Đề tài môn xử lý tín hiệu số - Các phương pháp tính tích chập

Chia sẻ: tuanlinh8488

Nội dung : 1. Lý thuyết về tích chập 2. Các phương pháp tính tích chập 3. Ví dụ minh họa 1. Lý thuyết về tích chập 1.1 Định nghĩa phép tích chập: Định nghĩa tích chập tuyến tính : Tích chập tuyến tính giữa hai dãy x1(n) và x2(n) là dãy y(n) được xác định và ký hiệu theo biểu thức sau :

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản