành
phố.
Thanh Hóa là cửa ngõ nối với nước Cộng hòa DCND Lào, với Trung bộ và Bắc
bộ. Theo Viện nghiên cứu và phát triển Nhật Bản: Khu kinh tế Nghi Sơn và Cảng biển
Nghi Sơn là một đỉnh của tam giác phía Bắc (Hà Nội – Cái Lân – Nghi Sơn). Thanh Hóa
có các cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng phân bố khá rộng khắp trên địa bàn tỉnh: Đường
sắt Bắc – Nam, Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A,15,217,45,47,10, Đ ường tải điện 500kv
Bắc – Nam đi qua. Đây là nh ững cơ sở hạ tầng giúp cho tỉnh Thanh Hóa nói chung và
nghành thủy sản nói riêng từng bước thực hiện Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa được
thuận lợi.
Địa hình Thanh Hóa chia thành 3 vùng rõ rệt: Miền núi, Đồng bằn g và Ven biển.
Vùng Đồng bằng và Ven biển có diện tích 306.327 ha chiếm 27.5% diện tích to àn tỉnh
gồm 16 huyện, thị xã, Thành phố.
Hình ảnh : Tàu đánh bắt thủy sản Thanh Hóa.

Chiều dài bờ biển Thanh Hóa 102 km được giới hạn từ Cửa Lạch Càn (giáp Ninh Bình)
đến Đông Hồi xã Hải Hà, Tĩnh Gia (giáp tỉnh Nghệ An). Dọc bờ biển có 7 cửa lạch lớn
nhỏ. Trong đó có 5 cửa lạch chính: Lạch Sung, Lạch Tr ường, Lạch Hới, Lạch Bạng và
Lạch Nghép. Đây là những nguồn cung cấp thức ăn hữu cơ và vô cơ rất phong phú và đa
dạng cho các loài cá và hải sản.Vùng biển Thanh Hóa có trữ lượng khoảng 100.000 –

120.000 tấn với nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao và là nơi thuận tiện giao thông
đường thủy cho tàu thuyền đánh cá ra vào, là bến đậu, là nơi hội tụ, giao lưu kinh tế, đã
và đang chở thành cụm điểm, những trung tâm nghề cá của Tỉnh và Quốc gia. Tại các
vùng cửa Lạch là những bãi bồi, bùn, cát rộng hàng trăm ha để nuôi trồng hải sản, trồng
cói, trồng cây chắn sóng gió và là nơi sản xuất muối ráo…
Vùng biển Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, gió Tây Nam từ
tháng 4 đến tháng 9, gió Đông Bắc từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Hàng năm có trung
bình 3  4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền hoặc ảnh hưởng đến vùng biển
Thanh Hoá, tập trung vào tháng 8, 9,10. Vùng biển Thanh Hóa được thiên nhiên ưu đãi
có đảo Hòn nẹ, quần đảo hòn Mê, Vụng Thủi, Vịnh Biện Sơn và các dải đá ngầm là nơi
trú ngụ, sinh sản của nhiều loài đặc hải sản quí, hiếm. Chính nơi đây mỗi năm khai thác
và nuôi giữ hàng trăm tấn cá song, cá mú, tôm hùm, cá giò,... để xuất khẩu thuỷ sản tươi
sống bằng con đường tiểu ngạch, đồng thời là nơi trú gió cho các tàu thuyền đánh cá.
ĐỊA ĐIỂM ĐÀU TƯ
Sơ đồ tổng thể khu công nghiệp Lễ Môn.

Thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa X) của Đảng, Tỉnh ủy đã đề ra mục tiêu mang
tính định hướng và một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu từ năm 2008 đến 2020, với mục
tiêu,chiến lược về phát triển kinh tế biển của tỉnh là tập trung đầu tư, khai thác có hiệu
quả các tiềm năng kinh tế biển, chủ yếu là kinh tế thủy sản, kết hợp với phát triển lâm
nghiệp; đẩy mạnh công nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản gắn với phát triển nuôi trồng
với nâng cao hiệu quả khai thác, đánh bắt; phấn đấu đến năm 2020, kinh tế biển thật sự
trở thành kinh tế chủ lực của tỉnh; giá trị từ kinh tế biển chiếm 27 % GDP của tỉnh.

2.Yêu cầu đối với hệ thống nhà xưởng:
a. Yêu cầu chung:
Địa điểm xây dựng nhà máy phải có môi trường xung quanh sạch, không có mùi
-
lạ, khói bụi hay các nguồn ô nhiễm khác, nhà máy phải được cách ly với khu vực bên
ngoài.
Mặt đất xung quanh nhà máy phải được giữ sạch sẽ nên lát gạch hoặc tráng xi
-
măng để dễ làm vệ sinh.
Phải có kích thước hợp lý để chứa dụng cụ, lắp đặt các thiết bị, máy móc và phải
-
phù hợp với số lượng công nhân.
Dây chuyền sản xuất phải bố trí theo trực tuyến (chiều đi liên tục, luôn hướng về
-
phía trước), các công đoạn không được chồng chéo nhưng phải tiết kiệm được diện tích
thiết kế. Phải có hành lang để chuyển bán thành phẩm, thành phẩm và để cho công nhân
đi lại từ khu vực này sang khu vực khác.
Nhà máy phải đủ ánh sáng, thông gió, duy trì được nhiệt dộ và độ ẩm thích hợp.
-
Phải trang bị đầy đủ các thiết bị, máy móc, dụng cụ chính phụ và các thiết bị cần thiết
khác.
b. Yêu cầu chi tiết:
Trần nhà: cách sàn nhà tối thiểu 3m, không ngưng đọng hơi nước, không bị ẩm
-
mốc, có màu sáng, dễ phát hiện vị trí bẩn.
Tường nhà: phải dễ làm vệ sinh và khử trùng, phải lát gạch men từ dưới lên trên tối
-
thiểu là 1,5m.
Sàn nhà: dễ làm sạch, dễ khử trùng, dễ thoát nước, không trơn, phải có độ nghiêng
-
về các rãnh thoát nước.
Cửa ra vào, cửa sổ: phải có kích thước hợp lý, dễ làm vệ sinh. Phải có hệ thống
-
khử trùng vệ sinh khi qua mỗi cửa trong nhà máy, đặc biệt là cửa vào đầu tiên phải
có vòi rửa tay, hồ khử trùng ủng…
Nhà thay bảo hộ lao động: phải đảm bảo đủ về kích thước cho số lượng công nhân
-
và đảm bảo vệ sinh. Phải trang bị đầy đủ các dụng cụ nh ư: móc treo quần áo, kệ để
ủng,…
Nhà vệ sinh công nhân: Phải cách ly với khu vực sản xuất, phải có hệ thống khử
-
trùng, vệ sinh cho công nhân trước khi rời khỏi nhà vệ sinh, phải thiết kế riêng cho
từng nhóm giới tính và phải đủ số lượng theo yêu cầu như sau:
19 công nhân: ................................ ...................... 01 công nhân
1024 công nhân: ................................ .................. 02 công nhân
2549 công nhân: ................................ .................. 03 công nhân
50100 công nhân:................................ ................. 05 công nhân
Trên 100 công nhân thì cứ mỗi 30 người phải có 1 nhà vệ sinh. Cửa khu vực vệ
sinh không được mở thẳng vào khu vực chế biến. Khu vực vệ sinh phải thường
xuyên làm vệ sinh, khử trùng, khử mùi hôi.
Kho bảo quản: phải thiết kế đúng tiêu chuẩn, phải có cửa nhập và xuất sản phẩm.
-
Kho chứa phế liệu: phải cách xa khu vực sản xuất, thoáng và dễ làm vệ sinh.
-
Kho chứa hóa chất: phải đảm bảo về tiêu chuẩn kích thước, phải có kệ cho từng
-
loại hóa chất, phải có ký hiệu riêng cho từng loại để tránh nhầm lẫn.
Không gian làm việc: phải đủ ánh sáng, thoáng, nhiệt độ thích hợp, không có mùi
-
lạ và phải cách ly với khu vực bên ngoài. Tư thế và không gian làm việc của người
công nhân phải thoải mái, không gò bó để tránh các bệnh nghề nghiệp nh ư: đau
lưng, đau cổ, căng thẳng cơ bắp,…làm giảm năng suất lao động và ảnh hưởng đến
sức khỏe của người công nhân.
- Dụng cụ và thiết bị chế biến:
+ Dụng cụ, thiết bị chế biến nh ư: bàn, thùng chữa, rổ đựng, dao, thớt,… phải làm
bằng vật liệu không bị ăn mòn, dễ làm sạch và khử trùng.
+ Dụng cụ chế biến phải được làm vệ sinh và khử trùng thường xuyên theo quy
định.


PHẦN 4:
TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG CỦA DỰ ÁN:

I. NHU CẦU LAO ĐỘNG TRÊN CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT:
Để tiện cho việc bố trí lực lượng lao động trên dây chuyền sản xuất, tôi chia công nhân
trong nhà máy thành các đội khác nhau. Mỗi đội sẽ đảm trách từng công đoạn khác nhau
trên dây chuyền sản xuất của nhà máy.
Số lao động trong từng công đoạn được tính theo công thức sau:
Gi
nld 
2 xg i
Trong đó: + Gi: năng suất của công đoạn I (Kg)
+ gi: định mức năng suất lao động của 1 công nhân trong công đoạn I của 1
ca sản xuất.
 Đội I:
a. Nhiệm vụ của đội I:
- Tiếp nhận nguyên liệu từ phương tiện vận chuyển vào phân xưởng.
- Rửa sạch nguyên liệu và đưa vào phòng chế biến
- Cân, thống kê số lượng nguyên liệu.
b. Số công nhân đội I:
Định mức năng suất lao động trung bình của công nhân khu tiếp nhận trong 1 ca sản
xuất như sau:
- Tôm: 500 Kg/người/ca
- Cá: 800 Kg/người/ca
22.080 7.500
=> Số lao động cần thiết là: nld   27 người/ca.

2 x500 2 x800

2.Đội II:
a. Nhiệm vụ của đội II:
- Fillet nguyên liệu cá.
- Rửa bán thành phẩm.
- Cắt khúc cá.
b. Số công nhân đội II:
 Số công nhân fillet:
- Theo thực nghiệm định mức của công đoạn fillet là 2,1.
7500
=> Tổng lượng thành phẩm cá sau fillet là: M F   3571 KgBTP
2,1
Định mức lao động trung bình của công nhân fillet là 450Kg/người/ca.
-
3571
 Số công nhân fillet cá là: n F   4 người/ca.
2 x 450
 Số công nhân cắt khúc :
Do nhà máy bố trí một máy lạng da năng suất 500KgBTP/giờ, mỗi nhà máy do 2
công nhân vận hành. Do đó số công nhân cắt khúc là 2 người.
 Số công nhân dịch vụ:
Các công nhân này có nhiệm vụ phân phối nguyên liệu tới công nhân fillet, thu
bán thành phẩm sau fillet đem rửa, lấy bán th ành phẩm sau khi lạng da đem cân. Số
công nhân này là 3 người.
Vậy số công nhân đội II là 9 người.
3.Đội III:
a. Nhiệm vụ đội III:
- Sửa miếng fillet.
- Rửa miếng fillet sau khi sửa.
b. Số công nhân đội III:
 Số công nhân sửa cá:
- Theo thực nghiệm có:
+ Định mức của công đoạn lạng da: 1,15
+ Định mức của công đoạn sửa miếng fillet: 1,13.
- Tổng lượng bán thành phẩm sau khi cắt khúc:
3571,4
ML   3105,5 Kg
1,15
Tổng lượng bán thành phẩm sau khi sửa:
-
3105,5
MS   2748,2 Kg
1,13
4.Đội IV:
iii. Nhiệm vụ đội IV:
Thực hiện các công đoạn của quá trình sơ chế tôm như:
1. Sơ chế.
2. Rửa bán thành phẩm.
iv. Số công nhân đội IV:
 Số công nhân sơ chế:
1. Định mức công đoạn sơ chế: 1,62.
2. Tổng lượng bán thành phẩm sau khi sơ chế:
22080
M SC   13629 Kg
1,62
3. Định mức lao động của công nhân sơ chế tôm: 90Kg BTP/người/ca.
13629
=> Số công nhân sơ chế tôm: n SC   76 người.
2 x90
 Số công nhân rửa bán thành phẩm: chọ 5 người.
Vậy tổng số nhân công lao động của đội IV là 81 người.

5.Đội xếp khuôn:
a. Nhiệm vụ đội xếp khuôn:
- Rửa bán thành phẩm trước khi phân cỡ.
- Phân cỡ, loại.
- Rửa trước khi xếp khuôn.
- Xếp khuôn.
b. Số công nhân đội xếp khuôn:
 Số công nhân phân cỡ:
- Định mức lao động trung bình khâu phân cỡ là:
+ Đối với cá: 400 Kg BTP/người/ca.
+ Đối với tôm: 136 Kg BTP/người/ca.
13494 3128
Số lao động phân cỡ là: n PC   54 người/ca.
- 
2 x136 2 x 400
 Số công nhân xếp khuôn:
- Định mức lao động trung bình khâu xếp khuôn là:
+ Đối với cá: 350 Kg BTP/người/ca.
+ Đối với tôm: 160 Kg BTP/người/ca.
13229 3097
Số lao động ở khâu xếp khuôn là: n XK   46 người/ca.
- 
2 x160 2 x350

 Số công nhân rửa bán thành phẩm: chọn 4 người.
 Số công nhân rửa khuôn túi PE: chọn 2 người.
=> Vậy tổng số công nhân đội xếp khuôn: 106 người .
6.Đội thành phẩm:
a. Nhiệm vụ:
- Cấp đông
- Bao gói.
- Xếp kho và xuất kho thành phẩm.
b. Số công nhân lao động:
- Theo thực tế sản xuất, định mức lao động trung bình của đội thành phẩm là:
+ Đối với cá: 400 Kg sản phẩm/người/ca.
+ Đối với tôm: 250 Kg sản phẩm/người/ca.
12843 3006
- Số lao động đội thành phẩm là: nTP   30 người/ca.

2 x 250 2 x 400

II. BỐ TRÍ NHÂN LỰC:
1. Bộ phận trực tiếp sản xuất:
Bộ phận Số lượng
Đội I 27
Đội II 9
Đội III 35
Đội IV 81
Đội xếp khuôn 106
Đội thành phẩm 30
Tổng cộng 288

2. Bộ phận gián tiếp sản xuất:
Bộ phận Số lượng
Lái xe 4
Bảo vệ 4
Tổ phục vụ nhà ăn 10
Giặt BHLĐ 3
Vệ sinh 6
Tổng cộng 27

3. Bộ phận quản lý:
Bộ phận Số lượng
Giám đốc 1
Phó giám đốc 2
Quản đốc 1
Phó quản đốc 2
Phòng kế toán – tài chính 5
Phòng tổ chức – hành chính 4
Phòng kế hoạch – kinh doanh 4
Phòng kỹ thuật 4
Phòng quản lý chất lượng 4
Tổ KCS 12
Tổ cơ điện 8
Tổng cộng 47

Vậy tổng cán bộ công nhân viên toàn nhà máy là:
288 + 27 + 47 =362 người.

III. BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA NHÀ MÁY:
1. Sơ đồ tổ chức:
GIÁM ĐỐC
PGĐ phụ trách PGĐ phụ trách
Sản xuất
Kinh doanh
Phòng Phòng Phòng Ban Ban Phòng Phòng
KC Kỹ thuật
KH-KD TC-KT ĐH
TC-HC QLCL
S
Đội Đội Đội Đội Đội Đội
Xếp khuôn Thành phẩm
I II III IV
2. Chức năng, nhiệm vụ:
a. Giám đốc:
- Chỉ đạo toàn diện công tác đầu tư phát triển; Công tác sản xuất kinh doanh và các hoạt
động tài chính của Công ty.
- Quyết định tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền về quản lý hoạt động h àng ngày của
Công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương hoặc thù lao, các
lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Phó giám đốc, Kế toán
trưởng.
- Quyết định tuyển dụng, điều động, khen th ưởng, kỷ luật, mức lương, trợ cấp, lợi ích và
các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của người lao động trong Công ty.
b. Phó giám đốc:
- Thay mặt Giám đốc để điều hành các hoạt động của Công ty khi Giám đốc đi vắng hoặc
khi được ủy quyền của Giám đốc.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng giám đốc Công ty về nhiệm vụ được phân
công.
c. Phòng tổ chức – hành chính:
- Quản lý, bố trí nhân sự, tham gia lập kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch lao
động... đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Lập quy hoạch cán bộ trước mắt và lâu dài. Lập kế hoạch và thực hiện việc đào tạo,
bồi dưỡng phát triển cán bộ và lao động.
- Bảo đảm chế độ cho người lao động theo chế độ chính sách hiện hành.
- Phối hợp với các đơn vị, phòng ban liên quan để soạn thảo các quy chế hoạt động của
Công ty và của các đơn vị.
- Chăm lo sức khoẻ đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV
- Bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan và chỉ đạo công tác bảo vệ đối với các đơn vị.
- Phục vụ lễ tân cho hội nghị, tiếp khách và các hoạt động khác của Công ty.
- Quan hệ chặt chẽ với địa phương trong việc tham gia thực hiện các phong trào và thực
hiện trách nhiệm của Công ty đối với địa bàn khu vực.
- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác quân sự, tự vệ....
d. Phòng kế toán – tài chính:
- Quản lý hoạt động tài chính trong toàn Công ty. Thực hiện những công việc về nghiệp
vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế
toán, nguyên tắc kế toán ….
- Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thái và cố
vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.
- Tham mưu cho Giám đốc về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng
thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.
- Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, sử dụng vốn (tài sản,
nguyên vật liệu, nguồn vốn, chi phí sản xuất kinh doanh).
- Phân tích, đánh giá tài chính của các dự án, công trình trước khi trình lãnh đạo Công
ty quyết định.
- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về nguồn vốn và giá dự toán làm cơ sở ký kết các
hợp đồng với đối tác.
- Tham mưu cho Giám đốc trong quá trình đề xuất các chế độ thi đua khen th ưởng, kỷ
luật và nâng bậc lương đối với cán bộ, nhân vi ên của Công ty.
- Lập kế hoạch tài chính theo tháng, quý, năm đồng thời định kỳ báo cáo hoặc báo cáo
theo yêu cầu của Giám đốc về tình hình tài chính của Công ty.
- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt. Báo cáo Tổng Giám đốc
tình hình sử dụng vốn và đề xuất biện pháp điều chỉnh hợp lý.
- Thường xuyên thu thập, phân loại, xử lý các thông tin về tài chính trong sản xuất
kinh doanh, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Công ty tình hình tài chính của Công ty.
- Cung cấp đủ, kịp thời nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty.
- Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng… trong hoạt động vay vốn trung
hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ.
Đánh giá hoạt động tài chính của Công ty, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu
-
quả hoạt động tài chính.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, ho àn chỉnh thủ tục kế toán
-
trước khi trình Giám đốc phê duyệt.
Tiến hành các thủ tục, thanh quyết toán các loại thuế với cơ quan thuế.
-
e. Phòng kế hoạch – kinh doanh:
Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của công ty.
-
Tham khảo ý kiến của các phòng có liên quan để phân bổ kế hoạch sản xuất kinh
-
doanh, kế hoạch dự trữ lưu thông, kế hoạch thu mua nguyên liệu và các kế hoạch khác
của công ty trình Giám đốc.
Dự báo thường xuyên về cung cầu, giá cả hàng hoá thị trường thủy sản trong phạm vi
-
toàn quốc nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty.
Tổ chức quản lý công tác thông tin kinh tế, báo cáo thống kê trong toàn công ty để tổng
-
hợp báo cáo thường xuyên theo định kỳ lên Giám đốc hoặc báo cáo đột xuất khi Giám
đốc yêu cầu và báo cáo lên cấp trên theo quy định.
Bảo đảm bí mật các thông tin kinh tế đối với những người không có trách nhiệm để
-
tránh thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Làm báo cáo sơ kết, tổng kết 6 tháng và hàng năm của công ty.
-
Tham mưu cho Giám đốc về các hoạt động kinh doanh toàn công ty và trực tiếp tổ chức
-
kinh doanh trên thị trường để thực hiện kế hoạch của công ty. Khi được uỷ quyền được
phép ký kết các Hợp đồng mua bán hàng hoá, vận tải, bao bì để tạo điều kiện chủ động
với thị trường nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh.

- Luôn tìm hiểu về thị trường, giá cả nguyên liệu, nguồn nguyên liệu để đảm bảo đủ
nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy, đồng thời phải mở rộng thị trường tiêu thụ, kịp
thời nắm bắt những biến động giá cả sản phẩm thủy sản trong và ngoài nước.

f. Phòng kỹ thuật:
- Là phòng đảm nhiệm các chức năng thiết kế, kiểm tra, vận hành, sửa chữa mạng lưới
điện và các hệ thống lạnh trong nhà máy.
- Chịu trách nhiệm về tính an toàn và hiệu quả của các máy móc thiết bị trong nhà máy.
- Phối hợp với phòng quản lý chất lượng thiết kế dây chuyền sản xuất, đề xuất những
phương án nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất cho nhà máy.
g. Phòng quản lý chất lượng:
- Là phòng đảm nhiệm các chức năng về chất lượng sản phẩm và chịu trách nhiệm về
chất lượng sản phẩm sản xuất ra.
- Luôn kiểm tra việc thực hiện các chương trình vệ sinh và quản lý chất lượng trong nhà
máy.
h. Ban điều hành, ban KCS:
- Là bộ phận thực hiện nhiệm vụ quản lý sản xuất, quản lý chất l ượng sản phẩm, kiểm tra
và giám sát kỹ thuật từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến khâu thành phẩm.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra bán thành phẩm trên dây chuyền sản xuất và thành phẩm
cuối cùng. Kiểm tra nguyên liệu và bán thành phẩm đầu vào. Thống kê bán thành phẩm
hư hỏng trên dây chuyền sản xuất nhằm thông báo kịp thời cho Ban Lãnh Đạo và các
phòng ban có liên quan.
- Tiếp nhận và kiểm tra những thông tin của khách hàng , của công luận để đề nghị với
các đơn vị có liên quan về biện pháp xử lý các thông tin này; đồng thời có báo cáo với
Lãnh đạo Công ty về kết quả giải quyết...

IV. TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG:

BẢNG DỰ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
Bộ phận trực tiếp sản xuất
Các khoản
Lương/
Số trích
Tổng cộng
tháng/
lượng theo
người
lương
Đội I 27 3,700,000 814,000 121,878,000
Đội II 9 3,700,000 814,000 40,626,000
Đội III 35 3,700,000 814,000 157,990,000
Đội IV 81 3,700,000 814,000 365,634,000
Đội xếp khuôn 106 3,700,000 814,000 478,484,000
Đội thành phẩm 30 3,700,000 814,000 135,420,000
Tổng cộng 288 22,200,000 4,884,000 1,300,032,000
Bộ phận quản lý
Giám đốc 1 12,000,000 2,640,000 14,640,000
Phó giám đốc 2 10,000,000 2,200,000 24,400,000
Quản đốc 1 8,000,000 1,760,000 9,760,000
Phó quản đốc 2 7,000,000 1,540,000 17,080,000
Phòng kế toán - tài chính 5 5,000,000 1,100,000 30,500,000
Phòng tổ chức - hành chính 4 5,000,000 1,100,000 24,400,000
Phòng kế hoạch - kinh doanh 4 5,000,000 1,100,000 24,400,000
Phòng kỹ thuật 4 5,000,000 1,100,000 24,400,000
Phòng quản lý chất lượng 4 5,000,000 1,100,000 24,400,000
Tổ KCS 12 5,000,000 1,100,000 73,200,000
Tổ cơ điện 8 5,000,000 1,100,000 48,800,000
Tổng cộng 47 72000000 15840000 315980000
Bộ phận gián tiếp sản xuất
Lái xe 4 2,800,000 616,000 13,664,000
Bảo vệ 4 2,800,000 616,000 13,664,000
Tổ phục vụ nhà ăn 10 2,800,000 616,000 34,160,000
Giặt BHLĐ 3 2,800,000 616,000 10,248,000
Vệ sinh 6 2,800,000 616,000 20,496,000
Tổng cộng 27 14,000,000 3,080,000 92,232,000
Tổng tiền lương và các khoản trích
theo lương trong 1 tháng 1,708,244,000
Tổng tiền lương và các khoản trích
theo lương trong 1 năm 20,498,928,000
PHẦN 5:
TÍNH TOÁN NHU CẦU ĐIỆN NƯỚC:

I. TÍNH ĐIỆN:
1. Tính điện chiếu sáng:
a. Chọn phương pháp bố trí đèn:
Trong sản xuất, chiếu sáng ảnh hưởng nhiều tới năng suất lao động và an toàn lao động.
Vì vậy thiết kế chiếu sáng hợp lý có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện lao
động thuận lợi, nâng cao năng suất lao động. Chiếu sáng không đạt y êu cầu sẽ gây khó
khăn trong quá trình làm việc dẫn tới giảm năng suất lao động và có thể gây ra tai nạn
lao động và các bệnh về mắt. Chiếu sáng tốt giúp mắt giữ được khả năng làm việc lâu
hơn và không bị mỏi mắt.
Yêu cầu chiếu sáng đối với một nhà máy chế biến thủy sản là: càng gần ánh sáng tự
nhiên càng tốt. Tuy nhiên chiếu sáng tự nhiên có hạn chế lớn là phụ thuộc nhiều vào
điều kiện tự nhiên do đó không ổn định. Vì thế, để khắc phục hạn chế này ta cần kết
hợp chiếu sáng tự nhiên với chiếu sáng nhân tạo (chiếu sáng bằng điện).
Khi thiết kế chiếu sáng bằng điện phải đảm bảo các yêu cầu sau: tạo điều kiện lao động
tốt nhất, hợp lý nhất mà lại kinh tế nhất. Có 3 phương thức cơ bản sau:
- Phương thức chiếu sáng chung: toàn bộ phòng có một hệ thống chiếu sáng từ trên
xuống gây ra một độ chói không gian nhất định trên toàn bộ các mặt phẳng lao
động.
- Phương thức chiếu sáng cục bộ: chia không gian lớn của phòng ra nhiều không
gian nhỏ, mỗi không gian nhỏ của phòng có một chế độ chiếu sáng khác nhau.
- Phương thức chiếu sáng hỗn hợp: là phương thức chiếu sáng chung được bổ sung
thêm đèn ở những chỗ cần thiết, đảm bảo độ rọi lớn tại những chỗ l àm việc của
công nhân.
b. Tính số bóng đèn và tiêu thụ điện:
Chọn 2 loại đèn: đèn huỳnh quang bố trí trong khu vực chế biến còn đèn dây tóc bố trí
trong các kho.
- Số lượng bóng đèn trong 1 khu vực được tính như sau:
F  pĐ
n

Trong đó:
+ n: số bóng đèn.
+ F: diện tích phòng (m2).
+ PĐ: công suất đèn (W), chọn 2 loại đèn có công suất là 40W, 75W.
+ pĐ: định mức công suất trên 1m2 diện tích (W/m2).


Ta có bảng quy định công suất riêng cho từng đơn vị làm việc như sau:

pĐ(W/m2)
Khu vực
Phòng kiểm nghiệm 10
Phân xưởng sản xuất chính 8
Xưởng cơ khí – Nhà hành chính 7
Nhà vệ sinh 5
Nhà kho 4
Lãnh thổ nhà máy 0,1

Tiêu thụ điện năng:
-
PĐ  n  t
KWh
P
1000
Trong đó:
+ t: thời gian làm việc của đèn (h).
+ PĐ: công suất đèn (W).
+ P: điện năng tiêu thụ (KWh).
Bảng thống kê điện năng tiêu thụ do chiếu sáng:
Diện tích pĐ PĐ P
Khu vực sử dụng n t (h)
2 2
(m ) (W/m ) (W) (KWh)
Nhà sản xuất 1166 8 40 234 16 149,76
Phòng giám đốc 20 7 40 4 8 1,28
Phòng phó GĐ 40 7 40 7 8 2,24
Phòng kinh doanh 20 7 40 4 8 1,28
Phòng tiếp khách 20 7 40 4 8 1,28
Phòng TC-HC 20 7 40 4 8 1,28
Phòng quản lý chất lượng 20 7 40 4 8 1,28
Phòng TC-KT 20 7 40 4 8 1,28
Phòng kỹ thuật 20 7 40 4 8 1,28
Phòng họp 30 7 40 6 8 1,92
Phòng kiểm nghiệm 112 10 40 28 8 8,96
Căn tin 160 7 40 28 16 17,92
Bảo vệ 18 7 40 4 16 2,56
Phòng máy 180 7 40 32 16 20,48
Tổ cơ điện 48 7 40 9 8 2,88
Phòng giặt BHLĐ 48 7 40 9 8 2,88
Phòng BĐH 12 7 40 3 16 1,92
Ban KCS 12 7 40 3 16 1,92
Phòng y tế 40 7 40 7 16 4,48
Khu xử lý nước thải 240 5 40 30 16 19,2
Khu cấp nước 150 5 40 19 16 12,16
Nhà xe 2 bánh 50 7 40 9 16 5,76
Nhà xe ô tô 48 7 40 9 8 2,88
Phòng thay BHLĐ 156 7 40 28 16 17,92
Nhà vệ sinh 142 5 40 18 16 11,52
Kho bao bì 80 4 75 5 8 3
Kho hóa chất 16 4 75 1 8 0,6
Kho BHLĐ 32 4 75 2 8 1,2
Kho dụng cụ 26 4 75 2 8 1,2
Kho phế liệu 20 4 75 2 6 0,9
Kho lạnh 1 250 4 75 14 16 16,8
Kho lạnh 2 70 4 75 4 16 4,8
Kho đá vảy 1 12 4 75 1 16 1,2
Kho đá vảy 2 24 4 75 2 16 2,4
Kho đá xay 35 4 75 2 16 2,4
Kho chờ đông 12 4 75 1 16 1,2
Tổng cộng 332,02

Để đảm bảo kiểm soát an ninh xung quanh nhà máy vào ban đêm, chọn 8 đèn cao áp để
chiếu sáng các đường xung quanh nhà máy.
- Công suất đèn: 500W.
- Thời gian làm việc của đèn: 11h/ngày.
=> Tiêu thụ điện cho chiếu sáng phục vụ bảo vệ là: 500 x 8x 11 = 44KWh.
Vậy tiêu thụ điện cho chiếu sáng trong nhà máy trong 1 năm là:
(44 + 332,02)*277 = 104.157,5 KWh
2. Tính điện tiêu thụ từ máy móc, thiết bị:
Điện năng tiêu thụ của máy móc thiết bị được tính theo công thức sau:
P  PM  n  t (KWh)
Trong đó:
+ P: điện năng tiêu thụ trong ngày (KWh).
+ PM: công suất máy (KW)
+ n: số lượng máy
+ t: thời gian làm việc của máy (h).
Bảng thống kê điện năng tiêu thụ từ máy móc, thiết bị:
Công suất
Thiết bị Số lượng t (h) P (KWh)
(KW)
Mô tơ máy nén 23,88 1 24 573,12
Mô tơ máy nén 12,6 1 24 302,4
Mô tơ máy nén 49,2 6 16 4723,2
Mô tơ máy nén 47,12 2 24 2261,76
Mô tơ máy rửa 0,375 1 10 3,75
Bơm nước 3,75 2 10 75
Bơm nước 1,5 10 12 180
Mô tơ thổi khí 3 3 16 144
Mô tơ quạt 2,5 10 24 600
Mô tơ băng tải 2,5 1 16 40
Thiết bị khác 1,5 5 16 120
Tổng cộng 9023,23

Tiêu thụ điện cho máy móc thiết bị trong 1 năm:
9023,23 x 277  2499435 KWh.
Vậy tiêu thụ điện trong nhà máy trong 1 năm là:
104158 + 2499435 =2603593 KWh.
Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất đ ược tiến hành liên tục, nhà máy cần trang bị máy
phát điện để đề phòng sự cố khi mất điện. Căn cứ vào công suất của các máy móc thiết bị
sử dụng điện, tôi chọn 4 máy phát điện có công suất 550KW.

II. TÍNH NƯỚC CUNG CẤP CHO NHÀ MÁY:
1. Nước dùng cho sinh hoạt:
q  n LĐ  K 25  362  2
 18,1 (m3/ngày)
QSH  
1000 1000
Trong đó:
+ QSH: lượng nước dùng cho sinh hoạt (m3/ngày).
+ q: tiêu chuẩn cấp nước cho 1 người/ngày, q = 25 lít/người.
+ nLĐ: nhu cầu lao động toàn nhà máy (người)
+ K: hệ số sử dụng nước (K = 2).
+ 1000: hệ số chuyển đổi từ lít sang m3.
2. Lượng nước dùng cho sản xuất:
- Lượng nước dùng cho tiếp nhận và rửa nguyên liệu:
Định mức nước rửa nguyên liệu là: 2,5m3/tấn nguyên liệu
=> QTN = 2,5 x 29,58  74 m3/ngày.
- Lượng nước dùng cho chế biến:
Định mức tiêu hao nước cho 1 tấn thành phẩm là 12m3.
=> QCB = 15 x 12 = 180 m3/ngày.
3. Nước dùng cho sản xuất đá vảy:
Định mức nước cho sản xuất đá vảy là 2m3 nước/tấn nước đá. Vậy lượng nước cần
dùng để sản xuất 30 tấn đá vảy/ngày là:
QĐV = 30 x 2 = 60 m3/ngày.
=> Qsx = QTN + QCB +QĐV = 74 + 180 + 60 = 314 m3/ngày.
4. Lượng nước dùng cho các nhu cầu khác:
Lượng nước này còn bao gồm: nước dùng cho vệ sinh, nước dùng cho phòng cháy
chữa cháy,… lượng nước này được tính bằng khoảng 20% nước tiêu dùng trong nhà
máy:
QK = 20% x (18,1 + 314) = 66,41 m3/ngày.
Vậy lượng nước cần cung cấp cho nhà máy trong ngày là:
Q = 18,1 + 314 + 66,42 = 398,52 m3/ngày.
Vậy lượng nước cung cấp cho nhà máy trong 1 năm là:
398,52 x 277 = 110390,04 m3.
PHẦN 6:
XỬ LÝ NƯỚC THẢI, CHẤT THẢI:

I. XỬ LÝ CHẤT THẢI:
Các phế liệu trong quá trình sản xuất của nhà máy bao gồm: đầu, xương, mỡ, các mảnh
vụn cá, vỏ tôm, đầu tôm,…Các phế liệu này được tập trung về kho phế liệu và được bán
cho các cơ sở chế biến thức ăn gia súc cũng như các hộ dân bên ngoài có nhu cầu.
II. XỬ LÝ NƯỚC THẢI:
Nước thải từ nhà máy chế biến thủy sản có chứa nhiều chất hữu cơ, dễ bị vi sinh vật gây
thối rửa làm ô nhiễm môi trường cho nên cần thiết phải xử lý trước khi thải ra môi
trường.
Sau đây là sơ đồ quy trình xử lý nước thải của nhà máy dự kiến xây dựng:
Nước thải


Mương thu nước
Đặt song chắn rác


Bể điều hòa


Bể yếm khí


Bể hiếu khí
Bộ phận sục khí

Bể lắng
Nơi tập trung bùn

Bể khử trùng
Clorine
Phân bón

Thải ra ngoài
Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải:
Nước thải từ phân xưởng sản xuất được tập trung về mương thu nước có đặt song chắn
rác nhằm giữ lại các vật thể rắn có trong nước thải, sau đó nước thải đi đến bể điều hòa.
Tại đây nước thải được ổn định về thành phần và số lượng sau đó tiếp tục đi vào bể yếm
khí. Tại đây, nước thải được vi sinh vật yếm khí sử dụng phần lớn các chất hữu cơ có
trong nước thải và sinh khí, trong đó chủ yếu là khí CH4 có thể dùng để đốt hoặc gia
nhiệt. Từ bể yếm khí nước thải tiếp tục đi sang bể hiếu khí, tại đây các vi sinh vật hiếu
khí sẽ sử dụng hết tất cả các chất hữu cơ còn lại trong nước thải. Để sinh vật hiếu khí làm
việc tốt ta cần cung cấp không khí đầy đủ. Tiếp theo nước thải sẽ đi đến bể lắng, ở đây
bùn sẽ được lắng xuống, trong bùn có nhiều vi sinh vật vì vậy một phần bùn sẽ được hồi
lưu về bể yếm khí và bể hiếu khí còn phần lớn bùn thì được đưa về bể tập trung bùn.
Nước thải tiếp tục đi sang bể khử trùng, ở đây nước thải đã được xử lý xong trở thành
nước sạch đạt tiêu chuẩn quy định có thể thải ra ngoài hoặc sử dụng với mục đích khác.
Bể chứa nước thải.PHẦN 7:
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN:

I. Dự tính tổng vốn đầu tư cố định:
1. Vốn xây dựng:
Diện tích Thành tiền
Đơn giá (triệu
STT Công trình
(m2) đồng/m2) (triệu đồng)
Khu vực sản xuất chính
1 8085 1,5 12127,5
2 Nhà hành chính 2100 1,4 2940
Căn tin
3 600 1,2 720
Nhà để xe
4 368 0,5 184
Nhà bảo vệ
5 20 0,7 14
6 Phòng máy 675 1,3 877,5
Đường nhựa, hệ thống
7 152 0,5 76
thoát nước,…
Hệ thống xử lý nước thải
8 700
Hệ thống cấp nước
9 200
Tháp nước
10 50
Tổng cộng 17889

2. Vốn đầu tư cho máy móc, thiết bị:
a. Thiết bị chính:
Thành tiền
Đơn giá
STT Thiết bị Số lượng
(triệu đồng) (triệu đồng)
Tủ đông tiếp xúc 1000Kg
1 4 760 3040
Băng chuyền IQF
2 1 820 820
Hệ thống kho lạnh 270 tấn
3 1 400 400
Hệ thống kho lạnh 70 tấn
4 1 200 200
Hệ thống kho lạnh chờ đông
5 1 170 170
Máy đá vảy
6 2 300 600
Máy phát điện KAMA KDE
7 2 700 1400
8 Máy nén 10 120 1200
Máy rửa
9 1 130 130
Máy dò kim loại
10 2 50 100
11 Máy hút chân không 2 70 140
Máy lạng da cá
12 1 80 80
Tổng cộng (T1) 8280

b. Thiết bị phụ:
Thiết bị phụ dùng trong chế biến thủy sản bao gồm: thau, rổ, thùng nhựa, dao, thớt,…
T2 = 0,05* T1 = 0,05 x 8280 = 414 triệu đồng
c. Thiết bị kiểm tra và điều chỉnh:
T3 = 0,1 x T1 = 0,1 x 8280 = 828 triệu đồng.
d. Thiết bị vệ sinh công nghiệp:
Bao gồm: quạt, đường ống, đường dây, bóng đèn,…
T4 = 0,05 x T1 = 0,05 x 8280 = 414 triệu đồng.
e. Công lắp ráp thiết bị:
T5 = 0,2 x T1 = 0,2 x 8280 = 1656 triệu đồng.
f. Các chi phí khác:
Bao gồm chi phí thăm dò, thiết kế, vận chuyển thiết bị, bốc dỡ thiết bị,…
T6 = 0,1 x T1 = 0,1 x 8280 = 828 triệu đồng.
Vậy tổng vốn đầu tư cho máy móc, thiết bị là
T = T1+T2+T3+T4+T5+T6= 12420 triệu đồng.
3. Vốn đầu tư cho phương tiện vận tải:
Loại xe tải Xe chở hàng
Hãng sản xuất HYUNDAI
Tải trọng (tấn) 3.5
Đơn giá (triệu đồng/xe) 600

Khoảng sáng gầm xe : 235mm
- TRỌNG LƯỢNG
- Trọng lượng không tải :2375 kg
- Trọng lượng toàn tải : 6900 kg
- Phân bổ cầu trước : 2600 kg
- Phân bổ cầu sau : 4300 kg
- TÍNH NĂNG
- Vận tốc tối đa : 103 km/h
- Bán kính quay vòng tối thiểu :7,3m
- ĐỘNG CƠ
- Kiểu : D4DB (EURO 2) Turbo-charged intercooled
- Số xy lanh : 4 xy lanh thẳng hàng
- Công suất tối đa : 130PS /2900rpm
- Momen tối đa : 37kg.m/1600rpm
- Bình điện : 24V- 90AH
- Hộp số : M035S5 (5 số tới, 1 số lùi)
- Tỷ số truyền cầu sau : 6,666
- Lốp xe : 7.50R *16-12PR
- Phanh :Dạng tang trống mạch kép thủy lực,có trợ lực chân không
- Phanh tay :Cơ cấu cơ khí khóa trục dẫn động chính
- Hệ thống treo :Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng hai chiều
- Thùng nhiên liệu : 100 lít
Công ty chọn mua 3 xe.
Vậy tổng vốn đầu tư cho phương tiện vận tải là: 3 x 600= 1800 triệu đồng.
4. Thuê đất:
Giá thuê đất đã hoàn chỉnh hạ tầng là 0,5USD/m2/năm (đã có thuế VAT).
Hình thức trả tiền thuê đất: trả một lần cho cả vòng đời dự án.
Diện tích đất thuê là: 12.000m2.
 Tổng tiền thuê đất là: 12.000 x 0,5 x 19.000 = 114 triệu đồng.
Vậy tổng vốn đầu tư của công ty là: 17.889 + 12.420 + 114 + 1.800 = 32.223 triệu
đồng.
II. Nhu cầu vốn lưu động:

8% Doanh thu
Khoản phải thu - AR
15% Tổng CP sxkd
Khoản phải trả - AP
6% Tổng CP sxkd
Cân đối tiền mặt - CB
2% SLSX
Tồn kho thành phẩm - AI

III. Dự trù nguồn ngân quỹ:
Nguồn ngân quỹ đầu tư cho dự án bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay.
Giá trị Chi phí sử
Nguồn vốn T ỷ lệ
(triệu đồng) dụng vốn
Vốn chủ sở hữu 22.556,1 70% 20%
Vốn vay đầu tư 9.666,9 30% 13%

Đối với khoản vay trực tiếp:
- Lãi suất vay: 13%/năm.
- Được ân hạn năm 1.
- Gốc trả đều hàng năm, liên tục trong 6 năm.
IV. Dự kiến doanh thu hàng năm:
Sản lượng theo công suất thiết kế:
- Tôm: 3557511Kg/năm.
- Cá: 832662 Kg/năm.
Bảng công suất hoạt động dự kiến:

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Tôm 75% 70% 65% 65% 60%
Cá 70% 50% 65% 60% 55%
Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10
Tôm 75% 75% 60% 70% 60%
Cá 70% 60% 75% 60% 70%
Đơn giá bán:
- Tôm: 270.500đ/Kg
- Cá: 60.000đ/Kg.

V. Dự tính các loại chi phí hàng năm của dự án:
- Chi phí nguyên liệu:
+ Mức nguyên liệu mua theo công suất thiết kế:
 Tôm: 6.116.160Kg/năm
 Cá: 2.077.500Kg/năm
+ Đơn giá mua nguyên liệu:
 Tôm: 140.000đ/Kg
 Cá: 16.000đ/Kg.
- Chi phí điện sản xuất: 2603593 KWh x 875đ/KWh = 2278 triệu đồng.
- Chi phí nước dùng cho sản xuất:
+ Lượng nước dùng cho sản xuất trong 1 năm l à: 86.978m3
+ Bảng đơn giá nước phục vụ sản xuất từ 2010 - 2021:

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
0.0067 0.0074 0.0082 0.0096 0.0096 0.0096

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
0.0096 0.0096 0.0096 0.0096 0.0096 0.0096
- Tiền lương và các khoản trích theo lương cho công nhân trực tiếp sản xuất:
15.600,38 triệu đồng.
- Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng MMTB: 9% khấu hao lũy kế MMTB.
- Chi phí xử lý nước thải: 650 triệu đồng/năm.
- Tiền lương và các khoản trích theo lương cho bộ phận quản lý: 4.898,54 triệu đồng.
- Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp khác: 7,765% doanh thu h àng năm.
VI. Các thông số khác:
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 25%
- Tốc độ lạm phát trong nước giả định là đểu nhau, bằng 7%/năm trong cả vòng
đời của dự án.
- Tỷ giá hối đoái hiện hành là 22.100đ/USD.
PHẦN 8:

THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thẩm định hiệu quả kinh tế xã hội của dự án là đánh giá dự án trên quan điểm toàn
nền kinh tế, đánh giá tác động của dự án đến sự phát triển kinh tế của cả nước. Trên
thực tế để đánh giá lợi ích kinh tế xã hội của dự án đầu tư người ta thường sử dụng
những phương pháp tính toán đơn giản phù hợp với khả năng cung ứng thông tin của
đất nước để xem dự án đóng góp như thế nào đến mục tiêu phát triển của quốc gia:
1. Chỉ tiêu giá trị gia tăng của dự án đầu tư:
Giá trị gia tăng của dự án = Lãi ròng + Lương +Thuế + Khoản trả lãi vay – Trợ giá,
bù giá + Ngoại tác tích cưc – Ngoại tác tiêu cực
= 12.194,51+20.498,92+4.064,84=28.628,59.
- Thuế:
Đối với nhà đầu tư thì đây là nghĩa vụ đối với nhà nước, là khoản chi đối với nhà đầu
tư, nhưng đối với nền kinh tế thì đây là khoản thu cho ngân sách.
Trung bình thuế TNDN hàng năm DN nộp vào ngân sách nhà nước là: 4064,84 triệu
đồng.
- Lương:
Tổng tiền lương và các khoản trích theo lương mà doanh nghiệp chi ra là: 20.498,92
triệu đồng. Đây là khoản tiền công trả cho người lao động lẽ ra phải thất nghiệp, l à
khoản chi của nhà đầu tư, nhưng lại là lợi ích mang lại cho xã hội.
- Khoản trả lãi vay:
Trung bình hàng năm DN tiến hành trả lãi vay: 807,88 triệu đồng. Đây là hoạt động
thuộc nghĩa vụ tín dụng để chuyển giao quyền sử dụng vốn từ người cho vay sang
người đi vay.
- Ngoại tác:
+ Ngoại tác tích cực:
 Tạo công ăn việc làm cho dân cư, góp phần giải quyết thất nghiệp hậu khủng
hoảng kinh tế.
 Tạo thu nhập ổn định cho người lao động.
 Góp phần phát triển kinh tế tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
+ Ngoại tác tiêu cực:
 Mặc dù đã tìm cách hạn chế nhưng dự án ít nhiều khi đi vào hoạt động vẫn gây ô
nhiễm môi trường đất, nước, tiếng ồn,…
 Dễ nảy sinh các tệ nạn xã hội xung quanh khu công nghiệp.
Tuy nhiên những hạn chế trên vẫn có thể khắc phục được. Dự án vẫn mang lại
nhiều ngoại tác tích cực hơn.
2. Chỉ tiêu khả năng thu hút lao động của dự án đầu tư:
a. Nhóm chỉ tiêu tuyệt đối:
- Số chỗ làm việc do dự án đầu tư tạo ra gồm:
+ Số lao động phổ thông cần thiết cho dự án: 315 người.
+ Số lao động có tay nghề, có chuyên môn cần thiết cho dự án đầu tư: 47 người.
+ Tác dụng thu hút lao động phụ, lao động gia đình: dự án tạo ra việc làm cho một
lượng lớn dân cư khu vực xung quanh nhà máy như mở nhà ăn, xây nhà trọ cho
công nhân nhà máy thuê, mở nhà trẻ cho con cái người lao động trong công ty,và
các dịch vụ khác đi kèm, ước tính tạo ra thêm 60 chỗ làm việc cho lao động phụ, lao
động gia đình.
b. Nhóm chỉ tiêu tương đối:
- Vốn đầu tư cho 1 việc làm trên 1 người lao động:
= (Tổng vốn đầu tư của dự án)/ (Số lao động đ ược dự án thu dụng)
32223
=  76,35
422
- Suất việc làm cho người lao động trên 1 đơn vị vốn đầu tư:
= (Số việc làm cho lao động do dự án tạo ra)/(Tổng số vốn đầu tư của dự án)
422
=  0,013
32223
- Mức lương trung bình của công nhân sản xuất trực tiếp là 3.700.000đ/người/tháng
trong khi mức lương trung bình của công nhân trong ngành chế biến thủy sản là
3.136.000đ/người/tháng. Cho thấy dự án có giá trị trong việc nâng cao mức sống của
người lao động. Dự án không chỉ tạo ra việc làm cho người lao động mà còn góp phần
nâng cao mức sống của họ.
c. Khả năng tác động đến thu chi ngân sách:
Dự án hàng năm đóng góp vào ngân sách nhà nước thông qua thuế thu nhập doanh
nghiệp, các khoản thu khác như thuê mặt đất, lệ phí các loại,… Nguồn vốn này được
sử dụng đầu tư vào các ngành mũi nhọn, xây dựng cơ sở hạ tầng,… góp phần phát
triển nền kinh tế.
- Mức thuế TNDN đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm: 4064,84 triệu
đồng.
- Tỷ lệ đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm trên tổng vốn đầu tư:
= (Mức đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm)/(Tổng số vốn đầu tư của dự án)
4064,84
=  12,6%
32223
d. Khả năng sử dụng nguyên vật liệu trong nước:
Dự án sử dụng hoàn toàn 100% nguồn nguyên liệu thủy sản sẵn có trong nước,
khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có trong tỉnh Bến Tre và các tỉnh lân cận
trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng,….
Do đó tiết kiệm được ngoại tệ do không phải nhập nguyên liệu, thúc đẩy sự phát
triển của ngành nuôi trồng thủy sản trong tỉnh nói riêng và cả vùng đồng bằng sông
Cửu Long nói chung.
e. Tác động dây chuyền để thúc đẩy các ngành khác có liên quan:
Dự án khi đi vào hoạt động không chỉ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư mà còn ảnh
hưởng đến sự hoạt động của các ngành nghề khác, nhất là các ngành liên quan đến
việc cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng cho dự án đầu tư.
Lĩnh vực thủy sản luôn là lĩnh vực phải đối mặt với những rủi ro lớn về nhiều yếu
tố như chất lượng sản phẩm, môi trường và giá cả,…Do đó sự gắn bó giữa 4 nhà –
nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý – là rất cần thiết. Tính ổn
định của nó sẽ làm tăng giá trị lợi nhuận cho cả doanh nghiệp lẫn nông dân. Khi dự án
nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh Bến Tre đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy sự phát
triển của ngành nuôi trồng thủy sản ở địa phương, đòi hỏi ngành nuôi trồng thủy sản
phải xây dựng vùng nguyên liệu cụ thể, đạt tiêu chuẩn chất lượng, không còn kiểu làm
ăn manh mún, chỉ thấy lợi trước mắt.
Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực thúc đẩy sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản thì
công tác chế biến thủy sản cũng đưa tới những tiêu cực cho các ngành nghệ khác, như môi
trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến các công ty sử dụng nước làm nguyên liệu đầu vào chủ
yếu như công ty sản xuất đá lạnh, công ty sản xuất nước đóng chai,…, ngo ài ra đất nông
nghiệp bị thu hẹp do xây dựng các cơ sở sản xuất.
f. Ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế địa phương:
Dự án được tiến hành sẽ tăng cường cơ sở hạ tầng cho địa phương, làm thay đổi bộ
mặt kinh tế xã hội cho địa phương, tăng thu nhập cho người lao động.
g. Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng và nâng cao mức sống nhân dân:
Dự án đầu tư ngoài việc tạo ra công ăn việc làm cho người lao động còn nâng cao
mức sống cho người lao động. Nhà máy chế biến thủy sản ra đời sẽ tạo sự ổn định về
mặt giá cả và cung cấp nguồn hàng tiêu thụ thủy hải sản tươi ngon, đảm bảo cho sức
khỏe và nhu cẩu tiêu dùng của nhân dân không chỉ trong vùng đồng bằng sông Cửu
Long mà còn cho cả nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi các loại thực phẩm
khác như thịt gà, vịt, heo,…đang mắc nhiễm dịch cúm gia cầm H5N1, H1N1, dịch
heo tai xanh,…
h. Khả năng tiết kiệm và tăng thu ngoại tệ:
Năm 2009 là năm có nhiều khó khăn đối với xuất khẩu nói chung, nhưng số liệu
của Tổng cục Thống kê cho thấy xuất khẩu thuỷ sản của cả nước vẫn mang lại kim
ngạch khoảng 4,2 tỷ USD. Trên cơ sở này, theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm 2010 sẽ tăng
khoảng 7,1% so với năm 2009 và đạt khoảng 4,5 tỷ USD.
Như vậy khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng ngoại tệ cho đất nước, hạn chế
sự phụ thuộc vào bên ngoài, tạo cán cân thanh toán hợp lý trong quá trình xây dựng
và phát triển đất nước.

KẾT LUẬN:

Dự án nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh tại khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa
là một hướng đi đúng đắn, phù hợp với đường lối, chủ trương và chính sách phát triển
kinh tế của đất nước và của tinh Thanh Hóa, không những đem lại hiệu quả kinh tế mà
còn cả hiệu quả xã hội, giải quyết công ăn việc làm và nâng cao đời sống nhân dân cho
tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản