Đề tài "Hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông (chi nhánh Huế)"

Chia sẻ: thu15000

Ngày nay du lịch không chỉ là một ngành kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân; góp phần tích cực thực hiện chính sách mở cửa của Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho tình hữu nghị hoà bình và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

Nội dung Text: Đề tài "Hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông (chi nhánh Huế)"

ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ
Hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty TNHH Du lịch và Thương
mại Á Đông (chi nhánh Huế)

PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Lý do chọn đề tài:
Ngày nay du lịch không chỉ là một ngành kinh tế mang lại hiệu quả kinh
tế cao mà còn là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của tất cả các ngành trong
nền kinh tế quốc dân; góp phần tích cực thực hiện chính sách mở cửa của
Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho tình hữu nghị hoà bình và sự hiểu biết
lẫn nhau giữa các dân tộc. Nhiều quốc gia trên th ế giới coi phát tri ển du l ịch
là một quốc sách một ngành kinh tế mũi nhọn để giải quyết các v ấn đ ề kinh
tế xã hội vì du lịch là ngành kinh tế rất có hiệu quả .
Góp phần vào thành quả to lớn của toàn ngành du lịch thì không thể không kể
đến các công ty lữ hành. Công ty lữ hành hoạt đ ộng nh ằm th ực hi ện liên k ết
các dịch vụ đơn lẻ thành sản phẩm du lịch tổng hợp hấp dẫn và chào bán trên
thị trường trong nước và nước ngoài. Hoạt động của công ty lữ hành nhằm
kích thích nhu cầu; hướng thị hiếu xây dựng và tổ chức cho du khách một
chuyến đi an toàn; thú vị. Một quốc gia muốn Du lịch phát tri ển không th ể
thiếu được một hệ thống công ty lữ hành hùng mạnh.
Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông(chi nhánh Huế) được
thành lập vào năm 1992 với chức năng là cầu nối liên kết tour cho công ty
mẹ,trực tiếp giao dịch,kí kết hợp đồng,cung cấp các dịch vụ trung
gian,nghiên cứu thị trường,góp phần xây dựng chương trình du lịch cho khách
Quốc tế. Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, công ty đã g ặp nhi ều
khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt của thị trường nhưng công ty đã không
ngừng vươn lên khẳng định vị thế của mình trên thị trường du lịch trong
nước và quốc tế. Với những chương trình độc đáo; phong phú và hấp dẫn c ả
về chất lượng lẫn loại hình du lịch. Công ty TNHH Du lịch và Th ương mại
Á Đông(chi nhánh Huế) đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với khách du l ịch, s ố
lượng khách đến với công ty ngày càng cao.Dựa vào tình hình th ực t ế c ủa
công ty;cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguy ễn Th ị Ngân
Hà,thực tập tốt nghiệp là cơ hội để mỗi sinh viên như chúng em được tham
gia học hỏi và áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Đồng th ời,
chúng em được tìm hiểu quá trình hoạt động của các công ty Du Lịch để nắm
được quy trình tổ chức tour du lịch cho du khách.
Xuất phát từ thực tế đó, cùng với những kiến thức đã h ọc,e m quyết định
chọn đề tài báo cáo thực tập: “ Tìm hiểu hoạt động kinh doanh lữ hành tại
công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông(chi nhánh Huế)’’
2.Mục đích nghiên cứu: phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp để
phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành ở Công ty TNHH Du l ịch và Th ương
mại Á Đông(chi nhánh Huế)
3.Đối tượng,phạm vi nghiên cứu : Đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi kinh
doanh của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông(chi nhánh Huế)
-Phạm vi về nội dung: Thực trạng hoạt động lữ hành tại công ty TNHH Du
lịch và Thương mại Á Đông(chi nhánh Huế)
- Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
4.Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng các
phương pháp phân tích thông tin; thống kê; so sánh tổng hợp kết hợp với thực
tiễn.
5.Kết cấu của bài báo cáo:
Ngoài phần mở đầu,kết luận,mục lục,phụ lục.Đề tài kết cấu gồm 3
chương:
-Chương I: Cơ sở lý luận về vấn đề tổ chức hoạt động kinh doanh lữ hành
-Chương II: Giới thiệu chung về Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á
Đông(chi nhánh Huế)
-Chương III:Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty TNHH Du
lịch và Thương mại Á Đông(chi nhánh Huế)

PHẦN NỘI DUNG:
Chương I: Cơ sở lý luận về vấn đề tổ chức hoạt động kinh doanh lữ
hành
I. Những vấn đề cơ bản về công ty lữ hành
I.1. Định nghĩa công ty lữ hành
I.2. Vai trò của công ty lữ hành
I.3. Phân loại công ty lữ hành
I.4. Hệ thống sản phẩm của công ty lữ hành
II. Mối quan hệ giữa công ty lữ hành với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch
II.1. Mối liên kết ngang
II.2. Mối liên kết dọc
III. Quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch trong hoạt động kinh
doanh lữ hành
III.1. Khái niệm
III.1.1. Quy trình kinh doanh trong hoạt động lữ hành
III.1.2. Quy trình khai thác khách du lịch
III.1.3. Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch
III.2. Vai trò của các quy trình trong hoạt động kinh doanh lữ hành
III.2.1. Vai trò của quy trình kinh doanh trong hoạt động lữ hành
III.2.2. Vai trò của quy trình khai thác khách du lịch
III.2.3. Vai trò của quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch

III.3. Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành
III.3.1. Quy trình chung
III.3.2. Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch tại công ty lữ hành
III.3.3. Các hoạt động của hướng dẫn viên
III.3.4. Hợp đồng và các cam kết

CHƯƠNG II: Giới thiệu chung về công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á
Đông(chi nhánh Huế)
I. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông(chi
nhánh Huế)
I.1 . Sơ lược quá trình hình thành và phát triển công ty
I.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty
I.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Du l ịch và Th ương m ại Á Đông(chi
nhánh Huế)
II. Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Du l ịch và Th ương m ại Á
Đông(chi nhánh Huế)
II.1. Kết quả hoạt động kinh doanh
II.2. Cơ cấu doanh thu lữ hành

CHƯƠNG III: Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty
TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông(chi nhánh Huế)
I. Thực trạng khai thác khách tại Công ty trong những năm qua
I.1. Tình hình biến động nguồn khách qua các năm
I.2. Thực trạng hoạt động giao tiếp trong và ngoài công ty

II. Thực trạng hoạt động tổ chức phục vụ khách du lịch tại Công ty
II.1. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty
II.2. . Các mối quan hệ giữa bộ phận lữ hành với các bộ phận khác trong công ty và
trong ngành
II.2.1. . Mối quan hệ giữa bộ phận lữ hành với các bộ phận khác trong công ty
II.2.2. Mối quan hệ giữa công ty và các đối tác trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành
II.2.3. Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch hiện tại của công ty

III.NHẬN XÉT:
III.1. Hiệu quả:
III.2. Tồn tại:
IV.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ
khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty TNHH Du lịch và
Thương mại Á Đông (chi nhánh Huế)
IV.1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình khai thác khách
IV.2.Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ khách

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản