Đề tài " Hệ thống quản lý hộ khẩu "

Chia sẻ: Nguyễn Vũ Minh Tâm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

1
456
lượt xem
154
download

Đề tài " Hệ thống quản lý hộ khẩu "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối tượng : Người được phỏng vấn là người làm các công việc quản lý nhân khẩu ở phường Dư Hàng Kênh Mục đích của công việc phỏng vấn là hiểu được công việc của phòng quản lý nhân khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Hệ thống quản lý hộ khẩu "

 1. Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khoa Công Nghệ Thông Tin Bài tập lớn môn học Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Đề tài : Hệ thống quản lý hộ khẩu Giáo viên hướng dẫn : Vũ Anh Hùng Sinh viên thực hiện : Nguyễn Xuân Hùng Lớp : Ct701
 2. 1 Khảo sát hiện trạng và thu thập thông tin 1.1 Mẫu kế hoạch phỏng vấn Kế hoạch phỏng vấn Người được hỏi: Người phỏng vấn : Nguyễn Xuân Hùng Địa chỉ : Thời gian hẹn : 15h30’ Đối tượng : Trình độ của người được hỏi: Người được phỏng vấn là người làm Sinh viên trường ĐH Dân Lập Hải các công việc quản lý nhân khẩu ở Phòng phường Dư Hàng Kênh Mục đích của công việc phỏng vấn là hiểu được công việc của phòng quản lý nhân khẩu Chương trình : Thời gian : 1 Giới thiệu về bản thân người đi 3 Phút phỏng vấn , và người được phỏng vấn 2 Chủ đế sẽ ®Ò cập : công việc quản lý nhân khẩu Câu hỏi : Câu1 : Bác hãy cho biết việc quản 5 phút lý nhân khẩu gồm những công việc nào? 15 phút Câu2 : Công việc cụ thể của từng phần …….. 10 Phút Tổng hợp các nội dung Kết thúc phỏng vấn (Dự kiến tổng cộng 45 phút) 1.2 Phiếu phỏng vấn
 3. Phiếu Phỏng vấn Dự án : Quản lý hộ khẩu Người được hỏi : Ngày : 01/04/2006 Người hỏi : Nguyễn Xuân Hùng Câu hỏi Ghi chú Câu1 : Bác hãy cho biết công việc Trả lời 1 : Công việc quản lý hộ khẩu quản lý hộ khẩu gồm có những việc gồm các việc : nào? Quản lý hộ gia đình Cấp giấy tạm vắng Cấp tạm trú Làm chuyển khẩu Trả lời 2 : Công việc của từng phần cụ Câu2: Vậy bác hãy cho biết công việc thể như sau cụ thể của từng phần 1 Quản lý hộ gia đình : Chúng tôi quản lý hộ khẩu thông quan “Sổ Hộ Khẩu”, sổ này theo mẫu chung của nhà nước. Chúng tôi thông kê nhân khẩu của địa phương thông qua “ sổ lưu nhân khẩu” . 2 Cấp giấy tạm vắng : Khi người dân đến xin tạm vắng chúng tôi yêu cầu họ điền đầy đủ thông tin của họ vào trong phiếu khai báo tạm vắng , sau khi đối chếu với sổ hộ khẩu nếu thông tin người khai chính xác chúng tôi sẽ lưu lại thông tin vào trong sổ nghi tạm vắng . 3 Cấp tạm trú : khi có người đến xin tạm trú thi chúng tôi cần phải yêu cầu họ xuất trinh CMND và giấy tạm vắng của địa phương mình cư trú ( Trong trường hợp tạm trú lâu ngày ) . Trong trường hợp nếu chỉ qua một vài ngày thì chỉ phải trình giấy tờ tuỳ thân ( CMND ,
 4. Thẻ Sinh viên …..) , sau đó chúng tôi lưu lại thông tin vào trong sổ nghi tạm trú ( là sổ nghi thông tin của những ………………….. người tạm trú trong khu vực chúng tôi quản lý ). 4 Làm chuyển khẩu : Khi một người dân đến xin chuyển khẩu thì phải có phiếu khai báo tạm vắng , sổ hộ khẩu và điền đầu đủ thông tin vào trong các giấy tờ sau - Phiếu thay đổi hộ khẩu , nhân khẩu - Bản khai nhân khẩu sau đó chúng tôi đối chiếu với sổ hộ khẩu , nếu thông tin khai là chính xác chúng tôi lưu các thông tin này trong sổ chuyển khẩu. §ánh giá chung :
 5. 1.3 Lưu đồ công việc khi phỏng vấn Dự án Dự án : Quản lý hộ khẩu Trang 1 Nhiệm vụ : Làm chuyền khẩu Người quản lý Bên ngoài (D3) ( D1 ) Phiếu Sổ hộ khai báo khẩu tạm vắng Người Làm chuyển dân khẩu (D4) (D2) Bản khai Phiếu thay nhân đổi hộ khẩu khẩu ,nhân (D7) Sổ lưu chuyển khẩu 1.4 Bảng mô tả chi tiết tài liệu Dự án Tiểu dự án : quản lý hộ gia đình Trang
 6. Loại : phân Mô tả dữ liệu Số tt: tích hiện Ngày trạng Tên dữ liệu : Họ tên khai sinh Định nghĩa : là tên của công dân sống và làm việc trên đât nước Việt Nam dùng để Phân biệt mọi người với nhau Cấu trúc : Kiếu ký tự, gồm 30-40 ký tự , Viết hoa Khuôn dạng : Loại hình : Số Lượng : Ví dụ : NGUYỄN XUÂN HÙNG Lời bình Bảng mô tả chi tiêt công việc Dự án Tiểu dự án : Làm giấy tạm trú Trang 1 Loại : Phân tích Mô tả công việc Stt : 4 hiên trạng ngày Công việc : làm giấy tạm trú Điều kiện bắt đầu : -Người dân xin tạm trú -Có giấy khai báo tạm vắng Thông tin đầu vào: CMND, Giấy khai báo tạm vắng Kết quả đầu ra : Giấy tạm trú được cấp Nơi sử dụng : Trong phường /xã Tầm xuất : tuỳ thuộc vào các ngày trong tuần , hay vào từng thời điểm thứ 7 ,chủ nhật : không xẩy ra Thời lượng : 30 phút Quy tắc : Tất cả các giấy tời phải có dấu chứng nhận của công an Xã/phường 1.5 Bản tổng hợp công việc
 7. Số Mô tả công việc Vị trí Tầm Hồ Hồ tt làm việc xuất sơ sơ ra vào T1 ……… … …. …. … T4 Làm phiếu khai báo tạm vắng : Quản lý 3-4giấy D1 D2 Xuất phát từ yêu cầu của người hộ khẩu một ngày dân và theo quy định của nhà nước để quản lý nơi an ở của người dân việc lập phiếu khai báo tạm vắng phai dựa trên sổ hộ khẩu , và phải được chứng nhận của trưởng công an xã / phường 1.6 Bảng tổng hợp hồ sơ tài liệu Số Tên – vai trò Công việc liên quan tt D1 Sổ hộ khẩu : Nghi thông tin về nhân khẩu trong hộ T3 ,T4 gia đình D2 Sổ thống kê nhân khẩu : Ghi thông tin của tât các nhân khẩu của địa phương D3 Phiếu khai báo tạm vắng : Xác nhận của công an T4 địa phương về nơi cư trú , và muốn tạm trú ở đâu D4 Sổ lưu tạm vắng : Ghi thông tin của những người có hộ khẩu ở địa phương hiện thời tạm vắng ,Hoặc đã từng xin tạm vắng . D5 Bản khai nhân khẩu :Các thông tin cùa người khai T3 D6 Phiếu thay đổi hộ khẩu nhân khẩu : Các thông tin T3 của người khai D7 Sổ lưi chuyển khẩu : Lưu thông tin của những người từng có hộ khẩu ở địa phương và chuyển hộ khẩu đi nơi khác .
 8. D8 Giấy tạm trú : Do công an xã / phường nơi cư trú T2 tạm thời cấp , để cho phép người dân tạm trú trong khu vực quản lý của khu vực mình . D9 Chứng minh thư nhân dân : Là giấ tờ cá nhân , nghi T4 thông tin của cá nhân D10 Sổ lưu tạm trú : Thông tin của những người tạm trú trong khu vực . 1.7 Bản tổng hợp từ điển dữ liệu S Tên gọi Kiểu c Khuôn Lĩnh vực Quy tắc rằng buộc ố Ý nghĩa ỡ dạng tt 1 Số giấy tạm trú Ký tự 1 xxx/năm Kế toán số 0 2 Họ tên khai sinh Ký tự 3 Kế toán Viết hoa 0 3 ……… …. .. … … … 4 … … … … …. …. 2 : Mô hình nghiệp vụ 2.1 :Mô tả bài toán 1 Bộ phận quản lý sẽ quản lý các hộ gia đình thông qua sổ hộ khẩu theo mẫu quy định 2 Khi gia đình có ai đó đi xa thì cấp giấy tạm vắng 3 Khi gia đình có người nào đó chuyển đến nơi ở mới hoặc tách ra hộ khẩu mới thì làm thủ tục chuyển khẩu theo quy định 4 Nều người nào đó được cư chú tạm thời trong một khoảng thời gian thì phải khai báo với bộ phận quản lý hộ khẩu để được cấp giấy tạm chú ( phải có giấy chứng minh nhân dân kèm theo )
 9. 2.2 : Bản phân tích chức năng và hồ sơ Động từ + Bổ Danh từ Nhận xét Chú ý ngữ Quản lý hộ gia Sổ hộ khẩu Hồ sơ DL đình UBND xã/phường Tác nhân Trong Sổ lưu nhân khẩu Hồ sơ DL Phiếu khai báo tạm Hồ sơ DL Cấp giấy tạm vắng vắng Người dân Tác nhân Sổ lưu tạm vắng Hồ sơ DL Sổ hộ khẩu Hồ sơ DL Bản khai nhân khẩu Hồ sơ DL Phiếu thay đổi hộ Hồ sơ DL Làm chuyển khẩu khẩu, nhân khẩu Phiếu khai báo tạm Hồ sơ DL vắng Người dân Tác Nhân Sổ lưu chuyển khẩu Hồ sơ DL Sổ hộ khẩu Hồ sơ DL Chứng minh thư nhân Hồ sơ DL dân Hồ sơ DL Cấp giấy tạm chú Giấy tạm chú Hồ sơ DL Sổ lưu tạm trú Hồ sơ DL Báo cáo Hồ sơ DL Lãnh đạo Tác nhân Lập báo cáo 2.3 Liệt kê các hồ sơ tài liệu được sử dụng Tên hồ sơ tài liệu Cấp 1 Cấp 2 D1 Sổ hộ khẩu D2 Sổ thống kê nhân khẩu D3 Giấy tạm vắng D4 Sổ lưu tạm vắng
 10. D5 Bản khai nhân khẩu D6 Phiếu thay đổi hộ khẩu nhân khẩu D7 Sổ lưi chuyển khẩu D8 Giấy tạm trú D9 Chứng minh thư nhân dân D10 Sổ lưu tạm trú D11 Báo cáo H1 : Bìa sổ hộ khẩu ( h1 ) ( h2 ) Trang 2 của sổ hộ khẩu
 11. (h2) ( h3 ) Phiếu khai báo tạm vắng (h3)
 12. ( h4 a ) Bản khai nhân khẩu mặt 1 ( h4 a) ( H4b) Bản khai nhân khẩu mặt 2 (h4b)
 13. ( h5) Phiếu thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (h5) ( h6a ) Giấy tạm trú mặt 1 (h6a) (h6b) Giấy tạm trú mặt 2
 14. Sổ lưu tạm vắng ( (a) Bìa (b) Nội dung bên trong ) (a) (b) Sổ lưu tạm trú ( (a) Bìa (b) Nội dung bên trong )
 15. (a) (b) 2.4 Biểu đồ ngữ cảnh Thực hiện chuyển khẩu Xin chuyển khẩu Cấp giấy tạm vắng Yêu cầu báo cáo Người HỆ 1: Quản lý THỐNG nhân khẩu dân Xin cấp giấy tạm vắng Báo cáo Xin cấp giấy tạm chú QUẢN LÝ Cấp giấy tạm chú NHÂN
 16. Hệ Thống Quản Lý nhân Khẩu 1: Quản Biểu 2.5 lý đồ2: Cấp giấy chức năng c hiện phân dã 3: Thự 4: Cấp giấy 5: Báo cáo nhân khẩu tạm vắng chuyển khẩu tạm trú 4.1 Kiển tra 1.1 Cấp sổ 2.1 Kiển tra 3.1 Kiển tra 5.1 Lập báo giấy tạm hộ khẩu sổ hộ khẩu sổ hộ khẩu cáo vắng 2.2 Cấp 3.2 Kiển tra 1.2 Lưu sổ 4.2 Kiển tra giấy tạm giấy tạm nhân khẩu CMND vắng vắng 2.3 Ghi vào 3.3 Lập bản 4.3 Cấp sổ lưu tạm khai nhân giấy tạ trú vắng khẩu 3.4 Lập phiếu thay 4.4 Ghi sổ đổi hộ lưu tạm trú khẩu nhân khẩu 3.5 Ghi vào sổ lưu chuyển
 17. 2.6 Mô tả chi tiêt chức năng lá 2.6.1 Cấp sổ hộ khẩu : Là làm việc nghi danh sách các thành viên trong gia đìn , với một người là chủ hộ . Khi có một thanh vien mới trong gia đình thì điền thêm thông tin của thành viên đó vào trong sổ hộ khẩu . 2.6.2 Lưu sổ nhân khẩu Sau khi cấp sổ hộ khẩu cho từng hộ gia đình để tiện cho việc quản lý lưu toàn bộ nhân khẩu của địa phương vào trong sổ lư nhân khẩu 2.6.3 Kiểm tra sổ hộ khẩu Khi có một người dân đến xin cấp giấy tạm vắng thì kiểm tra sổ hộ khẩu để xem người dân đó có thuộc khu vực chúng tôi quản lý hay không . 2.6.4 Cấp giấy tạm vắng
 18. Sau khi điền đầy đủ thông tin vào giấy tạm vắng thì cấp giấy tạm vắng cho người dân . 2.6.5 Ghi vào sổ lưu tạm vắng Sau khi cấp giấy tạm vắng thì lưu lại thông tin này vào sổ lưu tạm vắng . 2.6.6 Kiểm tra giấy tạm vắng 2.6.2 Kiển tra CMND Xem các thông tin các nhân của người xin tạm trú rồi cấp giấy tạm trú ……………… 2.7 Ma trận thực thể chức năng :
 19. Các Thực Thể D1 Sổ hộ khẩu D2 Sổ thống kê nhân khẩu D3 Giấy tạm vắng D4 Sổ lưu tạm vắng D5 Bản khai nhân khẩu D6 Phiếu thay đổi hộ khẩu nhân khẩu D7 Sổ lưi chuyển khẩu D8 Giấy tạm trú D9 Chứng minh thư nhân dân D10 Sổ lưu tạm trú D11 Báo cáo Các Chức Năng Nghiệp D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 Vụ 1.1 Cấp sổ hộ khẩu 1.2 Lưu sổ nhân khẩu 1 Quản lý nhân khẩu 2.1 Kiểm tra sổ hộ khẩu 2.2 Cấp giấy tạm vắng 2.3 Lưu vào sổ lưu tạm vắng 2 Cấp giấy tạm vắng 3.1 K iểm tra sổ hộ khẩu 3.2 Kiểm tra phiếu khai báo tạm vắng 3.3 Lập bản khai nhân khẩu 3.4 Lập phiểu thay đổi hộ khẩu nhân khẩu 3.5 Ghi vào sổ lưu chuyển khẩu 3 Làm chuyển khẩu 4.1 Kiểm tra giấy tạm vắng 4.2 Kiểm tra CMND 4.3 Cấp giấy tạm trú 4.4 Ghi sổ lưu tạm trú
 20. 2.8 Biểu đồ luỗng dữ liệu cấp 0 1 .0 Xin cấp sổ hộ khẩu Người Quản lý dân Cấp sổ hộ khẩu hộ gia đình 2.0 Xin tạm vắng Cấp giấy Cấp giấy tạm vắng tạm vắng Xin chuyển khẩu 3.0 Làm Thực hiện chuyển khẩu chuyển khẩu Xin tạm trú 4.0 Cấp giấy tạm tạm trú Cấp giấy tạm trú Yêu cầu báo cáo Lãnh 5.0 đạo Báo cáo Báo cáo Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 A biểu đồ của tiến trình “ Quản lý sổ hộ khẩu ”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản