Đề tài nghiên cứu khoa học" Kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp VN hiện nay"

Chia sẻ: Nguyen Phuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

2
1.522
lượt xem
485
download

Đề tài nghiên cứu khoa học" Kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp VN hiện nay"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hạn chế về phương pháp tính thuế GTGT: Việc duy trì hai phương pháp tính thuế cùng với một biểu thuế có các mức thuế khác nhau tạo ra sự bất bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế khi áp dụng phương pháp tính thuế khác nhau. Hạn chế về thuế suất thuế GTGT: Tiêu chí phân định ranh giới áp dụng mức thuế suất 5% và 10% chưa rõ ràng: vừa theo tên, vừa theo công dụng, vừa theo tính chất của hàng hoá, dịch vụ, dẫn đến việc áp dụng mức thuế suất không thống nhất, nảy sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu khoa học" Kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp VN hiện nay"

 1. LOGO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 2. LOGO NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ KẾ TOÁN THUẾ GTGT Phương pháp tính thuế GTGT Thuế suất thuế GTGT Quản lý sử dụng hóa đơn
 3. LOGO NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ Hạn chế về phương pháp tính thuế GTGT: Việc duy trì hai phương pháp tính thuế cùng với một biểu thuế có các mức thuế khác nhau tạo ra sự bất bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế khi áp dụng phương pháp tính thuế khác nhau.
 4. LOGO NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ Hạn chế về thuế suất thuế GTGT: Tiêu chí phân định ranh giới áp dụng mức thuế suất 5% và 10% chưa rõ ràng: vừa theo tên, vừa theo công dụng, vừa theo tính chất của hàng hoá, dịch vụ, dẫn đến việc áp dụng mức thuế suất không thống nhất, nảy sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.
 5. LOGO NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ Hạn chế về quản lý sử dụng hóa đơn: - Hóa đơn giao cho người mua ( liên 2 ) ghi khác với hóa đơn lưu tại cơ sở kinh doanh (liên 1).
 6. LOGO NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ  Hạn chế về quản lý sử dụng hóa đơn: ­  Trường hợp DN bán HH, DVxuất hóa đơn bán hàng tăng trị giá lên cao hơn so hơn trị giá thực tế cũng xảy ra rất phổ biến tại các DN hiện nay, nhằm tăng khống doanh thu của DN, đồng thời DN mua hàng được khấu trừ thuế GTGT với số lượng rất lớn.
 7. LOGO NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ Hạn chế về quản lý sử dụng hóa đơn: Nhà nước đang thực hiện chủ trương khuyến khích DN đăng ký tự in HĐ và tự chịu trách nhiệm nhằm giảm áp lực, chi phí cho BTC trong việc phát hành và cung cấp HĐ cho các đối tượng sử dụng. Trong khi đó, qui trình đăng ký tự in HĐ mới lại đi ngược lại chủ trương nói trên do những qui định, thủ tục chồng chéo phức tạp qua nhiều khâu: đăng ký tự in HĐ, đăng ký mẫu HĐ, ký hợp đồng in HĐ, thanh lý hợp đồng in HĐ, thông báo phát hành HĐ, đăng ký lưu hành và sử dụng HĐ tự in.
 8. LOGO NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ Một số giải pháp hoàn thiện kế toán thuế GTGT ở Việt Nam: GIẢI PHÁP Giải pháp ở Giải pháp cho phía Nhà nước Doanh nghiệp
 9. LOGO NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ Giải pháp ở phía Nhà nước: Về phương pháp tính thuế GTGT Kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Kế toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
 10. LOGO NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ  Giải pháp ở phía Nhà nước: Về thuế suất: 0% 5% 10%
 11. LOGO NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ Giải pháp ở phía Nhà nước: Việc quản lý sử dụng HĐ: Để hạn chế gian lận trong nộp thuế GTGT, Nhà nước đã quy định việc thanh toán những HĐ trên 20 triệu qua ngân hàng mới được khấu trừ, góp phần thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt, ngăn chặn các hành vi mua bán, sử dụng HĐ bất hợp pháp, gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế GTGT, chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.
 12. LOGO NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường xuyên, kịp thời và có khoa học Thực hiện tốt công việc hạch toán hàng ngày GIẢI PHÁP CHO DOANH Thực hiện công tác kê khai sổ sách NGHIỆP kế toán một cách công khai, minh bạch, và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế
 13. LOGO NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ Kiến nghị: - Kiến nghị đối với Nhà nước: Các cơ quan TC cần có một cơ chế quản lý hóa đơn chặt chẽ, kiểm soát quá trình lưu chuyển của hóa đơn trên thị trường. Phải ứng dụng CNTT để giám sát quá trình vận hành của hóa đơn. Ngành thuế cần thực hiện nối mạng trong toàn quốc với chương trình ứng dụng thống nhất từ cấp Tổng cục đến cấp các Chi cục.
 14. LOGO NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ - Kiến nghị đối với Nhà nước Khuyến khích và dần đi đến bắt buộc tất cả các hàng hóa bán sỉ, bán lẻ dù lớn hay nhỏ đều dùng máy tính tiền trong đó có tỷ lệ thuế GTGT phải đóng, tổng số hàng và tổng số tiền phải trả. Khách hàng mua hàng dù muốn lấy hay không thì máy vẫn in ra 2 hóa đơn.
 15. LOGO NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ - Kiến nghị cho Doanh nghiệp Để đảm bảo yêu cầu cơ bản là phải xác định, tính toán thuế đúng theo luật định và kê khai chính xác số thuế phát sinh thì cần phải tổ chức công tác kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp sao cho có sự kết hợp chặt chẽ với nhau trong khâu hạch toán, kiểm tra, đối chiếu.
 16. LOGO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản