Đề tài: Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu trên thị trường ngoại hối ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: thuongkhongde88

Ngoại hối là khái niệm dùng để chỉ các phương tiện thanh toán có giá trị được dùng trong trao đổi thanh toán giữa các quốc gia với nhau. Thị trường ngoại hối là nơi tập trung cung, cầu ngoại hối để hình thành nên tỉ giá hối đoái

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản