Đề tài " Những Vấn Đề Về “Nhiệt” "

Chia sẻ: tieulaubau

Tham khảo bài thuyết trình 'đề tài " những vấn đề về “nhiệt” "', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài " Những Vấn Đề Về “Nhiệt” "

Những Vấn Đề
Về “Nhiệt”


Sinh viên thực hiện:
Trần Thị Thu Hương Mssv :0710251
Lê Thị Hoài Thương Mssv :0710236
Phạm Thị Liên Mssv :0710254
Những Vấn Đề
Về “Nhiệt”
Nội dung:
 A. Khái niệm nhiệt,bản chất và đơn vị đo.
 B. Lịch sử hình thành thang đo nhiệt.
 C. Ảnh hưởng của nhiệt đến vật chất.
 D. Mở rộng.
A.Khái niệm nhiệt,bản chất và đơn
vị đo.
1. Khái niệm “Nhiệt“.
• Theo Newton:Thuyết “chất nhiệt” cho rằng nhiệt là một
chất lỏng không trọng lượng thấm vào mọi vật và có
khả năng truyền từ vật này sang vật khác.

• Theo F.Becon và Đêcac coi nhiệt là chuyển động của
những hạt vị rất nhỏ.

• Tóm lại nhiệt là một dạng năng lượng liên quan đến sự
truyền nhiệt.
A. Khái niệm nhiệt,bản chất và đơn
vị đo.
2. Bản chất.
• Không trọng lượng.
• Đặc trưng cho quá trình truyền năng lượng giữa các hạt..
• Liên quan đến sự chuyển động hỗn loạn của các phân tử
của hệ.
• Có thể tăng vô hạn nhưng không thể giảm vô hạn.
• Nhiệt độ là đại lượng không cộng tính.
A. Khái niệm nhiệt,bản chất và đơn
vị đo
3. Đơn vị đo.
F9*C32
• - Nhiệt độ là một trong
bảy đại lượng cơ bản của
hệ đo lường SI.
5
- Đơn vị thường sử dụng.
Nhiệt giai Celsius: C


K  C  273
Nhiệt giai Kelvin: K


Nhiệt giai Fahrenneit:F

B. Lịch sử hình thành thang đo.
• Xa xưa người ta dùng thân
thể để đo nhiệt độ.
• 1592 Galile chế tạo ra
dụng cụ đo dựa trên sự
thay đổi thể tích.
• Nhiệt giai Farenneit:Năm
1709-nhiệt kế rượu,1714-
nhiệt kế thủy ngân.
B. Lịch sử hình thành thang đo.
• Nhiệt giai Rêomua(1730)lấy nhiệt độ nóng chảy
của nước đá ở 0C và sôi ở 80 C

• Nhiệt giai Celcius(1742)lấy nước nóng chảy ở
100 C,sôi ở 0 C ở 760mmHg.
B. Lịch sử hình thành thang đo.


1967 Hội nghị Quốc tế chọn điểm 3(điểm tam trùng) làm

điểm cố định có giá trị là 273,16k.Thang này được chính xác hóa dần và lần cuối nó được

thực hiện vào năm 1968.
Chất Điểm chọn cố Nhiệt độ (K)
định
Điểm ba
H2 13,81
Điểm sôi
H2 20,28
Điểm sôi
Neon 27,102
Điểm ba
O2 54,361
Điểm sôi
O2 373,125
Điểm ba
Ar 83,798
Nước Điểm sôi 90,108
Điểm nóng chảy
Sn 505,074
Điểm nóng chảy
Zn 692,664
Điểm nóng chảy
Ag 1235,08
Điểm nóng chảy
Au 1337,58
C. Ảnh hưởng của nhiệt đến vật
chất.
I. Sự truyền nhiệt
1. Cơ chế truyền nhiệt
a) Cơ chế đối lưu: Đối lưu là một phần của nhiều quá trình
trong tự nhiên.
b) Cơ chế dẫn nhiệt:Là quá trình truyền nhiệt bằng chuyển
động hỗn loạn của các phân tử hoặc nguyên tử trong vật
chất.
t
Q  St
l
C. Ảnh hưởng của nhiệt đến vật
chất.
c) Cơ chế bức xạ nhiệt
-Nhiệt lượng được chuyển
thông qua sự bức xạ
năng lượng điện từ.
-Vật đen tuyệt đối.
C. Ảnh hưởng của nhiệt đến vật
chất.
-Mối liên hệ giữa nhiệt
độ và năng lượng bức
xạ toàn phần theo J.
Stefan và Boltzman.

4
-

RT
-Theo định luật Wien:


max2,89/T
C. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến vật
chất.
MT TE

2. Nhiệt lượng-nhiệt Hệ Ts
dung. 
-Số năng lượng được TS>TE QR0 : kích thước vật tăng  giãn nở.
- Nhiệt độ tiếp tục tăng  E tăng.
 Sự giãn nở vì nhiệt của vật rắn.
C. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến vật
chất.
II. Sự giãn nở vì nhiệt.
1. Sự giãn nở của chất
rắn.
*Ứng dụng:
-Trong kĩ thuật xây dựng.
C. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến vật
chất.
» Trong khoa học kĩ thuật
C. Ảnh hưởng của nhiệt đến vật
chất.
II. Sự giãn nở vì
nhiệt.
1. Sự nở vì nhiệt của chất
rắn.
*Ứng dụng
-Trong y học:
C. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến vật
chất.
2. Sự nở vì nhiệt của chất
lỏng.
• H20 không theo các quy
m
luật giãn nở ở trên mà


tuân theo quy luật riêng.
• Thể tích của nước là hàm

V
của nhiệt độ
0
• -Tại 4 C Vmin
0
• Ở 0
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản