Đề tài "Hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông (chi nhánh Huế)"

Chia sẻ: Tran Thi Mai Tram Tram | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
468
lượt xem
194
download

Đề tài "Hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông (chi nhánh Huế)"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay du lịch không chỉ là một ngành kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân; góp phần tích cực thực hiện chính sách mở cửa của Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho tình hữu nghị hoà bình và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài "Hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông (chi nhánh Huế)"

  1. ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ Hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông (chi nhánh Huế) PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Lý do chọn đề tài: Ngày nay du lịch không chỉ là một ngành kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân; góp phần tích cực thực hiện chính sách mở cửa của Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho tình hữu nghị hoà bình và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Nhiều quốc gia trên th ế giới coi phát tri ển du l ịch là một quốc sách một ngành kinh tế mũi nhọn để giải quyết các v ấn đ ề kinh tế xã hội vì du lịch là ngành kinh tế rất có hiệu quả . Góp phần vào thành quả to lớn của toàn ngành du lịch thì không thể không kể đến các công ty lữ hành. Công ty lữ hành hoạt đ ộng nh ằm th ực hi ện liên k ết các dịch vụ đơn lẻ thành sản phẩm du lịch tổng hợp hấp dẫn và chào bán trên thị trường trong nước và nước ngoài. Hoạt động của công ty lữ hành nhằm kích thích nhu cầu; hướng thị hiếu xây dựng và tổ chức cho du khách một chuyến đi an toàn; thú vị. Một quốc gia muốn Du lịch phát tri ển không th ể thiếu được một hệ thống công ty lữ hành hùng mạnh. Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông(chi nhánh Huế) được thành lập vào năm 1992 với chức năng là cầu nối liên kết tour cho công ty mẹ,trực tiếp giao dịch,kí kết hợp đồng,cung cấp các dịch vụ trung gian,nghiên cứu thị trường,góp phần xây dựng chương trình du lịch cho khách Quốc tế. Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, công ty đã g ặp nhi ều khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt của thị trường nhưng công ty đã không ngừng vươn lên khẳng định vị thế của mình trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế. Với những chương trình độc đáo; phong phú và hấp dẫn c ả về chất lượng lẫn loại hình du lịch. Công ty TNHH Du lịch và Th ương mại
  2. Á Đông(chi nhánh Huế) đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với khách du l ịch, s ố lượng khách đến với công ty ngày càng cao.Dựa vào tình hình th ực t ế c ủa công ty;cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguy ễn Th ị Ngân Hà,thực tập tốt nghiệp là cơ hội để mỗi sinh viên như chúng em được tham gia học hỏi và áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Đồng th ời, chúng em được tìm hiểu quá trình hoạt động của các công ty Du Lịch để nắm được quy trình tổ chức tour du lịch cho du khách. Xuất phát từ thực tế đó, cùng với những kiến thức đã h ọc,e m quyết định chọn đề tài báo cáo thực tập: “ Tìm hiểu hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông(chi nhánh Huế)’’ 2.Mục đích nghiên cứu: phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp để phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành ở Công ty TNHH Du l ịch và Th ương mại Á Đông(chi nhánh Huế) 3.Đối tượng,phạm vi nghiên cứu : Đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông(chi nhánh Huế) -Phạm vi về nội dung: Thực trạng hoạt động lữ hành tại công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông(chi nhánh Huế) - Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ 4.Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng các phương pháp phân tích thông tin; thống kê; so sánh tổng hợp kết hợp với thực tiễn. 5.Kết cấu của bài báo cáo: Ngoài phần mở đầu,kết luận,mục lục,phụ lục.Đề tài kết cấu gồm 3 chương: -Chương I: Cơ sở lý luận về vấn đề tổ chức hoạt động kinh doanh lữ hành -Chương II: Giới thiệu chung về Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông(chi nhánh Huế)
  3. -Chương III:Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông(chi nhánh Huế) PHẦN NỘI DUNG: Chương I: Cơ sở lý luận về vấn đề tổ chức hoạt động kinh doanh lữ hành I. Những vấn đề cơ bản về công ty lữ hành I.1. Định nghĩa công ty lữ hành I.2. Vai trò của công ty lữ hành I.3. Phân loại công ty lữ hành I.4. Hệ thống sản phẩm của công ty lữ hành II. Mối quan hệ giữa công ty lữ hành với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch II.1. Mối liên kết ngang II.2. Mối liên kết dọc III. Quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành III.1. Khái niệm III.1.1. Quy trình kinh doanh trong hoạt động lữ hành III.1.2. Quy trình khai thác khách du lịch III.1.3. Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch III.2. Vai trò của các quy trình trong hoạt động kinh doanh lữ hành III.2.1. Vai trò của quy trình kinh doanh trong hoạt động lữ hành III.2.2. Vai trò của quy trình khai thác khách du lịch III.2.3. Vai trò của quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch III.3. Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành III.3.1. Quy trình chung III.3.2. Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch tại công ty lữ hành III.3.3. Các hoạt động của hướng dẫn viên III.3.4. Hợp đồng và các cam kết CHƯƠNG II: Giới thiệu chung về công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông(chi nhánh Huế) I. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông(chi nhánh Huế) I.1 . Sơ lược quá trình hình thành và phát triển công ty I.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty I.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Du l ịch và Th ương m ại Á Đông(chi nhánh Huế)
  4. II. Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Du l ịch và Th ương m ại Á Đông(chi nhánh Huế) II.1. Kết quả hoạt động kinh doanh II.2. Cơ cấu doanh thu lữ hành CHƯƠNG III: Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông(chi nhánh Huế) I. Thực trạng khai thác khách tại Công ty trong những năm qua I.1. Tình hình biến động nguồn khách qua các năm I.2. Thực trạng hoạt động giao tiếp trong và ngoài công ty II. Thực trạng hoạt động tổ chức phục vụ khách du lịch tại Công ty II.1. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty II.2. . Các mối quan hệ giữa bộ phận lữ hành với các bộ phận khác trong công ty và trong ngành II.2.1. . Mối quan hệ giữa bộ phận lữ hành với các bộ phận khác trong công ty II.2.2. Mối quan hệ giữa công ty và các đối tác trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành II.2.3. Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch hiện tại của công ty III.NHẬN XÉT: III.1. Hiệu quả: III.2. Tồn tại: IV.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông (chi nhánh Huế) IV.1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình khai thác khách IV.2.Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ khách

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản