Đề tài: HÀ NỘI MẾN YÊU CỦA EM

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
10
download

Đề tài: HÀ NỘI MẾN YÊU CỦA EM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ gọi tên ba miền: miền bắc, trung, nam, phân biệt 3 vùng trên bản đồ. - Trẻ nhận biết một vài tỉnh thuộc ba miền. Biết Thủ đô Hà Nội thuộc miền Bắc. - Nhận biết một số địa danh của Hà Nội: Lăng Bác, Hồ Hoàn Kiếm, biết sự tích Hồ Hoàn Kiếm - Đoán tên bài hát, hát được một số bài hát về Bác Hồ, biết ngày tháng năm sinh của Bác Hồ. - Nhận biết chữ h, k. - Rèn luyện ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ qua hoạt động kể chuyện. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: HÀ NỘI MẾN YÊU CỦA EM

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tài: HÀ N I M N YÊU C A EM Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I.M c ích - Yêu c u: - Tr g i tên ba mi n: mi n b c, trung, nam, phân bi t 3 vùng trên b n . - Tr nh n bi t m t vài t nh thu c ba mi n. Bi t Th ô Hà N i thu c mi n B c. - Nh n bi t m t s a danh c a Hà N i: Lăng Bác, H Hoàn Ki m, bi t s tích H Hoàn Ki m - oán tên bài hát, hát ư c m t s bài hát v Bác H , bi t ngày tháng năm sinh c a Bác H . - Nh n bi t ch h, k. - Rèn luy n ngôn ng m ch l c cho tr qua ho t ng k chuy n. II. Chu n b : - Sơ :b n Vi t Nam, các th s : 1,5,8,9,0 - M t s hình nh v truy n thuy t H Gươm. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Vi t nam có nh ng mi n nào? Tr xác nh v trí 3 mi n trên sơ b n Vi t Nam, g i tên các mi n và ch cái ng u m i mi n. 2. Ho t ng 2: Bé tìm thăm Lăng Bác H Tr tìm xem Lăng Bác thu c mi n nào? Chia tr thành 4 nhóm, l n lư t ch n các ch s , l ng nghe và oán tên bài hát, bi u di n di n c m bài hát bé v a nghe. Tìm các ch s x p vào l ch: ngày sinh c a Bác. Trò chuy n v Bác H 3. Ho t ng 3: Tìm hi u v H Hoàn Ki m Cùng tr ôn l i s tích H Hoàn Ki m. Các nhóm s p x p 3 b c tranh theo úng th t và th o lu n v 3 b c tranh, sau ó i di n m i nhóm k câu chuy n v nh ng b c tranh trên Xác nh v trí các t nh mi n B c, Trung, Nam b t u b ng ch h. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản