Đề tài nghiên cứu khoa học" Kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp VN hiện nay"

Chia sẻ: phuong2401

Hạn chế về phương pháp tính thuế GTGT: Việc duy trì hai phương pháp tính thuế cùng với một biểu thuế có các mức thuế khác nhau tạo ra sự bất bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế khi áp dụng phương pháp tính thuế khác nhau. Hạn chế về thuế suất thuế GTGT: Tiêu chí phân định ranh giới áp dụng mức thuế suất 5% và 10% chưa rõ ràng: vừa theo tên, vừa theo công dụng, vừa theo tính chất của hàng hoá, dịch vụ, dẫn đến việc áp dụng mức thuế suất không thống nhất, nảy sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu khoa học" Kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp VN hiện nay"

LOGO
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LOGO
NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ
KẾ TOÁN THUẾ GTGT
Phương pháp tính thuế GTGT


Thuế suất thuế GTGT


Quản lý sử dụng hóa đơn
LOGO
NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

Hạn chế về phương pháp tính thuế
GTGT:
Việc duy trì hai phương pháp tính thuế
cùng với một biểu thuế có các mức thuế
khác nhau tạo ra sự bất bình đẳng giữa
các đối tượng nộp thuế khi áp dụng
phương pháp tính thuế khác nhau.
LOGO
NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

Hạn chế về thuế suất thuế GTGT:
Tiêu chí phân định ranh giới áp dụng
mức thuế suất 5% và 10% chưa rõ
ràng: vừa theo tên, vừa theo công
dụng, vừa theo tính chất của hàng hoá,
dịch vụ, dẫn đến việc áp dụng mức
thuế suất không thống nhất, nảy sinh
vướng mắc trong quá trình thực hiện.
LOGO
NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

Hạn chế về quản lý sử dụng hóa đơn:
- Hóa đơn giao cho người mua ( liên 2 )
ghi khác với hóa đơn lưu tại cơ sở
kinh doanh (liên 1).
LOGO
NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

 Hạn chế về quản lý sử dụng hóa
đơn:
­  Trường hợp DN bán HH, DVxuất hóa đơn
bán hàng tăng trị giá lên cao hơn so hơn trị
giá thực tế cũng xảy ra rất phổ biến tại các
DN hiện nay, nhằm tăng khống doanh thu
của DN, đồng thời DN mua hàng được
khấu trừ thuế GTGT với số lượng rất lớn.
LOGO
NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

Hạn chế về quản lý sử dụng hóa đơn:
Nhà nước đang thực hiện chủ trương khuyến
khích DN đăng ký tự in HĐ và tự chịu trách
nhiệm nhằm giảm áp lực, chi phí cho BTC trong
việc phát hành và cung cấp HĐ cho các đối
tượng sử dụng. Trong khi đó, qui trình đăng ký
tự in HĐ mới lại đi ngược lại chủ trương nói
trên do những qui định, thủ tục chồng chéo phức
tạp qua nhiều khâu: đăng ký tự in HĐ, đăng ký
mẫu HĐ, ký hợp đồng in HĐ, thanh lý hợp đồng
in HĐ, thông báo phát hành HĐ, đăng ký lưu
hành và sử dụng HĐ tự in.
LOGO
NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

Một số giải pháp hoàn thiện kế toán thuế
GTGT ở Việt Nam:
GIẢI PHÁP
Giải pháp ở Giải pháp cho
phía Nhà nước Doanh nghiệp
LOGO
NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

Giải pháp ở phía Nhà nước:
Về phương pháp tính thuế GTGT

Kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừKế toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
LOGO
NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

 Giải pháp ở phía Nhà nước:
Về thuế suất:


0% 5% 10%
LOGO
NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

Giải pháp ở phía Nhà nước:
Việc quản lý sử dụng HĐ:
Để hạn chế gian lận trong nộp thuế GTGT, Nhà
nước đã quy định việc thanh toán những HĐ
trên 20 triệu qua ngân hàng mới được khấu trừ,
góp phần thúc đẩy việc thanh toán không dùng
tiền mặt, ngăn chặn các hành vi mua bán, sử
dụng HĐ bất hợp pháp, gian lận trong khấu trừ,
hoàn thuế GTGT, chống thất thu ngân sách, tạo
môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.
LOGO
NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ


Định khoản kế toán các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh thường xuyên, kịp
thời và có khoa học


Thực hiện tốt công việc hạch toán
hàng ngày GIẢI PHÁP
CHO DOANH
Thực hiện công tác kê khai sổ sách NGHIỆP
kế toán một cách công khai, minh
bạch, và tuân thủ đúng quy định của
pháp luật về thuế
LOGO
NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

Kiến nghị:
- Kiến nghị đối với Nhà nước:
Các cơ quan TC cần có một cơ chế quản
lý hóa đơn chặt chẽ, kiểm soát quá trình
lưu chuyển của hóa đơn trên thị trường.
Phải ứng dụng CNTT để giám sát quá
trình vận hành của hóa đơn. Ngành thuế
cần thực hiện nối mạng trong toàn quốc
với chương trình ứng dụng thống nhất từ
cấp Tổng cục đến cấp các Chi cục.
LOGO
NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

- Kiến nghị đối với Nhà nước
Khuyến khích và dần đi đến bắt buộc tất
cả các hàng hóa bán sỉ, bán lẻ dù lớn hay
nhỏ đều dùng máy tính tiền trong đó có tỷ
lệ thuế GTGT phải đóng, tổng số hàng và
tổng số tiền phải trả. Khách hàng mua
hàng dù muốn lấy hay không thì máy vẫn
in ra 2 hóa đơn.
LOGO
NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

- Kiến nghị cho Doanh nghiệp
Để đảm bảo yêu cầu cơ bản là phải xác
định, tính toán thuế đúng theo luật định và
kê khai chính xác số thuế phát sinh thì cần
phải tổ chức công tác kế toán chi tiết, kế
toán tổng hợp sao cho có sự kết hợp chặt
chẽ với nhau trong khâu hạch toán, kiểm
tra, đối chiếu.
LOGO
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản