Đề tài: Hiện trạng ứng dụng thương mại điện tử ở Việt Nam

Chia sẻ: quynhbv_hp

Tham khảo luận văn - đề án đề tài hiện trạng ứng dụng thương mại điện tử ở việt nam, luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài: Hiện trạng ứng dụng thương mại điện tử ở Việt Nam

BỘ THƯƠNG MẠI

BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Ở VIỆT NAM
HÀ NỘI, THÁNG 9 NĂM 2003
LỜI CẢM ƠN

Ban Công nghệ thông tin và Thương mại điện tử xin trân trọng cảm ơn Ban Giám
đốc dự án ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỞNG CHÍNH SÁCH CHO PHÁT TRIỂN THƯƠNG
MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM, BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho
chúng tôi thực hiện Báo cáo này.

Nhân cơ hội này chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các doanh nghiệp và cá nhân đã
trả lời phiếu điều tra và đã tiếp đón chúng tôi nồng nhiệt trong quá trình phỏng vấn
về nhiều vấn đề liên quan tới hiện trạng ứng dụng TMĐT cũng như các ý tưởng về
tầm quan trọng của chính sách hỗ trợ phát triển TMĐT trong những năm tới.

Tiến sỹ Đỗ Văn Lộc, Chánh văn phòng CNTT Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm
Giám đốc Dự án, đã giúp đỡ rất lớn cho toàn bộ quá trình khảo sát. Tiến sỹ Trần
Ngọc Ca, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược và phát triển công nghệ Bộ
Khoa học và Công nghệ, có nhiều góp ý sâu sắc về phương pháp điều tra và thiết
kế phiếu điều tra.

Báo cáo này không thể hoàn thành nếu thiếu sự say mê và mong muốn đóng góp
cho sự phát triển TMĐT ở Việt nam của Thạc sỹ kinh tế Vũ Bá Phú và toàn thể
cán bộ Ban CNTT và TMĐT.


Mùa thu năm 2003

Nguyễn Thanh Hưng
Trưởng Ban, Ban CNTT và TMĐT
Bộ Thương mại
9/22/2005
ii
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN II
MỤC LỤC III
GIỚI THIỆU VI

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

Thương mại điện tử đã hình thành và phát triển khá nhanh 1

I. ỨNG DỤNG TMĐT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 1
1. Về môi trường pháp lý 1
2. Về chính sách 2
3. Về tuyên truyền và đào tạo nguồn nhân lực 2
4. Về hạ tầng kỹ thuật và viễn thông 2


CHƯƠNG I. KẾT QUẢ KHẢO SÁT QUA INTERNET VÀ CÁC NGUỒN
THÔNG TIN KHÁC

Web site đua nở, chợ ảo sánh vai chợ thật 3

I. CÁC BÊN THAM GIA 3
1. Tổ chức, cơ quan Chính phủ 3
2. Doanh nghiệp tham gia TMĐT 6
3. Cá nhân, người tiêu dùng 19
4. Nhận xét 21

II. HÀNG HOÁ HỮU HÌNH 21
1. Máy tính và thiết bị 21
2. Hàng thủ công mỹ nghệ 24
3. Các sản phẩm tiêu dùng và vật dụng gia đình 27

III. HÀNG HOÁ SỐ HOÁ 29

IV. DỊCH VỤ 32
1. Các loại dịch vụ cung cấp trực tuyến 32
2. Các loại dịch vụ cung cấp không trực tuyến 42

V. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN TMĐT 43

VI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 43
1. Về phía Nhà nước 44
2. Về phía doanh nghiệp và nhân dân 44
9/22/2005
iii
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
CHƯƠNG II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT QUA CÁC PHIẾU ĐIỀU TRA

Doanh nghiệp đi trước, Nhà nước đi sau 45

I. KẾT QUẢ 45

II. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ 49
1. Khái quát chung 49
2. Nhận thức về TMĐT 49
3. Mức độ sẵn sàng tham gia TMĐT của doanh nghiệp 50
4. Hiện trạng ứng dụng và tham gia TMĐT của các doanh nghiệp được khảo sát 51
5. Vấn đề giới, vị trí địa lý
và sự cần thiết đối với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ 51

III. KẾT LUẬN SƠ BỘ 52

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT QUA PHỎNG VẤN

Cơ hội nhiều, thách thức lớn 53

I. KẾT QUẢ TỪ CÁC CUỘC PHỎNG VẤN 53
1. Công ty Nhựa Rạng Đông 53
2. Công ty Dệt Thành Công 53
3. Công ty Dệt Phong Phú 53
4. Công ty cổ phần Khai Trí 54
5. Công ty ACER Việt Nam 54
6. Công ty Giầy Phú Lâm 55
7. Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (BITI’S) 55
8. Công ty TNHH Dịch vụ tin học Sài Gòn (SIC) 55
9. Tổng Công ty Xuất, nhập khẩu sách báo (XUNHASABA) 55
10. Công ty IBM Việt Nam 56
11. Trung tâm TMĐT Việt Nam (VEC), Công ty Hùng Vương 56
12. Công ty Nhất Vinh 57
13. Công ty cổ phần VNET 57
14. Công ty TNHH Trí Đức 58
15. Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) 58

II. KẾT LUẬN SƠ BỘ 58PHỤ LỤC 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TMĐT 60

PHỤ LỤC 2. CÁC CÔNG TY CÓ WEBSITE GIỚI THIỆU, TIẾP THỊ,
QUẢNG CÁO VÀ BÁN HÀNG HOÁ 63

PHỤ LỤC 3. CÁC CÔNG TY TRONG LĨNH VỰC TIN HỌC, MÁY TÍNH
CÓ WEBSITE ĐỂ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
VÀ DỊCH VỤ CỦA MÌNH 68

9/22/2005
iv
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
PHỤ LỤC 4. CÁC CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 72

PHỤ LỤC 5. CÁC CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH 74

PHỤ LỤC 6. CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY CÓ WEBSITE
CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG TMĐT 80

PHỤ LỤC 7. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐƯỢC GỬI PHIẾU ĐIỀU TRA 83

PHỤ LỤC 8. NỘI DUNG CÁC CUỘC PHỎNG VẤN 100

PHỤ LỤC 9. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ 118
9/22/2005
v
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
GIỚI THIỆU


Báo cáo này cố gắng phản ánh thực trạng ứng dụng và sự sẵn sàng tham gia
TMĐT của các doanh nghiệp Việt nam.

Báo cáo được xây dựng trên cơ sở thu thập thông tin ở phạm vi rộng về ý kiến,
quan điểm, động cơ và thái độ của doanh nghiệp đối với ứng dụng TMĐT, thông
tin về nguồn nhân lực, về đầu tư và khai thác phần cứng và phần mềm tin học, về
kết nối mạng, v.v... cũng như thực trạng ứng dụng TMĐT trong kinh doanh của
các doanh nghiệp đó.

Sau khi lập kế hoạch và thống nhất phương pháp điều tra đã tiến hành ba bước sau:

- Bước 1: Lập phiếu điều tra và gửi phiếu điều tra, từ 5 - 20/6/2003.
- Bước 2: Phỏng vấn trực tiếp một số doanh nghiệp, từ 25/6 - 17/7/2003.
- Bước 3: Tổng hợp các phiếu điều tra và phỏng vấn, từ 15/7 – 31/7/2003.

Báo cáo lần đầu tiên về hiện trạng ứng dụng TMĐT ở nước ta được thực hiện trong
thời gian ngắn, nguồn lực có hạn trong khi phạm vi điều tra rộng, hơn nữa TMĐT
ở Việt nam đang phát triển mạnh mẽ nên khó tránh được một số thiếu sót. Tuy
nhiên, Báo cáo có thể có ích cho các nhà hoạch định chính sách về các vấn đề liên
quan tới TMĐT, các nhà nghiên cứu ở các lĩnh vực khác nhau như CNTT, viễn
thông, mật mã, thương mại, tài chính, v.v... Báo cáo cũng có thể góp phần thúc đẩy
nhiều doanh nghiệp còn cân nhắc ứng dụng TMĐT chủ động nắm bắt cơ hội trên
CON ĐƯỜNG TƠ LỤA MỚI.
9/22/2005
vi
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

Thương mại điện tử đã hình thành và phát triển nhanh


I. ỨNG DỤNG TMĐT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


• Càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp thấy được các lợi ích của TMĐT và
muốn ứng dụng TMĐT;
• Thương mại điện tử đã được ứng dụng ngày càng rộng rãi để tiếp thị và
quảng bá doanh nghiệp;
• Việc giao kết, ký hợp đồng và thanh toán trực tuyến trong TMĐT chưa thực
hiện được do thiếu một môi trường pháp lý thích hợp và các hạ tầng công
nghệ tin học và viễn thông cần thiết;
• Hiệu quả ứng dụng TMĐT chưa cao do các doanh nghiệp tham gia TMĐT
một cách tự phát. Chính phủ chưa có sự chỉ đạo, hướng dẫn hoặc định
hướng chính thức nào và chưa có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cần thiết
cho các doanh nghiệp;
• Nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng TMĐT còn thiếu và yếu.


Chúng ta đã bắt đầu và đi khá nhanh
trên chặng đầu tiên của Con Đường Tơ Lụa Mới!


II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP


1. Về môi trường pháp lý

- Chính phủ cần sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật thừa nhận giá trị
pháp lý của thông tin ở dạng điện tử và các văn bản khác liên quan tới thanh toán
điện tử nhằm tạo cơ sở cho các doanh nghiệp thực hiện tất cả các khâu liên quan
tới mỗi giao dịch thương mại.
- Các quy định pháp lý khác liên quan có thể hình thành và hoàn thiện song
song với quá trình ứng dụng TMĐT.
Cần có luật giao thông
cho mọi người đi trên Con Đường Tơ Lụa Mới.9/22/2005
1
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
2. Về chính sách

- Miễn, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các giao dịch TMĐT;
- Các biện pháp ưu đãi và khuyến khích về tài chính và tín dụng. Đầu tư vào
các dịch vụ gắn với TMĐT như xây dựng chợ “ảo”, chứng thực điện tử là đầu tư
vào lĩnh vực công nghệ cao và nhiều rủi ro. Nhà nước cần có các chính sách ưu
đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi suất, v.v...;
- Có chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đào tạo
nguồn nhân lực cho TMĐT.Doanh nghiệp chèo thuyền, Nhà nước lái thuyền.

3. Về tuyên truyền và đào tạo nguồn nhân lực

- Nhà nước chưa làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá về TMĐT tới đông
đảo dân chúng và doanh nghiệp. Nếu mọi doanh nghiệp đều nhận thức được lợi
ích và cách thức ứng dụng TMĐT thì đó là một tiền đề quan trọng cho sự phát
triển TMĐT ở nước ta;
- Chính phủ cần đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao
công nghệ liên quan tới TMĐT.
Nhận thức đi trước, ứng dụng theo sau.

4. Về hạ tầng kỹ thuật và viễn thông

- Cần nâng cao tốc độ đường truyền, đặc biệt là mở rộng dung lượng đường
truyền ở các cổng kết nối Internet với quốc tế;
- Tiếp tục giảm giá cước truy cập Internet cho phù hợp với mức thu nhập của
người dân Việt Nam;
- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực viễn thông nói chung
và kinh doanh Internet nói riêng.


Thương mại điện tử cần một hạ tầng kỹ thuật tốt
và một môi trường cạnh tranh lành mạnh.

9/22/2005
2
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
CHƯƠNG I

KẾT QUẢ KHẢO SÁT QUA INTERNET
VÀ CÁC NGUỒN THÔNG TIN KHÁC

Website đua nở, chợ ảo sánh vai chợ thật


I. CÁC BÊN THAM GIA


1. Tổ chức, cơ quan Chính phủ


a. Tổ chức, cơ quan Chính phủ đóng vai trò là người tạo môi trường,
thể chế cho TMĐT

Các cơ quan và tổ chức Chính phủ đã bước đầu triển khai một số hoạt động liên
quan tới TMĐT. Hoạt dộng đầu tiên là chủ trì nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật liên
quan tới TMĐT. Các hoạt động khác bao gồm xây dựng Pháp lệnh Thương mại
điện tử, Dự thảo Nghị định về chứng thực điện tử, các hoạt động liên quan tới
thanh toán điện tử, v.v...
Bảng 1
Mức độ tham gia TMĐT của một số cơ quan chính phủ

Néi dung hç C¬ quan T×nh h×nh - §¸nh gi¸
TT trî ChÝnh phñ
- Dù kiÕn, Ph¸p lÖnh TM§T vµ NghÞ ®Þnh h−íng dÉn chi tiÕt
M«i tr−êng Bé Th−¬ng
1
ph¸p lý m¹i sÏ ®−îc ban hµnh trong n¨m 2004.
chung cho - T¹o c¬ së ph¸p lý cho TM§T ph¸t triÓn.
TM§T
- Bé BCVT dù th¶o §Ò ¸n tr×nh Thñ t−íng CP vÒ qu¶n lý Nhµ
HÖ thèng tæ Bé B−u
2
chøc chøng chÝnh ViÔn n−íc ®èi víi ho¹t ®éng cung cÊp chøng thùc ®iÖn tö. Ban C¬
thùc (CA) th«ng vµ yÕu ChÝnh phñ còng ®· nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ c¬ b¶n cña
Ban C¬ yÕu CA. Tuy nhiªn, chøc n¨ng chÝnh vÒ qu¶n lý CAs vÉn ch−a
ChÝnh phñ ®−îc x¸c ®Þnh.
- Dù kiÕn, NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý CAs sÏ ®−îc ban hµnh vµo
cuèi n¨m 2004.
- Mét sè ng©n hµng th−¬ng m¹i ®ang x©y dùng hÖ thèng CAs
riªng vµ cÊp ch÷ ký ®iÖn tö trong ph¹m vi kh¸ch hµng cña

9/22/2005
3
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Néi dung hç C¬ quan T×nh h×nh - §¸nh gi¸
TT trî ChÝnh phñ
m×nh.
3 - NghÞ ®Þnh 44/N§-CP ngµy 21/3/2002 cña ChÝnh phñ thõa
Thanh to¸n Ng©n hµng
®iÖn tö Nhµ n−íc nhËn hiÖu lùc ph¸p lý cña ch÷ ký ®iÖn tö vµ chøng tõ ®iÖn tö
trong Ng©n hµng ®· t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn hÖ thèng thanh
to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng víi sù tham gia cña c¸c ng©n
hµng th−¬ng m¹i. C¸c lÖnh truyÒn göi trong thanh to¸n bï trõ
liªn ng©n hµng ®· ®−îc thõa nhËn gi¸ trÞ ph¸p lý. Tuy nhiªn,
hÖ thèng ho¹t ®éng ch−a hiÖu qu¶.
- Ch−a cã v¨n b¶n ph¸p lý t¹o c¬ së h×nh thµnh ®−îc hÖ thèng
thanh to¸n ®iÖn tö víi sù tham gia cña doanh nghiÖp vµ ng−êi
tiªu dïng.
- Tổng cục Thuế ®ang tiÕn hµnh mét dù ¸n thö nghiÖm vÒ kª
4 Kª khai thuÕ Bé Tµi
®iÖn tö chÝnh khai thuÕ ®iÖn tö.
- Côc thuÕ Thµnh phè Hå ChÝ Minh hiÖn ®ang thö nghiÖm hÖ
thèng kª khai thuÕ trùc tuyÕn.
5 - §· cã ®Ò ¸n thiÕt lËp hÖ thèng khai h¶i quan trùc tuyÕn. Tuy
H¶i quan Bé Tµi
®iÖn tö chÝnh nhiªn, hÖ thèng trªn vÉn ®ang trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm.
- HiÖn vÉn ch−a ®ñ kh¶ n¨ng hç trî doanh nghiÖp khai h¶i
quan.
- Côc H¶i quan TP. Hå ChÝ Minh hiÖn ®ang thö nghiÖm hÖ
thèng thu nhËn hå s¬ khai h¶i quan vµ nép thuÕ.b. Tổ chức Chính phủ tham gia với tư các là người hỗ trợ, đi tiên phong
trong một số dự án TMĐT

Đã có một số dự án và đề tài khá lớn về TMĐT nhưng tác động của chúng tới phát
triển TMĐT còn thấp.
Bảng 2
Một số dự án do các cơ quan của Chính phủ thực hiện
TT Dù ¸n Néi dung/ Môc tiªu Dù ¸n NhËn xÐt, ®¸nh gi¸
- Dù ¸n ®· tiÕn hµnh nghiªn - B¸o c¸o tæng hîp cña Dù
Dù ¸n “Kü thuËt TM§T”
1
do Ban TM§T, Bé Th−¬ng cøu c¸c khÝa c¹nh kü thuËt ¸n ®· ®−îc in thµnh s¸ch
c¬ b¶n cña TM§T th«ng vµ ph¸t hµnh réng r·i lµm
m¹i chñ tr×.
qua sù phèi hîp cña c¸c tµi liÖu tham kh¶o vÒ c¸c
Bé, Ngµnh liªn quan nh− khÝa c¹nh kü thuËt trong
Bé B−u chÝnh viÔn th«ng, TM§T cho mäi ®èi t−îng

9/22/2005
4
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
TT Dù ¸n Néi dung/ Môc tiªu Dù ¸n NhËn xÐt, ®¸nh gi¸
Bé C«ng an, Bé T− ph¸p, quan t©m.
Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ.
- Thö nghiÖm bu«n b¸n qua - §©y chØ lµ Dù ¸n mang
Dù ¸n “Tr¹m giao dÞch
2
m¹ng gi÷a 19 doanh tÝnh thö nghiÖm, nh»m hç
TM trùc tuyÕn ViÖt Nam –
NhËt B¶n” do Côc xóc tiÕn nghiÖp ViÖt Nam víi trî cho doanh nghiÖp biÕt
ng−êi tiªu dïng NhËt B¶n. tíi c¸c giao dÞch qua
th−¬ng m¹i (BTM) phèi m¹ng. V× vËy, gi¸ trÞ c¸c
- Tæng kinh phÝ kho¶ng h¬n
hîp víi Côc xóc tiÕn hîp ®ång nhá, thêi h¹n
100.000 USD, Dù ¸n ho¹t
th−¬ng m¹i cña NhËt B¶n tiÕn hµnh Dù ¸n ng¾n (chØ
®éng trong thêi gian 4
tiÕn hµnh tõ th¸ng 6/2001-5/2002).
th¸ng (chuÈn bÞ trong 6
- C¸c doanh nghiÖp ®· nhËn
th¸ng). C¸c doanh nghiÖp
®Òu nhËn ®−îc ®¬n ®Æt ®−îc hç trî tõ ChÝnh phñ
hµng tõ phÝa NhËt, tuy ®Ó tham gia giao dÞch.
nhiªn gi¸ trÞ c¸c ®¬n ®Æt
hµng ch−a cao (kho¶ng tõ
vµi ngh×n USD trë xuèng).
- Cung cÊp th«ng tin vÒ: - §· ®−îc nghiªn cøu h¬n 2
Dù ¸n Sµn giao dÞch
3
n¨m, chÝnh thøc khai m¹c:
hµng ho¸ (chñ yÕu lµ ®å
TM§T
thñ c«ng mü nghÖ), c«ng 4/2003.
(www.vnemart.com.vn)
ty (ban ®Çu chØ cã 27 - Míi chØ giíi h¹n cho 36
do Phßng Th−¬ng m¹i vµ doanh nghiÖp thñ c«ng mü doanh nghiÖp thñ c«ng mü
C«ng nghiÖp ViÖt Nam nghÖ). nghÖ ®¨ng ký tham gia,
phèi hîp víi Ng©n hµng - Cung cÊp c¸c dÞch vô: tuy nhiªn ®©y lµ nh÷ng
C«ng th−¬ng vµ VDC doanh nghiÖp ®· quen víi
truy cËp, t×m kiÕn v¨n b¶n
cïng triÓn khai. giao dÞch trùc tuyÕn nªn
ph¸p luËt miÔn phÝ; gióp
cã kh¶ n¨ng tham gia
qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n
TM§T.
phÈm; ®µm ph¸n trùc
tuyÕn; t− vÊn vÒ TM§T vµ - Cã c¸c lîi thÕ sau: c¸c
nghiÖp vô kinh doanh doanh nghiÖp tham gia cã
ngo¹i th−¬ng; tiÒm n¨ng thùc sù; t¹o kh¶
- DÞch vô thanh to¸n ®iÖn n¨ng thanh to¸n trùc tuyÕn
do ICB hç trî; ®¶m b¶o an
tö: phèi hîp víi ng©n hµng
toµn trong c¸c giao dÞch
C«ng th−¬ng – ICB, hiÖn
trùc tuyÕn th«ng qua dÞch
dÞch vô nµy vÉn ch−a thùc
vô chøng thùc cña VDC.
hiÖn ®−îc;
- BÊt lîi: dÞch vô thanh to¸n
- DÞch vô chøng thùc ®iÖn
trực tuyến vµ chøng thùc
tö: phèi hîp víi VDC triÓn
ho¹t ®éng dùa trªn uy tÝn
khai c«ng nghÖ chøng thùc
cña ICB vµ VDC, ch−a
cña Verisign. Tuy nhiªn,
®−îc ®¶m b¶o vÒ mÆt ph¸p
phÝ x¸c nhËn lµ kh¸ cao
lý, chi phÝ dÞch vô cã thÓ
(7,0-7,5%/ gi¸ trÞ giao
cao, v× vËy sÏ khã thu hót
dÞch).

9/22/2005
5
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
TT Dù ¸n Néi dung/ Môc tiªu Dù ¸n NhËn xÐt, ®¸nh gi¸
®−îc sù tham gia réng r·i
cña doanh nghiÖp vµ ng−êi
tiªu dïng.
§Ò tµi nghiªn cøu mét sè Dù kiÕn nghiÖm thu vµo
§Ò tµi khoa häc cÊp nhµ
4
vÊn ®Ò c«ng nghÖ chñ yÕu th¸ng 9 n¨m 2003. KÕt qu¶
n−íc KC.01.05 do TTTM,
trong TM§T vµ triÓn khai cña ®Ò tµi nµy lµ c¬ së khoa
Bé Th−¬ng m¹i chñ tr×
thö nghiÖm ë mét sè Bé, häc vµ thùc tiÔn ®Ó øng dông
thùc hiÖn. Ngµnh vµ c«ng ty. TM§T ë c¸c doanh nghiÖp
còng nh− lµm c¬ së ®Ó x©y
dùng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn
TM§T cña ViÖt Nam.

c. Tổ chức, cơ quan Chính phủ tham gia TMĐT với tư cách là người mua
hoặc người cung cấp hàng hoá, dịch vụ qua mạng

HiÖn nay, h×nh thøc nµy ®· b−íc ®Çu ®−îc øng dông. Mét sè c¬ quan chÝnh phñ
®¨ng ký, mua c¸c b¶n tin vÒ kinh tÕ – x· héi qua m¹ng cña c¸c h·ng tin trong vµ
ngoµi n−íc.
ViÖc mua s¾m thiÕt bÞ, hµng ho¸, vËt t− ch−a ®−îc thùc hiÖn qua m¹ng.

2. Doanh nghiệp tham gia TMĐT


a. Doanh nghiệp xây dựng “Sàn giao dịch ảo” bán hàng hoá và dịch vụ

§· cã kh¸ nhiÒu doanh nghiÖp x©y dùng c¸c “Siªu thÞ ¶o”, “Chî trªn m¹ng” hay
“Sµn giao dÞch ®iÖn tö” ®Ó b¸n hµng trùc tiÕp hay lµ n¬i trung gian cho c¸c kh¸ch
hµng mua b¸n víi nhau vµ thu phÝ giao dÞch.
Bảng 3 giới thiệu một số sàn giao dịch thương mại điện tử đang hoạt động.
Tõ n¨m 2001 ®Õn nay ®· cã sù “bïng næ” sè doanh nghiÖp ®Çu t− x©y dùng c¸c
sµn giao dÞch ¶o. Tuy nhiªn do sù phæ cËp tin häc vµ Internet cßn thÊp, c−íc phÝ
viÔn th«ng cao, ch−a cã hç trî thanh to¸n trùc tuyÕn, v.v... nªn sè l−îng giao dÞch
ch−a lín vµ gi¸ trÞ mçi giao dÞch thÊp.
Tuy nhiªn, ®©y lµ tiÒn ®Ò tèt cho sù ph¸t triÓn TM§T cho giai ®o¹n tíi.
Xây dựng chợ “ảo” có thể còn khó hơn chợ thật.
Nhưng chợ ảo không bị giới hạn về không gian và có thể hoạt động 24/24 giờ,
7/7 ngày mỗi tuần.
9/22/2005
6
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
B¶ng 3
Mét sè sµn TM§T ë ViÖt Nam


TT Tªn vµ ®Þa chØ Website Néi dông ho¹t ®éng
1 http://www.vnemart.com.vn/inde Là sàn TMĐT cho các doanh nghiệp. Nhờ tiện ích
cung cấp bởi sàn này, các doanh nghiệp có thể mua,
x.htm
bán và quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của mình.
2 http://www.vnet.com.vn Là sàn giao dịch TMĐT, cung cấp các tiện ích để các
tổ chức, cá nhân tham gia TMĐT.
3 http://www.bizviet.net Cung cÊp th«ng tin vÒ chµo hµng (chñ yÕu lµ ngoµi
n−íc) nh»m hç trî doanh nghiÖp trong n−íc xuÊt
khÈu. Doanh nghiÖp muèn tham gia ph¶i ®¨ng ký vào
Website này.
4 http://www.shop2vn.com Là sàn giao dịch TMĐT cung cấp các tiện ích cho các
tổ chức, cá nhân tham gia TMĐT.

5 http://www.golmart.com.vn GolMart là siêu thị chuyên mua bán, cung cấp vật tư,
máy móc trang thiết bị-đồ dùng văn phòng, hàng điện
tử, văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng… cho các văn
phòng, công ty và gia đình.
6 http://thaibinhtrade.com/ Là một sàn giao dịch TMĐT cung cấp tiện ích cho
các tổ chức, cá nhân ứng dụng TMĐT.
7 http://www.daugiaonline.com Website mua bán đấu giá trực tuyến theo kiểu Ebay
đầu tiên tại Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân có thể
đấu giá bán, đấu giá mua và bán theo lô qua Website
này.
8 http://basao.com.vn Website chỉ dẫn thông tin địa lý, tư vấn quy hoạch và
kinh doanh bất động sản.
9 http://www.nhasachvn.com Là website bán sách, văn phòng phẩm. Thiết kế đẹp,
hoàn chỉnh. Có phương thức giao nhận hàng, thanh
toán phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam. Là
một kho dữ liệu phong phú về tác giả - tác phẩm.
10 http://www.netasie-shop.com/ NetAsie Shopping giới thiệu và bán một số các mặt
hàng Việt Nam trên mạng: Hoa, quà tặng, sách, thư
pháp...
11 http://www.viet-trade.com Website cung cấp tin tức sự kiện mới nhất liên quan
đến doanh nghiệp.
11 http://www.webmuasam.com Website bán buôn, bán lẻ hàng hoá
12 http://www.tienphong- Website bán buôn, bán lẻ hàng hoá
vdc.com.vn9/22/2005
7
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hình 1. Một Sàn giao dịch ảo – Website BizViet
là nơi các doanh nghiệp xuất khẩu họp chợ, chào bán sản phẩm, dịch vụ
9/22/2005
8
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
b. Doanh nghiệp ứng dụng TMĐT để tự mua, bán hàng hoá và dịch vụ

Các doanh nghiệp sử dụng Internet để thực hiện:
- Xây dựng trang Web để giới thiệu sản phẩm và công ty;
- Đưa e-catalogue lên mạng;
- Chấp nhận đơn đặt hàng trên mạng.
Rất nhiều doanh nghiệp và thậm chí cá nhân đã lập Website để giới thiệu sản
phẩm và dịch vụ của mình, cụ thể trong các lĩnh vực sau:
- Phụ lục 2 liệt kê địa chỉ Website của một số tổ chức trong lĩnh vực kinh doanh
hàng hoá, vật tư và máy móc, thiết bị có Website riêng. Hình 2 là một ví dụ
minh hoạ cho Website của công ty trong lĩnh vực này;
- Phụ lục 3 liệt kê địa chỉ Website của một số tổ chức trong lĩnh vực máy tính,
tin học có Website riêng. Hình 3 là một ví dụ minh hoạ cho Website của công
ty trong lĩnh vực này;
- Phụ lục 4 liệt kê địa chỉ Website của một số tổ chức trong lĩnh vực nhà đất, bất
động sản có Website riêng. Hình 4 là một ví dụ minh hoạ cho Website của
công ty trong lĩnh vực này;
- Phụ lục 5 liệt kê địa chỉ Website của một số tổ chức trong lĩnh vực Du lịch có
Website riêng. Hình 5 là một ví dụ minh hoạ cho Website của công ty trong
lĩnh vực này.
9/22/2005
9
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hình 2. Website của Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (BITIS)
9/22/2005
10
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hinh 3. Website của Công ty Viettronics Tân Bình
9/22/2005
11
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hình 4. Website của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu quận 1
9/22/2005
12
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hình 5. Website của Công ty du lịch Threeland Travel
9/22/2005
13
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Trong các giao dịch TMĐT này doanh nghiệp chưa thể thực hiện thanh toán qua
mạng. Các hoạt động mua-bán hàng qua mạng với các khách hàng nước ngoài có
thể thực hiện được nếu các doanh nghiệp chấp nhận sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng
như Visacard hay Mastercard.
Ví dụ, Tổng công ty Xuất, Nhập khẩu sách báo đã mua hàng từ nhà cung cấp nước
ngoài và thanh toán bằng thẻ VISA. Ngược lại công ty đã xuất hàng cho các đơn
đặt hàng qua mạng và nhận thanh toán bằng các loại thẻ.
Một số doanh nghiệp đã tham gia đấu thầu trên mạng và giành được những hợp
đồng lớn. Đi tiên phong trong hoạt động này có thể kể đến Công ty Dệt Thành
Công, Công ty dệt Phong Phú. Các doanh nghiệp này đã chủ động ứng dụng
TMĐT nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Hiện nay, rất ít các doanh nghiệp sử dụng các phần mềm chuyên nghiệp cho
TMĐT như phần mềm quản lý khách hàng (CRM), phần mềm quản lý hàng tồn
kho (SCM), phần mềm quản lý nguồn nhân lực (HRM)... Điều này cho thấy các
hoạt động của Chính phủ về tuyên truyền, đào tạo, chuyển giao công nghệ còn
kém đã hạn chế đáng kể tới việc ứng dụng TMĐT của các doanh nghiệp.


Nhà nước chưa xây con đường tơ lụa,
doanh nghiệp vẫn đi.
c. Doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và triển khai TMĐT

Một số doanh nghiệp, chủ yếu là các công ty tin học, đánh giá TMĐT tất yếu sẽ
phát triển mạnh trong những năm tới nên đã mạnh dạn đầu tư sâu vào nghiên cứu
và triển khai, giáo dục và đào tạo về TMĐT với mục tiêu khi thị trường lớn sẽ thu
được doanh thu và lợi nhuận.
Bảng 4
Một số doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu và triển khai TMĐT
T Tªn vµ ®Þa chØ Website Néi dông ho¹t ®éng
T
1 http://www.knowledgesoftware Phát triển những Website thương mại điện tử, những
phần mềm dành cho Web và các ứng dụng trực tuyến.
s.com


2 http://www.saoviet.com Công ty TNHH Tư vấn Sao Việt là một công ty tư vấn
chuyên nghiệp trong lĩnh vực Thương mại điện tử,
cung cấp các giải pháp về tên miền, thuê chỗ trên Web
server, thiết kế Website, các giải pháp Thương mại
điện tử, hệ thống e-mail cho công ty,.....


9/22/2005
14
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
T Tªn vµ ®Þa chØ Website Néi dông ho¹t ®éng
T

3 http://www.vecomtech.com Phát triển phần mềm và website thương mại điện tử
4 http://www.one- Liên quan đến các dich vụ Broadband Internet access
Provider,VoIP,Online services,e-Office,e-commerce...
connection.com


5 http://www.it.com.vn HI-TEK cung cấp và thiết kế các công nghệ nền tảng
cho sự phát triển TMĐT.
6 http://www.netnam.vn Cung cấp thông tin kỹ thuật, dịch vụ CNTT liên quan
đến TMĐT.
7 http://www.dangkyweb.com Cung cấp tên miền Website cho các công ty
8 http://www.cdit.com.vn Giới thiệu các công nghệ tin học - viễn thông, các tài
liệu kỹ thuật, phần mềm, diễn đàn trao đổi Công nghệ
thông tin, tin tức công nghệ tin học - viễn thông trong
và ngoài nước, đào tạo từ xa, các sản phẩm công nghệ
thông tin mới nhất, các dịch vụ Internet - Viễn thông,
Free Email
9 http://www.vietdesire.com Webdesign, hosting, graphic design, thiết kế lắp đặt
mạng cục bộ, bảo mật thông tin
10 http://www.trginternational.co Cung cấp dịch vụ ứng dụng trong ngành công nghệ
thông tin tại Đông Dương và khu vực ASEAN nhằm
m.vn
đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và đang
phát triển...
11 http://www.matbao.com Cung cấp các giải pháp về phát triển Website và các
ứng dụng Web, bao gồm: thiết kế, lập trình, cung cấp
tên miền, máy chủ Web và các dịch vụ tư vấn khác về
ứng dụng Web.
12 http://www.vietnet.com.vn Cung cấp các giải pháp và dịch vụ mạng, e-commerce,
web design, ...
13 http://www.silkroad-net.com Sản xuất, gia công, phát triển phần mềm, cung cấp các
giải pháp phần mềm, phát triển thương mại điện tử..
14 http://www.nvecom.com Sản xuất các phần mềm và các giải pháp công nghệ
cho TMĐT
15 http://www.vinanetware.net Chuyên thiết kế quảng cáo - in ấn - hỗ trợ kỹ thuật -
ứng dụng máy tính trong công tác quản lý và phát triển
doanh nghiệp và ứng dụng TMĐT...


Các địa chỉ khác có thể tìm thấy ở Phụ lục 6

9/22/2005
15
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hình 5. Website của Công ty RIM Technologies Việt Nam
giới thiệu về các dịch vụ liên quan đến đầu tư, nghiên cứu và triển khai
9/22/2005
16
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
DÞch vô thanh to¸n trùc tuyÕn cña Ng©n hµng ngo¹i th−¬ng ViÖt nam (NHNT):
th¸ng ngày 26/8/2003, NHNT ®· chÝnh thøc khai tr−¬ng dÞch vô thanh to¸n ®iÖn tö
víi tªn gäi Vietcombank Cyber Bill Payment (V-CBP).
DÞch vô V-CBP cho phÐp kh¸ch hµng (lµ chñ tµi kho¶n më t¹i NHNT, chñ thÎ
Connect 24) cã thÓ sö dông m¹ng Internet (qua trang Web:
www.vietcombank.com.vn) hoÆc thÎ Connect 24 (vµ trong t−¬ng lai kh«ng xa sÏ
gåm c¶ ®iÖn tho¹i di ®éng) ®Ó thùc hiÖn c¸c giao dÞch:
- thanh to¸n c−íc phÝ ®iÖn tho¹i
- chuyÓn tiÒn
- thanh to¸n phÝ b¶o hiÓm
- thanh to¸n c¸c lo¹i phÝ dÞch vô kh¸c nh− c−íc phÝ Internet, tiÒn ®iÖn, n−íc...
- thanh to¸n tiÒn mua hµng ho¸ t¹i c¸c siªu thÞ, cöa hµng.
Víi V-CBP, hÖ thèng thanh to¸n cña NHNT ®−îc kÕt nèi trùc tuyÕn víi hÖ thèng
cña c¸c nhµ cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô, t¹o ®iÒu kiÖn giao dÞch trùc tuyÕn,
nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ an toµn.
Theo hîp ®ång gi÷a NHNT víi c¸c ®èi t¸c, tr−íc m¾t kh¸ch hµng cã thÓ thanh
to¸n phÝ cho c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô lµ B−u ®iÖn TP Hå ChÝ Minh, C«ng ty b¶o
hiÓm nh©n thä Prudential, C«ng ty b¶o hiÓm AIA. Trong thêi gian tíi, nh− tho¶
thuËn víi ®èi t¸c cung øng gi¶i ph¸p c«ng nghÖ CDIT, sè l−îng c¸c nhµ cung øng
dÞch vô còng nh− ®Þa bµn ®−îc kÕt nèi víi V-CBP sÏ sím ®−îc më réng.
Ng©n hµng ACB còng ®· khai tr−¬ng dÞch vô t−¬ng tù vµ ®· ®−a vµo sö dông ë TP
Hå ChÝ Minh, thËm chÝ thanh to¸n b»ng c¶ Mobilphone. Ng©n hµng C«ng th−¬ng
ViÖt nam ®· nghiªn cøu thö nghiÖm trong thêi gian dµi vµ chuÈn bÞ ®−a vµo sö
dông trong thêi gian tíi c¸c dÞch vô t−¬ng tù.
9/22/2005
17
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hình 6. Website của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
giới thiệu các dịch vụ Tài chính, ngân hàng và để phục vụ thanh toán trưc tuyến
9/22/2005
18
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
3. Cá nhân, người tiêu dùng


a. Cá nhân với tư cách là người bán

- Giới thiệu khả năng cung ứng hàng hoá, dịch vụ: nhiều người có trang web
riêng như các ca sĩ, người mẫu, diễn viên điện ảnh...
- Chấp nhận đơn đặt hàng trên mạng: dạng hợp đồng thương mại này rất hiệu
quả, chẳng hạn trang Web của tay kèn Trần Mạnh Tuấn chấp nhận yêu cầu biểu
diễn qua mạng:
Hình 7. Website của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn
9/22/2005
19
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
- Khả năng thanh toán trên mạng: chưa thực hiện được do chưa có dịch vụ
CA
- Có dịch vụ CA kèm theo: hiện nay ở Việt Nam, trên phương diện cá nhân,
đã có nhiều trường hợp thử nghiệm cấp và dùng thử CA tự tạo.
b. Cá nhân với tư các là nguời mua

Giao dịch loại này chưa thực sự phổ biến. Đã có nhiều người mua hàng ở các siêu
thị điện tử, chủ yếu là vì tò mò hoặc thử nghiệm chứ chưa trở thành thói quen.
Việc thanh toán chủ yếu vẫn bằng các phương thức truyền thống.
Đấu thầu qua mạng là một ứng dụng khá phổ biến. Các cá nhân có thể công khai
thông báo nhu cầu mua hàng hoá dịch vụ trên các Web site công cộng hoặc Web
site của riêng cá nhân để chọn mua hàng hoá, dịch vụ phù hợp
Bảng 5
Tình hình tham gia TMĐT của các cá nhân
TT Tiªu chÝ Thùc tr¹ng NhËn xÐt
- Sè l−îng ng−êi biÕt ngo¹i - §©y kh«ng ph¶i lµ rµo c¶n
Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ (tiÕng
1
Anh) ng÷ t−¬ng ®èi nhiÒu. lín ®èi víi doanh nghiÖp vµ
ng−êi tiªu dïng.
- Sè l−îng trang Web tiÕng
ViÖt ngµy cµng nhiÒu
(kho¶ng trên 3.500 websites
®· ®ăng ký tên miền), t¹o
®iÒu kiÖn cho mäi ng−êi d©n
cã thÓ truy cËp vµ øng dông
c¸c tiÖn Ých cña Web.
- Phần lín d©n chóng ch−a - Ng−êi tiªu dïng gặp khã
Kü n¨ng tin häc
2
kh¨n khi tiÕp cËn v× thiÕu
quen víi viÖc sö dông m¸y
nh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n vÒ tin
tÝnh.
häc.

HiÓu biÕt vÒ TM§T §©y lµ c¶n trë lín nhÊt ®èi
3
víi viÖc tham gia vµo TM§T

D©n chóng hÇu nh− ch−a ®−îc Ch−a cã nh÷ng ch−¬ng tr×nh
Lîi Ých cña TM§T
-
lµm quen víi TM§T. tuyªn truyÒn hiÖu qu¶ vÒ lîi
Ých cña TM§T.
- §¹i bé phËn doanh nghiÖp vµ - §©y cßn lµ vÊn ®Ò rÊt míi.
Chøng thùc ®iÖn tö
-
ng−êi tiªu dïng Ýt hiÓu biÕt - Ch−a cã ch−¬ng tr×nh tuyªn
vÒ ý nghÜa cña chøng thùc truyÒn vÒ ý nghÜa cña hÖ
®iÖn tö ®èi víi TM§T. thèng chøng thùc ®iÖn tö
- Chøng thùc ®iÖn tö ®· ®−îc - Ch−a cã c¨n cø ph¸p lý ®¶m
mét sè doanh nghiÖp nghiªn b¶o cho ho¹t ®éng cña hÖ
cøu triÓn khai nh− VDC, ICB. thèng chøng thùc ®iÖn tö.
Tuy nhiªn, sè l−îng doanh

9/22/2005
20
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
TT Tiªu chÝ Thùc tr¹ng NhËn xÐt
nghiÖp tham gia khai th¸c
dÞch vô cßn rÊt h¹n chÕ.
- Ng−êi tiªu dïng ch−a quen - §©y cßn lµ vÊn ®Ò rÊt míi.
Thanh to¸n ®iÖn tö
-
vµ tin vµo hÖ thèng thanh - Ch−a cã ch−¬ng tr×nh tuyªn
to¸n trùc tuyÕn. truyÒn hiÖu qu¶.
- HÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö - Ch−a cã c¨n cø ph¸p lý gióp
®· ®−îc triÓn khai ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n tin
giao dÞch thanh to¸n bï trõ vµ thùc sù tham gia vµo hÖ
liªn ng©n hµng. thèng thanh to¸n ®iÖn tö.

4. Nhận xét

TM§T ®· thùc sù ®−îc øng dông ë ViÖt Nam víi møc ®é kh¸c nhau. NhiÒu “Siªu
thÞ ¶o” vµ “Chî ¶o” ®· xuÊt hiÖn.
Kh¶ n¨ng hç trî thanh to¸n trùc tuyÕn cßn yÕu nh−ng mét sè ng©n hµng th−¬ng
m¹i ®ang tÝch cùc nghiªn cøu vµ cung cÊp dÞch vô nµy. HiÖn nay, ng−êi mua hµng
tuy cã thÓ thanh to¸n qua thÎ tÝn dông nh−ng do sî nh÷ng rñi ro vÒ b¶o mËt vµ mét
phÇn v× chi phÝ sö dông thÎ tÝn dông cao nªn phÇn lín c¸c giao dÞch TM§T vÉn
ch−a ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch hoµn chØnh.
HÖ thèng chøng thùc ®iÖn tö ch−a phæ biÕn vµ kh«ng ®−îc ®¶m b¶o gi¸ trÞ ph¸p lý.
Mét sè tæ chøc ®· triÓn khai hÖ thèng cÊp chøng thùc ®iÖn tö nh− VDC, Ng©n hµng
C«ng th−¬ng, tuy nhiªn vÉn ch−a ®ñ uy tÝn thu hót ®−îc sù tham gia cña doanh
nghiÖp. Th«ng tin ®iÖn tö trao ®æi gi÷a c¸c doanh nghiÖp kh«ng ®−îc b¶o mËt, v×
vËy kh«ng t¹o ®−îc sù tin t−ëng cña doanh nghiÖp khi tham gia TM§T.

II. HÀNG HOÁ HỮU HÌNH


Trong phần này mỗi nhóm hàng hoá sẽ được phân tích theo các tiêu chí sau:
- Các sản phẩm chính;
- Mức độ ứng dụng;
- Một số siêu thị và chợ ảo liên quan.

1. Máy tính và thiết bị


a. Các sản phẩm chính

- Máy tính và thiết bị mạng
- Thiết bị điện
- Thiết bị tự động hoá


9/22/2005
21
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
- Thiết bị viễn thông
b. Mức độ ứng dụng

Đối với các sản phẩm này, do mang tính đặc thù cao nên hầu hết các công ty kinh
doanh Việt Nam đều dừng ở mức độ chào bán hàng bằng cách scan/upload các
ảnh mẫu, giới thiệu về các thiết bị. Tuy nhiên, quá trình mua bán, người mua phải
liên hệ trực tiếp với người bán thông qua địa chỉ liên hệ có trên Website.
Riêng các sản phẩm thiết bị viễn thông như: điện thoại di động, các thiết bị ngoại
vi, một số hãng lớn có đại điện tại Việt Nam đã xây dựng e-catalogue cho từng
loại sản phẩm. Giá, hình ảnh 3 chiều (3D), các tính năng đặc biệt cùng các thông
tin tổng quan về sản phẩm được ghi chi tiết khi click vào logo sản phẩm.
c. Một số siêu thị và chợ ảo

Hàng hoá loại này có thể tìm thấy trên các Website sau đây và các Web site mới
xây dựng khác:
1. http://www.shop2vn.com
2. http://www.golmart.com.vn
3. http://www.webmuasam.com
4. http://www.tienphong-vdc.com.vn
5. http://www.vdcsieuthi.com.vn
9/22/2005
22
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hình 8. Website công ty GolMart - Một siêu thị điện tử
9/22/2005
23
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
2. Hàng thủ công mỹ nghệ


a. Các sản phẩm chính

- Đồ gốm sứ các loại
- Hàng thêu ren
- Hàng mây tre đan
- Lụa tơ tằm
- Tranh, ảnh và các sản phẩm mỹ nghệ khác (xin tham khảo ở website:
vnemart.com.vn)
b. Mức độ ứng dụng

Doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này đa số đều có các website cho riêng mình.
Ngoài ra, đã xuất hiện các “Chợ ảo” hay “Sàn giao dịch ảo” là nơi trung gian mua
bán hàng thủ công, mỹ nghệ trên mạng.
c. Một số siêu thị và chợ ảo

Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam đã chính thức khai trương sàn giao
dịch ảo tại địa chỉ www.vnemart.com.vn từ 4/2003. Sàn giao dịch này là cầu nối
giao thương hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài tìm kiếm thông tin
về thị trường và sản phẩm, thiết lập quan hệ đối tác và thử nghiệm tiến hành các
giao dịch trực tuyến. Hiện nay, đã có hơn 27 doanh nghiệp cùng với hơn 2000 sản
phẩm tham gia sàn giao dịch này. Họ đưa các catalogue products của mình lên sàn
giao dịch, mỗi sản phẩm trong catalogue đều bao gồm các nội dung sau đây:
+ Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, Quy cách phẩm chất của sản phẩm…
+ Giá, Phương thức giao hàng
Sau khi đồng ý mua một sản phẩm trên sàn giao dịch, khách hàng sẽ gửi thư yêu
cầu trực tiếp đến công ty sau khi điền đầy đủ các thông tin theo mẫu.
Khách hàng có thể trao đổi, thoả thuận hợp đồng thông qua chat room được hỗ trợ
trên sàn giao dịch. Người mua sau khi gửi chấp nhận mua hàng đến các công ty
trên sàn giao dịch, ngay lập tức các công ty này sẽ gửi một hợp đồng mẫu đến
người mua, hai bên có thể thoả thuận trực tuyến về các điều khoản trên hợp đồng
mẫu này.
Tuy nhiên, việc thanh toán, bảo hiểm chưa được hỗ trợ trên sàn giao dịch này.
Ngoài ra, còn nhiều siêu thị ảo và chợ ảo khác chuyên mua và bán hàng thủ công,
mỹ nghệ như:9/22/2005
24
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
1. http://www.golmart.com.vn
2. http://thaibinhtrade.com/
3. http://www.daugiaonline.com
4. http://basao.com.vn
5. http://www.nhasachvn.com
6. http://www.netasie-shop.com
7. http://www.viet-trade.com
8. http://www.webmuasam.com
9. http://www.vdcsieuthi.com.vn
10. http://www.tienphong-vdc.com.vn
9/22/2005
25
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hình 9. Website của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Một siêu thị hàng thủ công mỹ nghệ điện tử
9/22/2005
26
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
3. Các sản phẩm tiêu dùng và vật dụng gia đình


a. Các sản phẩm chính

- Thực phẩm đồ uống
- Đồ dùng cá nhân,
- Điện tử đồ gia dụng
- Điện thoại
- Quà tặng
- Đồ dùng gia đình
- Sách, báo tạp chí
- Đĩa CD, VCD.
b. Mức độ ứng dụng

Việc mua bán hàng hoá này chủ yếu thông qua các siêu thị ảo. Hiện nay Việt Nam
đã có khá nhiều siêu thị ảo để bán đồ gia dụng.
c. Một số siêu thị và chợ ảo

Khách hàng muốn mua đồ gia dụng trên mạng có thể tìm tại các Website sau đây:
1. http://www.vnet.com.vn
2. http://www.bizviet.net
3. http://www.shop2vn.com
4. http://www.golmart.com.vn
5. http://thaibinhtrade.com/
6. http://www.daugiaonline.com
7. http://www.webmuasam.com
8. http://www.vdcsieuthi.com.vn
9. http://www.tienphong-vdc.com.vn
Một trong số các siêu thị ảo đang hoạt động hiệu quả là siêu thị ảo của Công ty
điện toán và truyền số liệu VDC (www.vdcsieuthi.vnn.vn).
Khách hàng có thể đặt mua trực tuyến, công ty sẽ được giao hàng miễn phí tại địa
chỉ khách hàng đǎng ký trong phạm vi 7 quận nội thành của thủ đô Hà Nội. Riêng
đối với một số mặt hàng, công ty phục vụ cả 12 quận nội thành của thành phố Hồ
Chí Minh.9/22/2005
27
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hình 10. Siêu thị ảo của công ty VDC
9/22/2005
28
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Các hình thức thanh toán hiện đang được sử dụng phổ biến đối với siêu thị điện tử
của Công ty điện toán và truyền số liệu VDC:
1. Trả trước bằng phương thức chuyển tiền qua bưu điện: phương thức này được
áp dụng cho những địa chỉ thanh toán nằm ngoài địa bàn Hà Nội.
2. Thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng: Phương thức này được áp dụng đối
với những địa chỉ thanh toán trong địa bàn Hà Nội.
3. Trả trước thông qua dịch vụ Western Union: dịch vụ này phù hợp với mọi
khách hàng dù ở trong nước hay ở nước ngoài (đây là hình thức hiện đang rất phổ
biến ở Việt Nam)
4. Trả trước bằng hình thức chuyển tiền qua ngân hàng: khách hàng có thể chuyển
tiền bằng điện hoặc chuyển khoản.
5. Thẻ trả trước: với nhiều mệnh giá khác nhau, có thể lựa chọn mệnh giá thẻ phù
hợp với nhu cầu mua hàng của khách hàng.
6. Thẻ tín dụng: áp dụng cho thẻ Visa card và Master card.

III. HÀNG HOÁ SỐ HOÁ


1. Các sản phẩm chủ yếu

- Phần mềm quản lý
Các Web site
-

- Nhạc, phim
- Sách điện tử (www.tienphong-vdc.com.vn)

2. Mức độ ứng dụng

Công ty kinh doanh mặt hàng này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ
thông tin, hiện có hai sản phẩm phầm mềm chính:
- Các phần mềm do các công ty lập trình sẵn giới thiệu trực tiếp về công dụng,
chức năng trên các website của mình, khách hành muốn mua phải liên hệ trực
tiếp với công ty.
- Các công ty sản xuất phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.
Việc mua bán phần mềm trực tuyến còn hạn chế, các công ty chỉ đơn thuần giới
thiệu công dụng của các phần mềm do mình làm ra (hay có thể cho người dùng
download miễn phí về dùng thử) chứ chưa xây dựng hệ thống thanh toán hoàn
chỉnh.


9/22/2005
29
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
3. Một số Website cung cấp hàng hoá số hoá

1. http://www.ami.com.vn
2. http://www.annetco.com
3. http://www.one.com.vn
4. http://www.vietsoftonline.com.vn
5. http://www.vietnamvision.net
6. http://www.i3s-vietnam.com
7. http://www.telnetco.com.vn
8. http://www.webtds.com
9. http://www.ct-in.com.vn/
10. http://www.tinhvan.com.vn
9/22/2005
30
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hình 11. Website của công ty Tinh Vân
giới thiệu và có thể cung cấp hàng hoá số hoá
9/22/2005
31
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
IV. DỊCH VỤ


1. Các loại dịch vụ cung cấp trực tuyến


a. Các dịch vụ tư vấn

- Dịch vụ tư vấn thiết kế trang Web, thiết kế hệ thống: (http://trade.fpt.vn/rd)
- Dịch vụ tư vấn pháp luật (http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/Tu-van)
- Dịch vụ tư vấn sức khoẻ (http://home.vnn.vn/rd/; http://khoahoc.vnn.vn)
- Dịch vụ tư vấn việc làm (www.tuyendung.com )
- Dịch vụ tư vấn du học (http://home.vnn.vn/rd/; http://duhoc.vnn.vn)
9/22/2005
32
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hình 12. Một trang Web cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật
9/22/2005
33
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
b. Dịch vụ chứng khoán

Công ty chứng khoán Ngân hàng ngoại thương đã cung cấp dịch vụ mua, bán
chứng khoán trên mạng Internet và nhiều dịch vụ hỗ trợ khác qua Website:
http//www.vcbs.com.vn
Hình 13. Trang Web cung cấp dịch vụ mua bán chứng khoán trên mạng
của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
c. Dịch vụ chứng thực (www.vnn.vn )

Đây là một trong những loại hình dịch vụ mới xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên,
mức độ ứng dụng còn rất hạn chế do chưa có khuôn khổ pháp lý điều chỉnh.

9/22/2005
34
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hình 14. Trang web giới thiệu dịch vụ cấp chứng chỉ số của VASC
9/22/2005
35
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
d. Các dịch vụ giáo dục đào tạo

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 25 Trường Đại học và Cao Đẳng, 22 Trung tâm
đào tạo, 3 thư viện có Website riêng.
Công ty phát triển phần mềm VASC và Công ty tư vấn đầu tư TMC phối hợp cung
cấp chương trình luyện thi đại học trực tuyến nằm trong hệ thống đào tạo trên
mạng (www.truongthi.com). Hệ thống chương trình luyện thi đại học này gồm 3
phần chính là kiến thức, tư vấn – hướng nghiệp và câu lạc bộ thư giãn. Học sinh
có thể chọn thầy, chọn chương trình, tự do trao đổi thông tin với thầy và các bạn
trên toàn quốc. Ngoài ra, các học sinh nhận được thông tin miễm phí về giáo dục,
giải đáp các thắc mắc xung quanh vấn đề tuyển sinh. Để trở thành thành viên của
lớp học trực tuyến trên mạng, học sinh chỉ cần thực hiện việc đăng ký rất đơn
giản: khai báo thông tin cá nhân, nạp mã thẻ và vài phút sau là có thể tham dự vào
lớp học. Thẻ cào của công ty có hình thức gần giống với thẻ cào internet và đang
được bán rất rộng rãi trên thị trường. Trung bình học sinh phải chi khoảng 50 đồng
cho một phút học trực tuyến và mất 3.000 đồng cho một giờ học, bên cạnh chi phí
vào internet.
Chi phí và thanh toán cho loại hình dịch vụ này bằng phương thức tiền mặt trả
trước, giống như thẻ internet trả trước.
9/22/2005
36
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hình 15. Trang web cung cấp dịch vụ luyện thi trực tuyến
9/22/2005
37
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
e. Dịch vụ cung cấp thông tin

- Cung cấp tin tức thời sự hàng ngày, tin thư, tạp chí điện tử, sách điện tử
(www.vdc.com.vn); cung cấp các mẩu tin ngắn về tình hình kinh tế xã hội
trong và ngoài nước
- Cung cấp các văn bản pháp luật (www.vietlaw.gov.vn): có thể tra cứu tất cả
các văn bản pháp luật từ năm 1945 trở về đây, ngoài ra nếu đăng ký và trả lệ
phí hàng tháng (30.000 đồng/ tháng) người truy cập sẽ nhận được các văn bản
cập nhật nhất.
9/22/2005
38
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hình 16. Trang web cung cấp trực tuyến Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam
9/22/2005
39
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
f. Dịch vụ đặt vé máy bay, đặt khách sạn trực tuyến

Loại hình dịch vụ này đang phát triển rất mạnh.
Hình 17. Khách hàng có thể đặt phòng qua mạng trên trang Web
của Khách sạn Bảo Sơn
9/22/2005
40
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
g. Dịch vụ quảng cáo trực tuyến và các dịch vụ khác

Loại hình dịch vụ này đang phát triển rất mạnh.
Hình 18. Các tổ chức cá nhận có thể quảng cáo dịch vụ và sản phẩm
trên chuyên mục quảng cáo ở trang Web của VDC
9/22/2005
41
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
2. Các loại dịch vụ cung cấp không trực tuyến

Các doanh nghiệp lập ra trang web để giới thiệu công ty và sản phẩm dịch vụ của
mình qua mạng. Phổ biến là dịch vụ du lịch nhằm giới thiệu và bán các tuor du
lịch, các công ty có trang web rất nhiều, ví dụ như:
1. http://www.opentourvn.com/index.php
2. http://www.threeland.com/
3. http://www.bttvn.com
4. http://www.vnopentour.com
5. http://www.anoasisresort.com.vn/
6. http://www.viettour.com.vn/
7. http://www.spcovietnam.com
8. http://www.cholontourist.com
9. http://www.namlongtravel.com
Hình 19. Một Website cung cấp dịch vụ du lịch
9/22/2005
42
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
V. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN TMĐT

Bảng 6
Đánh giá hoạt động hợp tác quốc tế về TMĐT

TT Hîp t¸c n−íc Néi dung ho¹t ®éng NhËn xÐt, ®¸nh gi¸
ngoµi
I Hîp t¸c ®a ph−¬ng
- Th¸ng 11/2000, HiÖp ®Þnh E- - T¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖt Nam häc tËp
1 Hîp t¸c trong
ASEAN ®−îc th«ng qua víi kinh nghiÖm triÓn khai TM§T trong
ASEAN
néi dung bao qu¸t 4 lÜnh vùc khu vùc.
øng dông ICT, trong ®ã cã - Hîp t¸c chØ dõng l¹i ë viÖc h×nh
TM§T. thµnh nh÷ng dù ¸n vÒ TM§T, tuy
nhiªn ch−a ®−îc triÓn khai trªn thùc
tÕ.
- §Æt môc tiªu h−íng tíi th−¬ng
2 Hîp t¸c trong
m¹i phi giÊy tê vµo n¨m 2010.
APEC
- Ch−a cã ho¹t ®éng cô thÓ nµo.
II Hîp t¸c song ph−¬ng
§· thùc hiÖn thµnh c«ng dù ¸n B−íc ®Çu gióp doanh nghiÖp vµ c¬
1 Hîp t¸c víi
thö nghiÖm øng dông TM§T (tõ quan qu¶n lý nhµ n−íc hiÓu vÒ mét sè
NhËt B¶n
th¸ng 5/2001-6/2002) khã kh¨n trong øng dông vµ triÓn khai
TM§T.
§· chuÈn bÞ tiÕn hµnh Dù ¸n thö
2 Hîp t¸c víi
nghiÖm gièng Dù ¸n Jetro, tuy
Hµn Quèc
nhiªn vÉn ch−a ®−îc triÓn khai.
Hîp t¸c n−íc ngoµi trong lÜnh vùc TM§T vÉn ch−a ph¸t huy hiÖu qu¶ cao. Sè dù
¸n ®−îc hç trî Ýt, quy m« nhá vµ ch−a tËn dông ®−îc kinh nghiÖm, kü thuËt, c«ng
nghÖ cña nh÷ng n−íc tiªn tiÕn nh− Mü, Ch©u ¢u, Australia.
TM§T lµ lÜnh vùc thu hót ®−îc sù quan t©m kh«ng nhá cña c¸c tæ chøc quèc tÕ, v×
vËy kh¶ n¨ng huy ®éng nguån vèn tµi trî cña n−íc ngoµi cao.
Trong thêi gian tíi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña nhµ n−íc cÇn ®Èy m¹nh ho¹t
®éng hîp t¸c song ph−¬ng vµ ®a ph−¬ng ®Ó hç trî c¸c dù ¸n TM§T trªn ph¹m vi
c¶ n−íc víi mäi ®èi t−îng ®Ó triÓn khai hiÖu qu¶ TM§T ë n−íc ta...

VI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA


Bức tranh toàn cảnh về TMĐT từ kết quả điều tra qua Internet và các nguồn khác
cho thấy TMĐT đã từng bước được ứng dụng và triển khai ở nước ta. Tuy nhiên,
để TMĐT thực sự được ứng dụng sâu, rộng ở nước ta, trong thời gian tới chúng ta
cần phải có những giải pháp rất cụ thể như sau:
9/22/2005
43
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
1. Về phía Nhà nước

- Hoàn thiện hành lang pháp lý;
- Đảm bảo các hạ tầng công nghệ và cơ sở pháp lý để sớm thực hiện được việc
thanh toán trực tuyến;
- Hiện đại hoá hơn nữa cơ sở hạ tầng, đặc biệt tiếp tục giảm giá các loại cước
viễn thông;
- Đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực;
- Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ TMĐT phát triển thông qua các dự án vươn trực
tiếp tới cộng đồng.

2. Về phía doanh nghiệp và nhân dân

- Nâng cao nhận thức về TMĐT (không nên coi TMĐT là một cứu cánh cho tài
chính doanh nghiệp, chỉ nên coi TMĐT như là một phương tiện mới hỗ trợ
kinh doanh và có thể đem lại lợi ích cho doanh nghiệp)
- Ứng dụng TMĐT phải trên cơ sở một chiến lược rõ ràng với các bước triển
khai cụ thể, không nên đầu tư theo phong trào gây lãng phí các nguồn lực.
- Nên tham vấn các chuyên gia về TMĐT và các chuyên gia công nghệ để có các
bước đầu tư và ứng dụng TMĐT hiệu quả.
9/22/2005
44
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
CHƯƠNG II

KẾT QUẢ KHẢO SÁT QUA CÁC PHIẾU ĐIỀU TRA

Doanh nghiệp đi trước, Nhà nước đi sau


I. KẾT QUẢ


Kết quả tổng hợp từ các phiếu điều tra được thể hiện ở bảng dưới đây :
Bảng 7
Tổng hợp các phiếu điều tra
TỶ LỆ
TT NỘI DUNG CÂU HỎI TRẢ LỜI
“Có”
I THÔNG TIN CHUNG
1 Loại hình/Sở hữu của tổ chức
Doanh nghiệp nhà nước .............................................. 59
Công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài............................. 9
Công ty cổ phần..................................................................... 17
Công ty TNHH ........................................................................ 15
2 Lĩnh vực kinh doanh
Công nghiệp, xây dựng......................................................... 59
Nông nghiệp, Lâm, Ngư nghiệp............................................. 9
Thương mại dịch vụ............................................................... 59
Hình thức kinh doanh (chọn một hoặc nhiều câu trả lời thich hợp)
3
Bán buôn................................................................... 78
Bán lẻ.............................................................................. 57
Cung cấp Hàng hoá hữu hình......................................... 54
Cung cấp Hàng hoá vô hình (hàng hoá số hoá hoặc dịch vụ).............. 28
4 Số lượng nhân viên
Dưới 10......................................................................... 4
Từ 10 đến 50................................................................... 15
Trên 50...................................................................... 67


II NHẬN THỨC VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐT)
1 Theo Anh/Chị công ty của mình có cần tham gia TMĐT không? 100
2 Theo anh/chị TMĐT sẽ giúp doanh nghiệp:
Mở rộng kênh tiếp xúc với khách hàng hiện có......................... 89
Lôi kéo khách hàng mới............................................................ 93


9/22/2005
45
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
TỶ LỆ
TT NỘI DUNG CÂU HỎI TRẢ LỜI
“Có”
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng......................................... 67
Tăng doanh số...................................................... 74
Tăng lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp........... 70
Lý do ứng dụng TMĐT (chọn 1 hoặc nhiều câu trả lời thích hợp)
3
Thêm một kênh bán hàng mới.................................... 96
Để bán sản phẩm mới.......................... 59
Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp.................................................... 85
Thử ý tưởng mới của doanh nghiệp............................................... 37
Chuẩn bị đưa sản phẩm ra nước ngoài......................................... 50
Được nhà nước hỗ trợ, ưu đãi.............................................. 26
Thấy người khác làm mình cũng làm............................................. 4
Theo Anh/Chị điều gì trong số các vấn đề nêu dưới đây thu hút khách hàng của công ty
4
mua hàng qua mạng:
Rẻ nhất.................................................................... 39
Có nhiều mặt hàng nhất................................................... 50
Dịch vụ tốt nhất................................................................ 63
Giao hàng nhanh nhất...................................................... 39
Địa chỉ duy nhất cho mặt hàng của mình......................... 9
Khách hàng tin tưởng nhất............................................... 35


III MỨC ĐỘ SẴN SÀNG THAM GIA TMĐT CỦA DOANH NGHIỆP
1 Mức độ sẵn sàng tham gia TMĐT của Doanh nghiệp anh/ chị
Đã xác định được sản phẩm/dịch vụ............................. 78
Đã xác định được đối tượng khách hàng...................... 46
Đã lựa chọn công nghệ ................................. 33
Đã bố trí nhân sự............................................ 41
2 Phương tiện
Doanh nghiệp có sử dụng máy vi tính chưa?......................... 100
Doanh nghiệp có đường truyền thuê riêng chưa?................... 20
Doanh nghiệp có mạng nội bộ chưa (LAN).............................. 59
Doanh nghiệp có mạng nội bộ diện rộng chưa (WAN)? . 11
Doanh nghiệp có kết nối Internet............................................... 98
3 Nhân lực cho ứng dụng TMĐT
Có cán bộ chuyên trách về TMĐT chưa? Số lượng............................ 33
Trình độ đào tạo:.................................................................... 11
Có kế hoạch đào tạo cán bộ chuyên trách về TMĐT không?........... 61
Kinh phí dự kiến cho đào tạo................................................. 17
4 Về tổ chức


9/22/2005
46
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
TỶ LỆ
TT NỘI DUNG CÂU HỎI TRẢ LỜI
“Có”
Có bộ phận chuyên trách riêng cho TMĐT........................................ 17
Quan hệ giữa Bộ phận chuyên trách TMĐT và các bộ phận khác
+ Trực thuộc ban giám đốc.............................................. 17
+ Trực thuộc phòng/ban khác....................................................... 4
Có kinh phí/ngân sách riêng cho TMĐT không................................. 26
Kinh phí dành cho TMĐT chiếm tỷ lệ như thế nào trong kinh phí:
+ Đầu tư mở rộng sản xuất............................................... 2
+ Xúc tiến thương mại............................................................. 15


IV HIỆN TRẠNG VÀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG TMĐT CỦA DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp hiện có ứng dụng TMĐT không?...................
1 46

2 Nếu không, Doanh nghiệp có kế hoạch tham gia TMĐT trong thời gian tới 0
Trong vòng 6 tháng tới........................................................ 9
Trong vòng 1 năm tới.......................................................... 24
Trong vòng 2 năm tới.......................................................... 0
Chưa quyết định................................................................. 11
Không tham gia................................................................. 0
Nếu có:
Loại hình tham gia TMĐT (chọn một hoặc tất cả các loại hình phù hợp)
3
B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp - bán buôn)................... 76
B2C (doanh nghiệp với người tiêu dùng - bán lẻ)................. 57

Phương thức trao đổi thông tin trong kinh doanh (lựa chọn một hoặc nhiều ô thích hợp)
4

Doanh nghiệp có sử dụng email với bên ngoài...................... 93
Doanh nghiệp có sử dụng email trong nội bộ ..................... 54
EDI (2).................................................................................. 11
XML (3)................................................................................ 13
Doanh nghiệp đã có trang Web riêng? 54
Doanh nghiệp có bố trí kinh phí cho đổi mới CNTT? 9
4 Hàng hoá dịch vụ doanh nghiệp đang cung cấp trên mạng
Hàng hoá hữu hình....................................... 50
Hàng hoá số hoá......................................... 13
Dịch vụ cung cấp trực tuyến....................... 4
Dịch vụ cung cấp không trực tuyến............ 15
5 Mức độ ứng dụng
Nhằm giới thiệu công ty.............................. 70
Nhằm giới thiệu sản phẩm........................ 70
Chấp nhận đơn đặt hàng trực tuyến.......... 33

9/22/2005
47
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
TỶ LỆ
TT NỘI DUNG CÂU HỎI TRẢ LỜI
“Có”
Đã ký hợp đồng qua mạng với khách hàng chưa?........ 9
Đã thực hiện thanh toán qua mạng chưa?.................... 7

Có dịch vụ đảm bảo an toàn cho khách hàng trong thanh toán trực tuyến chưa?........ 11
Có cung cấp/ hoặc sử dụng dịch vụ chứng thực không?............. 7
Dịch vụ chứng thực của công ty/ tổ chức nào?................. 7

Có sử dụng các phần mềm chuyên nghiệp phục vụ cho TMĐT (quản trị khách hàng; quản trị
hàng tồn kho; quản trị nguồn nhân lực...) chưa?............................ 13
V CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIỚI VÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
1 Vấn đề giới
Theo anh/chị TMĐT có tác động gì khác giữa Nam và Nữ .... 13
Nam giới có thuận lợi hơn Nữ giới trong ứng dụng TMĐT không?..... 17
Nữ doanh nhân có nhiều hạn chế hơn Nam doanh nhân về các điều kiện tham gia TMĐT như
đào tạo, nguồn lực... không?................... 17
2 Vị trí địa lý
Vị trí địa lý của công ty (ở vùng sâu, vùng xa) có phải là khó khăn đối với doanh nghiệp
trong ứng dụng CNTT không?.............................. 46
TMĐT có đem lại nhiều lơi ích hơn cho doanh nghiệp trong trường hợp công ty Anh/Chị ở
vùng sâu, vùng xa?................. 65
Hiện đã có hỗ trợ gì của Chính phủ cho doanh nghiệp ứng dụng TMĐT ở vùng sâu, vùng xa
chưa?......................................... 9

Hiện đã có hỗ trợ nào của Chính phủ đối với các nhà cung cấp dịch vụ cơ bản để các doanh
nghiệp ở vùng sâu, vùng xa ứng dụng TMĐT chưa?................... 0
Cần có sự hỗ trợ đặc biệt của Chính phủ để thúc đẩy ứng dụng TMĐT ở vùng sâu, vùng xa
không?...................................... 67
Nếu cần thì nên tập trung vào (Chọn 01 mục ưu tiên nhất) : 11
+ Hỗ trợ tài chính...................................... 43
+ Hỗ trợ đào tạo...................................... 30
+ Hỗ trợ chi phí kết nối Internet............. 11

+ Hình thành cơ sở pháp lý riêng cho ứng dụng TMĐT ở vùng sâu, vùng xa...... 9
+ Quảng bá, nâng cao nhận thức...... 26
9/22/2005
48
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
II. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ


Căn cứ vào kết quả thu được từ Bảng tổng hợp có thể rút ra một số phân tích, nhận
định như sau:

1. Khái quát chung

Tham gia TMĐT gồm đa dạng các loại hình doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực với
quy mô từ nhỏ đến lớn. Trong đó, loại hình kinh doanh bán buôn (B2B) chiếm tỷ
lệ cao nhất.
Kết quả khảo sát cho thấy các doanh nghiệp lớn có xu hướng tham gia TMĐT
nhiều hơn các doanh nghiệp nhỏ (dưới 10 người). Điều này phản ánh trình độ ứng
dụng TMĐT của các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam còn nhiều hạn chế về tài
chính và nguồn nhân lực nên có xu hướng ít tham gia TMĐT hơn các doanh
nghiệp lớn.
Kết quả này cho thấy hỗ trợ của Chính phủ nhằm đẩy mạnh việc tham gia TMĐT
cần tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ.

2. Nhận thức về TMĐT

- 100% doanh nghiệp được điều tra đều nhận thức được vai trò quan trọng của
TMĐT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là tín
hiệu đáng mừng đối với các nhà hoạch định chính sách phát triển TMĐT ở Việt
Nam.
- Tỷ lệ đồng ý khá cao (bình quân 79%) về các lợi ích của TMĐT như: Mở rộng
kênh tiếp xúc với khách hàng hiện có; Lôi kéo khách hàng mới; Cải thiện sự
hài lòng của khách hàng; Tăng doanh số; Tăng lợi nhuận và hiệu quả hoạt động
của doanh nghiệp... cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đều nhận thức khá rõ
ràng về các lợi ích của TMĐT. Vì vậy, trong công tác tuyên truyền quảng bá về
TMĐT không cần thiết phải tập trung giới thiệu quá nhiều vào các lợi ích của
TMĐT đối với hoạt động của doanh nghiệp.
- Với 96% số doanh nghiệp được khảo sát cho rằng TMĐT giúp doanh nghiệp
tăng một kênh bán hàng; 85% số doanh nghiệp mong muốn thông qua việc
tham gia TMĐT có thể xây dựng được hình ảnh cho doanh nghiệp mình cho
thấy hầu hết các doanh nghiệp có mục đích rõ ràng và đúng đắn khi tham gia
TMĐT. Chỉ có rất ít doanh nghiệp tham gia TMĐT theo phong trào.
9/22/2005
49
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
3. Mức độ sẵn sàng tham gia TMĐT của doanh nghiệp

- 78% doanh nghiệp đã xác định được sản phẩm, dịch vụ của mình để sẵn sàng
tham gia TMĐT;
- Các doanh nghiệp đã lựa chọn khách hàng cho sản phẩm và dịch vụ của minh,
điều này cho thấy các doanh nghiệp vẫn tuân theo các nguyên tắc Marketing(1)
khi tham gia TMĐT;
- Tỷ lệ các doanh nghiệp đã lựa chọn công nghệ và bố trí nhân sự phục vụ việc
tham gia TMĐT của doanh nghiệp khá thấp (33% và 41%) cho thấy các doanh
nghiệp còn bối rối hoặc gặp khó khăn về nguồn nhân lực và công nghệ. Các
chính sách hoặc hoạt động hỗ trợ của Chính phủ cần quan tâm đến việc tư vấn,
giúp doanh nghiệp trong việc lựa chọn công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực
cho tham gia TMĐT;
- Kết quả điều tra cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đã và đang sử dụng các
phương tiện kỹ thuật mà việc ứng dụng TMĐT yêu cầu như máy vi tính, nối
mạng Internet, dùng mạng LAN... Như vậy, các doanh nghiệp có thể tự mua
sắm thiết bị cần thiết cho ứng dụng TMĐT của mình.
- Chỉ có 1/3 số doanh nghiệp đã bố trí được cán bộ theo dõi việc ứng dụng
TMĐT, 61% số doanh nghiệp đã có kế hoạch đào tạo cán bộ cho việc tham gia
TMĐT của doanh nghiệp, tuy nhiên các doanh nghiệp chưa chú trọng đầu tư
kinh phí cho đào tạo. Điều này cho thấy các doanh nghiệp dự định tham gia
TMĐT cần thiết phải bố trí kinh phí hợp lý cho việc đào tạo nguồn nhân lực.
Bên cạnh đó, các trường đại học, các trung tâm đào tạo cần có các chương
trình đào tạo phù hợp để các doanh nghiệp có thể sử dụng được lao động ngay
sau khi tuyển dụng mà không phải đào tạo, hoặc đào tạo lại.
- Tổ chức tham gia TMĐT là một vấn đề đặt ra đối với việc tham gia TMĐT của
doanh nghiệp. Một tỷ lệ rất thấp các doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức hợp lý cho
tham gia TMĐT của doanh nghiệp. Thông thường, các dự án TMĐT nên là
một bộ phận có quan hệ mật thiết với Phòng kinh doanh và dưới sự chỉ đạo của
Giám đốc công nghệ, thông tin (CIO) của doanh nghiệp. Điều này cho thấy,
công tác tuyên truyền quảng bá cần quan tâm tới việc xây dựng các mô hình tổ
chức tham gia ứng dụng hiệu quả thành điển hình để các doanh nghiệp có thể
mô phỏng và ứng dụng.
- Các doanh nghiệp còn dành ít sự quan tâm cho TMĐT thông qua việc bố trí
kinh phí cho TMĐT như là một loại kinh phí mở rộng sản xuất kinh doanh và
xúc tiến thương mại. Điều này cho thấy các doanh nghiệp cần phải có thái độ
khác trước về đầu tư cho TMĐT như là một phưong pháp hiệu quả để xúc tiến
thương mại.


9/22/2005
50
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
4. Hiện trạng ứng dụng và tham gia TMĐT của các doanh nghiệp được

khảo sát

- 46% doanh nghiệp cho rằng mình đang tham gia TMĐT cho thấy một tỷ lệ khá
lớn các doanh nghiệp đã tham gia TMĐT. Tuy nhiên, số còn lại thì lại có thái
độ khá thờ ơ với việc tham gia TMĐT: chỉ có 9% doanh nghiệp được điều tra
có kế hoạch tham gia TMĐT trong 6 tháng tới, 24% dự định trong 2 năm tới,
11% chưa quyết định và số lớn các doanh nghiệp không có ý kiến.
- Các doanh nghiệp đã tham gia TMĐT quan tâm nhiều hơn đến hình thức B2B
(76% so với 57% của B2C). Điều này cho thấy trong thời điểm hiện nay, loại
hình B2B trong TMĐT ở Việt Nam mang lại nhiều lợi ích hơn cho doanh
nghiệp.
- Hầu hết các phương thức trao đổi thông tin trong TMĐT đã được ứng dụng,
như email (nhiều nhất với 93%), EDI, XML và 54% doanh nghiệp đã có trang
Web riêng. Các loại hàng hoá và phương pháp giao gửi cũng đa dạng, từ hàng
hoá hữu hình đến hàng hoá số hoá được giao gửi ngay trên mạng. Điều này cho
thấy tuy chưa phổ biến nhưng TMĐT đã được ứng dụng rộng rãi.
- Các doanh nghiệp mới chỉ giới thiệu được sản phẩm, giới thiệu doanh nghiệp
mình qua mạng, còn khâu thanh toán phải thực hiện bằng phương pháp truyền
thống.
- Chỉ có 13% doanh nghiệp sử dụng các phần mềm chuyên nghiệp trong khi
tham gia TMĐT như phần mềm quản lý hàng tồn kho, theo dõi khách hàng,
quản lý nhân sự... Điều này cho thấy các phần mềm có thể còn đắt so với khả
năng chi trả của doanh nghiệp hoặc các sản phẩm này còn chưa được cung cấp
phổ biến trên thị trường Việt Nam.

5. Vấn đề giới, vị trí địa lý và sự cần thiết đôí với các chính sách hỗ trợ

của Chính phủ

- Đa số ý kiến cho rằng việc tham gia TMĐT không phụ thuộc vào vấn đề giới.
- Các ý kiến đều nhất trí cao, cho rằng các doanh nghiệp ở vùng sâu, vùng xa
gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tham gia TMĐT.
- Các yêu cầu về hỗ trợ của Chính phủ đối với việc tham gia TMĐT, nhất là đối
với các doanh nghiệp vùng sâu, vùng xa đều mong muốn được tập trung vào
các chính sách hỗ trợ về tài chính (thuế, lãi suất ưu đãi), đào tạo nguồn nhân
lực và đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về TMĐT.

Các nguyên tắc chủ yếu liên quan đến kỹ thuật lựa chọn và quyết định Sản phẩm, Giá, Thị trường và Xúc tiến
19/22/2005
51
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
III. KẾT LUẬN SƠ BỘ


- Các doanh nghiệp đã nhận thức khá rõ ràng về vai trò, sự cần thiết và lợi ích
mà TMĐT đem lại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Một số khó khăn gây cản trở cho việc tham gia TMĐT của doanh nghiêp là:
+ Khung khổ pháp lý cho TMĐT;
+ Công nghệ và quy định pháp lý đối với thanh toán điện tử
+ Nguồn nhân lực;
+ Kỹ năng ứng dụng TMĐT.
- Chính sách hỗ trợ từ phía Chính phủ cần tập trung vào lĩnh vực tài chính (thuế,
lãi suất ưu đãi), đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về
TMĐT.
9/22/2005
52
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
CHƯƠNG III

KẾT QUẢ KHẢO SÁT QUA PHỎNG VẤN

Cơ hội nhiều, thách thức lớnI. KẾT QUẢ TỪ CÁC CUỘC PHỎNG VẤN


1. Công ty Nhựa Rạng Đông

- Ứng dụng CNTT trong nội bộ công ty cho mục đích quản lý sản xuất kinh
doanh đã khá phổ biến;
- Đã có ứng dụng Internet phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng phạm vi và hiệu
quả còn giới hạn so với các khâu của TMĐT;
- Nguyên nhân của những hạn chế trên là do nhận thức của các cán bộ chuyên
trách về TMĐT còn hạn chế (về lợi ích; khả năng ứng dụng và luật pháp trong
TMĐT);
- Doanh nghiệp cần những hỗ trợ từ phía Chính phủ nhằm đẩy mạnh ứng dụng
TMĐT như tuyên truyền quảng bá về lợi ích của TMĐT, giúp tổ chức đào tạo
về kỹ năng ứng dụng TMĐT

2. Công ty Dệt Thành Công

- Đánh giá cao lợi ích của TMĐT và những ứng dụng CNTT vào SXKD của
Công ty
- Đã ứng dụng mạnh mẽ TMĐT vào sản xuất kinh doanh.
- Sẽ đẩy mạnh ứng dụng TMĐT trong kinh doanh và hướng vào thị trường trong
nước.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT
và TMĐT: hạ tầng kỹ thuật thấp, cước phí viễn thông cao, môi trường pháp lý
và những hỗ trợ mang tính định hướng của Chính phủ còn yếu và thiếu.

3. Công ty Dệt Phong Phú

- Đã nhận thức và đánh giá cao lợi ích của TMĐT và những ứng dụng CNTT
vào SXKD của Công ty

9/22/2005
53
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
- Đã ứng dụng sâu và rộng TMĐT vào trong sản xuất kinh doanh.
- Sẽ đẩy mạnh ứng dụng TMĐT trong kinh doanh và hướng ra thị trường nước
ngoài.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT
và TMĐT:
+ Cước phí đối với đường truyền thuê riêng cao, nếu doanh nghiệp sử dụng thì
không hiệu quả.
+ Môi trường pháp lý còn thiếu.
+ Cần hỗ trợ của Chính phủ trong việc ứng dụng và triển khai TMĐT như đào
tạo nguồn nhân lực, cơ sở dữ liệu cho ngành.

4. Công ty cổ phần Khai Trí

- Đã nhận thức và đánh giá cao lợi ích của TMĐT và những ứng dụng CNTT
vào SXKD của Công ty
- Chưa ứng dụng mạnh TMĐT vào trong sản xuất kinh doanh của Công ty do
những hạn chế về điều kiện kinh doanh.
- Sẽ đẩy mạnh ứng dụng TMĐT trong kinh doanh trong những năm tới.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng TMĐT:
+ Môi trường pháp lý cho TMĐT còn thiếu (vấn đề ký hợp đồng, thanh toán,
thuế...).
+ Cần hỗ trợ của Chính phủ trong việc ứng dụng và triển khai TMĐT như đào
tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền, quảng bá.

5. Công ty ACER Việt Nam

- Công ty có nhận thức xác đáng về vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT đối
với sản xuất, kinh doanh của mình trong thời gian qua và trong thời gian tới
- Hiện nay công ty chưa thực sự ứng dụng rộng rãi TMĐT vào kinh doanh do
những điều kiện để ứng dụng TMĐT ở Việt Nam (theo công ty) còn chưa chín
muồi.
- Sẽ ứng dụng TMĐT trong kinh doanh khi đủ điều kiện khách quan cho TMĐT
ở Việt Nam.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng TMĐT:
Môi trường pháp lý cho TMĐT còn thiếu (vấn đề ký hợp đồng, thanh toán,
thuế...).9/22/2005
54
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
6. Công ty Giầy Phú Lâm

- Nhận thức của lãnh đạo công ty về vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT đối
với sản xuất, kinh doanh còn nhiều hạn chế.
- Hiện nay công ty đã có một vài hoạt động nhằm ứng dụng TMĐT vào kinh
doanh nhưng còn ở mức độ đơn giản
- Công ty chưa có kế hoạch cụ thể về ứng dụng TMĐT trong kinh doanh.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng TMĐT:
+ Cần đào tạo
+ Công tác tuyên truyền quảng bá nhằm nâng cao nhận thức về TMĐT.

7. Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (BITI’S)

- Công ty có nhận thức xác đáng về vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT đối
với sản xuất, kinh doanh của mình trong thời gian qua và trong thời gian tới
- Hiện nay công ty đã ứng dụng rất sâu CNTT vào sản xuất kinh doanh nhưng
ứng dụng TMĐT mới chỉ ở mức độ ban đầu.
- Công ty chưa có kế hoạch cụ thể cho việc ứng dụng TMĐT trong thời gian tới.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng TMĐT:
Hạ tầng CNTT quốc gia cần được cải thiện hơn nữa nhằm giảm chi phí khai
thác và phát triển CNTT (tốc độ đường truyền)

8. Công ty TNHH Dịch vụ tin học Sài Gòn (SIC)

- Công ty có nhận thức cơ bản về vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT đối với
sản xuất, kinh doanh của mình trong thời gian qua và trong thời gian tới
- Hiện nay công ty chưa thực sự ứng dụng TMĐT vào kinh doanh do hạn chế về
nguồn nhân lực và cước phí viễn thông.
- Công ty có kế hoạch và mong muốn ứng dụng TMĐT trong thời gian tới.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng TMĐT:
+ Hạ tầng CNTT quốc gia cần được cải thiện hơn nữa nhằm giảm chi phí khai
thác và phát triển CNTT (tốc độ đường truyền).
+ Hỗ trợ về đào tạo.

9. Tổng Công ty Xuất, nhập khẩu sách báo (XUNHASABA)

- Công ty đã nhận thức rõ vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong kinh

9/22/2005
55
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
doanh
- Đã ứng dụng hầu hết các khâu nhưng khâu thanh toán vẫn chủ yếu thực hiện
bằng phương pháp truyền thống.
- Chưa có kế hoạch cụ thể về đẩy mạnh ứng dụng TMĐT trong vài năm tới
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT
và TMĐT: đề nghị hỗ trợ về mặt pháp lý, đào tạo và các phần mềm cơ bản sử
dụng trong TMĐT.

10. Công ty IBM Việt Nam

- Công ty đã nhận thức sâu sắc vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong kinh
doanh ;
- Đã ứng dụng rộng rãi TMĐT ở trên thế giới nhưng ở Việt Nam còn nhiều hạn
chế
- Kế hoạch của Công ty trong 2-3 năm tới: cung cấp các phần mềm phục vụ ứng
dụng TMĐT ;
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT
và TMĐT gồm: môi trường pháp lý cho TMĐT, ưu đãi về thuế và quảng bá,
tuyên truyền về TMĐT.

11. Trung tâm TMĐT Việt Nam (VEC), Công ty Hùng Vương

- Công ty đã nhận thức sâu sắc vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong kinh
doanh ;
- Đã ứng dụng rộng rãi TMĐT trong hoạt động tư vấn và kinh doanh của công
ty.
- Kế hoạch của Công ty trong 2-3 năm tới: đẩy mạnh ứng dụng TMĐT vào hoạt
động của công ty (du lịch) đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn và các phần mềm
phục vụ ứng dụng TMĐT;
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT
và TMĐT gồm:
+ Môi trường pháp lý cho TMĐT,
+ Ưu đãi về thuế, về đầu tư
+ Công tác tuyên truyền, quảng bá về TMĐT của các cơ quan nhà nước chưa
thực hiện tốt.
+ Công tác đào tạo nguồn nhân lực chưa được chú trọng và còn có sự nhầm
lẫn.

9/22/2005
56
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
12. Công ty Nhất Vinh

- Công ty đã nhận thức sâu sắc vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong kinh
doanh;
- Chưa ứng dụng TMĐT trong hoạt động tư vấn và kinh doanh của công ty ở
Việt Nam do các điều kiện cho TMĐT ở Việt Nam chưa chín muồi ;
- Kế hoạch của Công ty trong 2-3 năm tới: đẩy mạnh ứng dụng TMĐT vào hoạt
động của công ty khi điều kiện đã chín muồi; chủ yếu hướng tới thị trường
ngoài nước.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT
và TMĐT gồm:
+ Môi trường pháp lý cho TMĐT,
+ Ưu đãi về thuế, về đầu tư
+ Những hỗ trợ ban đầu của Chính phủ cho các doanh nghiệp ứng dụng TMĐT
còn sơ sài.

13. Công ty cổ phần VNET

- Công ty đã nhận thức và đánh giá cao vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT
trong kinh doanh;
- Đã ứng dụng rộng rãi TMĐT trong hoạt động tư vấn và kinh doanh của công
ty;
- Kế hoạch của Công ty trong 2-3 năm tới: đẩy mạnh ứng dụng TMĐT vào hoạt
động của công ty cũng như hoạt động tư vấn, hỗ trợ của công ty cho các khách
hàng của mình.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT
và TMĐT gồm:
+ Môi trường pháp lý cho TMĐT,
+ Ưu đãi về thuế, về đầu tư mạo hiểm
+ Những hỗ trợ ban đầu của Chính phủ cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch
vụ TMĐT chưa có.
+ Chưa chú trong đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng TMĐT.
9/22/2005
57
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
14. Công ty TNHH Trí Đức

- Công ty đã nhận thức và đánh giá cao vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT
trong kinh doanh;
- Đã ứng dụng rộng rãi TMĐT trong hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ
ở Việt Nam và một số nước trên thế giới;
- Kế hoạch của Công ty trong 2-3 năm tới: đẩy mạnh ứng dụng TMĐT vào lĩnh
vực công nghệ cao, e-learning.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT
và TMĐT gồm:
+ Môi trường pháp lý cho TMĐT,
+ Ưu đãi về thuế, về đầu tư mạo hiểm
+ Những hỗ trợ ban đầu của Chính phủ cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch
vụ TMĐT chưa có.
+ Chưa chú trong đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng TMĐT.
+ Sự độc quyền về đường truyền quốc tế dẫn đến tốc độ truy cập chậm, gây
kém hiệu quả cho doanh nghiệp

15. Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC)

- Công ty đã nhận thức sâu sắc vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong kinh
doanh;
- Đã ứng dụng rộng rãi TMĐT trong hoạt động tư vấn và kinh doanh của công
ty;
- Kế hoạch của Công ty trong 2-3 năm tới: đẩy mạnh ứng dụng TMĐT vào hoạt
động của công ty.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT
và TMĐT gồm:
+ Môi trường pháp lý cho TMĐT,
+ Ưu đãi về thuế, về đầu tư
+ Những hỗ trợ ban đầu của Chính phủ cho các doanh nghiệp ứng dụng TMĐT
còn sơ sài.


II. KẾT LUẬN SƠ BỘ


- Các doanh nghiệp đã có nhận thức đúng đắn về lợi ích và vai trò của TMĐT

9/22/2005
58
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đa số các doanh nghiệp đã ứng dụng rộng rãi TMĐT và hoạt động của mình.
Một số công ty chưa đẩy mạnh việc tham gia TMĐT cho rằng điều kiện về môi
trường pháp lý, về hạ tầng công nghệ thông tin và về thanh toán là chưa chín
muồi.
- Đa số các doanh nghiệp đã có kế hoạch ứng dụng TMĐT trong thời gian tới,
nhất là khi khung khổ pháp lý cần thiết được ban hành.
- Kiến nghị của doanh nghiệp tập trung vào các vấn đề:
+ Sớm hoàn thiện khung khổ pháp lý cần thiết cho TMĐT;
+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về TMĐT, đặc biệt là thông qua
các điển hình trong thực tế;
+ Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng TMĐT, tránh sự nhầm lẫn
giữa nguồn nhân lực cho CNTT và nguồn nhân lực cho TMĐT;
+ Xây dựng các dự án điển hình làm cơ sở để các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ
tham gia trong thời gian đầu ứng dụng TMĐT.
+ Có các biện pháp cần thiết nhằm đẩy mạnh hơn nữa chất lượng dịch vụ viễn
thông, như tốc độ đường truyền quốc tế, cước phí...
+ Có chính sách ưu đãi về tài chính, thuế và về đầu tư (mạo hiểm) cho các
doanh nghiêp tham gia TMĐT hoặc các dịch vụ hỗ trợ TMĐT.
9/22/2005
59
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
PHỤ LỤC 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TMĐT
1. Khái niệm TMĐT
Hiện nay vẫn có các quan điểm ít nhiều khác biệt về khái niệm TMĐT. Do đó việc
tiến hành điều tra về hiện trạng ứng dụng TMĐT ở Việt nam được triển khai trên
cơ sở coi TMĐT là việc sử dụng thông tin ở dạng thông điệp dữ liệu trong
hoạt động thương mại.
“Thông điệp dữ liệu” là thông in được tạo ra, gửi đi, nhận hoặc lưu trữ bằng các
phương tiện điện tử, quang học hay tương tự và bao gồm trao đổi dữ liệu điện tử,
thư điện tử, điện tín, điện báo hoặc fax, v.v...
Th−¬ng m¹i bao qu¸t c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh ra tõ mäi mèi quan hÖ mang tÝnh chÊt
th−¬ng m¹i, dï cã hay kh«ng cã hîp ®ång. C¸c mèi quan hÖ mang tÝnh th−¬ng m¹i
bao gåm c¸c giao dÞch sau ®©y: bÊt cø giao dÞch th−¬ng m¹i nµo vÒ cung cÊp hoÆc
trao ®æi hµng ho¸ hoÆc dÞch vô; tho¶ thuËn ph©n phèi; ®¹i diÖn hoÆc ®¹i lý th−¬ng
m¹i; uû th¸c hoa hång (factoring), cho thuª dµi h¹n (leasing); x©y dùng c¸c c«ng
tr×nh; t− vÊn; kü thuËt c«ng tr×nh (engineering); ®Çu t−; cÊp vèn; ng©n hµng; b¶o
hiÓm; tho¶ thuËn khai th¸c hoÆc t« nh−îng; liªn doanh vµ c¸c h×nh thøc kh¸c vÒ
hîp t¸c c«ng nghiÖp hoÆc kinh doanh; chuyªn chë hµng ho¸ hay hµnh kh¸ch b»ng
®−êng biÓn, ®−êng kh«ng, ®−êng s¾t hoÆc ®−êng bé, v.v...
2. Các bên tham gia TMĐT
2.1. Chính phủ
Chính phủ có thể đóng vai trò là:
“Người” tạo lập chính sách, khung khổ pháp lý nhằm điều tiết sự phát triển của
TMĐT.
“Người” hỗ trợ sự phát triển TMĐT thông qua các dự án, tạo ra những “cú hích”
cho sự ứng dụng và triển khai TMĐT.
“Người” mua, thông qua các hoạt động mua sắm Chính phủ đối với thiết bị, vật tư,
dịch vụ, v.v...
“Người” bán thông qua việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ công như đăng ký kinh
doanh, công chứng, tư vấn pháp luật, đăng ký nhãn hiệu thương mại, v.v...
2.2. Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có thể đóng vai trò là người mua (hàng hoá hữu hình, hàng hoá số
hoá và dịch vụ) hoặc là người bán (hàng hoá hữu hình, hàng hoá số hoá, dịch vụ tư
vấn, dịch vụ mạng hoặc các dịch vụ khác).
2.3. Cá nhân
Cá nhân có thể đóng vai trò là người mua hoặc là người bán.

2. Các loại giao dịch trong TMĐT
- Gi÷a doanh nghiÖp víi ng−êi tiªu dïng (B2C): đây là loại hình kinh doanh bán lẻ
giúp ng-êi tiªu thô cã thÓ mua hµng hoá hoặc dịch vụ mµ kh«ng cÇn tíi cöa hµng
hoặc tiếp xúc trực tiếp với người cung cấp dịch vụ.
Ví dụ: Ở nước ngoài có nhiều doanh nghiệp đã thành công trong việc cung cấp
hàng hoá hoặc dịch vụ qua mạng như các công ty có trang Web: Amazon.com,
eToys.com, v.v...
- Gi÷a doanh nghiÖp víi nhau (B2B): nh»m trao ®æi d÷ liÖu, mua b¸n vµ thanh to¸n
hµng ho¸ vµ lao vô, môc ®Ých cuèi cïng lµ ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt vµ
kinh doanh.
Ví dụ: Công ty máy tính IBM mỗi năm tiết kiệm trên 1 tỷ USD nhờ mua sắm trên
mạng Internet.
- Gi÷a c¸c c¬ quan chÝnh phñ víi doanh nghiÖp (G2B), nh»m môc ®Ých
(1) mua s¾m chÝnh phñ theo kiÓu trùc tuyÕn;
(2) c¸c môc ®Ých qu¶n lý (thuÕ, h¶i quan...);
(3) th«ng tin.
Ví dụ: hÖ thèng khai h¶i quan ®iÖn tö ELVIS cña Hoa Kú víi c¸c ®èi t¸c th−¬ng
m¹i hàng dệt may với dữ liệu tập hợp từ các doanh nghiệp xuất khẩu.
- Gi÷a ng−êi tiªu thô víi c¸c c¬ quan chÝnh phñ (G2C): liên quan đến TMĐT, các
vấn đề thường phát sinh trong nhóm này gồm: (1) thuÕ, (2) dÞch vô h¶i quan, (3)
th«ng tin.
VÝ dô: ở một số nước doanh nghiệp có thể khai báo và nộp thuế thu nhập qua mạng
máy tính.
3. Các hình thái hàng hoá và dịch vụ trong TMĐT
3.1. Hàng hoá hữu hình và dịch vụ
TMĐT tạo ra c«ng cô có hiệu quả cao cho c¸c hoạt động chµo hµng, chÊp nhËn
chµo hµng, thËm chÝ c¶ thanh to¸n, nh−ng viÖc giao hµng ho¸ vµ dÞch vô tíi kh¸ch
hµng vÉn ph¶i th«ng qua nh÷ng ph−¬ng thøc truyÒn thèng.
3.2. Dịch vụ số hoá được cung cấp trực tuyến
Các dịch vụ trong nhóm này rất phong phú chẳng hạn như ý kiến tư vấn pháp luật,

9/22/2005
61
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
phần mềm, âm nhạc, chương trình video theo yêu cầu, v.v...
Hiện nay hình thức giáo dục và đào tạo thu phí qua mạng đang phát triển rất nhanh
và có thị trường ngày càng lớn.
9/22/2005
62
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
PHỤ LỤC 2
CÁC CÔNG TY CÓ WEBSITE GIỚI THIỆU, TIẾP THỊ, QUẢNG CÁO
VÀ BÁN HÀNG HOÁ

Công ty bê tông xây dựng Hà Nội (VIBEX). - http://www.vibexvn.com
Công ty bê tông xây dựng Hà Nội (viết tắt là VIBEX) là doanh nghiệp loại một của Nhà nước, trực thuộc tổng công ty xây dựng
Hà Nội - Bộ xây dựng. Là công ty đầu tiên về cung cấp các sản phẩm bê tông tại Việt Nam.


Công ty Chăn nuôi Tiền Giang - Tien Giang Livestock Breeding Company - http://www.librexco.com
Giới thiệu các sản phẩm mà Công ty đang sản xuất, kinh doanh và các thông tin khác như: năng lực sản xuất của công ty, nhu
cầu hợp tác kinh doanh ...


Công ty chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary - http://vihem.com/
Chuyên sản xuất các loại động cơ điện dùng trong các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.


Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp -Kỹ nghệ - Thương mại - http://www.fintec.com.vn/
Giới thiệu hàng hoá sản phẩm của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp -Kỹ nghệ - Thương mại


Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Việt Nam - http://www.vgs-jsc.com/
Bảo vệ cá nhân, Bảo vệ mục tiêu, Đảm bảo an ninh cho các sự kiện, Áp tải hàng đặc biệt, Huấn luyện vệ sĩ, Lắp đặt các hệ
thống báo động thông minh, Thiết bị, giải pháp PCCC


Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn - http://www.lasuco.com.vn
Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển, giới thiệu về tình hình sản xuất kinh doanh, các thành tích đã đạt được của Công
ty...


Công ty cổ phần MIT - http://www.mit.com.vn
Chuyên bán xe đạp điện.


Công ty Cổ phần Phạm Nguyên - http://www.phamnguyen.com/
Kinh doanh thiết bị tin học - Viễn thông. Tư vấn đầu tư thiết kế tự động hóa.


Công ty cổ phần phần mềm kế toán - http://www.bravo.com.vn/
Phần mềm BRAVO kế toán có thể tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm, từng nhóm sản phẩm theo nhiều phương pháp tính
giá thành khác nhau. Như trực tiếp, hệ số, định mức, phân bước, Phân tích giá thành theo khoản mục và yếu tố.


Công ty Fuji Photo Film - http://www.fujifilm.com.vn/
Web site của Công ty Fuji Photo Film, công ty hiện là nhà sản xuất hàng đầu và là nhà lãnh đạo thị trường về lĩnh vực ngành
ảnh và sản phẩm tin học.


Công ty giám định MEKONG - http://www.mekongcontrol.com
Cung cấp dịch vụ giám định hàng hoá tại các cảng biển


Công ty Lương thực Tiền Giang - http://www.tigifood.com/
Kinh doanh Gạo, Phân bón, Bao bì, Nước tinh khiết,...


Công ty may Đáp Cầu - http://www.dagarco.com.vn/
Giới thiệu về công ty may Đáp cầu9/22/2005
63
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Công ty nhựa Duy Tân - http://www.duytanplastic.com
Chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa gia dụng : thau, xô, ghế, các loại kệ, ... Bao bì mỹ phẩm cao cấp : chai dầu gội đầu, chai
sữa tắm, chai nước tẩy rửa, chai nước rửa chén...


Công ty Sài Gòn Kim Khanh - http://www.sakimco.com
Giới thiệu về công ty: ngày thành lập, các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty


Công ty Sao Mai - http://www.morningstar.com.vn
Công Ty SAO MAI hiện đang là nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm bông tai cho thị trường Việt Nam và một số thị trường
khác như HÀN QUỐC, TIỆP KHẮC, LIÊN XÔ và các nước Trung Đông...với chất lượng cao cùng giá cả cạnh tranh.


Công ty thương mại - http://www.e77.hu
Kinh doanh độc quyền máy đo đường huyết cá nhân.


Công ty TNHH Công nghệ TANA - http://www.tana.com.vn/
Cung cấp máy vi tính và thiết bị viễn thông


Công Ty TNHH Dịch thuật và Dịch vụ Tin học Bảo Hùng Linh - http://www.baohunglinh.com
Cung cấp các dịch vụ dịch thuật ra nhiều thứ tiếng trên thế giới
Công ty TNHH Mía đường Việt Nam - http://www.vts.com.vn/


Công ty TNHH trang trí nội thất và thương mại Thành Vinh - http://www.thanhvinhfurniture.com
Sản xuất & cung cấp đồ gỗ cho văn phòng, khách sạn và nhà ở gia đình. Thiết kế thi công Trang Trí Nội Thất các loại công
trình.


Công ty Vận Tải biển Việt Nam - http://www.vosco.com.vn


Công ty xuất nhập khẩu & đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) - http://www.cholimexvn.com
Xuất nhập khẩu các loại vật tử, thiết bị máy móc, hàng tiêu dùng, công nghệ phẩm, nông thuỷ sản..


Công ty Xuất nhập khẩu & Thương mại Hà Nội - http://www.genexim.com


Cty TNHH Tầm nhìn Hạnh Quang - http://www.hqvision.com.vn/
thiết bị để chụp ảnh nghệ thuật, thời trang, quảng cáo...


Hatetra co.,Ltd - http://http:?/www.iex-exhibition.com.vn
Kinh doanh, xuất nhập khẩu tổng hợp, tổ chức hội thảo, hội chợ triển lãm.


Liên hiệp hợp tác xã Bến Thành - http://www.benthanhcoop.com
Kinh doanh bất động sản, cho thuê, môi giới, đấu giá bất động sản. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành.
nông sản - http://www.vinawebs.com/intimex6hcm/
buôn bán xuât nhập khẩu nông sản


Phân phố hàng tiêu dùng ATLANTIC International Co. - http://www.ec21.com/atlanticdn
Phân phối và nhập khẩu: Dao cạo râu, Xi đánh giầy, bánh kẹo thực phẩm, bia rượu..


Schmidt Vietnam Co., Ltd. - http://www.schmidt.com.vn/
Cung cấp dịch vụ về văn phòng hiện đại


Sơn Đại Bàng - http://www.sontonghop.com

9/22/2005
64
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Sản xuất kinh doanh các loại sơn


Tập đoàn tự động hoá CommanD - http://www.commandag.com
Tư vấn , chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tự động hoá. Cung cấp, lắp đặt các hệ thống giám sát, kiểm soát ra vào, Camera
quan sát.


Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) - http://www.sunimex.com
Mô tả chức năng hoạt động của Tổng Công Ty Bến Thành, hệ thống mạng lưới kinh doanh, hệ thống các đơn vị trực thuộc, các
dự án kêu gọi đầu tư


Tổng Công ty Da giày Việt Nam - http://www.leaprodexim.com.vn/


Tổng công ty Xây dựng Miền Trung - http://cosevco.com.vn
Xây dựng, tư vấn, đá Granite, gạch Ceramic, thanh nhôm, thép chất lượng cao, nhựa trần, nước uống dinh dưỡng, du lịch...


Trasimex Lạng sơn - http://www.trasimex.com.vn/
Xuất khẩu trực tiếp sang thị trường nước ngoài. Dịch vụ, du lịch lữ hành. Nhập khẩu trực tiếp và nhập khẩu uỷ thác các mặt
hàng


VanleResin Co., Ltd - http://www.vanleresin.com
Cung cấp, trang trí nội thất, resin, xuất khẩu


VCCI - Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. - http://www.vcci.com.vn/
Giới thiệu doanh nghiệp, diễn đàn doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, hội nhập, trang quốc tế, thị trường chứng khoán, thương
mại điện tử và các kết nối khác.
Ads Vietnam - Trang web thương mại, giới thiệu sản phẩm - http://www.adsvietnam.com
Tư vấn, cung cấp, lắp đặt Truyền hình số VTC, truyền hình MMDS, truyền hình CATV, Điện thoại di động, cố định, Tổng đài,
máy fax, Thiết bị an toàn, Chuông cửa thấy hình Và các loại thiết bị khác...


Anten Thông Minh Tự Động Dò Tìm Hướng Kênh Truyền Hình - http://www.antenthongminh.com
Chuyên Cung cấp Và lắp đặt Anten Thông Minh


AXISCO-RESEARCH - Market Research Survey Vietnam - http://www.axisco-research.com
-Chuyên tổ chức các đồ án NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG (định tính/định lượng) trên phạm vi cả nước, bao gồm các dạng
Nghiên Cứu Khái Niệm, Nghiên cứu Quảng cáo, Nghiên Cứu Sản phẩm, Nghiên Cứu Giá Cả, Nghiên cứu thói quen


Chuyên Bán Máy Notebook và Máy Digital - http://www.notebookjapan.com
Chuyên cung cấp các loại máy Notebook, máy Digital và linh kiện Notebook và Digital theo giá gốc.


Cơ sở Lan Bình - http://www.lanbinh.com.vn/
Giới thiệu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ dùng cho văn phòng


Computer Equipments ONLINE STORES - http://www.aulacco.com
Cung cấp thiết bị máy tính, thiết bị mạng chất lượng cao, giá thành rẻ Cung cấp giải pháp mạng Internet, intranet, E-Mail,
Instant Messenger cho mạng cục bộ, giải pháp mạng không dây, không ổ cứng cho văn phòng Cung cấp thẻ cào Internet, Mobi,
Vina rẻ nhất tại Hà nội


Công ty cổ phần Rượu - Bia - Nước giải khát Lan Hương - http://www.lanhuong.iwebland.com
Giới thiệu doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm đồ uống, bia, nước ngọt và một số sản phẩm dịch vụ khác trong lĩnh vực thực
phẩm và tìm đối tác tiêu thụ sản phẩm9/22/2005
65
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Công ty Honda Việt Nam - http://dcs.honda.com.vn/
Hệ thống giao dịch với các đại lý chính do Honda uỷ quyền.


Công ty Medicare - http://www.medicare.com.vn/
Giới thiệu các sản phẩm mới chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp, thời trang và chăm sóc cá nhân...


Công ty quảng cáo thương mại - http://www.hathaiart.com
Thiết kế quảng cáo, in ấn, nội thất, hội trợ,..


Công ty quảng cáo và hội chợ thương mại Việt Mỹ -VINATAFS - http://www.advertising -vn.com
Trang web giới thiệu các dịch vụ của Công ty như: Tổ chức hội chợ triển lãm, hội nghị và tài trợ văn hoá thể thao, nghiên cứu
xây dựng thương hiệu, quảng cáo trên các phương tiện thông tin..


Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên - http://www.bitis-vn.com/
Web site giới thiệu sản phẩm giày dép Biti's cao cấp, các cơ hội hợp tác và đầu tư kinh doanh của Công ty


Công ty Thần Điêu - http://ww.thandieu.com
In quảng cáo khổ lớn trong nhà và ngoài trời, cung cấp các thiết bị và nguyên vật liệu chuyên dùng trang ngành in ấn quảng cáo
như máy in laser khổ lớn, máy cắt decal, máy khắc, máy ép, nguyên liệu và các trang thiết bị phụ trợ.


Công ty tiếp thị và phân phối Thực phẩm & hàng tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam -
http://www.ec21.com/atlanticdn
Tiếp thi và phân phối các mặt hàng: Bánh Chocolate Pie ( KUMHO - Korea ), Trà Pickwick ( Hà Lan ), Xi đánh giầy KIWI (
Thái land, Mỹ ) Xi đánh giầy YONGMA ( Hàn Quốc ), Dao cạo râu & lưỡi lam LASER, Bánh RITZ, OREO, ChipAhoy...(
Nabisco - Mỹ ), Hoá Mỹ phẩm UNILEVER Thái land......


Công ty TNHH Đức Trung 2 - http://www.ductrung.com.vn/
các mặt hàng chậu rửa, máy hút khói, máy nghiền rác, vòi rửa chén, tủ bếp


Công ty TNHH Khải Hoàn - http://www.regency.com.vn
Chuyên sản xuất biển tấm lớn, biển hộp đèn, in trên mọi chất liệu: thuỷ tinh, gốm, in lưới, in phun màu khổ lớn, in quảng cáo,
thiết kế và duy trì website....


Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Lan Hạnh - http://www.lanhanhco.com.vn/
Công ty kinh doanh quần áo bơi nam nữ


Công ty TNHH Vĩnh Trinh - http://www.vinhtrinh.com.vn
Giới thiệu các dịch vụ cung cấp thiết bị tin học, bán buôn, bán lẻ của công ty


Công ty Xuhasaba - http://www.xunhasaba.com.vn
Đây là một website về xuất nhập khẩu sách báo và tạp chí.


Cửa hàng rau sạch, thực phẩm - http://www.vuonxanh.com
Website cung cấp các thông tin về cửa hàng cung cấp rau sạch và thực phẩm. Bạn có thể tìm thấy chi tiết các thông tin về hàng
như: nguồn gốc xuất xứ, đặc tính, thời hạn...


Cửa hàng và Cửa hiệu tại Hà Nội- Vinalink - http://www.hanoishop.com
Web site của Hội tin học Việt Nam - Trung tâm tin học tự động hoá CN (Vinalink)


Fuji Film Việt Nam - http://www.fujifilm.com.vn/
Trang web cung cấp thông tin về sản phẩm, phim, máy ảnh, sản phẩm kỹ thuật số, phim chuyên nghiệp, sản phẩm tráng rọi


9/22/2005
66
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
phim, các thông tin về tập đoàn Fuji trên khắp thế giới và tại Việt Nam.


Hàng Việt Nam Xuất Khẩu - http://www.gol.com.vn
Website www.goodsonlines.com với giải pháp kết hợp hoàn thiện trong việc cung cấp nguồn hàng đa dạng, phong phú với giá
gốc từ nhà sản xuất và dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế do chính công ty Weixin thực hiện, là cầu nối bảo đảm cho mọi giao
dịch thông qua trung tâm mua bán www.goodsonlines.com được cả người mua và người bán tin dùng.


Hội chợ triển lãm - http://www.thanglongexhibition.org
Tổ chức hội chợ triển lãm ở trong và ngoài nước


Mũ bảo hiểm xe máy nhiệt đới, tropical helmet vietnam - http://protec-asia.com
Mũ bảo hiểm xe máy nhiệt đới đầu tiên phù hợp dạng đầu người Việt Nam.


Nguyễn Cao Gas - http://ncgas.service.to
Website của Nguyễn Cao Gas Cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ, giá cả liên quan đến thị trường khí hóa lỏng gia dụng và
công nghiệp (LPG) bao gồm: Bếp: Rinnai; Paloma; National; Electrolux; nhập khẩu và sản xuất tại Việt Nam Bình gas:
Petrolimex; Petronas; BP; DHP; Vietgas ... các loại từ 10kg; 12kg; 12,5kg; 13kg; 48kg ... Các thiết bị khác: Báo cháy; nước tinh
lọc; nồi inox; phụ kiện sửa chữa Các phần mềm máy tính chuyên dụng dùng trong hoạt động kinh doanh gas Để biết thêm thông
tin, gọi chúng tôi: 9714717


Sản phẩm Việt Nam chất lượng cao - http://www.viet-trade.com
là website thương mại điện tử, hoạt động trên các lĩnh vực: Pháp luật Việt Nam, thương mại, thông tin DN, thị trường BĐS, thị
trường ô tô, xe máy..


SoftMart Online - http://online.sde-vn.com
Mua bán phần mềm trên mạng


TẤM SƯỞI VI NHIỆT ~ NGUỒN ẤM CHO MỖI NGƯỜI - http://vinhiet.narod.ru
Công ty “VI NHIỆT” qua nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học mới nhất về vật liệu cao phân tử, cuối
cùng đã chế tạo thành công một sản phẩm sưởi đặc biệt - đấy là Tấm sưởi Vi Nhiệt (TSVN).


Tiếp thị - Kinh doanh trực tuyến, Xúc tiến - môi giới thương mại, Cao ốc ảo Pbc,... -
http://www.vietnamtiepthi.com
Website hoạt động thương mại điện tử tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. do Công ty phát triển phần mềm Pbc đầu tư phát triển.


Tiếp thị Internet - Vinalink - http://www.tiepthi.net
Website Internet marketing - Hội tin học Việt Nam - Trung tâm tin học TDHCN - Vinalink


TiTiOne Mỹ phẩm săn sóc da - http://www.titione.com
TiTiOne mỹ phẩm săn sóc da, tẩy trắng da, trị nám, trị mụn. Kem, vitamin, sữa rửa mặt, Gel mặt nạ.


TOP 1000 websites Nổi tiếng nhất Thế giới - http://www.vietnamwebsite.net/weblink
Bạn có thể tìm thấy hàng ngàn địa chỉ website giao dịch, Triển lãm hàng hoá online , Chợ giao dịch bán buôn


Trang thông tin chào hàng xuất nhập khẩu - http://www.bizviet.net
Trang thông tin chào mua, chào bán của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong và ngoài nước. Tại đây bạn có thể tìm kiếm đối
tác, hàng hoá nhập khẩu. Bạn cũng có thể tìm kiếm các đối tác hoặc mặt hàng mà các doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu nhập
khẩu từ Việt nam. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt nam trong xúc tiến xuất nhập khẩu.
VinaNet - http://www.vinanet.biz
Cung cấp cho người tiêu dùng các thông tin giá cả về các loại hàng hoá, dịch vụ trên thị trường Việt Nam
9/22/2005
67
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
PHỤ LỤC 3
CÁC CÔNG TY TRONG LĨNH VỰC TIN HỌC, MÁY TÍNH CÓ WEBSITE
ĐỂ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA MÌNH


Computer - System - Solution - Service - http://www.ubs.com.vn
Máy vi tính, thiết bị, giải pháp hệ thống thông tin, dịch vụ.


Công ty Anh Ngọc - http://anhngoc.com
Các thông tin về Công ty Anh Ngọc như Chính sách bán hàng, Tư vấn hệ thống IT, Hỗ trợ mua sắm, Bảng giá hàng ngày,...


Công ty Cổ phần công nghệ mạng - http://www.qtnet.com.vn/
Sản xuất và gia công phần mềm tin học, kinh doanh dịch vụ mạng nội bộ, mạng diện rộng (WAN, LAN), dịch vụ Internet và
các ứng dụng mới trên Internet, mua bán các thiết bị công nghệ thông tin phần mềm....


Công ty cổ phần tin học HSD - http://www.hsd.com.vn
HSD đồng thời có hai lĩnh vực chính đang được triển khai, đó lá sản xuất gia công phần mềm, phát triển các phần mềm chuyên
ngành và đào tạo các chuyên viên công nghệ phần mềm có khả năng thật sự, có khả năng làm việc nhóm vá khả năng giao tiếp
bằng tiếng Anh. HSD thực hiện phần mềm đưa ra nhiều dạng: sản phẩm đóng gói của HSD, sản phẩm làm theo hợp đồng đối
với khách hàng và có thể là gia công lại cho một đơn vị khác.


Công ty công nghệ và thông tin Bạch Mai - http://bachmainet.com/
Là công ty chuyên kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin.


Công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông - http://www.elcom.com.vn/
ELCOM là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực Tin học, Điện tử viễn thông. Từ khi
thành lập ELCOM không ngừng phát triển, mở rộng thị truờng và tăng cường hợp tác với các hãng Viễn thông cũng như các
Công ty tin học hàng đầu thế giới.


Công ty Đầu tư và chuyển giao công nghệ ASP - http://www.asp.com.vn/
Hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực phần mềm, kỹ thuật mạng máy tính, công nghệ phát triển thông tin và thiết bị máy văn
phòng


Công ty Mạng máy tính truyền thông Việt Nam - http://www.iccvn.com
Công ty Mạng máy tính truyền thông Việt Nam là nhà phân phối máy vi tính thương hiệu ICC VIETNAM. Công ty chuyên
cung cấp sỉ và lẻ các linh kiện và thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính. Thực hiện các dự án kết nối mạng Internet, ISDN,
ADSL, LAN, WAN, lắp đặt tổng đ ài điện thoại. Thiết kế các phần mềm, Website. Tổng đại lý phân phối Internet Card.


Công ty Máy tính Việt Nam ICC - http://www.iccvn.com/


Công ty Netcom, Mạng, Máy tính, Truyền thông - http://www.netcom.com.vn
đại lý chính thức phân phối các sản phẩm của: DELL, KYE System, IKON Technology, PLANET, SVEC, DINTEK, KOBIAN,
BreezeCom. Là đại lý phân phối lại của các hãng : Intel, IBM, COMPAQ, AMP, HP, APC.


Công ty phần mềm Quang Ích - http://www.quangich.com
Chuyên hoạt động trong lĩng vực thiết kế Web site, Xây dựng phần mềm quản lý, các giải pháp công nghệ, Cung cấp các thiết
bị mạng và máy tính xách tay
Công ty Phát triển phần mềm VASC - http://www.itpark.com.vn/
Nghiên cứu phát triển, Giáo dục đào tạo, Thương mại dịch vụ...


Công ty Phúc Anh - http://www.phucanh.com
Thông tin chi tiết về các linh kiện dùng cho máy tính. Giới thiệu về công ty cũng như năng lực của Phúc Anh Co., Ltd


Công ty Silkroad Vietnam Ltd. - http://www.silkroad-net.com
Silkroad Việt nam mới thành lập do sự kết hợp 2 công ty phần mềm R.I.M Technologies Ltd., và Silkroad Systems Ltd., hiện là
một trong số công ty 100% vốn nước ngoài lớn nhất và uy tín hoạt động trên lĩnh vực gia công, phát triển phần mềm, cung cấp
các giải pháp cho các phần mềm quản lý , thương mại điện tử, sử lý chuyển đổi các dạng dữ liệu và các dịch vụ Web,
multimedia.


Công ty thương mại Bắc Mỹ - http://www.naco.com.vn
- Cung cấp các sản phẩm bảo mật mạng máy tính, hệ thống Firewall, VPN của hãng NETSCREEN - Netsreen Products,
Firewall, VPN, Router


Công ty thương mại và phát triển công nghệ điện tử tin học ITC - http://itcvietnam.net
Công ty Tin học Hitech - http://www.hitech-th.com
Tư vấn, cung cấp thông tin và các giải pháp về tin học. Cung cấp các thiết bị tin học, các loại máy tính PC, máy Notebook,
Server, Mainframe... Cung cấp lắp đặt các thiết bị về mạng Lan, Wan, Wireless Lan vŕ Internet. Cung cấp các giải pháp, các
phần mềm ứng dụng.


Công ty Tin học Sa Lan - http://www.salan.net
Cung cấp các dịch vụ: Thiết kế trang web (web design), Phát triển web site (web site development), Lưu trữ web (web hosting),
Quảng bá web (web promotion), Tiếp thị trên Internet (internet marketing) , Đăng ký search engine (add, submit search), Đăng
ký tên miền (domain name registration), Thiết kế đồ họa (Graphic design), Viết phần mềm (software programming).


Công ty TNHH Phát triển Tin học IDC - http://www.idcvn.com.vn
Cung cấp các Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin. Đào tạo Công nghệ thông tin.


Công ty TNHH Thiên Ý - http://www.thieny.com.vn
Đại lý phân phối các mặt hàng Intel, Quantum, Soltek, Acorp....


Công ty Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ - MITEC - http://www.mitec.com.vn
Đại lý phân phối sản phẩm FUJITSU duy nhất tại Việt Nam Cung cấp các sản phẩm phần mềm: Phần mềm Thư viện điện tử
ELIB, các hệ phần mềm quản lý, phần mềm kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp, phần mềm bán vé tàu, ...


Cty liên doanh thiết bị tổng đài - http://www.vkx.com.vn
Cung cấp các đặc tính kỹ thuật về các chủng loại sản phẩm do công ty cung cấp như: Tổng đài, hệ thống chuyển mạch, công
nghệ CDMA,..


Dịch vụ Tin học Thái Sơn - http://www.thaisonit.com
Lắp ráp & kinh doanh thương hiệu máy vi tính Việt Nam - TSC, Cung cấp sỉ & lẻ các loại máy vi tính và linh phụ kiện rời,
chuyên sữa chữa, bảo trì, nâng cấp, cài đặt software và mạng máy tính: LAN / WAN, Internet, Games, ...


Dựng phim kỹ thuật số - http://www.phoquang.com
Trang web gồm khoảng 30 trang gồm nhiều mục khác nhau,chủ yếu là giới thiệu những hoạt động của công ty truyền thông Phổ
Quang.
9/22/2005
69
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
HPT cung cấp giải pháp công nghệ thông tin trọn vẹn - http://www.hptvietnam.com.vn
Website giới thiệu, mô tả lĩnh vực hoạt động của công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - HPT Vietnam. (Cung cấp
các giải pháp về mạng máy tính, dịch vụ sửa chữa bảo hành, bảo trì tốt nhất, thiết kế Website, phát triển các phần mềm ứng
dụng quản lý, các ứng dụng trên nền desktop và nền Web)


http://www.ddcvn.com - http://C
ty Thuong m?i & Ph tri?m Tin H?c (DDC)
Công ty chuyên kinh doanh trong lĩnh vực máy vi tính và thiết bị văn phòng. Trong đó chúng tôi đặc biệt có thế mạnh về lĩnh
vực kinh doanh máy vi tính và các linh kiện máy vi tính.


http://www.hoanganh.com.vn/ - http://TNHH thuong m?i v in h?c Ho Anh
Chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị máy tính và linh kiện với giá cả hợp lý và chế độ bảo hành tốt


International Marinelife Alliance Viet Nam - http://home.netnam.vn
Phát triển, nghiên cứu, cung cấp các mạng lưới thông tin. Triển khai mạng LAN , Leased lines, PSTN lines, và mạng không
dây...


Máy tính VTB - Máy tính thương hiệu Việt dành cho người Việt - http://www.vtb.com.vn
Máy tính, sản phẩm điện tử thương hiệu VTB được sản xuất bởi Viettronics Tân Bình dưới sự kiểm soát của Hệ Thống Chất
Lượng phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và các tiêu chuẩn nghiêm ngặt khác.


Máy tính xách tay Việt Nam (VinaCom)- Thiết bị văn phòng - http://www.hoanam.com
Giới thiệu các thiết bị văn phòng như Máy Photocopy Minolta, máy in và máy fax Brother (Nhật Bản). Máy tính xách tay
thương hiệu Việt nam - VinaCom


No 1 Vietnamese Trademark Computer Manufacturer - http://www.cms-vietnampc.com
Website for customer interested in looking for high-quality PC at economic price


Phần mềm máy tính - http://www.anhminh.com
Giới thiệu sản phẩm phần mềm máy tính của công ty Anh Minh.


PhoTinHoc.NET - http://www.PhoTinHoc.NET
Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam


Siêu thị Tin học - http://www.sieuthitinhoc.com/
Là nơi tập trung các Báo giá và quảng cáo về Công nghệ thông tin của các Công ty tin học trên Toàn quốc gửi đến.


Siêu Thị Tin học - Nơi báo giá và quảng cáo thiết bị tin học miễn phí cho các Công ty Tin học Việt Nam
- http://www.sieuthitinhoc.com
Siêu Thị Tin học - Nơi báo giá và quảng cáo thiết bị tin học miễn phí cho các Công ty Tin học Việt Nam , nơi tìm kiếm dễ dàng
các Sản phẩm Công nghệ thông tin cho Doanh nghiệp và Gia đình


TD&T - Tân Đức - http://www.tdt-tanduc.com.vn
Cung cấp giải pháp & dịch vụ liên quan hệ thống mạng, hệ thống mail, bảo mật, dịch vụ internet. Cung cấp phần mềm có bản
quyền của các hãng nổi tiếng trên thế giới như Microsoft, Trend Micro, veritas, Symantec, Adobe, Corel, Autodesk, Legato,
Merant, PVCS, Macromedia, WinZip, MDaemon, v.v... Cung cấp dịch vụ đào tạo IT & thi lấy bằng quốc tế của Microsoft, Sun,
Oracle, Lotus, v.v... Cung cấp dịch vụ thiết kế web, ứng dụng web, hosting, đăng ký tên miền, v.v... Thiết kế ứng dụng quản lý,
cung cấp giải pháp & thiết bị sử dụng mã vạch (máy in, máy tính tiền, đầu đọc mã vạch, linh phụ kiện, v.v...) Cung cấp dịch vụ
tư vấn hỗ trợ nguồn nhân lực, giới thiệu việc làm.


ThienVinh Co., Ltd - http://www.tvsoftwares.com
Software Development - Integration - Consultancy GIS Solutions Network Integration-Telecom Automation systems9/22/2005
70
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Information Business Solutions


Thiết bị máy tính - Bán hàng qua mạng - http://www.aulacco.com
Thông tin của trang web về báo giá Thiết bị máy tính, thiết bị mạng được cập nhập hàng ngày


Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Phần Mềm - http://www.sde-vn.com
- Đào tạo chuyên viên CNTT. - Quản Trị mạng. - Phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp. - Phần mềm kế toán - Phần mềm
quản lý nhân sự - Phần mềm quản lý cho các trường học, trung tâm đào tạo.
9/22/2005
71
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
PHỤ LỤC 4
CÁC CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
ASHUI.COM - Mạng Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam Online - http://www.ashui.com
Kiến trúc, Xây dựng, Đô thị, Địa ốc, Nội thất, v.v...


Bất động sản ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành - http://www.nhasaigon.com
Rao bán miễn phí, tư vấn miễn phí nhà ở các thành phố chính của Việt Nam.


Công ty FIMEXCO - http://www.fimexco.com.vn
Chuyên kinh doanh bất động sản theo quy hoạch của nhà nước, có nhiều dự án nhà ở lớn. Các dự án đã hoàn thành: 28Ha Bình
Trị Đông, 4Ha Ao Sen...


Công ty TNHH Anh Tuấn - http://www.anhtuanco.com.vn/
Liên quan đến dịch vụ của Công ty về xây dựng công trình dân dụng, thiết kế xây dựng và dịch vụ nhà đất


Công ty TNHH Hoàng Quân - http://www.hoangquan.com.vn/
Thông tin về tư vấn và thực hiện các dịch vụ hành chính, pháp lý liên quan đến nhà đất...


Công ty TNHH SCG - http://www.scg.com.vn
Cung cấp thông tin đầu tư, kinh doanh bất động sản. Tư vấn về thủ tục pháp lý nhà đất, thiết kế xây dựng, giới thiệu các doanh
nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng và kinh doanh nhà đất....


Dịch vụ thuê nhà tại Hà Nội - http://www.hanoihousing.com
Hanoi Housing Service chuyên cung cấp các thông tin cho khách nước ngoài và trong nước có nhu cầu về thuê nhà hoặc văn
phòng


Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam - http://www.vrea.org.vn/


Nhà đất Invesco - http://www.viet-trade.com/nhadat
Một thị trường bất động sản năng động, phong phú nằm trong Web này. Thông tin về nhà đất rao bán, cho thuê được SAIGON
INVESCO cập nhật mới mỗi ngày trên hộp thư thoại 08-8011225 (Hoạt động 24/24)


Nhà đất qua ảnh - http://www.muaban-vieclam.com/nhadat/index.php
Để tìm một ngôi nhà vừa ý thật là khó ? hãy để chúng tôi giúp bạn dễ dàng lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm qua mục:


Siêu thị địa ốc trên mạng - http://www.viet-trade.com/NhaDat/index.htm
Một thị trường bất động sản năng động, phong phú nằm trong Web này. Thông tin về nhà đất rao bán, cho thuê được SAIGON
INVESCO cập nhật mới mỗi ngày trên hộp thư thoại 08-8011225 (Hoạt động 24/24)


Siêu thị nhà đất trên mạng Internet - http://www.nhadat.com/hochiminh/index.htm
Tại nhadat.com khách hàng có thể tìm mua tìm thuê nhà và đất dễ dàng tìm kiếm đất trong khu quy hoạch, tìm cao ốc văn
phòng để thuê, tìm nhà chung cư... Ngoai ra khách hàng còn có thể tìm kiếm các thông tư văn bản pháp quy liên quan đến nhà
đất. hay tìm các công ty môi giới, phát triển địa ốc.


Tài tâm - Bất động sản - http://www.taitam.com
Cung cấp thông tin đầu tư, kinh doanh bất động sản. Tư vấn về thủ tục pháp lý nhà đất, thiết kế xây dựng, giới thiệu các doanh
nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng và kinh doanh nhà đất....
Thông tin Bất động sản Cty TNHH VP31 - http://www.ttbatdongsan.com
Trang web lúc nào cũng có hơn thông tin 1000 căn nhà đang rao bán thuê ở các quận tại thành phố Hồ Chí Minh. Có thể tra tìm
theo yêu cầu và có mẫu đăng ký miễn phí.


trang web thông tin về nhà đất - http://www.landhousing.hochiminhcity.gov.vn.
Sau thời gian thử nghiệm, đáp ứng yêu cầu người xem, Website có thêm phần hỏi đáp về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nhà
đất và các dự án nhà ở…
9/22/2005
73
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
PHỤ LỤC 5
CÁC CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH


Amazing tours to Vietnam by Threeland Travel - http://www.threeland.com/
Cung cấp và giúp đỡ các thông tin về du lịch cho khách hàng trong nước và quốc tế tới Việt Nam.


Ben Thanh Tourist - Your best guide in Vietnam - http://www.bttvn.com
Thông tin về du lịch dành cho khách du lịch trong nước và quốc tế


Các tour du lịch Mở tại Việt Nam - http://www.vnopentour.com
Các chương trình khuyến mại du lịch hàng ngày, thông tin giá phòng khách sạn tại các điểm du lịch, booking online


Công ty Cổ phần Du lịch Kỳ Vân - http://www.anoasisresort.com.vn/
Cung cấp các dịch vụ du lịch hấp dẫn


Công ty cổ phần du lịch Việt - http://www.viettour.com.vn/
Trang web về các tour du lịch của công ty, được thể hiện bằng tiếng Anh và Pháp


Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Sài Gòn - http://www.spcovietnam.comCông ty Dịch vụ Du lịch Chợ lớn - Cholotourist - http://www.cholontourist.com
Web site giới thiệu về Công ty Dịch vụ Du lịch Chơ Lớn và các đơn vị cơ sở thành viên.


Công ty Du lịch & Thương mại Nam Long - http://www.namlongtravel.comCông ty du lịch Bắc Á - http://www.xecuoi.com
Cho thuê xe cưới - du lịch lễ hội


Công ty du lịch Buffalo - http://www.buffalotours.com/
Cung cấp các dịch vụ du lịch, khách sạn


Công ty du lịch dịch vụ Đà Nẵng - http://www.danangpt.vnn.vn/danatours
Công ty du lịch Danatours chúng tôi rất hân hạnh được chào đón các bạn. Với đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình
và những chi nhánh du lịch khắp mọi miền đất nước sẽ là người bạn đồng hành tin cậy của các bạn ở Việt Nam. Từ những
chuyến du lịch theo quy định đến những chuyến du lịch tự do, cũng như các chuyến du lịch thám hiểm, cắm trại, du lịch kỳ bí...
Danatours sẽ biến giấc mơ của bạn thành hiện thực.


Công ty du lịch Hà Nội - http://hanoitourism.com.vn/
Cung cấp thông tin về dịch vụ du lịch như khách sạn, các tour du lịch trong và ngoài nước...


Công Ty Du Lịch Hoàn Mỹ - http://www.perfecttourvn.com
Tổ chức các chương trình du lịch cho các công ty, tập đoàn đa quốc gia và khen thưởng các đại lý khách hàng, hội chợ và hội
nghị thương mại quốc tế, ngoài ra còn có các dịch vụ: hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh- Visa, đặt vé máy bay, đặt phòng...


Công ty du lịch lữ hành trong nước và quốc tế Tháng Năm - http://www.maytourvn.com
Cung cấp các dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế
Công ty Du lịch Mở Việt Nam - http://www.opentourvn.com
Web site giới thiệu Công ty Du lịch Mở Việt Nam - Chuyên tổ chức các tour du lịch trong nước. Cung cấp vé máy bay. Làm
Visa .


Công ty du Lịch SinhCafe - http://www.sinhcafe.com
Chuyên tổ chức các chương trình du lịch bình dân cho mọi đối tượng


Công ty Du lịch Tỉnh Bà rịa Vũng tàu - http://www.vungtautourist.com.vn
Công ty du lịch hàng đầu tỉnh Bà rịa Vũng Tàu, hoạt động trong nhiều lĩnh vực: du lịch , thương mại, đầu tư xuất nhập khẩu. Có
các cơ sở ở ba miền đất nước Việt Nam. Giới thiệu tour du lịch mới nhất, hấp dẫn.


Công ty Du lịch và Thương mại Gia Lê - http://www.gialeco.com.vn/
Công ty cung cấp các dịch vụ du lịch trong ngoài nước


Công ty Du lịch và Thương mại Hải Âu - http://www.haiautour-cokhi.com/
Công Ty Du Lịch - Thương Mại Hải Âu chuyên kinh doanh du lịch lữ hành, tổ chức các chương trình tham quan trong nước và
quốc tế


Công ty Du lịch và thương mại Thủ đô - http://www.captourvietnam.com
Tổ chức các chương trình du lịch trong nước và quốc tế. Thực hiên các dịch vụ có liên quan đến VISA, như cấp mới, gia hạn...


Công ty Du Lịch Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh - http://www.vietnamtourism-hcm.com
- Giới thiệu, quảng bá về các hoạt động của Công ty Du Lịch Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh . - Giới thiệu các tour , tuyến du
lịch tại Việt Nam . - Giới thiệu các danh lam thắng cảnh tại Việt nam


Công ty Du lịch Viettours - http://www.viettourism.com
Chuyên tổ chức các tour chuyên đề, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.


Công ty FIMEXCO - http://www.fimexco.com.vn
Dịch vụ du lịch Fimex chuyên tổ chức các tour du lịch nội địa và quốc tế, đội xe đời mới, dịch vụ Karaoke, khách sạn...


Công ty Nam á - http://www.namatours.com/
Giới thiệu về Công ty Nam Á. Giới thiệu các chương trình tham quan, các tuyến điểm tham quan tại Việt Nam.


Công ty TNHH Du lịch - Thương mại Sông Hồng - http://www.redrivertravelltd.com.vn/Công ty TNHH du Lịch Xuân Nam - http://www.xuannamtravel.com.vn
Giới thiệu một số thắng cảnh đẹp và các tour du lịch do công ty cung cấp


Công ty TNHH Sài Gòn Phú Quốc - http://www.sgphuquocresort.com.vn
Giới thiệu địa điểm du lịch hấp dẫn: đảo Phú Quốc


Công ty TNHH Toàn Cầu - http://www.transworld.com.vn/Công ty TNHH Trí Đức - http://www.triduc.com.vn/
Giới thiệu các dịch vụ tin học, du lịch, các sản phẩm nội thất, thủ công mỹ nghệ...
9/22/2005
75
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Du Lịch Đà Lạt - http://www.dalattourism.com
Website giới thiệu các điểm danh lam thắng cảnh Đà lạt - Lâm đồng, các khu nghỉ mát, nhà hàng, giải trí ... tại thành phố Dalat.


Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh - http://www.halong.com
Các thông tin kinh tế, văn hóa, du lịch và các dịch vụ cho khách du lịch tại Quảng Ninh.


Du Lịch Hải Yến - http://www.haiyentravel.com
Chuyên tổ chức các tour du lịch chuyên đề, trọn gói hoặc theo yêu cầu cụ thể của từng nhóm khách hàng. Cho thuê xe 4 - 45
chỗ.


Du lịch Nam A - http://www.namatours.com
Các tour du lịch với giá cả hợp lý


Du lịch Thủ đô - http://www.captourvietnam.com/index_vn.asp
Tổ chức du lịch quốc tế và du lịch trong nước. Hội nghị, hội thảo, khảo sát chuyên đề quốc tế.


Du lịch trong và ngoài nước cùng VINATOUR - http://www.vinatour.com.vn
Thông tin về Công ty Điều hành Huớng dẫn du lịch, các chương trình tham quan du lịch cho khách trong và ngoài nước.


Du lịch Việt Nam - Du lịch nước ngòai - http://www.namlongtravel.com/
Chuyên tổ chức các chương trình du lịch phục vụ khách Việt Nam và quốc tế.


Especen Tourist Company - http://www.especen.comFORTIKA Travel - http://www.fortika.com
Specialist in tailor-made tours, hotel booking, air/train ticket reservation, car rental with very competitive costs.


Hanoi Toserco - http://www.tosercohanoi.com
Công ty du lịch và dịch vụ Hà Nội


Hiệp hội hướng dẫn viên du lịch Việt Nam - http://www.vietnamtourguides.com
Vietnam tour guide association Là một nhóm các anh em hướng dẫn viên du lịch cùng nhau làm việc một cách nghiêm túc và
cung cấp thông tin cho khách du lịch, website được viết bằng tiếng Anh


Hoian Riverside Resort - http://www.hoianriverresort.com
Website thông tin và hình ảnh về khu nghỉ mát ven sông Hội An, màu tiêu chuẩn của site là màu nâu


KHÁCH SẠN BÌNH MINH - PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN - http://www.binhminhhotel.com
Khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao, cách trung tâm Thành phố Phan Thiết 2km về hướng Đông, cạnh băi tắm Đồi Dương và Sân
golf. Đây là một địa điểm khá thuận lợi cho Quý khách đến làm việc, tham quan du lịch, nghỉ dưỡng tại Phan Thiết. Phòng ngủ
khách sạn được trang bị đủ tiện nghi, đạt tiêu chuẩn phục vụ khách trong nước và khách quốc tế (có lắp đặt thang máy). Sân
vườn rộng rãi và thoáng mát, chỗ đậu xe thuận tiện và an toàn. Phòng karaoke và Vũ trường 300 khách với hệ thống thiết bị âm
thanh – ánh sáng hiện đại phục vụ khách thư giăn. Quầy hàng lưu niệm với những vật phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo… Nhà
hàng, phòng ăn máy lạnh phục vụ các món ăn Âu, Á, các món ăn bình dân phục vụ khách vãng lai. Đặc biệt có các món đặc sản
Biển còn tươi sống khách sạn nuôi tại hồ. Khách sạn nhận phục vụ Tiệc cưới, Sinh nhật; phục vụ ăn nghỉ cho các cuộc Hội nghị
và khách tham quan du lịch; cho thuê phòng họp 50 chỗ và 400 chỗ; cho thuê xe ô tô đưa đón khách tham quan du lịch…


Khách sạn Sài Gòn Morin - Huế - http://www.morinhotel.com.vn
Trang thông tin về du lịch cố đô Huế và Khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao Saigon Morin.9/22/2005
76
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Kim Travel - http://www.kimtourvn.com
Đây là website về công ty du lịch của Việt Nam


Kimcafe Travel Hanoi - http://www.kimcafetravel.com
Cung cấp các dịch vụ, chương trình du lịch lẻ trong các tuyến phía bắc và phía nam


Lao Cai Hotel - Casino - http://www.laocaihotel.com
Lao Cai Hotel đạt tiêu chuẩn phục vụ khách trong nước và khách quốc tế. Khách sạn được trang bị tiện nghi hiện đại, có casino
lớn nhất Việt Nam. Đây là một địa điểm khá thuận lợi cho Quý khách đến làm việc, tham quan du lịch tại Sapa, Lào Cai.


NetAsie Du Lịch - http://www.netasie-vn.com/travel
Website này giới thiệu du lịch VietNam. Nay mai, bạn có thể đặt phòng và trả tiền thẳng trên mạng bằng Thẻ Tín dụng.


New Vision Viet Nam International Tourism Company - http://www.newvisionvn.com
Giới thiệu các tour , tuyến du lịch tại Việt Nam . - Giới thiệu các danh lam thắng cảnh tại Việt Nam. Chuyên tổ chức các tour du
lịch trong và ngoài nước với giá cả hợp lý và rất nhiều chương trình khuyến mại .


Nhà hàng Đèn Lồng Đỏ - Nha Trang - ViệtNam - http://denlongdont.ifrance.com
Nếu đến Nha Trang đừng quên ghé thăm nhà hàng Đèn Lồng Đỏ, hải đặc sải nổi tiếng, đầu bếp có tay nghề cao, khung cảnh
thoáng mát, giá cả hợp lý.


Nhà sách Minh Khai - http://www.minhkhai.com.vn
Thông tin về sách báo, văn hóa phẩm theo từng lĩnh vực


Online hotel reservation, ticket booking and travel guide to Vietnam - http://www.bookingvietnam.com
Vietnam largest online hotel reservation and ticket booking network. Website đặt phòng khách sạn, vé máy bay, dịch vụ du lịch
trực tuyến tại Việt Nam.


Saigon Phu Quoc Resort - http://www.sgphuquocresort.com.vn/
Khu Du lịch Hải đảo hàng đầu tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn 3 sao của Tổng Cục Du Lịch, với các trang thiết bị cao cấp và hiện
đại dành riêng cho hội nghị. Hồ bơi, Phòng Thẩm mỹ, Sauna & Massage, các dịch vụ du lịch bao gồm tours, bơi lặn bằng bình
hơi (scuba diving), ngắm san hô (snorkeling), câu cá chạy, thẻ mực ban đêm, dù lượn....


Saigonrailtour - http://saigonrailtour.com
Tổ chức du lịch đến bất cứ điểm du lịch nào của Việt Nam và Quốc tế theo yêu cầu của khách. Tư vấn miễn phí Visa, hộ chiếu.
Dịch vụ đặt phòng, vé máy bay, vé tàu hỏa (giao tận nhà). Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng ôtô, đường sắt....


Sinh Travel Vietnam Opentours - http://www.vietnamopentour.com
Chuyên tổ chức các chương trình du lịch khởi hành hàng ngày bằng xe buýt xuyên Việt theo các tuyên Hạ Long, Sapa, chùa
Hương..


Tân Nha Trang - http://www.tannhatrang.com
Khám phá Nha Trang với những khách sạn, khu du lịch giải trí hấp dấn,


TAYHO TOURIST - Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ - http://www.vietnamtayhotour.com/
Thông tin các chương trình du lịch quốc tế và xuyên Việt


Theo Capital Tourist and Trade company - http://www.captourvietnam.com/
Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế9/22/2005
77
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Thông tin du lịch đảo Phú Quốc - http://www.phuquoc.info
Website cung cấp thông tin về đảo Phú Quốc, một hòn đảo tươi đẹp nằm ở tận cùng phía nam Việt Nam với nhiều tiềm năng về
du lịch và đầu tư kinh tế thương mại (chính sách kinh tế mở do chính phủ ban hành). Ngoài ra tran web này còn giới thiệu về
các nơi ăn chốn ở tại Phú Quốc dành cho du khách, đặc biệt là khu du lịch 3 sao hàng đầu tại Việt Nam: Saigon - Phu Quoc, đây
là khu du lịch có đầy đủ tiện nghi và dịch vụ cùng các chương trình du lịch dã ngoại, du lịch khám phá, du lịch biển (câu cá, thẻ
mực, ngắm san hô...) đặc biệt là chương trình du lịch khám phá đáy đại dương ...


Thông tin du lịch Saigon Net - http://www.saigonnet.vn/dulich
Các thông tin và dịch vụ du lịch - Travel


Thông tin về dịch vụ du lịch tại Tp Huế - http://www.huetour.net
Trang cung cấp thông tin miễn phí về dịch vụ du lịch tại Tp Huế...


Thuê xe - http://www.thuexe.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách - Cho thuê các loại xe từ 4 - 45 chỗ. - Tổ chức chương trình Du lịch. - Các dịch vụ về du
lịch, Visa.


Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - http://www.saigontourist.com.vn/Tổng cục Du Lịch - http://www.dulichvn.org.vn/
Trang giới thiệu về du lịch của Tổng cục du lịch Việt Nam


Tonkin Travel - Công ty Du lịch Bắc Bộ - http://www.tonkintravel.com
Công ty Du lịch Bắc Bộ - Tonkin Travel Co. chuyên tổ chức các tour du lịch trong nước và quốc tế có đội ngũ hướng dẫn viên
nhiệt tình giàu kinh nghiệm thông thạo ngoại ngữ Anh, Pháp, Ý.


Tourinco - http://www.vitranet.com.vn/tourinco/
Du lịch lữ hành


Tours - http://www.opentourvietnam.com
Cung cấp các thông tin về du lịch. Tổ chức các tour du lịch trong nước. Vé máy bay.


Tours & Travel - http://vietrantour.com
Tour du lịch trong nước cho người nước ngoài


Trang thông tin du lịch về cố đô Huế - http://huetour.net/
A-Z - Huetour.net - Cung cấp miễn phí thông tin du lịch tại Tp Huế. Giới thiệu các địa điểm du lịch, các thông tin về phương
tiện , giá cả ...cho du khách


Trang web du lịch đầu tiên ở Việt Nam giới thiệu bằng tiếng Nga - http://www.anfriendlytours.com
Giới thiệu tóm tắt lịch sử, địa lý, dân tộc, văn hoá, danh lam thắng cảnh... Việt nam bằng 2 ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Nga (
song ngữ).


trekvietnam - http://www.trekvietnam.comVận tải du lich lữ hành quốc tế và nội địa - http://www.maianhtourist.com
Chuyên cung câp và cho thuê các phương tiện vận tải du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. Các loại phương tiện mới nhất hiện đại9/22/2005
78
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
nhất, thoải mái nhất đem lại cảm giác binh yên cho mỗi du khách khi sử dụng dịch vu của chúng tôi.


Viet Nam travel - http://www.vietnammadeeasy.com
Tourist's guidebook for traveller to VietNam


Vietnam Handspan Travel - Du lịch nối vòng tay lớn - http://www.handspantravel.com
Nhà tổ chức các chương trình du lịch mạo hiểm: leo núi, lặn biển, bơi thuyền tại phía bắc Việt Nam


Vietnam highlights - http://www.vietnamhighlights.com
Các Tour du lịch hấp dẫn nhất tại Miền Bắc VN. Các bảng giá Tour du lịch hợp lý và rất nhiều chương trình khuyến mại - The
Bigest Tours Operator in Hanoi for Inbound Tours to Northen of Vietnam


Vietnam Tours & Travel - http://www.holylandvietnam.com
HolylandTravel - the professional tour operator provides extensive tours options and travel services for GIT and FIT. Du lịch
Đất Hứa - Nhà tổ chức lữ hành chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ trọn gói hoặc từng phần cho khách lẻ, gia đình và khách
đoàn.


Vietnam-OpenTour - http://www.vietnam-opentour.com
Tổ chức các chương trình du lịch trong nước và ngoài nước. Tư vấn và chương trình du lịch theo yêu cầu. Khách sạn và đặt
phòng khách sạn. Cho thuê các loại xe và vận chuyển hàng ngày. Dịch vụ hộ chiếu, vía, vé máy bay,tàu hoả...


Welcome to Fortuna Tour in Viet Nam - Chào mừng bạn đến với Công ty Du lịch Fortuna Tour Việt
Nam - http://www.fortunatour.com
Vietnam state admimistration of tourism. Chuyên tổ chức các chương trình du lịch khởi hành hàng ngày bằng xe buýt xuyên
Việt theo các tuyên Hạ Long, Sapa, chùa Hương.. Dịch vụ trọn gói hoặc từng phần cho khách lẻ, gia đình và khách đoàn.
9/22/2005
79
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
PHỤ LỤC 6
CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY CÓ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ
LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG TMĐT

Xí nghiệp Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn - http://www.techgel.com.vn
B2B Portal - Nơi tìm kiếm các cơ hội của các doanh nghiệp - http://www.clbdoanhnghiep.com
B2B Portal - Nơi tìm kiếm các cơ hội của các doanh nghiệp Đăng tin quảng cáo, chào mua, chào bán, tìm đối tác, v.v.


B2B Portal - Nơi tìm kiếm các cơ hội của các doanh nghiệp - http://www.thanhtan.biz
B2B Portal - Nơi tìm kiếm các cơ hội của các doanh nghiệp. nơi cung cấp các thông tin hữu ích về thương mại, ngoại thương,
thời giá, v.v.


Công ty phát triển thương mại điện tử Vin@netware Inc. - http://www.vinanetware.net
Chuyên thiết kế quảng cáo - in ấn - hỗ trợ kỹ thuật - ứng dụng máy tính trong công tác quản lý và phát triển doanh nghiệp...


Công ty quản trị và kinh doanh dữ liệu Tân Đồng Minh - http://www.basao.com.vn
website chỉ dẫn thông tin địa lý, tư vấn quy hoạch và kinh doanh bất động sản


Công ty thương mại điện tử doanh nghiệp trẻ - http://www.yes.com.vn/
Đầu mỗi liên kết các doanh nghiệp trao đổi thông tin hợp tác.


Công ty thương mại Long Thành - http://www.longthanhco.com/index.asp
Công ty thương mại Long Thành-Chuyên cung cấp các linh kiện, phần mềm máy tính, giải pháp tổng thể về mạng máy tính.
Trang web thương mại điện tử. Chuyển hàng tận nơi, nhanh nhất...


Công ty TM và Phát triển Tin học - DDC - http://www.vietnamco.com
Nơi tìm kiếm các cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp,v.v.


Công ty TNHH phát triển phẩn mềm Kiến Thức - http://www.knowledgesoftwares.com/
Phát triển những Website thương mại điện tử, những phần mềm dành cho Web và các ứng dụng trực tuyến.


Flowers & Gifts delivery in Vietnam (Pay by Credit Card) - http://www.vinaGifts.net
Chúng tôi nhận giao Hoa Tươi và Quà Tặng ở hầu hết các thành phố lớn ở Vietnam như Saigon, Hanoi..., nhận thanh toán
bằng visa card, master card ...Qúi vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Bên cạnh đó chúng tôi còn nhận cung cấp về giải pháp Thương Mại Điện Tử, bạn sẽ có ngay một cửa hàng trên internet với
hình thức thanh toán trực tuyến như yêu cầu. Thật thú vị khi bạn có thể làm thương mại điện tử mà không cần tài khoản ở nước
ngoài (US, CANADA..).


Giải pháp thương mại điện tử, Website, tên miền, thư điện tử - http://www.saoviet.com
Công ty TNHH Tư vấn Sao Việt là một công ty tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực Thương mại điện tử. Chúng tôi đã hân
hạnh được phục vụ các khách hàng trên toàn đất nước. Hãy liên lạc với chúng tôi để có được các giải pháp về tên miền, thuê
chỗ trên Web server, thiết kế Website, các giải pháp Thương mại điện tử, hệ thống e-mail cho công ty,.....


Hi-Tek Vietnam - http://www.it.com.vn
HI-TEK sẽ thiết kế công nghệ này như là một nền tảng cho sự phát triển quốc gia. Cả nền thương mại và nhân dân Việt Nam sẽ
có lợi khi Việt Nam phát triển hơn về kinh tế và đạt đến trình độ kỹ thuật cao hơn .


Hỗ trợ thông tin thương mại - http://www.ACEvn.com
Cung cấp thông tin thương mại trực tuyến, tìm kiếm đối tác, quảng cáo sản phẩm...


Internet marketing - Vinalink - http://www.tiepthi.net
Hội Tin học Việt nam - Trung tâm tin học Tự động hoá Công nghiệp (VINALINK)chuyên cung cấp các giải pháp Công nghệ
thông tin - Tin học - Thương mại điện tử - Internet và marketing cho các Doanh nghiệp Việt nam


Mạng nhà sách Việt Nam - http://www.nhasachvn.com
Là website bán sách, văn phòng phẩm. Thiết kế đẹp, hoàn chỉnh. Có phương thức giao nhận hàng, thanh toán phù hợp với điều
kiện thực tế ở Việt Nam. Là một kho dữ liệu phong phú về tác gỉa - tác phẩm.


Mạng thương mại điện tử tỉnh Thái Bình - http://thaibinhtrade.com
Tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp, gửi yêu cầu thương mại trực tuyến, tìm chọn sản phẩm và lập đơn hàng trực tuyến....


Mạng thương mại Việt Nam - http://www.viet-trade.com/thuongmai
Website www.viet-trade.com sẽ cung cấp cho quý vị một bức tranh toàn diện về nền kinh tế, thương mại, pháp luật tại Việt
Nam


MUA HÀNG QUA MẠNG - http://www.webmuasam.com
Đây là một website về mua hàng hóa qua mạng tại Việt Nam. Giao diện đẹp, dể hiểu, hàng hóa đa dạng giúp bạn tiếp cận với
thương mại điện tử.


NetAsie Shopping - Sản phẩm Việt Nam trên mạng - http://www.netasie-shop.com
NetAsie Shopping giới thiệu và bán một số các mặt hàng Việt Nam trên mạng: Hoa, quà tặng, sách, thư pháp.. bạn có thể trả
tiền trực tiếp trên mạng


Nhịp cầu Xuất nhập khẩu - Chào hàng bán hàng - http://www.vietnamwebsite.net/cohoi
Liệt kê danh sách trên 3000 doanh nghiệp nước ngoài đang chào bán hay hỏi mua hàng XNK, Các doanh nghiệp Việt nam có
thể chào bán hàng hoá XNK tại đây


OCI - http://www.one-connection.com
Liên quan đến các dich vụ Broadband Internet access Provider,VoIP,Online services,e-Office,e-commerce...


Pbc Software Development Company - http://www.pbc.com.vn
Phát triển phần mềm và website thương mại điện tử


Phi thuong - Bat phu!!! - http://www.phithuongbatphu.com
Cung cấp mọi công cụ miễn phí để khởi sự và phát triển kinh doanh trên mạng Internet.


Phiên bản E - shop - http://www.tmvn.net/tmvn/
Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động thương mại điện tử


Sàn giao dịch thương mại điện tử - http://www.vnemart.com.vn/index.htm
Qua địa chỉ này, các doanh nghiệp có thể tìm kiếm bạn hàng, cập nhật thông tin về các hội chợ quốc tế và tiến hành đàm phán
hợp đồng thương mại trực tuyến...


Shop to Việt Nam - http://www.shop2vn.com
Nơi cung cấp quà tặng trực tuyến. Người gởi quà sẽ nhận được hình ảnh về người thân của bạn trong vòng 24giờ.


Siêu thị điện tử - http://www.vnet.com.vn
Thông tin về các sản phẩm, hàng hoá dịch vụ, diễn đàn DN. Hỗ trợ các DN tiếp cận với hình thức kinh doanh mới - Kinh doanh9/22/2005
81
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
điện tử.....


Siêu thị Golmart - http://www.golmart.com.vn/
GolMart là siêu thị chuyên mua bán, cung cấp vật tư, máy móc trang thiết bị-đồ dùng văn phòng, hàng điện tử, văn phòng
phẩm, hàng tiêu dùng… cho các văn phòng, công ty và gia đình qua mạng Internet.


Tân từ điển - http://www.LR-Smartworld.com
Giới thiệu sản phẩm từ điển điện tử phát âm Anh - Việt - Pháp - Hoa.


Tem thương mại điện tử - http://www.vietnam-estamp.com
Tem thương mại điện tử (E-Stamp) là một con tem có thể được sử dụng để bảo vệ nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng khỏi
những người làm hàng giả, hàng nhái. Với E-Stamp người tiêu dùng có thể mua hàng ở bất kỳ đâu nhưng lại có một cơ chế
chứng thực duy nhất qua Internet...


Thiet ke web, luu tru web, dang ky ten mien, giai phap mang cho doanh nghiep - http://www.ecomvn.net
Thiet ke web, luu tru web, dang ky ten mien, giai phap mang cho doanh nghiep. Dang ky ten mien : 360.000/ nam Luu tru web :
100.000 VND/ thang Thiet ke web : 100.000 VND/ trang Mail Offline : 300.000 VND/ thang


Thu vien mp3 VietNam - http://www.mp3-vn.com
mp3-vn.com ban va giao thang tren mang nhac mp3 VietNam. Ban co the tra tien bang The Tin dung tren mang


Trung tâm Dịch vụ Văn hoá Tiềnphong-VDC - http://www.tienphong-vdc.com.vn/
Trung tâm Dịch vụ Văn hoá Tiềnphong-VDC là liên doanh giữa Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) và Công ty Cổ
phần Tiền phong nhằm cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ văn hoá trên cơ sở ứng dụng kinh doanh thương mại
điện tử.


Trung tâm Thương mại Điện tử Việt Nam - http://www.thuongmaidientu.com/
Cung cấp các bản tin thương mại điện tử, cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, hỗ trợ cho các Doanh nghiệp tham gia giao dịch
thương mại điện tử


Tủ sách Việt Nam - http://www.book-vn.com
Đây là Website thương mại điện tử, chuyên bán achs Việt Nam trên thị trường nước ngoài. Bạn có thể mua sách theo hai dạng:
Sách ảo và sách thực. Mỗi tháng đều có sách mới, đặc biệt là sách cho trẻ em, nghệ thuật, văn hóa, du lịch.


VietNet - Công nghệ phần mềm và thương mại điện tử - http://www.netasie-vn.com/vietnet
VietNet là một công ty chuyên về phần mềm, thương mại điện tử, quảng cáo trên mạng...


VNEK - http://vnek.com
cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, hỗ trợ cho các Doanh nghiệp tham gia giao dịch thương mại điện tử: Tư vấn và thiết kế
website "Xây dựng văn phòng ảo trên mạng Internet" Quảng cáo, tìm kiếm đối tác khách hàng trong và ngoài nước cho các
Doanh nghiệp Xây dựng Catalogue điện tử quảng cáo cho các Doanh nghiệp.


Website chính thức của công ty B-WebTech - http://www.b-webtech.com
domain, hosting, php, java, asp, web design


Website của công ty xúc tiến thương mại điện tử ECP - http://www.ecpvn.com
Công ty xúc tiến thương mại điện tử ECP hỗ trợ doanh nghiệp các giải pháp đăng ký thiết kế và quảng cáo Website. Công ty
ECP hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập các gian hàng mua bán trực tuyến trên mạng, các giải pháp thương mại điện tử. Một số giải
pháp quảng cáo của ECP đã được cấp chứng nhận bảo hộ độc quyền.
9/22/2005
82
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
PHỤ LỤC 7
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐƯỢC GỬI PHIẾU ĐIỀU TRA

1 Công ty XUNHASABA
32, Hai Ba Trung Str., Hoan Kiem Dist., Ha Noi;
Địa chỉ
826 2989;
Tel
825 2860;
Fax
xunhasaba@hn.vnn.vn; Anh Dũng P. HCTH
Email
http://www.xunhasaba.com.vn/
Website
Xuất nhập khẩu sách báo có trang Web để bán hàng qua mạng
Hoạt động

2 Công ty IBM
14 Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ
8426316
Tel
8426320
Fax
hoangxh@vn.ibm.com
Email
Cung cấp máy móc thiết bị và dịch vụ trong lĩnh vực CNTT
Hoạt động

3 Trung tâm Thương mại điện tử Việt Nam
63 Hàng Trống – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
Địa chỉ
9285845
Tel
9285779
Fax
hoacuong@thuongmaidientu.com
Email
www.thuongmaidientu.com
Website
Hoạt động

4 Công ty Nhất Vinh
2 Trần Thánh Tông, Hà Nội
Địa chỉ
9720073
Tel
9719998
Fax
nvecom@hn.vnn.vn
Email
Cung cấp dịch vụ liên quan đến TMĐT và CNTT
Hoạt động

5 Công ty Cổ phần VNet
Số 7 Đào Duy Anh, Hà Nội
Địa chỉ
Tel: 5770108, 5770112
Tel
admin@vnet.com.vn
Email
Cung cấp dịch vụ liên quan đến TMĐT và CNTT
Hoạt động

6 TriDuc Co., Ltd (B2B)
72 Nguyen Du str. - Hai Ba Trung dist. - Hanoi city
Địa chỉ
844 - 8227635
Tel
844 – 8226585
Fax
triduco@hn.vnn.vn
Email
Cung cấp dịch vụ liên quan đến TMĐT và CNTT
Hoạt động

7 Ngân hàng Cổ phần thương mại ACB
196 Bà Triệu, Hà Nôi
Địa chỉ
9433508
Tel
Website http://www.acb.com.vn/index.jsp
Cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng
Hoạt động

8 Vietnam Airlines
Sân bay Gia Lâm, Gia Lâm, Hà Nội
Địa chỉ
Tel 84-4-8272289
http://www.vietnamairlines.com.vn/
Website
Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không
Hoạt động

9 Công ty Điện toán và Truyền số liệu – VDC
292 Tây sơn-Đống Đa-Hà Nội
Địa chỉ
04 537 2929
Tel
04 537 2898
Fax
tienphong-vdc@vnn.vn
Email
http://www.vdc.com.vn/
Website
Cung cấp dịch vụ mạng, máy móc thiết bị CNTT và kinh doanh TMĐT
Hoạt động

10 Công ty Cổ phần MIT (B2B; B2C)
23 ngõ, 46 Quan Nhân, Hà Nội
Địa chỉ
5.584 882
Tel
5.585 129
Fax
mit@mit.com.vn
Email
Hoạt động Bán xe đạp điện , có trang Web riêng


11 Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex VN)
§Þa chØ: Sè 1 Kh©m Thiªn, §èng §a, Hµ Néi
Địa chỉ
8512603
Tel
8519203
Fax
http://www.petrolimex.com.vn/
Website
Kinh doanh xăng dầu
Hoạt động

12 Công ty Honda Việt Nam (B2B)
Phúc Yên, Mê Linh, Vĩnh Phúc
D/c
Sản xuất, lắp ráp và phân phối xe gắn máy
Fax
http://dcs.honda.com.vn/
Website

13 Trung tâm Thông tin Thương mại Hàng hải Quốc tế Hà Nội
Địa chỉ Tầng 2, KS Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội
Tel 04.9425216/ 9425205
Fax 4.9425208
Email mkt@oceanparkbuilding.com
http://www.oceanparkbuilding.com/p1.htm
Website
Cho thuê căn hộ và Văn phòng làm việc, ứng dụng trang WEb để quảng cáo
Hoạt động

14 Công ty Du lịch và Thương mại Thủ đô (B2C)
Head Office: 66B Tran Hung Dao Str. - Hoan Kiem Dist. - Hanoi - Vietnam
Địa chỉ
9424085-8220884-9420992
Tel
8265087-8220887
Fax
captour@fpt.vn
Email
Cung cấp dịch vụ du lịch
Hoạt động

15 Công ty Bắc Á
77B Đội Cấn - Hà Nội (Gần chợ Ngọc Hà)
Địa chỉ
8.383211 - 7.336500 - 7.336978
Tel
7.3365
Fax
info@xecuoi.com
Email
Cho thuê các loại xe từ 4 - 45 chỗ. Tổ chức chương trình Du lịch. Các dịch vụ về du lịch, Visa.
Hoạt động

16 Hanoi Leather and Shoes Company (HANSHOES)
409 Tam Trinh - Hai Ba Trung - Hanoi
Địa chỉ
84 - 4 - 8626889
Điện thoại
84 - 4 - 8624811
Fax
hanshoes@hn.vnn.vn
Email
www.hanshoes.com.vn
Website9/22/2005
84
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Sản xuất và xuất khẩu giầy, dép và các sản phẩm da
Hoạt động

17 Hanoi Shoes Joinstock Company
35 Cu Loc - Nguyen Trai - Thanh Xuan - Hanoi
Địa chỉ
84-4-8584463/8584213
Điện thoại
84 - 4 - 8583600
Fax
Sản xuất và xuất khẩu giầy, dép và các sản phẩm da
Hoạt động

18 LADODA Company Ltd.
37 Phu Doan - Hoan Kiem - Hanoi
Địa chỉ
84 - 4 - 8265285
Điện thoại
84 - 4 - 8247056
Fax
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm da
Hoạt động

19 Leather and Footwear Production - Trading - Services Company (P.T.S FOOTWEAR CO.)

26 Le Dai Hanh - Hai Ba Trung - Ha noi
Địa chỉ
84-4-9762126/9763549
Điện thoại
84 - 4 - 9763754
Fax
PTSfootwear@hn.vnn.vn
Email
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm da
Hoạt động

20 Ngoc Ha Shoes company (SHOES HAMEX)
No. 6 Dong Nhan - Cong Vi - Ba Dinh - Hanoi
Địa chỉ
84-4-8347567/8344997
Điện thoại
84 - 4 - 7613237
Fax
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm da
Hoạt động

21 Thuong Dinh Footwear Company
No.277/km8 - Nguyen Trai - Thanh Xuan - Ha noi
Địa chỉ
84 - 4 - 8544312
Điện thoại
84 - 4 - 8582063
Fax
tdfootwear@fpt.vn
Email
www.thuongdinh.com.vn
Website
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm da
Hoạt động

22 YenVien Shoes Company
Yen Vien - Gia Lam - Ha noi
Địa chỉ
84 - 4 - 8277044
Điện thoại
84 - 4 - 8271963
Fax
yshoco@hn.vnn.vn
Email
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm da
Hoạt động

23 Barotex Shoes Factory
Kieu Ky - Gia Lam - Ha Noi
Địa chỉ
84-4-8573428/8766897
Điện thoại
84-4-8573036
Fax
shoesleather@fpt.vn
Email
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm da
Hoạt động

24 Thuy Khue Shoes Company
152 Thuy Khue - Ba Dinh - Ha Noi and Phu Dien - Tu Liem - Ha noi
Địa chỉ
84 - 4 - 8456717
Điện thoại
84 - 4 - 8232727
Fax
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm da
Hoạt động

25 Nam Thang Joinstock Company
Km 8 - Nguyen Trai Road, Thuong Dinh Industry Zone - Thanh Xuan - Ha noi
Địa chỉ
84 - 4 - 8541265
Điện thoại
9/22/2005
85
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
84 - 4 - 8585291
Fax
headoffice@namthang.com.vn
Email
www.namthangshoe.com.vn
Website
Sản xuất và xuất khẩu các sản giầy dép thể thao
Hoạt động

26 Công ty may Chiến Thắng
22 Thanh Cong St., Ba Dinh Dist., Hanoi
Địa chỉ
(04) 8312075
Điện thoại
(04) 8312208
Fax
chigamex@fpt.vn
Email
Website
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dệt may
Hoạt động

27 Dai Han Co Ltd
18 Hang Non St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Địa chỉ
(04) 8251294/7165379
Điện thoại
(04) 8733907
Fax
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dệt may
Hoạt động

28 Duc Giang Garment Import-Export Company
59 Duc Giang St., Gia Lam Dist., Hanoi
Địa chỉ
(04) 8271344
Điện thoại
(04) 8271896
Fax
dugarco@hn.vnn.vn
Email
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dệt may
Hoạt động

29 Garment Company No.10
Km 10, Sai Dong St., Gia Lam Dist., Hanoi
Địa chỉ
(04) 8276923
Điện thoại
(04) 8276925
Fax
garco10@fpt.vn
Email
www.garco10.com
Website
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dệt may
Hoạt động

30 Hanoi - Hatex Jointventure Co
Khuong Dinh, Thanh Tri, Hanoi
Địa chỉ
(04) 8582244
Điện thoại
(04) 8582300
Fax
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dệt may
Hoạt động

31 Ho Guom Jointstock Garment Co
201 Truong Dinh St., Ha Ba Trung Dist., Hanoi
Địa chỉ
(04) 6620924/6621342
Điện thoại
(04) 6621111
Fax
ctmhg001pm@hn.vnn.vn
Email
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dệt may
Hoạt động

32 Huu Nghi Co Ltd
59 Khuong Trung St., Dong Da Dist., Hanoi
Địa chỉ
(04) 5632705
Điện thoại
(04) 5633344
Fax
vienshipco@fpt.vn
Email
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dệt may
Hoạt động

33 Nam Son Co Ltd
Kim Au, Dang Xa Ward, Gia Lam Dist., Hanoi
Địa chỉ
(04) 8765734
Điện thoại
(04) 8766288
Fax9/22/2005
86
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
nsco@fpt.vn
Email
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dệt may
Hoạt động

34 Prosimex Garment Company
Group 4, Division 4, Khuong Dinh, Thanh Xuan Dist., Hanoi
Địa chỉ
(04) 8553006
Điện thoại
(04) 8552953
Fax
xont@netnam.vn
Email
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dệt may
Hoạt động

35 Prosimex Garment Company
Group 4, Division 4, Khuong Dinh, Thanh Xuan Dist., Hanoi
Địa chỉ
(04) 8553006
Điện thoại
(04) 8552953
Fax
xont@netnam.vn
Email
Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dệt may
Hoạt động

36 INTIMEX IMPORT EXPORT CORPORATION
96 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District Ha Noi
Địa chỉ
84 4 9423240
Điện thoại
84 4 9424250
Fax
intimex@hn.vnn.vn
Email
Website
Sản xuẩt, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, thuỷ hải sản và thủ công mỹ nghệ
Hoạt động

37 HA NOI SEAPRODUCTS IMPORT EXPORT CORPORATION
20 Lang Ha Street, Dong Da District, Ha Noi City
Địa chỉ
84 4 8345678/8352371
Điện thoại
84 4 8354125
Fax
seaprodexhn@hn.vnn.vn
Email
Sản xuẩt, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, thuỷ hải sản và thủ công mỹ nghệ
Hoạt động

38 REFRIGARATION AND ENVIRONMENT ENTERPRISE
Km 9 Thang Long Road, Mai Dich Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Địa chỉ
84 4 7684207
Điện thoại
84 4 7684454
Fax
reentech@hn.vnn.vn
Email
Sản xuất máy chế biến đá, máy ướp lạnh và điều hoà không khí
Hoạt động

39 QUANG DUONG INDUSTRIAL EQUIPMENT AND TRADING COMPANY
40 Nguyen Cong Hoan Street, Ba Dinh District, Ha Noi City
Địa chỉ
84 4 7716367
Điện thoại
84 4 7716440
Fax
qdcompany@hn.vnn.vn
Email
Sản xuất các loại máy móc thiết bị xử lý nước thải và chất thải, máy làm lạnh...
Hoạt động

40 INVESTMENT CONSULTANCY AND DESIGN COMPANY
6 Nguyen Cong Hoan Street, Ba Dinh District, Ha Noi City
Địa chỉ
84 4 8318093/8318150
Điện thoại
84 4 8318148
Fax
icdeco@fpt.vn
Email
Đầu tử, xây dựng các công trình và xản xuẩt thiết bị chế biến các sản phẩm thủy sản
Hoạt động

41 HA YEN INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
No 7/C2 , Gate 178 Thai Ha Street, Dong Da District, Ha Noi City
Địa chỉ
84 4 5372704
Điện thoại
84 4 5372708
Fax
hayen.hanoi@hn.vnn.vn
Email9/22/2005
87
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
www.hayenind.com
Website
Sản xuất máy móc, thiết bị chế biến và bảo quản thuỷ hải sản
Hoạt động


CÁC DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG
42 C«ng ty xuÊt nhËp khÈu §µ N½ng
Địa chỉ 06 Lª Lîi, §µ N½ng
Điện thoại 821819
Fax 821049
Email cotimexdng@dng.vnn.vn
Hoạt động sản xuất và xuất khẩu n«ng s¶n, cµ phª, TCMN


43 C«ng ty C«ng nghÖ phÈm §µ N½ng
Địa chỉ 57 Lª DuÈn, §µ n½ng
Điện thoại 821058
Fax 821052
Hoạt động NS, CNP, vËt t tæng hîp


44 C«ng ty VËt t tæng hîp §µ N½ng
Địa chỉ 91 Lý Tù Träng, §µ N½ng
Điện thoại 822305
Fax 838695
Email dgmc@dng.vnn.vn
Hoạt động S¾t thÐp, cµ phª


45 C«ng ty cao su §µ N½ng
Địa chỉ 01 Lª V¨n HiÕn, §µ N½ng
Điện thoại 836959
Hoạt động S¨m lèp cao su


46 C«ng ty Xi m¨ng H¶i V©n
Địa chỉ Liªn ChiÓu Hßa Kh¸nh, §µ N½ng
Điện thoại 770084
Fax 842441
Email xmhaivan@dng.vnn.vn
Hoạt động S¶n xuÊt xi m¨ng


47 C«ng ty DÖt Hßa Thä
Địa chỉ Hßa Thä - Hßa Vang, §µ N½ng
Điện thoại 879366
Fax 846216
Email hotex@dng.vnn.vn
Hoạt động V¶i, sîi


48 C«ng ty XNK N«ng S¶n vµ Thùc phÈm chÕ biÕn
Địa chỉ 64 TrÇn Phó, §µ N½ng
Điện thoại 823128
Fax 822705
Email agrexportdn@dng.vnn.vn
Hoạt động Cµ phª, s¾n l¸t, g¹o


49 C«ng ty Thùc phÈm vµ ®Çu t c«ng nghÖ
Địa chỉ 64 TrÇn Quèc To¶n, §µ N½ng
Điện thoại 822720
Fax 821870
Email fococev@dng.vnn.vn
Hoạt động NS, xuÊt khÈu cµ phª
9/22/2005
88
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
50 C«ng ty L-¬ng thùc vµ C«ng nghÖ phÈm (FOODINCO)
Địa chỉ 45 TrÇn Phó, §µ N½ng
Điện thoại 822418
Fax 822459
Email quangthuat@dng.vnn.vn
Hoạt động Cµ phª, s¾n l¸t, g¹o, thÐp,MMTB


51 C«ng ty XNK Rau qu¶ II
Địa chỉ 29 Lª §×nh D¬ng, §µ N½ng
Điện thoại 821879
Fax 823482
Hoạt động Hµng NS, ít, muèi..


52 C«ng ty cæ phÇn Vinafor §µ N½ng
Địa chỉ 815 Ng« QuyÒn, §µ N½ng
Điện thoại 822713
Fax 831312
Email pkdxnk@dng.vnn.vn
Hoạt động S¶n phÈm gç m©y tre


53 C«ng ty XNK thñy s¶n khu vùc II
Địa chỉ 12 B¹ch §»ng, §µ N½ng
Điện thoại 821414
Hoạt động Sx níc m¾m, thøc ¨n nu«i t«m


54 Cån ty XNK Thñy s¶n miÒn trung
Địa chỉ 263 Phan Chu Trinh, §µ N½ng
Điện thoại 823833
Fax 823769
Email thaibanam@yahoo.com
Hoạt động H¶i s¶n c¸c lo¹i


55 C«ng ty cæ phÇn Hãa chÊt vËt liÖu ®iÖn
Địa chỉ 3A/1 Lª Hång Phong, §µ N½ng
Điện thoại 822803
Fax 821212
Hoạt động Hãa chÊt


56 C«ng ty X¨ng dÇu khu vùc V
Địa chỉ 01 Lª Qóy §«n, §µ N½ng
Điện thoại 822875
Fax 822874
Email petro5@dng.vnn.vn
Hoạt động Kinh doanh x¨ng dÇu


57 C«ng ty ThiÕt bÞ phô tïng
Địa chỉ 51 TrÇn Phó, §µ N½ng
Điện thoại 823487
Fax 823590
Email daesco@dng.vnn.vn
Hoạt động NK «t«, phô tïng MMTB


58 C«ng ty §iÖn m¸y vµ KÜ thuËt c«ng nghiÖp (GELIMEX)
Địa chỉ 124 NguyÔn ChÝ Thanh, §µ N½ng
Điện thoại 823381
9/22/2005
89
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Fax 822203
Email nvphuctt@dng.vnn.vn
Hoạt động MM, linh kiÖn ®iÖn tö


59 C«ng ty Dîc liÖu Trung ¬ng III
Địa chỉ 237 NguyÔn ChÝ Thanh, §µ N½ng
Điện thoại 822267
Fax 822767
Email ctduoctw3@dng.vnn.vn
Hoạt động Dîc phÈm


60 C«ng ty xi m¨ng VLXD x©y l¾p §N
Địa chỉ 15 Lª Hång Phong, §µ N½ng
Điện thoại 822338
Fax 822338
Hoạt động NK Klinker


61 C«ng ty VËt t N«ng nghiÖp II
Địa chỉ 38 Pasteur, §µ N½ng
Điện thoại 822561
Fax 822437
Hoạt động NK ph©n bãn


62 C«ng ty Kim khÝ vµ VTTH miÒn Trung
Địa chỉ 16 Th¸i Phiªn, §µ N½ng
Điện thoại 823306
Email cevimetal@dng.vnn.vn
Hoạt động NK s¾t thÐp


63 C«ng ty VËt t ®êng s¾t §µ N½ng
Địa chỉ Hßa Kh¸nh - Liªn ChiÓu
Điện thoại 845186
Hoạt động NK MMTB


64 C«ng ty Sx & XK DÖt may §µ n½ng (Vinatex)
Địa chỉ 77 Th¸i Phiªn, §µ N½ng
Điện thoại 823725
Fax 823367
Email vinatexdn@dng.vnn.vn
Hoạt động May mÆc XK


65 Tæng c«ng ty X©y dùng miÒn Trung
Địa chỉ 517 TrÇn Cao V©n
Điện thoại 813740
Fax 822733
Email cosevco@dng.vnn.vn
Hoạt động VLXD


66 XÝ nghiÖp Tói cÆp §µ N½ng
Địa chỉ 09 Xu©n Hßa
Điện thoại 822319
Hoạt động Tói cÆp


67 XÝ nghiÖp dîc phÈm TW 5
Địa chỉ 01 Lý Tù Träng
Điện thoại 821615
9/22/2005
90
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Fax
Email
Hoạt động §«ng dîc


68 chi nh¸nh c«ng ty XNK M©y tre (BAROTEX)
Địa chỉ 89 Lª Lîi, §µ N½ng
Điện thoại 823787
Fax 823781
Email barotexdn@dng.vnn.vn
Hoạt động XK hµng m©y tre


69 chi nh¸nh c«ng ty XNK TCMN (ARTEXPORT)
Địa chỉ 102 Trng N÷ V¬ng, §µ N½ng
Điện thoại
Fax 871095
Email 823747
Hoạt động TCMN


70 chi nh¸nh c«ng ty XNK Tæng hîp I
Địa chỉ 191 Hßang DiÖu
Điện thoại 822709
Fax 824077
Email generaleximdn@dng.vnn.vn
Hoạt động SP gç, n«ng s¶n


71 chi nh¸nh c«ng ty XNK DÞch vô - th¬ng m¹i (INTIMEX)
Địa chỉ 02 Pasteur, §µ N½ng
Điện thoại 834134
Fax 824462
Hoạt động Hµng NS


72 Tæng c«ng ty XNK x©y dùng VN t¹i §N (VINACONEX)
Địa chỉ L« C15C §êng 2/9, §µ N½ng
Điện thoại 640339
Fax 640294
Hoạt động NK MMTB, xe t¶i c¸c lo¹i


73 C«ng ty Hoµng Gia Royal Craft
Địa chỉ Hßa Thä - Hßa Vang, §µ N½ng
Điện thoại 846347
Fax 846343
Hoạt động SX hµng gç, tre m©y


74 C«ng ty ChÕ biÕn Thùc phÈm D&N
Địa chỉ 62 YÕt Kiªu - Thä Quang, §µ N½ng
Điện thoại 848178
Fax 848230
Email danifoco@dng.vnn.vn
Hoạt động ChÕ biÕn thùc phÈm tõ h¶i s¶n vµ NS


75 C«ng ty Nu«i trång Thuû s¶n §¹i §Þa B¶o
Địa chỉ Vòng Thung, N¹i Hiªn §«ng, §µ N½ng
Điện thoại 821414
Fax 844200
Hoạt động SX ¬m gièng vµ nu«i trång TSXK
9/22/2005
91
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
76 C«ng ty May Valley View
Địa chỉ 58 MÑ Nhu, §µ N½ng
Điện thoại 825431
Fax 825433
Email valleyview@dng.vnn.vn
Hoạt động SX c¸c s¶n phÈm may mÆc XK


77 C«ng ty TNHH Ever Light
Địa chỉ Kho M©nTh¸i,Tr¬ng§Þnh, S¬n Trµ, §µ N½ng
Điện thoại 912255
Hoạt động SX c¸c mÆt hµng tõ gç ®Ó XK


78 C«ng ty TNHH Níc ngät CocaCola
Địa chỉ Hßa Minh - Liªn ChiÓu, §µ N½ng
Điện thoại 841142
Hoạt động Níc gi¶i kh¸t


79 XÝ nghiÖp liªn doanh s¶n xuÊt n«ng dîc PSCO1
Địa chỉ Hßa Kh¬ng - Hßa Vang, §µ N½ng
Điện thoại 780083
Hoạt động SX KD c¸c lo¹i n«ng dîc

CÁC CÔNG TY TP HỒ CHÍ MINH


80 CÔNG TY CỔ PHẦN TM CÔNG NGHỆ KHAI TRÍ
Ðịa chỉ trụ sở chính: 62A Nguyễn Trọng Tuyển, P15, Quận Phú Nhuận, TP HCM
Địa chỉ
84-8-45343-9951611
Điện thoại
84-8-8459979
Fax
Email nkhaitri@hcm.vnn.vn
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/khaitri
Phần mềm , Máy tính & thiết bị , Máy chủ , Thiết bị mạng
Hoạt động

81 CÔNG TY TNHH DV& TM TIN HỌC SÀI GÒN
174 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP HCM
Địa chỉ
9325360
Điện thoại
9326902
Fax
Email sic@hcm.vnn.vn
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/sic
Sản xuất và kinh doanh phần mềm
Hoạt động

82 CÔNG TY TNHH V.S.C
36/13 Yen The P2 Tan Binh Tp HCM, TP HCM
Địa chỉ
8486908
Điện thoại
Email vsc@vietsoftcenter.com
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/vsc
Sản xuất và kinh doanh phần mềm
Hoạt động

83 CÔNG TY TNHH TM & DV VĨNH NAM
158/7 Trần Huy Liệu, P. 15, Q. PN, TP. HCM, TP HCM
Địa chỉ
8424752
Điện thoại
8424752
Fax
Email vntt@hcm.vnn.vn
Website: http://www.vinhnam.8m.com
Phần mềm , Máy tính & thiết bị
Hoạt động

84 CÔNG TY TNHH ACER VIETNAM
53-55 Cao Thang, Quan 3,, TP HCM
Địa chỉ
9/22/2005
92
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
834 3780
Điện thoại
834 3779
Fax
Email acervietnam@acer.com.vn
Website: http://www.acer.com
Thiết bị mạng , Máy tính & thiết bị
Hoạt động

85 CTY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & TBVP VŨ TOÀN THẮNG
166 A Võ Thị Sáu, P8, Q3, TP HCM
Địa chỉ
8200963
Điện thoại
8202159
Fax
Email seles-vtt@hcm.vnn.vn
Website: Http://www.hcmctrade.gov.vn/vt&t
Máy tính & thiết bị , Máy chủ , Thiết bị mạng
Hoạt động

86 CÔNG TY TNHH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TIN HỌC SAO BẮC ĐẨU
116 Bui Thi Xuân St, Ben Thanh Ward, Dist 1, TP HCM
Địa chỉ
Điện thoại 8330066
Fax 8330444
Email info@ispco.com.vn
Website: http://www.ispco.com.vn
Phần mềm , Tích hợp hệ thống , Máy tính & thiết bị , Thiết bị mạng
Hoạt động

87 CÔNG TY TNHH TM TÂN ANH
Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP HCM
Địa chỉ
7101184 – 7104185
Điện thoại
7104195
Fax
Email tatexco@hcm.vnn.vn
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/TATEXCO
Dệt , May
Hoạt động

88 CÔNG TY TNHH DỆT LEN QUỐC THỊNH
14 Bis Phạm Hồng Thái, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Ðồng
Địa chỉ
63. 812360
Điện thoại
63. 812361
Fax
Email hatngochien@hcm.vnn.vn
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/KNITEX
Dệt may
Hoạt động

89 CÔNG TY TNHH DỆT KIM TẤN THÀNH
44/4A Hoà Bình, P19, Quận Tân Bình, TP HCM
Địa chỉ
9730309 – 9731368
Điện thoại
9730247
Fax
Email tt-socks@hcm.vnn.vn
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/tanthanh
Dệt, may
Hoạt động

90 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SONG HÒA
1004A Âu Cơ, P.19, Quận Tân Bình, TP HCM
Địa chỉ
865 6050
Điện thoại
860 2078
Fax
Email songhoa@hcm.vnn.vn
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/mausonghoa
Dệt may, vật liệu xây dựng
Hoạt động

91 CÔNG TY DỆT PHONG PHÚ
Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP HCM
Địa chỉ
8963533
Điện thoại
8966088
Fax9/22/2005
93
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Email phongphutexco@hcm.vnn.vn
Website: http://www.phongphu.com
Dệt, may
Hoạt động

92 CÔNG TY TNHH DỆT KIM NGHỆ PHONG
9C, An Duong Vuong Str, Ward 16, Dist 8, HCM City, TP HCM
Địa chỉ
876 6014 / 886 8307
Điện thoại
876 7632
Fax
Email gefoco@hcm.vnn.vn
Website: http://www.nghephong.com
Dệt kim
Hoạt động

93 VINH THINH WOOL FACTORY
Block 4, Phuoc Long Ward, District 9, HCMC., TP HCM
Địa chỉ
8965151, 8960719, 8896063, 8965307.
Điện thoại
8963446
Fax
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/VITILEN
Dệt len
Hoạt động

94 DNTN XUAN THANH
99 Tan Thanh, Village Road 14, Ward 14, Tan Binh District, HCMC., TP HCM
Địa chỉ
8496871
Điện thoại
8496871
Fax
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/xuanthanh
Dệt
Hoạt động

95 NHÀ MÁY LEN BIÊN HOÀ
Khu Công Nghiệp Biên Hoà 1, Ðồng Nai
Địa chỉ
61836120
Điện thoại
61836308
Fax
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/bienhoafactory
Dệt
Hoạt động

96 CÔNG TY LEN VIỆT NAM
92 Dinh Bo Linh Str., Ward 25, Binh Thanh Dist., TP HCM
Địa chỉ
08. 5111885/5111886/8995833
Điện thoại
8.511 0551
Fax
Website: blatex@hcm.vnn.vn
Hoạt động http://www.hcmctrade.gov.vn/blatex

97 CÔNG TY DỆT ÐÔNG Á
185-189 Le Dai Hanh Str, Dist. 11, TP HCM
Địa chỉ
84.8.865 1299
Điện thoại
84.8.865 0419
Fax
Website: datexco@hcm.vnn.vn
Hoạt động http://www.hcmctrade.gov.vn/datexco

98 DNTT DỆT - NHUỘM VẢI PHƯỚC THỊNH
171 Tân Tiến, Q. TB, TP. HCM, TP HCM
Địa chỉ
8645514
Điện thoại
08-8657505
Fax
Email: pttex@hcm.vnn.vn
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/phuocthinh
Dệt
Hoạt động

99 CÔNG TY RSN INVESTMENTS LTD
90 F Thạch Thị Thanh, Quận 1, TP HCM
Địa chỉ
8203653/8203620
Điện thoại9/22/2005
94
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
8299031
Fax
Email: rsn@hcm.vnn.vn
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/rsn
May
Hoạt động

100 CÔNG TY TNHH MAY HOÀN CẦU
Khu Tổng Kho Thủ Đức, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP HCM
Địa chỉ
848-8978547/8962010/7311303
Điện thoại
848-8962009
Fax
Email: mondial@hcm.vnn.vn
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/mondial
May
Hoạt động

101 CÔNG TY MAY TÂY ĐÔ
Ðịa chỉ trụ sở chính: 73 Mậu Thân, TP. Cần Thơ, Cần Thơ
Địa chỉ
Ðiện thoại: 84.71.894385 – 894229
Điện thoại
Fax: 84.71.891645
Fax
Email: taydo@hcm.vnn.vn
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/maytaydo
May
Hoạt động102 CÔNG TY TNHH XNK SX-TM THỜI TRANG VIỆT THY
156/1/31 Cong Hoa St. , Tan Binh Dist., TP HCM
Địa chỉ
848 451170
Điện thoại
848 116420
Fax
Email: vietthy_fashion@tlnet.com.vn
Website: http://www.vietthy.com
May mặc thời trang
Hoạt động

103 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG NAM
18 Phan Huy Ích, P12, Quận Gò Vấp, TP HCM
Địa chỉ
848-9870191/9872886/9872887
Điện thoại
848-8959344
Fax
Email: funagamex@hcm.vnn.vn
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/Funagamex
May
Hoạt động

104 BINH TIEN IMEX CORPORATION PTE., LTD. (BITI’S)
Địa chỉ 129 Bis Ly Chieu Hoang - Dist. 6 - Ho Chi Minh
Điện thoại 84-8-8754513
Fax 84 - 8 - 8753443
Email bitis.vt@hcm.fpt.vn
www.bitis.com.vn
Website:
Sản xuất giày, dép
Hoạt động

105 CÔNG TY SỐ 32 - BỘ QUỐC PHÒNG (ASECO)
Địa chỉ 170 Quang Trung - Go Vap Dist. - Ho Chi Minh
Điện thoại 84-8-8940416/8941235
Fax 84 - 8 - 8940279
Email congty32@hcm.vnn.vn


106 CÔNG TY CỔ PHẦN AN HIỆP PHƯỚC
Địa chỉ 311 Gia Phu - Dist. 6 - Ho Chi Minh
Điện thoại 84 - 8 - 8556162
Fax 84 - 8 - 8555012


107 CÔNG TY GIÀY HIỆP HƯNG (HIGIMEX)9/22/2005
95
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Địa chỉ 161F Da Nam - Ward 3 - Dist. 8 - Ho Chi Minh
Điện thoại 84-8-8568399/8568400
Fax 84-8-8557144/8568376
Email hiephung@hcm.vnn.vn


108 CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH (HAMIDA)
Địa chỉ 18B/K30 Pho Quang - Ward 2 - Tan Binh District - Ho Chi Minh
Điện thoại 84 - 8 - 8548824
Fax 84 - 8 - 8478686


109 CÔNG TY GIÀY PHÚ LÂM (FULEAMEX)
Địa chỉ 71C Ly Chieu Hoang - District 6 - Ho Chi Minh
Điện thoại 84 - 8 – 8750098
Fax 84 - 8 – 8754299
Email phulam@hcm.fpt.vn
Website www.fulamshoes.com


110 CÔNG TY NHỰA RẠNG ĐÔNG (UFIPLASTIC COMPANY)
Địa chỉ 190 Lac Long Quan - Ward 3 - District 11 - Ho Chi Minh
Điện thoại 84-8-8558272/8550642
Fax 84 - 8 - 8552843
Email rangdong1@hcm.vnn.vn
Website


111 CÔNG TY MAY VÀ DA SAIGON (SALEAGO)
Địa chỉ 71/1 Quang Trung - Ward 12 - Go Vap Dist. - Ho Chi Minh
Điện thoại 84 - 8 - 8940239
Fax 84 - 8 - 8945291
Email saleago@hcm.vnn.vn


112 TANBINH IMPORT – EXPORT CORP. (TANIMEX)
Địa chỉ 89 Ly Thuong Kiet - Ward 9 - Tan Binh Dist. - Ho Chi Minh
Điện thoại 84-8-8653295/8645780
Fax 84 - 8 - 8642060
Email tanimex@hcm.vnn.vn


113 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH
Địa chỉ 440 No Trang Long St., Ward 13, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
Điện thoại (08) 8432358/8055147
Fax (08) 8432348
Email dthangbmx@hcm.vnn.vn


114 CÔNG TY MAY Chin Phong
Địa chỉ 111/1200A 26/3 St., Go Vap Dist., Ho Chi Minh City
Điện thoại (08) 8947146
Fax (08) 8947148


115 CÔNG TY QUỐC TẾ Dah Sheng
Địa chỉ 281/1 National Highway 1A, Tan Chanh Hiep Ward, Dist.12, Ho Chi Minh City
Điện thoại (08) 8910186/8910723
Fax (08) 8910164
Email dahsheng@hcm.vnn.vn
Thông tin Garment


116 CÔNG TY LIÊN DOANH ĐẠI LINH
309-311 Nguyen Van Troi St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
(08) 8421111
(08) 99704799/22/2005
96
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
117 CÔNG TY TNHH DUY THỊNH
Địa chỉ St.8, Phuoc Binh Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City
Điện thoại (08) 8963037
Fax (08) 8963038


118 XÍ NGHIỆP MAY XUÂT KHẨU QUẬN 11
Địa chỉ 46A-B-C-D Hung Vuong St., Dist.1, Ho Chi Minh City
Điện thoại (08) 8550404/8553515
Fax (08) 8558202


119 CÔNG TY MAY CỔ PHẨN MAY HOÀ BÌNH
Địa chỉ 830 Nguyen Duy St., Ward 12, Dist.8, Ho Chi Minh City
Điện thoại (08) 8555566/8553503
Fax (08) 8553072
Email mayhoabinh@hcm.vnn.vn


120 CÔNG TY MAY VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI
Địa chỉ 213/24 Nguyen Thien Thuat St., Dist.3, Ho Chi Minh City
Điện thoại (08) 8358971
Fax (08) 8358971


121 XÍ NGHIỆP KIỀU HƯNG
Địa chỉ 3 Pasteur St., Dist.1, Ho Chi Minh City
Điện thoại (08) 8290454
Fax (08) 8211659


122 CÔNG TY LEGAMEX
Địa chỉ 15 Truong Son St., Ward 15, Dist.10, Ho Chi Minh City
Điện thoại (08) 8641386/8660564
Fax (08) 8641265/8660565
Email legamex@hcmc.netnam.vn


123 TỔNG CÔNG TY XNK THUỶ SẢN TP HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ 3218 Au Co Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Điện thoại 84 8 8293601/8213930
Fax 84 8 8224951
Email seaprodex.saigon@bdvn.vnd.net
Website www.seaprodexsg.com


124 CÔNG TY TNHH HỮU TÍN
Địa chỉ 300 Lanh Binh Thang Street, Ward 11, District 11, Ho Chi Minh City
Điện thoại 84 8 9627439
Fax 84 8 8582369
Email hutin@hcm.fpt.vn


125 CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẬN 8
Địa chỉ 5 Ben Xom Cui Street, Ward 11, District 8, Ho Chi Minh City
Điện thoại 84 8 8556415/8555276
Fax 84 8 9501410
Email donglanh8@hcm.vnn.vn


126 CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC NGỌC HÀ
Địa chỉ 5/159 Truong Son Road, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Điện thoại 84 8 8966931
Fax 84 8 8961894
Email ngochacoltd@hcm.vnn.vn
9/22/2005
97
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
127 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THUỶ SẢN
Địa chỉ 213 Hoa Binh Street, Ward 19, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Điện thoại 84 8 9731581/8606085
Fax 84 8 8653143
Email seaspimex@hcm.vnn.vn128 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH
Địa chỉ 596A - Ha Noi HighWay, District 2, Ho Chi Minh City
Điện thoại 84 8 8962622
Fax 84 8 8972058
Email tt.container@hcm.vnn.vn


129 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN SANG
Địa chỉ 786A Hung Phu Street, Ward 10, District 8, Ho Chi Minh City
Điện thoại 84 8 8559409/8595452
Fax 84 8 8559409
Email cttoansang@hcm.vnn.vn


130 CÔNG TY TNHH TRUNG SON
Địa chỉ 18A Ngo Van Nam Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Điện thoại 84 8 7508230
Fax 84 8 7507215
Email trungson@hcm.vnn.vn


131 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN VAHIN
Địa chỉ 176/2A Hoa Binh Street, Ward 20, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Điện thoại 84 8 8650799/8565143
Fax 84 8 8650002
Email vanhin288@saigonnet.vn
Hoạt động Sản xuất và xuất khẩu thủy hải sản


132 CÔNG TY CỔ PHẦN VAN DUC
Địa chỉ D5/123 Hamlet 4, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Điện thoại 84 8 7173212
Fax 84 8 7173733
Email vdfood@hcm.vnn.vn


133 CÔNG TY XE ÐẠP XE MÁY SÀI GÒN
Địa chỉ 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP HCM
Điện thoại 08.8550602 - 8585300
Fax 8.8552629


134 CÔNG TY XE VÀ MÁY
Địa chỉ Ðịa chỉ trụ sở chính: 35 Lê Lợi, Q1, TP HCM
Điện thoại 8290123 - 8290171
Fax 8290168
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/bmec
Hoạt động Sản xuất KD phụ tùng xe đạp, xe gắn máy. Lắp ráp xe đạp, xe gắn máy. Lắp ráp máy móc thiết bị khác. XNH trực tiếp.


135 CÔNG TY TNHH TM & SX HOA LÂM
Địa chỉ 598B Nguyễn Ðình Chiểu, P.3, Q.3, TP HCM
Điện thoại 8303107
Fax 8326616
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/hoalamco
Hoạt động Sản xuất KD phụ tùng xe đạp, xe gắn máy. Lắp ráp xe đạp, xe gắn máy. Lắp ráp máy móc thiết bị khác. XNH trực tiếp.


136 CÔNG TY TNHH TM THẢO NGUYÊN9/22/2005
98
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Địa chỉ 846 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.28, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Điện thoại Ðiện thoại: 848-8988799/8992288
Fax Fax: 848-8988557/8988556
Email: tnc@fmail.vn.vn
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/tnc
Hoạt động Sản xuất, xuất khẩu thực phẩm trái cây


137 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DUTCH LADY VIETNAM
Địa chỉ Xã Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương
Điện thoại (84-0650)754422
Fax (84-0650)754726
Email: phuong_nb@dutchlady.com.vn
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/Dutch
Hoạt động Sản xuất, xuất khẩu thực phẩm trái cây


138 CÔNG TY ĐÔNG HẢI
Địa chỉ A12 Phan Van Tri st Go Vap dist, TP HCM
Điện thoại 84 – 08 – 9857687 / 8943984
Fax 84 – 08 – 8943037
Email: donghaiqk7@hcm.vnn.vn
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/DongHai
Hoạt động Sản xuất và kinh doanh thực phẩm, thủ công mỹ nghệ


139 CÔNG TY TNHH KIM PHƯỢNG
Địa chỉ 593 Ben Ba Dinh, Phuong 9, Quan 8,, TP HCM
Điện thoại (84-8) 855 1897
Fax (84-8) 859 6115
Email: info@kphuong.com
Website: http://www.kphuong.com
Hoạt động Sản xuất, kinh doanh XNK nông sản140 CÔNG TY TOYO VIỆT NAM
Địa chỉ Lầu 3, 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP HCM
Điện thoại 848-914-2370
Fax 848-9142369
Email: toyovn@toyo-vn.com
Website: http://www.hcmctrade.gov.vn/tvc
Hoạt động nghiên cứu khả thi, hoạch định chi phí quản lý dự án, thiết kế kỹ thuật, mua sắm, cung cấp thiết bị, vật tự, xây dựng...;
9/22/2005
99
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
PHỤ LỤC 8
NỘI DUNG CÁC CUỘC PHỎNG VẤN


1. CÔNG TY NHỰA RẠNG ĐÔNG
190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Tel: 84-8-9631496; Fax: 84-8-9692843
Email: rangdong1@hcm.vnn.vn
Website: rangdongplas.com
Người tiếp: Nguyễn Thị Kim Yến, CV. Phòng đầu tư

Hỏi 1: Đánh giá của Công ty về vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong thời gian tới và
qua
Đáp:
- Công ty sử dụng máy tính chủ yếu là ứng dụng vào việc trao đổi thông tin giữa công ty với
các Chi nhánh và đại lý
- Có mạng nội bộ, trong các phòng ban và các chi nhánh
- Internet: có truy cập, nhưng không có thuê bao riêng
- Sử dụng Internet là để tìm thông tin cần thiết về bạn hàng và về nguyên liệu
- Liên hệ với khách hàng là do nhu cầu công việc chứ không có chương trình định kỳ.
- Đã có trang Web riêng để giới thiệu về công ty và sản phẩm của công ty
- Quan điểm của CNTT và TMĐT vào hiệu quả kinh doanh của Công ty:
+ Là để giao dịch,
+ Để tìm khách hàng, thị trường mới
Hỏi 2: Trong tổng số sản phẩm bán hàng thì bao nhiêu % là giao dịch qua mạng?
Đáp:
- Internet chủ yếu dùng để giao dịch với khách hàng thường xuyên, khách hàng mới là rất í;.
- Cũng có tìm nhà cung cấp qua mạng nhưng ít khi.
- Giao dịch chủ yếu với khách hàng ngoại, với khách hàng trong nước ít giao dịch qua mạng;
- Dùng Internet để trao đổi với khách hàng ngoại về hàng hoá;
- Dùng fax phổ biến hơn e-mail: do e-mail chỉ có bộ phận vi tính sử dụng

Hỏi 3. Hiện trạng TMĐT ở Công ty?
Đáp: Hầu như chưa có gì dù có nghĩ đến việc bán hàng qua mạng (có nghĩ đến, có bàn đến)
nhưng chưa có ứng dụng gì

Hỏi 4: Có quan tâm đến các hỗ trợ từ phía các cơ quan nhà nước không?
Đáp: có, rất mong

Hỏi 5: Công ty quan tâm tới điều gì khi ứng dụng CNTT?
Đáp: lợi thế của CNTT. Tuy nhiên, công ty chưa quan tâm và tận dụng tối đa những lợi ích của
CNTT và TMĐT

Hỏi 6. Kế hoạch ứng dụng CNTT và TMĐT của Công ty mình trong 2-3 năm tới:
Đáp:
- Về trang thiết bị: đã có thể đáp ứng các đòi hỏi ứng dụng TMĐT vì đã có đầu tư
- Nguồn lực: cần thay đổi thói quen dùng paperwork
- Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng kế hoạch ứng dụng TMĐT


9/22/2005
100
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hỏi 7. Thuận lợi, khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT và
TMĐT của công ty, Ví dụ?
Đáp:
Khó khăn
- Chưa nhận được hỗ trợ nào từ phía Chính phủ trong việc ứng dụng TMĐT
- Cán bộ của công ty chưa quan tâm đến các kiến thức về TMĐT
- Cán bộ ít hiểu biết về luật TMĐT

Kết luận
- Ứng dụng CNTT trong nội bộ công ty cho mục đích quản lý sản xuất kinh doanh đã khá phổ
biết;
- Đã có ứng dụng Internet phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng phạm vi và hiệu quả còn giới
hạn so với các khâu của TMĐT;
- Nguyên nhân của những hạn chế trên là do nhận thức của các cán bộ chuyên trách về TMĐT
còn hạn chế (về lợi ích; khả năng ứng dụng và luật pháp trong TMĐT);
- Doanh nghiệp cần những hỗ trợ từ phía Chính phủ nhằm đẩy mạnh ứng dụng TMĐT như
tuyên truyền quảng bá về lợi ích của TMĐT, giúp tổ chức đào tạo về kỹ năng ứng dụng
TMĐT

2. CÔNG TY DỆT THÀNH CÔNG
8 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Tel: 84-8-8151751; Fax: 84-8-8154008
Email: linh.imex@thanhcong.net
Website: thanhcong.com
Người tiếp: Phan Hồng Lĩnh, Giám đốc Xuất - Nhập khẩu
Mobile: 0903916850

Hỏi: Tình hình ứng dụng CNTT và TMĐT ở doanh nghiệp?
Đáp:
- Công ty sử dụng 450 máy vi tính vào các hoạt động sản xuất kinh doanh như quản lý hàng
hoá, tài chính - kế toán, thiết kế sản phẩm, trao đổi dữ liêu (EDI) với đối tác nước ngoài.
- Công ty đã ứng dụng TMĐT từ rất sớm (năm 2001) thông qua việc tạo lập trang Web và
tham gia đấu thầu trên mạng. Năm 2001, công ty đã thành công trong việc giành gói thầu
trên mạng thực hiện hợp đồng trị giá 7 triệu USD (Toàn bộ câu chuyện về sự thành công của
Hợp đồng này được thuật lại).

Hỏi: Có tìm và đặt mua hàng hoá, nguyên liệu qua mạng chưa?
Đáp: Đã thực hiện nhưng do lượng mua nhỏ nên không tổ chức đấu thầu mua hàng

Hỏi: Nếu Hiệp hội dệt may, Tổng công ty dệt may đứng ra tổ chức đấu thầu để giúp các các
đơn vị mua hàng hoá, nguyên vật liệu bằng hình thức đấu thầu thì có khả thi ?
Đáp: Khả thi. Với các loại nguyên vật liệu được nhiều công ty sử dụng như sợi, bông, vì sẽ tạo
ra mức mạnh trên thị trường cho người mua.
Hỏi: Thị trường trong nước có nên khai thác như vậy không?
Đáp: Có, tìm các nhà cung cấp trên mạng, thậm chí cho cả mua văn phòng phẩm

Hỏi: Có định ứng dụng TMĐT để bán hàng trong nước không ?
Đáp: Có khoảng 30 đầu mối bán sỉ, Có quan tâm đến bán sỉ và bán lẻ trong nước9/22/2005
101
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hỏi: Giá trị xuất khẩu chiếm bao nhiêu % tổng sản lượng sản xuất của công ty ?
Đáp : khoảng 60%

Hỏi: Chính sách của Chính phủ như Viễn thông, nguồn nhân lực... có điều gì đáng nói ?
Đáp: Nguồn nhân lực được đào tạo bây giời đã tiếp cận được với thực tế hơn trước, bắt nhịp
được với thực tế nhanh. Tuy nhiên, viên thông còn nhiều điều đáng nói như triển khai ADSL
chậm, đường truyền hiện nay có tốc độ rất chậm cả trong nước lẫn quốc tế

Hỏi: Đứng về mặt pháp lý Doanh nghiệp thấy cần sớm có một khu khổ pháp lý không?
Đáp:
- Có. Ví dụ như các điều khoản của đấu thầu trên mạng hiện nay thường phải gửi đến công ty
bằng đường bưu điện do các văn bản trên mạng chưa được công nhận giá trị pháp lý.
- Về các dịch vụ của ngân hàng cũng vậy hiện nay đề phải thực hiện bằng giấy tờ do lo ngại
về tính bảo mật và thanh toán điện tử chưa được công nhận giá trị pháp lý.
- Hiện nay công ty JC (Hoa Kỳ) đã ký hợp đồng trên mạng nhưng công ty dệt Thành Công
chưa tham gia được do Hợp đồng trên mạng chưa được công nhận giá trị pháp lý.

Hỏi: Vừa qua, Bộ TM có đưa thông tin về hạn ngạch hàng dệt may lên mạng, doanh nghiệp
thấy việc này là có ích?
Đáp : Rất hữu ích, đây là một bước của Chính phủ điện tử (e-Government)

Hỏi: Bộ Thương mại dự định triển khai việc cung cấp thông tin về Hải quan – Visa (EVIS –
Electronis Visa System, doanh nghiệp thấy điều này là cần thiết)
Đáp: có triển khai thì nhiệt liệt ủng hộ, ửng hộ ứng dụng CNTT vào quản lý nhà nước nói chung,
phân bổ quota nói riêng và cần quan tâm đến lợi ích của các doanh nghiệp có giá trị gia tăng cao

Kết luận:
- Đánh giá của Công ty về vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong thời gian tới và qua :
nhận thức và đánh giá cao lợi ích của TMĐT và những ứng dụng CNTT vào SXKD của
Công ty
- Hiện trạng TMĐT ở Công ty: doanh nghiệp đã ứng dụng sâu và rộng TMĐT vào trong sản
xuất kinh doanh của Công ty.
- Sẽ đẩy mạnh ứng dụng TMĐT trong kinh doanh và hướng vào thị trường trong nước.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT và TMĐT: hạ
tầng kỹ thuật như cước phí, tốc độ đường truyền thấp, môi trường pháp lý và những hỗ trợ
mang tính định hướng của Chính phủ

3. CÔNG TY DỆT PHONG PHÚ
Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Tel: 84-8-7310330; Fax: 84-8-8966088
Email: pmhuong@phongphutexco.com
Website: phongphutexco.com
Người tiếp: Phạm Minh Hương , Phó phòng Xuất - Nhập khẩu
Mobile: 0913607982


- Hỏi: Tình hình ứng dụng CNTT của doanh nghiệp?
- Đáp:
- Trước đây chỉ dùng email, gần đây, đã chuyển qua ứng dụng CNTT rộng và sâu hơn như lên
mạng, tìm thông tin để tìm khách hàng tiềm năng


9/22/2005
102
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
- Đã ứng dụng TMĐT sâu và rộng thông qua việc tìm kiếm các đối tác nước ngoài qua mạng
và đấu thầu trên mạng.

Hỏi : Đánh giá của Công ty về vai trò của CNTT và TMĐT và ứng dụng trong thời gian vừa
qua và thời gian tới
Đáp :
- Với một công ty lớn thì đánh giá CNTT và TMĐT là có vai trò quan trọng
- Có 1 trợ lý của TGĐ phụ trách các ứng dụng CNTT
+ Mới chỉ dừng lại ở mức độ ứng dụng nội bộ
+ Đi sâu và để hướng ra ngoài thì chưa
+ Trước đây mọi người kỳ vọng nhiều vào ứng dụng CNTT nhưng có một thực tế là cơ cấu
của một doanh nghiệp nhà nước còn nhiều điểm chưa hợp lý.

Hỏi : Hiện trạng ứng dụng CNTT và TMĐT ở Công ty đến đâu
Đáp:
- Trước đây định thuê Leasedline, hiện tại vẫn dùng Modem
- Dự định dùng ADSL
- Từ lâu đã có trang Web. và đăng ký ở các trang web engine search

Hỏi: Đến nay, daonh nghiệp nhận thấy cách tiếp thị bằng Website có hiệu quả không? Có
dẫn đến khả năng ký hợp đồng?
Đáp:
- Có, nhắm đến thị trường quốc tế là chính
- Bán ngyên liệu sản xuất là chính chứ không sử dụng đến các sản phẩm
- Bán hàng trên mạng là muôn hình muôn vẻ: nhưng kể từ khi đưa thông tin lên mạng đến khi
ký được hợp đồng thì là cả một quá trình
- Chưa có một khách hàng thực sự nào ký được hợp đồng qua mạng. Nhưng dự định là sẽ hệ
thống lại cho bao nhiêu năng lực cho từng loại sản phẩm nào.

Hỏi: Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT và
TMĐT,
Đáp:
- Cần có sự hỗ trợ của CP trong việc xây dựng các phần mềm quản lý
- Vấn đề của ứng dụng TMĐT là: làm thế nào để ứng dụng có hiệu quả
- Cần có hướng dẫn cụ thể về xây dựng Chiến lược, kỹ năng ứng dụng TMĐT.
- Cần hỗ trợ trong việc đào tạo nguồn nhân lực.

Hỏi: Trong thời gian tới cần hỗ trợ gì từ phía Chính phủ?
Đáp:
- Cần có sự liên kết với các ngành liên quan:
- Ngành dệt may có dữ liệu cho các Ngành, với một công ty dữ liệu rất tốt nhưng không thể
dùng hết, giá lại khá cao (mười mấy ngàn USD). Nếu Hiệp hội và Cơ quan nhà nước có thể
giúp mua chung cho các doanh nghiệp thì rất là tốt.

Hỏi: Bộ Thương mại dự định xây dựng một sàn giao dịch, nơi mà các doang nghiệp có thể
tham gia các diễn đàn về TMĐT, doanh nghiệp có quan tâm không?
Đáp:
Có. Sẽ có tiếng nói rất trọng lượng với các khách hàng nước ngoài

Kết luận:


9/22/2005
103
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
- Đánh giá của Công ty về vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong thời gian tới và qua: đã
nhận thức và đánh giá cao lợi ích của TMĐT và những ứng dụng CNTT vào SXKD của
Công ty
- Hiện trạng TMĐT ở Công ty: doanh nghiệp đã ứng dụng sâu và rộng TMĐT vào trong sản
xuất kinh doanh của Công ty.
- Sẽ đẩy mạnh ứng dụng TMĐT trong kinh doanh và hướng ra thị trường nước ngoài.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT và TMĐT:
+ Cước phí đối với đường truyền thuê riêng cao, nếu doanh nghiệp sử dụng thì không hiệu
quả.
+ Môi trường pháp lý còn thiếu.
+ Cần hỗ trợ của Chính phủ trong việc ứng dụng và triển khai TMĐT như đào tạo nguồn
nhân lực, cơ sở dữ liệu cho ngành.

4. CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI TRÍ

62A đường Nguyễn Trọng Tuyền, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Tel: 84-8-8445343; Fax: 84-8-8459979
Email: nkhaitri@hcm.vnn.vn
Website: khaitri.com.vn
Người tiếp: Phạm Thiện Nghệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mobile: 0903 947891

H: Đánh giá về tình hình và ứng dụng TMĐT ở VN
Đáp:
- Các doanh nghiệp đã bước đầu ứng dụng
- Về Pháp lý: chưa có một môi trường pháp lý đồng bộ để có thể ứng dụng tất cả các khâu của
TMĐT
- Dân trí: vẫn còn thói quen mua hàng ở hiệu, phải sờ, mó tận tay
- Chữ ký điện tử chưa được công nhận giá trị pháp lý
- Bộ Tài chính, Tổng cục thuế phải tiến hành đồng bộ các quy định pháp lý trong lĩnh vực này
thì mới có thể thực hiện TMĐT được

Hỏi: Công ty có ứng dụng quảng cáo trên mạng?
Đáp: Có

Hỏi: Chiến lược kinh doanh của công ty? có tính đến ứng dụng TMĐT hay không? Ví dụ có
tính đến chuyện cung cấp dịch vụ mạng hay không? Bán hàng trên siêu thị ảo...
Đáp:
Về lâu dài sẽ làm. Khi Pháp lệnh TMĐT ra đời thì mới có thể ứng dụng đuợc những hoạt động
nêu trên. Hiện giờ thị trường chưa chín muồi mà đòi hỏi phải có đầy đủ khung pháp lý, có ứng
dụng thì cũng không hiệu quả do các điều kiện cần thiết chưa chín muồi. Cụ thể trường hợp của
công ty Khai Trí, dự tính phải 3 năm nưa mới làm

Hỏi: Hiện nay đúng là có nhiều khó khăn nhưng đã có nhiều sự cố gắng hơn trước xét từ
phía Chính phủ?
Đáp: Đúng. Cụ thể:
- Bộ Thương mại đang xây dựng khung pháp lý
- Bộ Bưu chính viễn thông đang xây dựng Nghị định về chữ ký điện từ
Hỏi: Chính phủ có cần có sự hỗ trợ gì không? (tài chính, thuế, đào tạo nguồn nhân lực)
Đáp:


9/22/2005
104
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
- Các chính sách của Bộ Bưu chính viễn thông thì đã mở
- Là công ty bán giải pháp cho giáo dục, đào tạo, dạy nghề nên ứng dụng TMĐT cũng có
những đặcc thù; 2-3 năm là có thể hoàn thành

Hỏi: Trong tương lai thì tập trung vào cái gì
Đáp: E-learning trong nhà trường

Kết luận:
- Đánh giá của Công ty về vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong thời gian qua và trong
thời gian tới: đã nhận thức và đánh giá cao lợi ích của TMĐT và những ứng dụng CNTT vào
SXKD của Công ty
- Hiện trạng TMĐT ở Công ty: doanh nghiệp chưa ứng dụng sâu và rộng TMĐT vào trong sản
xuất kinh doanh của Công ty do những hạn chế về điều kiện kinh doanh.
- Sẽ đẩy mạnh ứng dụng TMĐT trong kinh doanh trong những năm tới.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng TMĐT:
+ Môi trường pháp lý cho TMĐT còn thiếu (vấn đề ký hợp đồng, thanh toán, thuế...).
+ Cần hỗ trợ của Chính phủ trong việc ứng dụng và triển khai TMĐT như đào tạo nguồn
nhân lực, tuyên truyền, quảng bá.

5. CÔNG TY ACER VIỆT NAM

53-55 đường Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Tel: 84-8-834 3780; Fax: 84-8-8343779
Email: john_hoang@acer.com.vn
Website: acer.com.vn
Người tiếp: Hoàng Trung Quân, Giám đốc Trung tâm bảo hành
Mobile: 0903 380530

Hỏi: Tình hình ứng dụng TMĐT của công ty
Đáp:
- Ở các nước phát triển thì A có đầu tư chung với các công ty khác để đầu tư vào lĩnh vực kinh
doanh TMĐT;
- Ở VN, A đang khảo sát các điều kiện để tung sản phẩm vào thị trường. đang chờ đến khi thị
trường hội đủ các điều kiện rồi thì mới đưa các sản phẩm hoặc dịch vụ vào ứng dụng TMĐT

Hỏi: Đến nay ở Việt Nam công ty có cung cấp dịch vụ TMĐT nào?
Đáp: Bước đầu chỉ cung cấp các giải pháp về hạ tầng CNTT cho các công ty vừa và nhỏ. Trong
trường hợp cung cấp trọ gói thì có thiết kế Website.

Hỏi: Đã có ý định cung cấp sàn TMĐT chưa?
Đáp: Qua khảo sát không thấy tiềm năng, các trang Web của nước ngoài thì nhộn nhịp hơn, còn
ở Việt Nam doanh nghiệp ít quan tâm.

Hỏi: Chính sách của Chính phủ đối với TMĐT thì có những điểm gì chưa được?
Đáp:
- Một là: mặc dù hạ tầng CNTT đã phát triển, dịch vụ Internet đã tăng nhưng tỉ lệ người sử
dụng thấp; Giá trị gia tăng trong trang Web không nhiều với nước ngoài; Gate way: của quốc
gia nhỏ quá nên những yếu tố này kìm hãm TMĐT.
- Hai là: hiện nay dùng tiền mặt ở Việt Nam còn phổ biến dẫn đến hạn chế sự phát triển thị
trường TMĐT.


9/22/2005
105
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
- Ba là: Chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia TMĐT còn nghèo nàn: chưa có
các chính sách ưu đãi hoặc khuyến khích các doanh nghiệp tham gia TMĐT, thanh toán bằng
thẻ.

Hỏi: Sở hữu trí tuệ là một vấn đề ở Việt Nam, trong những năm tới cần có hỗ trợ gì không để
ứng dụng và phát triển TMĐT.
Đáp:
- Nên giới hạn đối với phần mềm, người sử dụng thường không hình dung được giá trị của bản
quyền nên thường bị lãng phí ngưồn nhân lực
- Nếu bản quyền mà không được xử lý ở trong nước thì khó có thể cạnh tranh ở nước ngoài

Hỏi: Các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có nhận thấy vấn đề gì về bản quyền, và
đã thấy thiệt hại gì không?
Đáp: Ngoài việc cung cấp thiết bị, giải pháp mà trong đó có phần mềm mà các phần mềm này
không được bảo vệ sở hữu trí tuệ thì sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại của công ty.

Hỏi: Hiệu quả về việc tiêu tiền cho CNTT ở Việt Nam thế nào? Đã bao giờ công ty nghĩ đến
chuyện tư vấn cho khách hàng để đảm bảo hiệu quả cho việc sử dụng kinh phí cho CNTT
Đáp:
- Hiện nay ở VN các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại là các doanh nghiệp hay lãng phí.
- Cần xây dựng chính sách chung về sử dụng CNTT; (Bài học từ Thái Lan)

Hỏi: Các doanh nghiệp FDI, chưa nhiệt tình trong việc ứng dụng TMĐT, nguyên nhân?
Đáp: Các doanh nhiệp này thường cân nhắc kỹ lưỡng tính hiệu quả của đầu tư

Kết luận:
- Công ty có nhận thức xác đáng về vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT đối với sản xuất,
kinh doanh của mình trong thời gian qua và trong thời gian tới
- Hiện nay công ty chưa thực sự ứng dụng rộng rãi TMĐT vào kinh doanh do những điều kiện
để ứng dụng TMĐT ở Việt Nam (theo công ty) còn chưa chín muồi.
- Sẽ ứng dụng TMĐT trong kinh doanh khi đủ điều kiện khách quan cho TMĐT ở Việt Nam.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng TMĐT: Môi trường
pháp lý cho TMĐT còn thiếu (vấn đề ký hợp đồng, thanh toán, thuế...).6. CÔNG TY GIẦY PHÚ LÂM
Địa chỉ: 71C Lý Chiêu Hoàng - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh
Tel: 84-8-8750098; Fax: 84-8-8754299
Email: phulam@hcm.fpt.vn
Mr. Phan Ngọc Khải - Phòng Xúc tiến ngoại thương
Mobile: 0908120911
Hỏi: Xin giới thiệu về công ty?
Đáp:
- Công ty giầy Phú Lâm (Phulam Footwear Company) là một doanh nghiệp nhà nước thuộc
Bộ Công nghiệp
- Sản xuất, gia công các mặt hàng giầy dép, trong đó chuyên sản xuất giầy nữ
- Số lượng công nhân tại TP Hồ Chí Minh 1500 công nhân, Hà Nội: 2200, Hải Phòng: 600
- Số cán bộ quản lý, văn phòng: 1009/22/2005
106
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hỏi: Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của công ty?
Đáp:
- Số lượng máy tính (tại Trụ sở chính TP Hồ Chí Minh): 50
- Đã có hệ thống mạng cục bộ (LAN)
- Trang web www.fulamshoes.com đưa vào sử dụng từ năm 1999, thuê công ty FPT cập nhật
trang web (khoảng 1 tháng cập nhật một lần)
- Ngoài các phần mềm văn phòng phổ biến (Microsoft Office), công ty cũng đã sử dụng một
số phần mềm nghiệp vụ riêng như phần mềm kế toán, thiết kế mẫu mã

Hỏi: Nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử của công ty
Đáp:
- Công ty hiểu được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT và TMĐT song do Ban giám
đốc chưa thực sự quan tâm tới lĩnh vực này nên chưa có bất kỳ kế hoạch, chiến lược gì để
phát triển và ứng dụng CNTT, TMĐT
- Công ty chưa có bộ phận chuyên về CNTT, hiện tại Phòng Kinh doanh phụ trách các công
việc liên quan tới lĩnh vực này
- Công ty đã tham gia một số lớp đào tạo ngắn ngày của VCCI về thông tin song kết quả
không đáng kể

Hỏi: Khó khăn công ty đang gặp phải đối với ứng dụng TMĐT
Đáp
- Kinh phí đầu tư vào CNTT của công ty còn quá nhỏ
- Không có ai, tổ chức nào hướng dẫn lập kế hoạch, xây dựng các chương trình ứng dụng
CNTT, TMĐT, chủ yếu là tự mày mò, không biết bắt đầu từ đâu
- Công ty gặp khó khăn trong việc tìm hiểu về đối tác (đặc biệt là các đối tác từ Đài Loan,
Nga, Hàn Quốc)
- Hỗ trợ của Hiệp hội Da giầy trong việc ứng dụng CNTT, TMĐT còn rất yếu, các biện pháp
xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, khách hàng của Công ty chủ yếu thông qua việc
tham gia các hội chợ, triển lãm

Hỏi: Những hỗ trợ cần thiết từ phía Chính phủ?
Đáp:
- Muốn nhận được sự hỗ trợ, đào tạo về cách thức tiếp cận TMĐT
- Rất cần được hỗ trợ, cung cấp những thông tin chính xác về khách hàng, đối tác

Kết luận:
- Nhận thức của lãnh đạo công ty về vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT đối với sản xuất,
kinh doanh còn nhiều hạn chế.
- Hiện nay công ty đã có một vài hoạt động nhằm ứng dụng TMĐT vào kinh doanh nhưng còn
ở mức độ đơn giản
- Công ty chưa có kế hoạch cụ thể về ứng dụng TMĐT trong kinh doanh.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng TMĐT:
+ Cần đào tạo
+ Công tác tuyên truyền quảng bá nhằm nâng cao nhận thức về TMĐT.

7. CÔNG TY SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN (BITI’S)
Địa chỉ: 129 Bis Lý Chiêu Hoàng - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh
Tel: 84-8-8754513; Fax: 84-8-8753443
Email: quanp@bitisvn.com
Mr. Phạm Bảo Quân - Trưởng Phòng CNTT


9/22/2005
107
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Mobile: 0903768150

Hỏi: Xin giới thiệu về công ty?
Đáp:
- Công ty Bình Tiên là doanh nghiệp tư nhân chuyên sản xuất giầy dép các loại
- Đã xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, EU, Mỹ… tuy
nhiên doanh số thị trường nội địa vẫn chiếm tỷ lệ cao là 70%
- Hiện đang trong giai đoạn “tái cấu trúc toàn bộ Công ty” để chuẩn bị hội nhập

Hỏi: Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của công ty?
Đáp:
- Từ năm 1999, Công ty đã đầu tư khá nhiều vào lĩnh vực CNTT. Đến nay, cơ sở hạ tầng về
CNTT trong nội bộ Công ty khá mạnh.
- Hệ thống máy tính khá lớn với hơn 800 máy tính cá nhân và 15 máy chủ (trị giá mỗi máy chủ
khoảng 10.000USD), đường kết nối Internet trực tiếp (leased line)
- Công ty đã có trang web riêng song chủ yếu chỉ để giới thiệu về công ty, hiệu quả của trang
web còn nhiều hạn chế.
- Đội ngũ cán bộ tin học gồm 5 người chuyên về phần cứng, 15 người chuyên về phần mềm
- Quá trình tin học hoá trong nội bộ Công ty được triển khai và ứng dụng hiệu quả. Hiện tại
các quá trình sản xuất, kế toán, lương, quản lý khách hàng, nhân sự… đều sử dụng phần
mềm. Hệ thống báo cáo, ra quyết định, trao đổi thông tin đều thực hiện qua mạng nội bộ,
không giấy tờ.
- Công ty hiện đang sử dụng 42 phần mềm khác nhau trong các hoạt động nghiệp vụ và hiện
đang tìm đối tác để tích hợp thành 1 hệ thống liên thông được với nhau.
- Sắp tới, Công ty sẽ triển khai xây dựng mạng diện rộng (WAN) để kết nối hệ thống cho tất cả
các chi nhánh, cửa hàng, đại lý trên toàn quốc.

Hỏi: Nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử của công ty
Đáp:
- Ban giám đốc Công ty rất ủng hộ việc phát triển các ứng dụng CNTT và TMĐT, sẵn sàng
đầu tư vào lĩnh vực này nếu có kế hoạch phát triển cụ thể. Tuy nhiên hiện Công ty chưa có
bất kỳ một kế hoạch nào để triển khai ứng dụng TMĐT
- Công ty đang xây dựng lại trang web, chuẩn bị nhân sự cho TMĐT, cho cán bộ đi đào tạo

Hỏi: Khó khăn công ty đang gặp phải đối với ứng dụng TMĐT
Đáp: Nhìn chung, Công ty không gặp phải khó khăn về tài chính, nguồn nhân lực về CNTT,
TMĐT

Hỏi: Những hỗ trợ cần thiết từ phía Chính phủ?
Đáp: Mong muốn duy nhất của Công ty là cơ sở hạ tầng CNTT quốc gia được cải thiện hơn nữa,
tốc độ đường truyền Internet nhanh để Công ty có thể giảm chí phí và triển khai hệ thống ứng
dụng CNTT hiệu quả hơn.
Kết luận:
- Công ty có nhận thức xác đáng về vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT đối với sản xuất,
kinh doanh của mình trong thời gian qua và trong thời gian tới
- Hiện nay công ty đã ứng dụng rất sâu CNTT vào sản xuất kinh doanh nhưng ứng dụng
TMĐT mới chỉ ở mức độ ban đầu nghĩa là có trang Web để giới thiệu công ty.
- Công ty chưa có kế hoạch cụ tể cho việc ứng dụng TMĐT trong thời gian tới.


9/22/2005
108
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng TMĐT: Hạ tầng
CNTT quốc gia cần được cải thiện hơn nữa nhàm giảm chi phí khai thác và phát triển CNT
(tốc độ đường truyền)8. CÔNG TY TNHH VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC SÀI GÒN (SIC)
Địa chỉ: 174 Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh
Tel: 84-8-9325360; Fax: 84-8-9326902
Email: sic@hcm.vnn.vn
Mr. Võ Văn An - Giám đốc
Mobile: 0903700296

Hỏi: Xin giới thiệu về công ty?
Đáp:
- Là một công ty tư nhân nhỏ với khoảng 15 nhân viên, thành lập tháng 1/1995 với hướng đi
chính là cung cấp các giải pháp tổng thể với các sản phẩm phần mềm, cung cấp thiết bị phần
cứng, tư vấn giải pháp, thiết kế lắp đặt mạng cục bộ, diện rộng, sửa chữa, bảo hành và bảo trì
hệ thống.
- Sản phẩm phần mềm chủ yếu của Công ty là về lĩnh vực dự toán xây dựng, kế toán, quản trị,
hỗ trợ ra quyết định.
- Tuy nhiên, doanh số của Công ty phần lớn vẫn do việc kinh doanh phần cứng, doanh số phần
mềm chỉ chiếm một phần nhỏ.

Hỏi: Xin cho biết nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử
Đáp:
- Công ty chưa có trang web riêng do khó khăn về nhân lực
- Rất mong muốn phát triển các ứng dụng TMĐT song trình độ ngoại ngữ của nhân viên còn
yếu là một cản trở rất lớn khi tiếp xúc với các đối tác nước ngoài

Hỏi: Khó khăn công ty đang gặp phải
Đáp:
- Cơ sở hạ tầng Internet trong nước còn kém, cước phí còn cao đối với Công ty. Công ty chưa
thể thuê đường truyền Internet trực tiếp để tạo thuận lợi cho việc giao dịch với các công ty
nước ngoài (lĩnh vực phần mềm đòi hỏi việc gửi/nhận dữ liệu thường xuyên với dung lượng
lớn)
- Cơ sở pháp lý, công cụ thanh toán, thuế trong TMĐT chưa có cũng là một nguyên nhân
khiến Công ty chưa thể triển khai việc kinh doanh các sản phẩm của Công ty trên mạng
(phần mềm là lĩnh vực có ưu thế trong TMĐT)
- Sắp tới Công ty sẽ đăng ký đường truyền ADSL vì cước phí thấp, tốc độ khá cao để tăng
cường hiệu quả hoạt động chuyên môn của Công ty

Kết luận:
- Công ty có nhận thức cơ bản về vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT đối với sản xuất, kinh
doanh của mình trong thời gian qua và trong thời gian tới
- Hiện nay công ty chưa thưc sự ứng dụng TMĐT vào kinh doanh do hạn chế về nguồn nhân
lực và cước phí viễn thông.
- Công ty có kế hoạch và mong muốn ứng dụng TMĐT trong thời gian tới.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng TMĐT:
+ Hạ tầng CNTT quốc gia cần được cải thiện hơn nữa nhằm giảm chi phí khai thác và phát triển


9/22/2005
109
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
CNT (tốc độ đường truyền).
+ Hỗ trợ về đào tạo.
9. CÔNG TY XUNHASABA
Địa chỉ: 32, Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-826 2989
Fax: 84-4-825 2860;
Email: xunhasaba@hn.vnn.vn
Website: http://www.xunhasaba.com.vn
Người được phỏng vấn: Hà Triều Kiên, Tổng Giám đốc và các nhân viên liên quan

Hỏi: Xin cho biết một số thông tin khái quát về Công ty
Đáp: Là công ty xuất, nhập khẩu sách báo lâu đời nhất ở Việt Nam, có quan hệ thưưong mại
quốc tế khá rộng ở khắp các châu lục.

Hỏi: Những ứng dụng TMĐT trong kinh doanh
Đáp:
- Ứng dụng CNTT: hạn chế do nguồn lực và con người
- Đã xây dựng trang Web từ vài năm gần đây, chủ yếu phục vụ cho việc chào hàng, giới thiệu
sản phẩm cho xuất khẩu
- Đã có mạng nội bộ.
- Khách lẻ ở nhiều nước châu Âu, Mỹ, Canada đã đặt hàng qua mạng
- Về nhập khẩu và cung cấp sách báo cho thị trường trong nước thì chưa ứng dụng được
nhiều. Website dùng để tìm nguồn nhập khẩu ngoài các nguồn hàng truyền thống.
- Đã dùng Visa card để mua hàng trên mạng ví dụ như AMAZONE, Mc Gral HIll,...

Hỏi: các vấn đề khó khăn gặp phải trong ứng dụng TMĐT
Đáp:
- Vấn đề bảo mật thông tin trên mạng, đặc biệt là nạn nhái thương hiệu của công ty để bán
hàng là phổ biến.
- Khâu thanh toán chưa thực hiện trực tuyến được và còn phải thực hiện bằng phương pháp
truyền thống, dù khách hàng có cung cấp số thẻ tín dụng hoặc VISA card thì vẫn phải nhờ
ngân hàng ngoại thương kiểm tra.
- Vấn đề hoá đơn và chứng từ nếu cung cấp hàng hoá cho khách hàng nước ngoài.

Hỏi: những hỗ trợ cần thiết từ phía Chính phủ
Đáp:
- Chính phủ cần sản xuất ra các phần mềm chuyên nghiệp hỗ trợ khâu thanh toán, quản lý
hàng tồn kho... trong TMĐT vì nếu mua của nước ngoài thì rất đắt, ngoài khả năng tài chính
của công ty.
- Chính phủ cần sớm xây dựng và ban hành cơ sở pháp lý về bảo mật, về thanh toán, về chống
giả mạo thương hiệu nhằm giúp công ty ứng dụng TMĐT.
- Tổ chức các hội thảo, tập huấn về TMĐT cho công ty
- Cần xây dựng các mô hình mẫu, điển hình về TMĐT để công ty học tập, rút kinh nghiệm.
Kết luận:
- Công ty đã nhận thức rõ vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong kinh doanh
- Đã ứng dụng hầu hết các khâu nhưng khâu thanh toán vẫn thực hiện bằng phương pháp


9/22/2005
110
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
truyền thống.
- Kế hoạch của Công ty trong 2-3 năm tới: chưa có kế hoạch cụ thể
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT và TMĐT: đề
nghị hỗ trợ về mặt pháp lý, đào tạo và các phần mềm cơ bản sử dụng trong TMĐT


10. CÔNG TY IBM
Địa chỉ : 14 Thuỵ Khuê, Hà Nội
Tel: 84-4-8426316
Fax: 84-4-8426320;
Email: hoãngh@vn.ibm.com
Người được phỏng vấn: Hoàng Xuân Hiếu, Phó Tổng giám đốc
Mobile: 0903402676
Hỏi:
1. Quan diểm của công ty IBM về TMĐT như thế nào?
2. Ứng dụng gì về TMĐT ở Việt Nam
3. Tiềm năng của TMĐT ở Việt Nam ra sao?
4. Thuận lợi khó khăn đối với Công ty trong ứng dụng TMĐT
5. Kiến nghị về chính sách của Chính phủ đối với TMĐT
Đáp:
- IBM đã ứng dụng TMĐT (EID, EDIFACT) ở Việt Nam từ những năm 90
- Hiện nay, thông qua việc thực hiện mua sắm qua mạng đã tiết kiệm được khoảng 1 tỷ
USD/năm. Hàng năm IMB xuất bản nhiều báo cáo về kinh nghiệm ứng dụng TMĐT trên
toàn cầu.
- Qua khảo sát cho thấy hiện nay ở thị trường ở Việt Nam phần cứng chiếm 80-90% giá trị
mua sắm CNTT. Trong khi đó Cơ cấu doanh thu toàn cầu của IBM là 45% là dịch vụ, 16% là
phần cứng, 34% là phần mềm và 4% là tài chính. Như vậy, riêng phần mềm và dịch vụ của
IBM luôn chiếm khoảng 76%, phần cứng chỉ chiếm dưới 20%. Ở Việt Nam khi nền kinh tế
chuyển đổi thì chúng ta cũng cần tuân theo xu hướng này.
- Ở cấp doanh nghiệp IBM cung cấp nhiều phần mềm ứng dụng (ở cấp WG thì Microsoft làm
nhiều hơn). Trong thời gian tới IBM sẽ củng cố và đẩy các phầ mềm ứng dụng ở cấp WG.
- IBM Việt Nam đã cung cắp dịch vụ nhưng chỉ chiếm dưới 10%. Hiện nay, các hệ thống của
ngân hàng sử dụng rất nhiều phần mềm của IBM (Integration Software) những phần mềm
này ở Việt Nam chỉ duy nhất IBM của Việt Nam cung cấp. Giá trị những phần mềm này
thường chiếm 30% giá trị thiết bị và nằm trong cả gói thiết bị được cung cấp.
- Ở Việt Nam IBM có khoảng 40 nhân viên; trong đó dịch vụ có 12 người, Software 3 người.
Định hướng của IBM là cung cấp các phần mềm tới khách hàng qua hệ thống đại lý của mình
ở Việt Nam
- Về phần mềm cho TMĐT, IBM đã và đang cung cấp hệ thống phần mềm với tên họi là
Mecsure

Tồn tại, vướng mắc:
- Hạ tầng cơ sở không đồng bộ về truyền thông
- Đào tạo: cơ cấu đào tạo không hợp lý; trong CNTT đầu ra không sử dụng được
- Đào tạo cho sự sẵn sàng ứng dụng TMĐT chưa thực hiện đuợc
- Thuế thu nhập cá nhân làm việc trong lĩnh vực CNTT còn nhiều hạn chế và bất hợp lý vì vậy
dễ bị mất đi nguồn nhân lực có chất lượng tốt do sự di chuyển di chuyển nhanh và không bị
hạn chế.


9/22/2005
111
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
- Vấn đề phân biệt thế nào là một phần mềm để được hưởng ưu đãi còn chưa rõ ràng; trong khi
đó một sản phầm CNTT không phải chỉ riêng phần mềm (Thế nào là một phần mềm thì rất
khó giải thích). Vấn đề chính ở đây không phải là ưu đãi cho những người làm CNTT mà là
nuôi dưỡng nguồn thu và bảo vệ nguồn thu.
- Đối với TMĐT: vấn đề quan trọng là đang thiếu Cơ sở pháp lý như phần xác thực, (Công
nghệ có hết rồi).
- Chức năng của nhà nước là đào tạo và tuyên truyền nhưng chưa thực hiện được.
- Biện pháp đẩy mạnh ứng dựng TMĐT là hướng dẫn, tuyên truyền và xây dựng điển hình để
tuyền truyền.

Kết luận:
- Công ty đã nhận thức sâu sắc vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong kinh doanh ;
- Đã ứng dụng rộng rãi TMĐT ở trên thế giới nhưng ở Việt Nam còn nhiều hạn chế
- Kế hoạch của Công ty trong 2-3 năm tới: cung cấp các phần mềm phục vụ ứng dụng TMĐT ;
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT và TMĐT
gồm: môi trường pháp lý cho TMĐT, ưu đãi về thuế và quảng bá, tuyên truyền về TMĐT.

11. TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM (VEC), CÔNG TY HÙNG
VƯƠNG
Địa chỉ: 63 Hàng Trống – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: (84-8) 9285845
Fax: (84-8) 9285779
Website: www.thuongmaidientu.com
Người được phỏng vấn: Nguyễn Đức Hoa Cương, Giám đốc

Hỏi: đánh giá của Công ty về tiềm năng phát triển TMĐT của Công ty
Đáp:
- Mục đích ban đầu của trang Web đầu tiên là tạo ra một diễn đàn trao đổi kiến thức TMĐT để
tiếp cận TMĐT. Sau một thời gian qua tiếp xúc với độc giả thấy rằng trên thị trường có
nhiều doanh nghiệp quan tâm đến TMĐT vì vậy cho rằng TMĐT có tiềm năng phát triển.
Sau đó quyết định đầu tư cho phần TMĐT trong trang Web của công ty.
- Công ty có tham gia vào một số đề tài, chương trình của Nhà nước trong các vấn đề liên
quan đến TMĐT.

Hỏi: Quan điểm của công ty về hiện trạng TMĐT ở Việt Nam?
Đáp: Có nhiều dịch vụ liên quan đến TMĐT ở Việt Nam chưa thể thực hiện được là do:
- Hạ tầng cơ sở kỹ thuật về Thông tin còn nhiều hạn chế: chỉ có một cổng quốc tế ra nước
ngoài.
- Môi trường pháp lý chưa đầy đủ

Hỏi: Chiến lược kinh doanh TMĐT trong thời gian tới của Công ty ra sao?
Đáp:
- Đẩy mạnh việc ứng dụng rộng rãi TMĐT vào trong kinh doanh của công ty.
- Phối hợp với các đơn vị khác; Nếu sàn giao dịch của Bộ TM lập ra thì các nhà đầu tư sẽ tham
gia cung cấp các dịch vụ liên quan đến TMĐT, nhằm triển khai các ứng dụng mà trong tình
hình hiện nay chưa thể thực hiện được.
- Công ty đang có thế mạnh về du lịch dịch vụ, dự định trong thời gian tới sẽ ứng dụng TMĐT
mạnh hơn vào dịch vụ này
- Tin tưởng rằng khi Pháp lệnh TMĐT ra đời thì việc ứng dụng TMĐT sẽ có ích hơn9/22/2005
112
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hỏi: Chính sách hỗ trợ cần thiết đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh TMĐT.
Đáp: Chính phủ đang quá trú trong đào tạo nguồn nhân lực cho nghệ thông tin. Trên thực tế
trong TMĐT thì người làm thương mại (người ứng dụng) mới là quan trọng. Ví dụ:
+ Quan hệ với khách hàng rất quan trọng
+ Quản lý nguồn nhân lực
+ Quản lý hàng tồn kho...

Kết luận:
- Công ty đã nhận thức sâu sắc vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong kinh doanh ;
- Đã ứng dụng rộng rãi TMĐT trong hoạt động tư vấn và kinh doanh của công ty ở Việt Nam
nhưng còn nhiều hạn chế
- Kế hoạch của Công ty trong 2-3 năm tới: đẩy mạnh ứng dụng TMĐT vào hoạt động của công
ty (du lịch) đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn và các phần mềm phục vụ ứng dụng TMĐT;
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT và TMĐT
gồm:
+ Môi trường pháp lý cho TMĐT,
+ Ưu đãi về thuế, về đầu tư
+ Công tác tuyên truyền, quảng bá về TMĐT của các cơ quan nhà nước chưa thực hiện tốt.
+ Công tác đào tạo nguồn nhân lực chưa được chú trọng và còn có sự nhầm lẫn.

12. CÔNG TY NHẤT VINH
Địa chỉ: số 2, Trần Thánh Tông, Hà Nội
Người được phỏng vấn: Lê Trung Nghĩa, Giám đốc

Hỏi: Đánh giá về chính sách của Chính phủ đối với phát triển TMĐT
Đáp:
- TMĐT không phải chỉ riêng là Thương mại, mà chứa đựng CNTT
- Ngoài cơ sở pháp lý, chính sách của Chính phủ cần bao hàm các yếu tố về công nghệ
- Chính sách của Chính phủ chưa có những ưu đãi phù hợp hoặc còn nhiều điểm chưa hợp lý
trong việc điều chỉnh các vấn đề, các lĩnh vực như:
+ Các công ty sản xuất, kinh doanh dịch vụ
+ Các công ty cung cấp dịch vụ mạng
+ Khai báo hải quan trên mạng
+ Khai báo thuế trên mạng ra sao
+ Luật khuyến khích đầu tư (hỗ trợ rủi ro) ra sao: nhà nước hỗ trợ cái gì
+ Giảm hoặc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho kinh doanh điện tử
+ Đào tạo nguồn nhân lực cho TMĐT

Hỏi: Những thành công trong TMĐT của Nhất Vinh
Đáp:
- Đầu năm 2000, một Công ty của Úc về đặt hàng gia công một số phần mềm về TMĐT
(Web). Xuẩt hiện nhu cầu hình thành một công ty mới, tháng 8 năm 2000 công ty Nhất Vinh
ra đời.
- Trong năm 2000 NV thực hiện 6 dự án về TMĐT,

Hỏi: Đánh giá về điều kiện ứng dụng TMĐT ở Việt Nam
Đáp:
- Đến bây giờ chưa phải là lúc để tiến hành hoặc làm TMĐT ở Việt Nam.
- Từ năm 2001 đến nay NV có làm một dự án về TMĐT nhưng chỉ để trưng bày chứ không
ứng dụng được ở Việt Nam.


9/22/2005
113
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
- Về điều kiện kỹ thuật thì TMĐT đã có thể làm được nhưng chính sách thì không làm được
do chính sách quá yếu.

Hỏi: Xin cho biết một vài ý kiến về phát triển TMĐT ở Việt Nam
Đáp
- Để ứng dụng TMĐT ở Việt Nam cần giải quyết được hai vấn đề về kỹ thuật:
+ Security
+ Payment online
- Giải pháp đối với các vấn đề kỹ thuật này là nhập khẩu các công nghệ có sẵn. Đây là con
đường ngắn nhất để tiếp cận công nghệ mới ở Việt Nam.
- Trong giai đoạn này các ứng dụng về TMĐT của Việt Nam nên hưướng ra thị trường nước
ngoài
- Sản xuất các phần mềm TMĐT là để xuất khẩu chứ không phải để bán hàng trong nước.
- Ứng dụng TMĐT nên bắt đầu và tập trung vào ngành Du lịch vì khách hàng hoàn toàn là
người nước ngoài, chỉ có luồng tiền vào chứ không có luồng tiền ra. Và điều quan trọng nhất
là chỉ có các khách hàng này mới có dùng thẻ
- Nếu giải pháp và công nghệ cho an toàn và an ninh trong TMĐT mà do một cơ quan trong
nước thì sẽ không thể phát triển TMĐT ở Việt Nam.
- Vấn đề Payment online: chỉ phụ thuộc vào giới Ngân hàng Việt Nam. Nếu các ngân hàng
Việt Nam không làm được thì sẽ mất toàn bộ thị trường trong nước và tay các công ty nước
ngoài.
- Liên quan đến sở hữu trí tuệ, các phần mềm cho TMĐT của Việt Nam phải dựa trên cơ sở
OSS, nếu dựa trên các sản phẩm không có bản quyền thì không thể xuất khẩu được.
- Hiện này, 95-97% doanh nghiệp Việt Nam không tự làm được TMĐT vì vậy nên chúng ta
không nên sử dụng các phần mềm thương mại vì nếu vậy sẽ tốn kém nguồn lực của xã hội,
dẫn đến hạn chế khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.
- Trong hoàn cảnh hội nhập thì TMĐT là một trong những lối thoát cho Hội nhập của Việt
Nam. Điểm nhấn trong TMĐT là CA.

Hỏi: Xin cho biết hạ tầng CNTT của ta so với những yêu cầu ứng dụng TMĐT
Đáp:
Trong những năm qua mạng của ta là khá nhưng:
- Nếu mạng viễn thông và Internet được cung cấp rộng rãi hơn nữa thì sẽ có ích cho các công
ty cung cấp dịch vụ mạng;
- Mạng Internet nên được giao cho cả các công ty tin học kinh doanh chứ không phải chỉ VDC
và FPT vì sẽ dẫn đến hậu quả là độc quyền. Một dẫn chứng là năm 2000, Nhà sách Minh
Khai muốn mua phần mềm của NV làm trang Web bán sách nhưng do gặp phải các vấn đề
phức tạp liên quan đến thuê chỗ, thuê máy chủ nên dự án đã không thực hiện được.
- Bộ Thương mại nên đầu tư một hệ thống hiện đại, cho phép các công ty vừa và nhỏ tham gia
khoảng 2 năm đầu, sau đó thu phí:
+ Trong 2 năm, nếu kinh doanh thành công, có lãi thì các doanh nghiệp có đủ sức tự kinh
doanh TMĐT
+ Nếu không thành công thì cũng phải ra khỏi hệ thống TMĐT của Bộ Thương mại vì với hệ
thống cơ sở hạ tầng hiện đại, tốt như vậy mà không thành công có nghĩa doanh nghiệp không
thể tham gia thị trường.
- Rất cần thiết lập một hệ thống của Chính phủ

Kết luận:
- Công ty đã nhận thức sâu sắc vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong kinh doanh;
- Chưa ứng dụng TMĐT trong hoạt động tư vấn và kinh doanh của công ty ở Việt Nam do các


9/22/2005
114
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
điều kiện cho TMĐT ở Việt Nam chưa chín muồi ;
- Kế hoạch của Công ty trong 2-3 năm tới: đẩy mạnh ứng dụng TMĐT vào hoạt động của
công ty khi điều kiện đã chín muồi; chủ yếu hướng tới thị trường ngoài nước.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT và TMĐT
gồm:
+ Môi trường pháp lý cho TMĐT,
+ Ưu đãi về thuế, về đầu tư
+ Những hỗ trợ ban đầu của Chính phủ cho các doanh nghiệp ứng dụng TMĐT còn sơ sài.

13. CÔNG TY VNET
Địa chỉ : Số 7 Đào Duy Anh, Hà Nội
Tel: 5770108, 5770112
Email: admin@vnet.com.vn
Người được phỏng vấn: Dương Anh Đức, Giám đốc

Là Công ty cung cấp điều kiện cần thiết để các công ty trong mọi lĩnh vực có thể ứng dụng
TMĐT.
Hoạt động được nhiều sự chú ý của công ty là: “Ý tưởng không cần vốn vẫn có thể trở thành
doanh nhân” hoặc “Doanh nhân tương lai”
Các chi nhánh của VNET làm nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nhân tường lai và giao nhận vận
chuyển.

Kết luận:
Qua trao đổi với công ty có thể rút ra một số kết luận sau
- Công ty đã nhận thức và đánh giá cao vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong kinh
doanh;
- Đã ứng dụng rộng rãi TMĐT trong hoạt động tư vấn và kinh doanh của công ty ở Việt Nam;
- Kế hoạch của Công ty trong 2-3 năm tới: đẩy mạnh ứng dụng TMĐT vào hoạt động của
công ty cũng như hoạt động tư vấn, hỗ trợ của công ty cho các khách hàng của mình.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT và TMĐT
gồm:
+ Môi trường pháp lý cho TMĐT,
+ Ưu đãi về thuế, về đầu tư mạo hiểm
+ Những hỗ trợ ban đầu của Chính phủ cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ TMĐT
chưa có.
+ Chưa chú trong đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng TMĐT.


14. CÔNG TY TRÍ ĐỨC
Địa chỉ: 72 Nguyễn Du - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 844 - 8227635
Fax: 844 – 8226585
Email: triduco@hn.vnn.vn
Người được phỏng vấn: Phạm Thành Trí, Chủ tịch – Giám đốc điều hành

Hỏi: Xin cho biết động cơ tham gia TMĐT của doanh nghiệp
Đáp: xuất phát từ lợi ích của doanh nghiệp
Hỏi: Xin cho biết ý kiến về vai trò của Nhà nước trong việc đẩy mạnh ứng dụng TMĐT trong
nền kinh tế.
Đáp: Phải hiểu được nhu cầu của thị trường, phải là người đứng ra tổ chức các dự án tiên phong.


9/22/2005
115
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
- Trường hợp của Website của VCCI chưa được gọi là sàn do chưa có thanh toán, các hoạt
động diễn ra chưa thực sự sôi nổi.
- Hàn Quốc có mạng riêng cho các mặt hàng là EC 21; Đài Loan có TaiwanTech. Việt Nam
nên học tập các mô hình này để đảm bảo hiệu quả và tận dụng nhứng lợi thế của TMĐT.
- Hệ thống liên kết với các công cụ tìm kiếm “Search” toàn cầu của ta còn yếu, vì vậy nên các
khách hàng nước ngoài rất khó khăn trong việc tìm ra một trang Web của Việt Nam cung cấp
hàng hoá mà họ cần. Điều này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của Chính phủ.

Hỏi: Xin cho biết đánh giá của công ty về tình hình ứng dụng TMĐT hiện nay ở nước ta
Đáp:
- Hiện có nhiều doanh nghiệp Việt Nam có Website nhưng chỉ để giới thiệu sản phẩm. Ngay
cả công ty Trí Đức cũng phải làm theo kiểu kết hợp giữa Website, văn phòng châu Âu và
văn phòng Việt Nam để bán hàng.
- Nếu có thể cứ nên xây dựng chợ ảo cho thị trường trong nước và kết hợp các phương tiện
truyền thông khác để quảng cáo.

Hỏi: Có khả thi nếu Bộ Thương mại xây dựng một chợ ảo để các doanh nghiệp tham gia ứng
dụng TMĐT.
Đáp: Nên để thị trường tự điều tiết vì đi giới thiệu, mời gọi sẽ lãng phí thời gian và nguồn lực.
- Bộ Thương mại chỉ nên lo việc quản lý nhà nước về thương mại và xúc tiến thương mại.
- Hoặc theo hướng kết hợp với công ty thực hiện dự án trên. Công ty thì nên đi sâu vào công
nghệ, Nhà nước thì nên đi sâu vào nội dung. Ví dụ như Website: PriceWhatch.com ở Hoa
Kỳ. Tóm lại là nên tạo ra một chợ ảo với người quản lý là Bộ Thương mại, còn tham gia Chợ
là các doanh nghiệp

Kết luận:
Qua trao đổi với công ty có thể rút ra một số kết luận sau
- Công ty đã nhận thức và đánh giá cao vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong kinh
doanh;
- Đã ứng dụng rộng rãi TMĐT trong hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ ở Việt Nam
và một số nước trên thế giới;
- Kế hoạch của Công ty trong 2-3 năm tới: đẩy mạnh ứng dụng TMĐT vào lĩnh vực công nghệ
cao, e-learning.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT và TMĐT
gồm:
+ Môi trường pháp lý cho TMĐT,
+ Ưu đãi về thuế, về đầu tư mạo hiểm
+ Những hỗ trợ ban đầu của Chính phủ cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ TMĐT
chưa có.
+ Chưa chú trong đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng TMĐT.
+ Sự độc quyền về đường truyền quốc tế dẫn đến tốc độ truy cập chậm, gây kém hiệu quả
cho doanh nghiệp15. CÔNG TY VDC
Địa chỉ : 292 Tây Sơn, Hà Nội
Tiếp : Ông Tịnh (Phó Giám đốc)
Nguyễn Thị Minh Hiền (Product Manager)
Anh Đỗ Trung Nghĩa ( Ban TMĐT)


9/22/2005
116
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Hỏi: Quản điểm của công ty về TMĐT ở Việt Nam hiện nay
Đáp:
- Đã có ứng dụng như còn một số vướng mắc. Khâu yếu kém nhất trong TMĐT của chúng ta
hiện nay là thanh toán.
- Thanh toán có nhiều hình thức: chuyển khoản, thu tiền trực tuyến ; kể cả thu tiền bằng thẻ
trực tuyến nhưng chưa được các ngân hàng hỗ trợ.

Hỏi: Xin cho biết quan điểm của công ty về vai trò của Chính phủ
Đáp:
- Theo kinh nghiệm của nước ngoài thì trong những năm đầu tiên Chính phủ phải đóng vai trò
là người hỗ trợ, tạo nền tảng cho sự phát triển của TMĐT.
- Website bán lẻ của công ty VDC hiện nay bị lỗ khoảng 300-400 triệu VNĐ/năm. Như vậy,
các doanh nghiệp nhỏ chắc chắn sẽ không tham gia TMĐT vì không có đủ tiềm lực để chịu
lỗ lớn như vây (2003 – Siêu thị VDC dự tính lỗ 400 triệu)
- Để vượt qua giai đoạn đầu: Nhà nướcphải hỗ trợ thông quan nhiều hình thức. Ví dụ như ở
Hoa Kỳ, Chính phủ nước này không thu thuế đối với các giao dịch TMĐT. Như vậy, Nhà
nước nên hỗ trợ việc ứng dụng TMĐT bằng các chính sách phù hợp về tài chính (lãi vay ưu
đãi); Chính sách thuế (miễn giảm thuế)
- Cần sớm giải quyết vấn đề xác thực để giải quyết được khâu thanh toán.
- Các dự án của Chính phủ nên ưu tiên vào việc củng cố hạ tầng CNTT, và đào tạo nguồn
nhân lực; Công nghệ; Ưu đãi và hỗ trợ ban đầu; Hỗ trợ rủi ro
- Giống như xúc tiến TMĐT, hiên nay hàng năm các doanh nghiệp được cấp 50% kinh phí
xúc tiến Thương mại, các doanh nghiệp kinh doanh TMĐT cũng mong muốn được hỗ trợ từ
NSNN 50% kinh phí duy trì Website.
- Chính phủ cần sớm xây dựng khung khổ pháp lý cho TMĐT
- Chính phủ cũng nên đi tiên phong trong việc xây dựng các dự án thử nghiệm

Kết luận:
- Công ty đã nhận thức sâu sắc vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong kinh doanh;
- Đã ứng dụng rộng rãi TMĐT trong hoạt động tư vấn và kinh doanh của công ty ở Việt Nam
do các điều kiện cho TMĐT ở Việt Nam chưa chín muồi ;
- Kế hoạch của Công ty trong 2-3 năm tới: đẩy mạnh ứng dụng TMĐT vào hoạt động của
công ty.
- Thuận lợi khó khăn về mặt chính sách của nhà nước đối với ứng dụng CNTT và TMĐT
gồm:
+ Môi trường pháp lý cho TMĐT,
+ Ưu đãi về thuế, về đầu tư
+ Những hỗ trợ ban đầu của Chính phủ cho các doanh nghiệp ứng dụng TMĐT còn sơ sài.
9/22/2005
117
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
PHỤ LỤC 9
PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ

I. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG TMĐT QUA MẠNG INTERNET


1. Phạm vi

Lãnh thổ Việt Nam

2. Đối tượng khảo sát

Tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam

3. Phương pháp khảo sát

Nhóm công tác đã dựa vào Internet làm phương tiện để rà soát nhiều trang Web
tương đối có uy tín của các tổ chức cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam, từ Niên giám
các trang vàng của các trang Web này tìm ra sự liên kết tới các trang Web lưu giữ
bằng chứng về sự ứng dụng TMĐT của các tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt
Nam.

4. Mục đích khảo sát

Khảo sát nhằm trả lời các câu hỏi sau đây:
- TMĐT đã được ứng dụng trên lãnh thổ Việt Nam hay chưa?
Nếu có:
- Mức độ ứng dụng TMĐT ở Việt Nam?
- Các bên tham gia TMĐT?
- Các loại hàng hoá, dịch vụ được mua và bán?
II. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG TMĐT QUA PHIẾU ĐIỀU TRA


1. Phạm vi:9/22/2005
118
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
3 thành phố lớn nhất nước và có điều kiện thuận lợi nhất trong việc ứng dụng
TMĐT là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng khảo sát

Trên 100 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (doanh nghiệp nhà nước,
công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài). Danh sách các công ty này được liệt kêt tại Phụ lục số 7.

3. Lập phiếu điều tra

Để tiến hành điều tra, Nhóm công tác đã xây dựng mẫu phiếu điều tra với các tiêu
thức cần thiết để đánh giá được nhận thức của doanh nghiệp về TMĐT, mức độ
sẵn sàng tham gia hoặc mức độ ứng dụng TMĐT của doanh nghiệp; những yêu cầu
hỗ trợ từ phía Chính phủ về mặt chính sách,v.v...
Nội dung của phiếu điều tra đã được sự tham gia, đóng góp ý kiến của các chuyên
gia của Dự án.

4. Phương pháp khảo sát

Nhóm công tác đã dựa vào Internet, niên giám điện thoại và các nguồn thông tin
khác về doanh nghiệp để chọn 100 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế,
trong nhiều lĩnh vực kinh tế để gửi phiếu điều tra.
Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của doanh nghiệp qua phiếu điều tra, Nhóm
nghiên cứu đã tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp qua phiếu điều tra và rút ra
các kết luận.

5. Mục đích khảo sát

Khảo sát nhằm trả lời các câu hỏi sau đây:
- TMĐT đã được ứng dụng trên lãnh thổ Việt Nam hay chưa?
Nếu có:
- Nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về TMĐT?
- Mức độ sẵn sàng tham gia TMĐT của doanh nghiệp?
- Mức độ ứng dụng TMĐT của doanh nghiệp?
- Các chính sách hỗ trợ cần thiết của Chính phủ nhằm thúc đẩy sự phát triển của
TMĐT?


9/22/2005
119
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
III. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG TMĐT QUA PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP


1. Phạm vi

Khảo sát định tính này được thực hiện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Các doanh nghiệp được phỏng vấn

15 doanh nghiệp với qui mô và loại hình kinh doanh khác nhau.
Tiêu chí chọn lựa là các doanh nghiệp có quy mô sản xuất, loại hình kinh doanh
khác nhau.

3. Phương pháp phỏng vấn

Các cuộc phỏng vấn được thực hiện theo phương pháp bán cấu trúc, sử dụng tối đa
các câu hỏi mở để thu thập các ý tưởng, ý kiến, động cơ và thái độ rất đa dạng của
các doanh nghiệp.
Nội dung các cuộc phỏng vấn được đánh máy tốc ký.

4. Chuẩn bị và đào tạo cho các phỏng vấn viên

Các phỏng vấn viên bao gồm bốn cán bộ đang làm việc tại Ban CNTT và TMĐT,
Bộ Thương mại. Các cán bộ này có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và TMĐT
và tham gia hoạch định chính sách phát triển TMĐT ở Việt Nam.
Trước khi tiến hành phỏng vấn các phỏng vấn viên đã trao đổi và thống nhất về nội
dung, mục tiêu và kỹ thuật phỏng vấn. Tiến sỹ Đỗ Văn Lộc và Tiến sỹ Trần Ngọc
Ca là hai chuyên gia hàng đầu của Việt Nam am hiểu cả lý thuyết cũng như có
nhiều kinh nghiệm về phỏng vấn đã tư vấn cho các phỏng vấn viên về nhiều mặt
liên quan tới phỏng vấn.
Các phỏng vấn viên được chia làm hai nhóm để vừa có thể phối hợp và hỗ trợ lẫn
nhau trong quá trình khảo sát, phỏng vấn vừa có thể tiến hành phỏng vấn được
nhiều đối tượng trong một giai đoạn ngắn.

5. Mục đích của các cuộc phỏng vấn

Nhóm phỏng vấn cố gắng giải đáp các câu hỏi sau đây:

9/22/2005
120
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
- Nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của TMĐT và ứng dụng CNTT trong
kinh doanh.
- Thực trạng ứng dụng TMĐT và CNTT trong sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.
- Chiến lược của doanh nghiệp trong những năm tới đối với ứng dụng TMĐT.
- Những khó khăn về chính sách và các kiến nghị với Chính phủ nhằm đẩy mạnh
việc ứng dụng và phát triển TMĐT trong sản xuất kinh doanh..
9/22/2005
121
\\nqhung\va\Bc TMDT nam 2003.doc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản