Đề tài: “Khảo sát các chỉ số lưu huyết não trên bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế”

Chia sẻ: pisces18

Hiện nay, việc đánh giá mức độ tổn thương mạch máu não trên bệnh nhân đái tháo đường chủ yếu thông qua siêu âm Doppler mạch. Siêu âm Doppler mạch đã trở thành phương pháp không xâm nhập cho phép chẩn đoán chính xác, không những thăm dò về hình thái mà còn cả huyết động. Tuy nhiên siêu âm Doppler mạch đòi hỏi kinh nghiệm của người làm siêu âm, chi phí tương đối cao, và chỉ sẵn có ở một số trung tâm chuyên khoa. Ngoài ra quá trình thực hiện tương đối tốn thời gian và không thích hợp cho các chương trình...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản