Đề tài: Hệ điều hành Debian

Chia sẻ: trieuthuy

Dự Án Debian mới tạo trong năm 1993, khi Ian Murdock gởi lời mời mở cho các nhà phát triển phần mềm để đóng góp cho một bản phát hành hoàn toàn và mạch lạc dựa vào hạt nhân Linux hơi mới.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài: Hệ điều hành Debian

OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
.......................0o0................................
Bài tập lớn:
NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

ĐỀ TÀI:HỆ ĐIỀU HÀNH DEBIAN
GVHD:LÊ CHÍ LUẬN
NHÒM THỰC HIỆN:
1. Ngô Thị Hường
2. Nguyễn Thị Thao
3. Nguyễn Viết Trinh
4. Dương Thị Hương
5. Đinh Thị Thúy Hằng
6. Trần Đình Thành
Lớp:60CDT3
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Chương 1. Lịch sử phát
triển của OS Debian
1.1. Debian là gì vậy?
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Debian là một tổ chức nguyên tình nguyện cống hiến để phát triển phần mềm tự do và đẩy
mạnh những lý tưởng của Tổ Chức Phần Mềm Tự Do. Dự Án Debian mới tạo trong năm
1993, khi Ian Murdock gởi lời mời mở cho các nhà phát triển phần mềm để đóng góp cho một
bản phát hành hoàn toàn và mạch lạc dựa vào hạt nhân Linux hơi mới. Nhóm người say mê
cống hiến hơi nhỏ đó, đầu tiên do Tổ Chức Phần Mềm Tự Do hỗ trợ, cũng theo triết lý của
tổ chức GNU , đã lớn lên qua một số năm để trở thành một tổ chức có khoảng 1010 Nhà Phát
Triển Debian.

Nhà Phát Triển Debian tham gia nhiều hoạt động khác nhau, gồm quản trị chỗ Mạng HTTP
và FTP, thiết kế đồ họa, phân tích pháp luật các giấy phép phần mềm, tạo tài liệu hướng dẫn
và, tất nhiên, bảo trì gói phần mềm.

Để truyền triết lý của chúng tôi, và hấp dẫn nhà phát triển theo những nguyên tắc do Debian
hỗ trợ, Dự Án Debian đã xuất bản một số tài liệu phác họa các giá trị của chúng tôi, cũng chỉ
dẫn người nào muốn trở thành nhà phát triển Debian.Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận• Hợp Động Xã Hội Debian phát biểu các lời cam kết Debian cho Cộng Đồng Phần
Mềm Tự Do. Bất cứ ai hứa tuân theo Hợp Động Xã Hội thì có thể trở thành nhà bảo
trì. Bất cứ nhà bảo trì nào có khả năng giới thiệu phần mềm mới vào Debian — miễn
là gói phần mềm thỏa tiêu chuẩn cả tự do lẫn chất lượng của chúng tôi.
• Chỉ Dẫn Phần Mềm Tự Do Debian (DFSG) là lời tuyên bố rõ ràng và ngắn gọn về tiêu
chuẩn phần mềm tự do của Debian. DFSG là tài liệu có ảnh hưởng rất lớn trong
Phong Trào Phần Mềm Tự Do, cũng đã đặt nền móng cho Lời Định Nghĩa Nguồn Mở.
• Sổ Tay Chính Sách Debian là đặc tả rộng rãi về những tiêu chuẩn chất lượng của Dự
Án Debian.

Nhà phát triển Debian cũng tham gia một số dự án khác, đặc trưng cho Debian hay gồm một
phần cộng đồng Linux. Chẳng hạn:

• Cơ Bản Linux Chuẩn (LSB) là dự án nhắm mục đích là tiêu chuẩn hóa hệ thống GNU/
Linux cơ bản, mục đích sẽ cho mỗi nhà phát triển phần mềm hay phần cứng có khả
năng dễ dàng thiết kế chương trình và trình điều khiển thiết bị cho Linux chung, hơn
là cho một bản phát hành GNU/Linux riêng.
• Tiêu Chuẩn Phân Cấp Hệ Thống Tập Tin (FHS) là sự cố gắng tiêu chuẩn hóa bố trí
của hệ thống tập tin Linux. FHS sẽ cho nhà phát triển phần mềm có khả năng tập
trung sự cố gắng để thiết kế chương trình, không cần lo lăng về phương pháp cài đặt
gói đó vào mỗi bản phát hành GNU/Linux riêng.
• Debian Còn Trẻ là một dự án bên trong, nhắm mục đích là bảo đảm Debian hấp dẫn
được người dùng trẻ nhất.
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Debian, do Dự án Debian xây dựng, là bản phân phối phần mềm tự do được phát triển từ
sự cộng tác của các tình nguyện viên trên khắp thế giới. Kể từ lúc bắt đầu đến nay, hệ thống
chính thức phát hành dưới tên gọi Debian GNU/Linux được xây dựng dựa trên nhân Linux với
nhiều công cụ cơ bản của hệ điều hành lấy từ dự án GNU.

Debian có tiếng về mối liên kết chặt chẽ với triết lí Unix và phần mềm tự do. Nó cũng có
tiếng về sự phong phú cho các chọn lựa: phiên bản phát hành hiện tại có hơn 15.490 gói phần
mềm cho 11 kiến trúc máy tính, từ kiến trúc ARM thường gặp ở các hệ thống nhúng và kiến
trúc mainframe s390 của IBM cho đến các kiến trúc thường gặp trên máy tính cá nhân hiện
đại như x86 và PowerPC. Hợp đồng xã hội của Debian cũng rất có tiếng trong giới phần
mềm tự do với những nguyên lý cam kết với cộng đồng như: Debian luôn luôn 100% tự do
(miễn phí), chúng tôi không giấu lỗi,...

Dự án này được miêu tả là tạo "hệ điều hành phổ biến" và phát triển hỗ trợ các nhân khác,
gồm có nhân của GNU Hurd, NetBSD và FreeBSD. Các phiên bản này hiện chưa được phát
hành chính thức, vì vậy hiện tại Debian chỉ là bản phân phối GNU/Linux. (Nỗ lực này cũng bị
tranh cãi giữa các nhà phát triển của hai hệ thống BSD bên trên, vì họ không coi nhân của hệ
điều hành của họ là độc lập với không gian của các chương trình ứng dụng - userland.)
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí LuậnDebian cũng nổi tiếng với hệ thống quản lí gói của nó, mà cụ thể APT (công cụ quản lí gói
cao cấp, Advanced Packaging Tool), chính sách nghiêm ngặt đối với chất lượng các gói và
bản phát hành, cũng như tiến trình phát triển và kiểm tra mở. Cách thức làm việc này đã giúp
cho việc nâng cấp giữa các bản phát hành được dễ dàng mà không cần khởi động lại máy và
việc cài đặt hay gỡ bỏ các gói phần mềm cũng dễ dàng.

Debian được hỗ trợ nhờ các khoản quyên góp thông qua tổ chức Phần mềm quan tâm công
cộng (Software in the Public Interest), một tổ chức bảo trợ phi lợi nhuận cho các dự án phần
mềm tự do.Lịch sử
Debian được thành lập vào năm 1993 bởi Ian Murdock khi còn là sinh
viên tại Đại học Purdue. Ian Murdock viết Tuyên ngôn Debian kêu gọi xây dựng một bản
phân phối Linux được quản lí theo phong cách mở, trong tinh thần của Linux và GNU. Tên
"Debian" được Ian Murdock đặt ra bằng cách kết hợp tên của bạn gái lúc bấy giờ (bây giờ là
vợ) của anh là Debra với tên của chính anh Ian. Debian được phát âm là /dɛbˈiːjən/

Các phiên bản của debian
Các phiên bản của Debian vẫn được lấy tên mã (code name) theo các nhân vật phim hoạt hình
Toy Story. Hiện nay phiên bản stable (ổn định) là Lenny, và phiên bản testing (thử nghiệm) là
Squeeze. Phiên bản unstable (không ổn định) luôn luôn mang tên là sid (tên cậu bé hàng xóm
phá phách trong phim Toy Story).

Phiên bản stable là phiên bản phát hành chính thức. Phiên bản testing là phiên bản sẽ trở thành
phiên bản chính thức sau khi Debian xác nhận là đã chạy ổn định. Phiên bản sid là phiên bản
rolling (quay), tức là luôn luôn ở trạng thái phát triển liên tục.

• 5.0 -- lenny, 14/2/2009
• 4.0 -- etch, 8/4/2007
• 3.1 -- sarge, 6/6/2005
• 3.0 -- woody, 19/7/2002
• 2.2 -- potato, 15/8/2000
• 2.1 -- slink, 9/3/1999
• 2.0 -- hamm, 24/7/1998
• 1.3 -- bo, 2/6/1997
• 1.2 -- rex, 12/12/1996
• 1.1 -- buzz, 17/6/1996


Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
• Các chế độ bảo trì
• Debian luôn luôn có ít nhất 3 bản trong chế độ bảo trì tích cực, gọi là "stable", "testing"
và "unstable".

stable (ổn định)
Đây là bản được phát hành chính thức mới nhất của Debian, được xem là bản ổn định
và dùng cho môi trường sản xuất.
testing (thử nghiệm)
Bản này chứa các gói chưa được chấp nhận vào "stable" nhưng đang được xếp hàng
để vào đó. Ưu điểm của bản này là nó có các phiên bản phần mềm gần đây, khuyết
điểm chính là nó chưa được kiểm tra hoàn toàn và không được nhóm an ninh của
Debian hỗ trợ.
unstable (không ổn định)
Đây là nơi việc phát triển Debian tích cực diễn ra. Thông thường bản này được các
nhà phát triển hoặc những người muốn dùng phần mềm mới nhất sử dụng.
K60cdt3: Debian-FOREVERChươngII: Cách cài đặt os debian.
CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DEBIAN LINUX

Giới thiệu

Debian Linux là một bản phân phối của hệ điều hành Linux, Debian Linux nổi tiếng về sự ổn
định, độ an toàn cao, yêu cầu phần cứng hạn chế, Debian có thể chạy tốt trên hầu hết các
máy chủ được sản xuất trong vài năm trở lại đây. Có rất nhiều dự án xây dựng hệ điều hành
Linux dựa trên nền tảng của Debian Linux để phát triển, trong số đó nổi tiếng nhất là bộ

Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí LuậnuBuntu. Các thông tin chi tiết về Debian Linux có sẵn tại website của dự án:
http://www.debian.org. (http://www.debian.org/)

Bản phân phối mới nhất của Debian Linux là Debian GNU/Linux 4.0r3, để cài đặt Debian
Linux lên máy chủ, bạn chỉ cần download file ISO của đĩa số 1 trong bộ đĩa Debian Linux tại:
http://cdimage.debian.org/debian-cd/4.0_r3/i386/iso-cd/ (http://cdimage.debian.org/debian-
cd/4.0_r3/i386/iso-cd/) sau đó burn file ISO này ra CD để chuẩn bị cho việc cài đặt.

Cài đặt Debian Linux

Sau khi có đĩa CD Debian việc cài đặt rất đơn giản thông qua một số bước thiết lập các thông
số của chương trình cài đặt Debian Linux. Trừ khi bạn cần cài đặt Debian Linux một cách
đặc biệt, ví dụ chạy nhiều hệ điều hành trên cùng một máy chủ, bạn có thể theo các thiết lập
mặc định của chương trình cài đặt Debian để cài đặt. Trong mục này chúng ta sẽ cài đặt
Debian Linux lên một máy chủ hoàn toàn mới với ổ đĩa cứng trống theo các bước sau:

Bước 1: Khởi động máy chủ(máy ảo) bằng đĩa Debian Linux vừa tạo ở bước 2, sau khi phần
khởi động của CD Debian được nạp, bạn sẽ nhận được thông báo “Press F1 for help, or
ENTER to boot:”, bấm phím Enter để khởi động máy chủ bằng Debian Linux CD. Quá trình
kiểm tra phần cứng của máy chủ sẽ được tiến hành sau đó chương trình cài đặt Debian Linux
được nạp và yêu cầu bạn nhập một số thông tin như sau:
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Bước 2: Chọn Ngôn ngữ (Choose language) theo nhu cầu sử dụng của bạn, Debian Linux hỗ
trợ cả tiếng Việt và bạn hoàn toàn có thể thiết lập lại ngôn ngữ cho Debian sau này. Ở đây
chúng ta chọn ngôn ngữ là English sau đó bấm Enter để chuyển sang bước tiếp theo.Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
s

Bước 3: Chọn Quốc gia (Choose country), để chọn Canada, bạn chuyển tới mục other và bấm
Enter, chương trình cài đặt sẽ cung cấp cho bạn danh sách đầy đủ các quốc gia, tại đây bạn
chọn Canada và bấm Enter để chuyển sang bước tiếp theo.
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Bước 4: Chọn kiểu bố trí bàn phím (Select a keyboard layout), chọn American English và bấm
Enter để lựa chọn. Sau bước này chương trình cài đặt sẽ thực hiện nạp các thành phần cơ
bản của Linux để phục vụ cho các bước tiếp theo.
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Bước 5: Chọn card mạng chính (Primary network interface): Nếu máy chủ của bạn có nhiều
hơn một card mạng, bạn chọn card mạng chính hiện đang có kết nối Internet để chương trình
cài đặt cấu hình card mạng này. Nếu mạng của bạn không hỗ trợ DHCP, bạn phải thiết lập
các thông số như IP address bằng tay thông qua tuỳ chọn Configure network manually, nếu
bạn muốn cấu hình mạng sau khi đã cài đặt xong Debian Linux, bạn có thể chọn “Do not
configure the network at this time” và bấm Enter để chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 6: Đặt tên cho máy chủ (Hostname): Chọn một tên để gán cho máy chủ theo nhu cầu sử
dụng của bạn sau đó bấm Enter để tiếp tục.
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Bước 7: Phân vùng đĩa cứng (Partition disks): Chọn Guided – use entire disk và bấm Enter để
chọn đĩa cứng, nếu bạn có nhiều đĩa cứng, chọn đĩa cứng bạn muốn cài Debian Linux và bấm
Enter để chọn kiểu chia đĩa cứng, tại đây chọn “All files in one partition (recommended for
new users)” và bấm Enter để chuyển sang mục xác nhận, chọn “Finishing partitioning and
write changes to disk” và bấm Enter sau đó chọn Yes và b
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
bấm Enter để tiếp tục.
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Bước 8: Đặt mật khẩu cho người dùng root: Đặt mật khẩu và Xác nhận lại mật khẩu cho
người dùng root sau đó nhập các thông tin như tên đầy đủ, tên truy nhập và mật khẩu để tạo
một người dùng bình thường. Sau bước này chương trình cài đặt sẽ tiến hành copy các file lên

Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luậnđĩa cứng của máy chủ.
Bước 9: Cấu hình cài đặt qua mạng (Configure the package manager), chọn No và bấm Enter
để tiếp tục, chúng ta sẽ thiết lập chức năng này sau khi cài đặt xong Debian. Trong màn hình
tiếp theo của chương trình cài đặt có thông báo “Cannot access security updates”, chọn
Continue và bấm Enter để tiếp tục. Chọn No trong màn hình Participate in the package usage
survey và bấm Enter.
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Bước 10: Chọn phần mềm để cài đặt (Software selection): Đánh dấu vào mục Standard
system, nếu bạn muốn cài đặt giao diện đồ hoạ thì có thể đánh dấu thêm vào mục Desktop
environment sau đó chọn Continue và bấm Enter để tiếp tục. Tại đây quá trình cung cấp các
thông tin cho chương trình cài đặt đã hoàn tất, chương trình cài đặt sẽ tiến hành các thủ tục
để cài đặt các phần mềm vừa được lựa chọn và kết thúc quá trình cài đặt.
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
Bước 11: Cài đặt GRUB, chọn Yes trong màn hình “Install GRUB boot loader to the master
boot record?” và bấm Enter để tiếp tục. Quá trình cài đặt đến đây kết thúc, bạn lấy CD
Debian Linux ra khỏi ổ CD và bấm chọn Continue để khởi động lại máy chủ với Debian
Linux.
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận.
1212

12.nếu chạy ổn thì xuất hiện giao diện của debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
13. Chọn 'Yes' nếu chạy ổn.
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
14. Chọn 'Create volume group'.15. Nhập tên volume group bạn muốn đặt.16. Kiểm tra xem lại và bấm tiếp tục.17. Chọn 'Create logical volume'.1 8. Nhấn Enter.


19. Nhập tên logical volume bạn muốn đặt.

20. Nhập thông số. Ở đây tôi đặt là 5G cho / partition


Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận
21. Trở về màn hình này một lần nữa. Làm lại bước [28] - [30] một lần nữa và chọn logical
volumes bạn muốn đặt. Tôi đã tạo logical volumes, cho /, cho swap, cho /usr, cho /var, cho
/tmp, cho /home. Lưu ý: chỗ này hơi khó hiểu xí hãy đọc kĩ22. Chọn 'Finish' nếu bạn kết thúc việc tạo toàn bộ partition bạn muốn tạo.


23. Màn hình sau sẽ hiện sau khi kết thúc việc tạo logical volumes. Xác định mount point cho
mỗi logical volume. Chọn một logical volume mà bạn thích ở dưới và ấn Enter.

24. Ấn Enter.


25 Xác định file system. Tôi đã chọn Ext3.

26. ẤN Enter để xác định mount point bạn thích ở dưới.

27. Chọn mount point.
28. Chọn 'Done' ấn Enter nếu nó chạy ổn. Làm lại từ bước [33] - [38] và set lại mount point
cho toàn bộ logical volumes bạn muốn tạo.29. Chọn 'Finish' nếu ổn cả.


40. Chọn 'Yes' nếu chạy ổn.


41. Tạo root password.42. Thêm tên user. tiếp theo hãy đặt password cho user đó.Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
OS Debian
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
GVHD:Lê Chí Luận43. Cài đặt bắt đầu.44. Chọn 'Yes' nếu bạn dùng site mirror của Debian.


45. Chọn quốc gia của bạn.


46. Chọn mirror mà bạn dùng.47. Nhập proxy nếu bạn dùng đến. Nếu bạn không cần nó. ấn Enter để để trống.


48. Chọn 'Yes'.


49. Ở đây là các gói cài đặt. Chỉ chọn 'Standard System' và chọn tiếp tục.50. Đây là boot loader. Giữ mặc định (MBR) và chọn tiếp tục.51. Quá trình cài đặt vừa mới hoàn tất.


Reboot lại System

52. Đây là màn hình để login đến Debian system. Nhập user name và password để đăng nhập.Xong.
Hà Nội.ngày 27 thàng 10 năm 2010
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản